Diverse vragen en korte antwoorden

vragen

Als kind was ik al zeer leergierig en ook op latere leeftijd was mijn belangstelling heel divers. Nu ik ouder ben merk ik dat ik als een spons allerlei kennis en feiten in mijn hoofd heb en daarom ben ik dit deel van de website begonnen. Op dit deel van de website staan allerlei vragen over veel verschillende onderwerpen waar ik ooit het antwoord op heb gezocht en waarbij ik al deze antwoorden wil delen. Ik probeer hierbij zo accuraat en duidelijk mogelijk te zijn en mijn antwoorden te onderbouwen, wanneer een antwoord een mening is zal ik ook duidelijk kenbaar maken. Ik wens u veel leerzaam leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wetenschap is geen mening...

Heeft u een vraag waarop u graag het antwoord zou weten maar waar u het antwoord niet kunt vinden, neem dan contact met mij op, ik hou van leuke uitdagende vragen, wie weet kan ik het antwoord toevoegen aan deze pagina.

Overzich van de vragenHet verhaal van de onmogelijke erfenis van de Arabier.

Een leuk verhaal dat aangeeft dat zelfs bijna onmogelijke vragen toch een relatief eenvoudige oplossing kunnen hebben!

Een oude Arabier die zijn levenseinde voelde naderen, gaf aan dat hij zijn hele bezit van zeventien kamelen als volgt onder zijn drie zonen wilde verdelen. Hassan, de oudste zoon, zou de helft van de kamelen krijgen. Mohammed, de tweede zoon, had recht op een derde deel van het bezit van zijn vader. En Mustafa, de jongste zoon, zou een negende deel ontvangen. De oude Arabier stierf en zijn zonen probeerden het bezit van hun vader eerlijk te verdelen. Zij konden echter op geen enkele manier tot een besluit komen, omdat het getal zeventien nu eenmaal niet door twee, niet door drie en niet door negen deelbaar is. Er brak een heftige broedertwist uit omdat geen van drie een eerlijke verdeling kon bedenken. Op dat ogenblik kwam in de verte een derwisj aangereden die als toegewijd muzelman, zittend op zijn kameel, voortdurend de lof van Allah zong. Bij het dorp aangekomen steeg hij af en vroeg aan de broers wat hun probleem was. Daarop sprak hij: "Ik ben uit Mekka gekomen en ik bezit niets anders dan mijn kameel, maar Allah heeft mij opgedragen jullie mijn rijdier af te staan, zodat jullie volgens de wil van jullie gestorven vader zijn bezittingen kunnen verdelen. Ik weet zeker dat ik een andere kameel zal vinden waarop ik mijn reis kan voortzetten, want Allah voorziet in al onze noden." Toen ze de kameel van de heilige pelgrim bij hun kudde dreven, hadden ze niet meer zeventien, maar achttien dieren en zo ontving: Hassan de helft van achttien, dus 9 kamelen, Mohammed een derde van achttien, dus 6 kamelen en Mustafa een negende van achttien, dus 2 kamelen. Dit was dus in het totaal 9 + 6 + 2 = 17 kamelen. Verwonderd zagen de broers hoe de derwisj zijn kameel weer besteeg, die bij de verdeling was overgebleven. Terwijl hij nog steeds de lof van Allah zong, zette hij zijn reis voort.

Last update: 20-07-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).