Wijsheden korte verhalen

wijsheid mooie verhalenMijn hele leven ben ik al gek op korte verhalen, het liefste een verhaal met een moraal. Ik denk dat dit ook terug gaat naar mijn jeugd want ook de Bijbel staat natuurlijk bol van korte verhalen met een moraal. Maar ook zijn er veel korte volksverhalen met een moraal en natuurlijk de vele korte verhalen uit het oosten en met een spirituele achtergrond. Tegenwoordig schrijven veel mensen een weblog, maar vaak komt dit niet verder dan een soort online dagboek, toch zijn er mensen die hele mooie inspirerende verhalen schrijven waarvan de lezer toch iets kan leren, ook deze verhalen verzamel ik en soms vertaal ik ze uit het Engels. Ik weet nog dat veel jaren geleden ik eens in een vergadering kwam die als zeer explosief gezien werd omdat het project totaal stil lag en er ook totale verwarring was over de stand van zaken en de toekomst. Het hoofd van het project begon de vergadering door op te staan en een heel mooi oud verhaal te vertellen uit de Griekse mythologie en dit langzaam naar de nu ontstane situatie te buigen. De strekking van het verhaal was dat verwarring goed was omdat dit de aanleiding was tot nieuwe inzichten en ideeën. Het leuke was dat iedereen die vol vechtlust de vergadering in was gegaan ineens rustig was en er een constructieve oplossing kwam. Dit gaf voor mij aan wat een goed verhaal kan doen in een lastige of moeilijke situatie. Maar ook zijn er veel mooie uitspraken en citaten, mooie afbeeldingen en andere bronnen van kennis, wijsheid en inzicht die ik hier wil laten zien. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Verhaal van de doos van Pandora

Dit is een Griekse mythe over de vrouw die rampspoed op de wereld bracht. Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van de oppergod Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken en net als in de Bijbel maakten zij de man. Maar omdat die man ongelukkig was, stal Prometheus een brandende toorts uit Olympus en schonk de mensheid het vuur. Zeus vond dit verraad zo erg dat hij de mensheid wilde straffen. Hij beval Hephaistos om uit water en aarde een vrouw te vormen. Daarna schonken alle goden deze vrouw goede gaven. Athena gaf haar intelligentie, talent, manieren en kleedde haar in de mooiste kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak en plantte schaamteloze gedachten en een bedrieglijke aard in haar wezen en kreeg ze een eigenschap die geen enkele andere wezen had: nieuwsgierigheid.

Ze kreeg de naam Pandora, wat letterlijk 'De Al Begaafde' betekent en Zeus schonk haar aan Prometheus, maar deze wist dat een geschenk van de goden niet zonder gevolgen blijft en weigerde haar. Hij raadde zijn broer aan dat ook te doen, maar Epimetheus nam haar ondanks de waarschuwingen van zijn broer Prometheus wel tot vrouw. Zeus schonk het paar ook een pithos (vat of doos), waarin alle ongeluk zaten opgesloten. Wanneer de doos gesloten bleef, kon dit ongeluk niemand treffen. Maar Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende de doos waarna daaruit alle rampen, ziekten en zorgen tevoorschijn kwamen en zich verspreidden over de aarde. Aan het zorgeloze bestaan van de mensheid was een einde gekomen. Pandora wilde nog gauw het deksel dichtklappen, maar alleen de hoop zat nog in de doos toen het weer gesloten werd. Vandaar dat onder de hevigste rampen die de mensen op aarde teisteren de hoop hun nog als enige overblijft.

Wanneer er dus iets aan de openbaarheid komt (wij kennen ook het gezegde, het deksel van de beerput halen) wat een hoop ellende openbaart, dan spreken we over dat de doos van Pandora opengemaakt is. Maar ook wanneer iemand laat merken dat hij of zij alle slechte eigenschappen van de mens zoals: haat, afgunst, wraak en jaloezie bezit, kan men spreken van een doos van Pandora die opengaat.

Mooie verhalen met een moraal

Op deze pagina's staan diverse korte inspirerende verhalen met een moraal en levenswijsheden die mij persoonlijk aanspreken. Deze vaak leerzame verhalen worden vaak gebruikt om een verhaal kracht bij te zetten of een standpunt of levenswijsheid te illustreren in een speech of presentatie.
Lees de verhalen...

Mooie verhalen over liefde

Op deze pagina's staan diverse korte inspirerende verhalen over liefde die mij persoonlijk aanspreken. Deze vaak lieve en vertederende verhalen worden vaak gebruikt om een verhaal kracht bij te zetten of een standpunt of levenswijsheid te illustreren in een preek, speech of presentatie.
Lees de verhalen...

Liefdeswijsheden

Op deze pagina wil ik een verzameling maken van mooie liefdeswijsheden, mooie liefdesverhalen, inspirerende afbeeldingen. Ik hoop dat deze liefdeswijsheden een leerzame inspiratie zullen zijn en dat u met evenveel plezier leest en bekijkt als ik ze verzameld en gemaakt heb. De ironie is dat verliefdheid en wijsheid zelfden samengaan omdat verliefdheid een tijdelijke verstandsverbijstering is maar verliefdheid kan leiden tot liefde en om liefde in stand te houden is vaak veel wijsheid nodig.
Lees de verhalen...

