Weblog van Hein Pragt uit Veeendaal, De keuze is aan mij?, Heinpragt.com

Reacties

CAPTCHA

 
  Ingestuurde reacties zullen eerst worden gecontroleerd voor deze geplaatst worden.
 

Betty Blonk   Ook mij heeft dit onderwerp al jaren bezig gehouden. Wij hebben DE VRIJE WIL om voor een groot deel onze toekomst zelf te creëren Medewerkende of tegenwerkende energie in ons leven. DIT IS ONZE VRIJE KEUZE. Bijv. Benadeel ik, of het allerergste, haat ik mijn medemens, dan is dit een tegenwerkende energie aan die persoon maar voor mij nog een grotere tegenwerking in het krijgen van GELUK.
T.z.t. hebben deze (onbewust voor ons) invloed in ons dagelijkse leven. Wij hebben dus wel degelijk de vrije wil om keuzes te maken die grote invloed hebben in ons dagelijkse leven. De keuze om wel of niet kwaad te worden, niet te haten, niet mijn medemensen beschadigen etc. is echt wel een vrije keuze. De tegenwerking of medewerking die je hierdoor creëert, afhankelijk wat je beslist om te doen in dit verband vind zijn uitwerking in het dagelijkse leven waar je inderdaad geen invloed meer op hebt.
Betty
29-07-2018 18:38
Betty Blonk   Ik wilde het nog even anders uitleggen. Het gekozen werken van de mensen aan verbeteren van hun leven is mogelijk. Het geen wensen van negatieve handelen is DE VRIJE WIL van de mens. Het geen wensen van het beschadigen van medemensen is DE VRIJE WIL. Geen medemens haten (etc) is DE VRIJE WIL. Kortom, wat gij niet wilt dat U geschiedt doe dat ook aan een ander niet is DE VRIJE WIL van een mens. De GEVOLGEN van het tonen van de VRIJE WIL IN DIT VERBAND gaan medewerking of tegenwerking MOETEN tonen aan het gestraalde wereldgebeuren. Gekozen handelen van de mens uit eigen VRIJE WIL gaat medewerking MOETEN tonen door de helpende "krachten" / "machten" verbonden aan deze aard. De mens heeft zelf GEEN vrije wil m.b.t. het wereldgebeuren. Dit is in andere "handen".
Beslissingen nemen in het dagelijks leven heeft niets te maken met het tonen van de VRIJE WIL. Dit is een geheel ander aspekt en daarin zijn we inderdaad manipuleerbaar.
Betty
30-07-2018 14:27
Monique van den Broek   Ha Hein,

Ik had geen andere keus, dan deze blog te lezen, geweldig
12-08-2018 08:19

Overzicht blogs