Inspiring stories (E)

I really like short inspiring stories, most of these stories teach us an important fact of life. On this page is a collection of some inspiring stories and poems that I have collected over the years. Most of the stories are public domain, they are very old and the origin is sometimes not clear. Some of the stories are originally English and some of these stories I have translated from Dutch to English. Read these short stories and let them amuse you, lighten up your day or give you something to think about.
Read the stories...

Mooie kerstverhalen

Als er één tijd van het jaar is van mooie en inspirerende verhalen dan is dat de kersttijd. Er zijn dan ook veel sprookjes en oude verhalen die al thema kerst hebben. Op deze pagina staan mooie kerstverhalen en het kerstverhaal uit de Bijbel over de geboorte van Jezus en nog een paar andere mooie korte verhalen met het thema kerst. Kerst is een mooie tijd om verhalen te vertellen en mooie verhalen te lezen.
Lees de kerstverhalen...

Spreuken en citaten

Mijn hele leven ben ik ook gek op leuke spreuken, wijze uitspraken en citaten, vaak kernachtige korte zinnen, soms humoristisch en soms cynisch die complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk maken. Een leuke of inspirerende spreuk of citaat kan een presentatie extra kracht geven of een stuk levendiger maken. Ook heb ik zelf wel eens een uitspraak die me zo maar te binnen schiet die ik dan maar even noteer. Op deze pagina's staat een verzameling van mijn eigen spreuken en uitspraken maar ook andere wijze spreuken en uitspraken die ik zelf heel erg kan waarderen en die ik ook met regelmaat gebruik.
 

Wijsheden boeken

boekboek bestellen327 wijze lessen van 22 toppers. Wat kunnen wij leren van topkok Jonnie Boer, acteur George Clooney, Mad Man Don Draper, Microsoft-oprichter Bill Gates, voetbalanalist René van der Gijp, acteur Ryan Gosling, DJ Hardwell, cabaretier Youp van 't Hek, voetbaltrainer Guus Hiddink, babbelkoning Jort Kelder, schaatser Sven Kramer, tv-producent John de Mol, komiek Jochem Myjer,internetondernemer Nalden, tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk, tv-producent Reinout Oerlemans, voetballer Robin van Persie, multi-talent Jörgen Raymann, premier Mark Rutte, bioloog Freek Vonk, koning Willem-Alexander, Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en - zelfs - PowNed-presentator Rutger Catricum? Professioneel buttkicker en schrijver Jan Dijkgraaf onderzocht wat hen, ieder in hun eigen tak van sport, succesvol maakte en maakt. En hij haalde er 327 wijze lessen uit, die iedereen in zijn eigen werk ook kan gebruiken om meer succes te hebben.

boekboek bestellenNederlandse Sagen en Volksverhalen Ons land is rijk aan oeroude sagen en volksverhalen, waaraan de ervaringen, de humor en de wijsheid van onze verre voorouders kleur en diepte geven. Cor Bruijn verhaalt op zijn typerende wijze in dit boek over deze Nederlandse verhalen. Uiteraard ontbreken de bekende niet, zoals 'Het vrouwtje van Stavoren', 'De Zwanenridder', Ellert en Brammert', 'De vliegende Hollander'. Maar ook de minder bekende, als 'De prinses van het eiland', 'Het licht van Zeerijp', 'De ondergang van Westerschouwen', 'Pater Langslaper' komen op fascinerende wijze aan bod. Een groot verteller over Nederlands mooiste sagen en verhalen.

boekboek bestellenVolksverhalen 1 - Verhalen van Nasreddin Hodja. Het wordt heel stil in de moskee; iedereen luistert. Wat zal Nasreddin Hodja vandaag vertellen? "Beste gelovigen', begint Nasreddin Hodja. "Weten jullie al wat ik vandaag ga vertellen?' "Nee', zeggen alle mannen in de moskee. "Hè? Jullie weten niet wat ik vandaag ga vertellen? Maar het is heel belangrijk wat ik vertel! Nou, dan ga ik het ook niet zeggen.' Iedereen in het Midden-Oosten kent Nasreddin Hodja. En dat is niet voor niets. Nasreddin Hodja is een wijs man. Maar hij doet wel alles anders dan anderen. Zit hij achterstevoren op zijn ezel? Dan zegt hij tegen de mensen dat de ezel achteruitloopt. Zo verzint Nasreddin Hodja voor elk probleem zijn eigen oplossing … De reeks Volksverhalen bestaat uit bekende verhalen uit verschillende landen, in eenvoudig Nederlands.

boekboek bestellenVolksverhalen - Mohni, Hindoestaanse verhalen. Eenenveertig verhalen uit de Hindoestaanse orale traditie werden door Lila Mohan op schrift gesteld in deze bundel. Haar moeder hoorde deze verhalen weer van Lila's grootmoeder die als contractarbeidster naar Suriname kwam. List en bedrog zijn belangrijke thema's in deze sprookjes evenals de moraal: het goede wordt altijd beloond en het kwade gestraft. Elk verhaal zit zoals meestal in sprookjes vol wonderbaarlijke gebeurtenissen. De tekeningen zijn eenvoudig en laten niets aan de verbeelding over.

Last update: 29-01-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).