Internet Domeinen en subdomeinen

© 2006 Hein Pragt

Internet Domeinen en subdomeinenDe basis adressering binnen het Internet is het IP adres, iedere server en gebruiker op het Internet heeft een uniek nummer waar deze mee communiceert op het Internet. Een IP adres is eigenlijk een 32 bits nummer en gezien de groei van het Internet raakt deze reeks nummer ook op. Inmiddels is er een nieuw standaard (IPv6) die 128 bits nummers gebruik, hiermee is de kans dat deze reeks opraakt zeer klein.

Nummer zijn voor computers heel duidelijk, maar voor mensen minder, hiervoor zijn dus domeinnamen bedacht. Voor mensen worden IP adressen vertaald in logische namen die via zogenaamde Domain Name System (DNS) servers omgezet worden in een IP adres. Dit gebeurd meestal volledig in de achtergrond waardoor de gebruiker in de meeste gevallen niet eens weet dat er onder water naar een IP adres gesprongen is.

Het zogenaamde Domain Name System (DNS) kan beschouwd worden als een serie telefoonboeken, waarin alle aangesloten computers zijn opgenomen. Het TCP/IP protocol maakt gebruik van het DNS-systeem om een pakketje informatie te kunnen versturen. Voor elk deel van Internet wordt een database bijgehouden met alle domein namen en IP adressen. Zo is er voor het domein 'nl' een database waarin alle domein namen binnen dit domein zijn opgenomen. Er kunnen meerdere domeinnamen naar hetzelfde IP adres wijzen. Zo zullen in mijn geval heinpragt.com en heinpragt.nl naar dezelfde website wijzen.

Opbouw van domeinnamen

Een domeinnaam is eigenlijk net zo opgebouwd als een adres op een traditionele envelop, eerst de naam van de geadresseerde, dan het adres, gevolgd door de woonplaats en als laatste het land. Ook een domeinadres wordt van rechts naar links steeds specifieker, het begint links met het specifieke netwerk waar u toegang tot wilt krijgen, dan het subdomein waarvan dit netwerk deel uitmaakt, dan het topdomein waar het subdomein deel vanuit maakt.

Topdomeinen bestaan meestal uit een twee letter landencode zoals ".nl" (Nederland) ".be" (BelgiŽ), ".fr" (Frankrijk), ".de" (Duitsland) enz. De Verenigde Staten kennen daarnaast nog zeven top domeinen van drie letters die een afkorting vormen voor een soortnaam. Deze naamgeving is al ontstaan in de begintijd van Internet. De bedoeling was om deze top level domeinen toe te kennen aan specifieke organisaties, maar in feite zijn ze volkomen vrij. Het domein '.edu' was bedoeld voor alle computers binnen de onderwijswereld, '.gov' binnen de overheid, '.com' het commerciŽle domein, '.org' voor non-profit organisaties, '.mil' het militaire domein, '.net' voor netwerk-organisaties en '.int' door internationale organisaties.

De verschillende delen van een domein worden van elkaar gescheiden door punten. Een domeinnaam kan in verschillende niveaus worden opgesplitst. Zo bestaat er 'top level', 'second level', 'third level', enz. Eigenlijk moeten we een url dus van rechts naar links lezen.

Het meest rechtse gedeelte van de domeinnaam is het top level domain (TLD). Sommige TLD operators kiezen ervoor om hun domein weer onder te verdelen in second level domains (SLD's) zoals het ".uk", dat onder meer co.uk (voor bedrijven) en org.uk (voor non-profitorganisaties) aanbiedt. Daarna komt de feitelijke domein naam en daarvoor staat of het bijna standaard "www" subdomein of een ander subdomein.

Nieuw top level domein

In aardige noot is dat in de slag om een nieuw top level domein met de xxx extentie, de regering Bush haar slag heeft thuisgehaald. Volgens de Amerikaanse overheid zou het openen van een specifieke pornoafdeling op het internet ervoor zorgen dat er meer expliciete beelden beschikbaar worden en zouden kinderen en jongeren hierdoor gemakkelijker aan de onzedelijke plaatjes blootgesteld worden. (Het zou ook makkelijker te blokkeren zijn maar daar denken de puriteinen liever niet aan). De Icann besloot in juni aanvankelijk dat het xxx-domein toegevoegd zou worden aan de lijst van officiŽle toplevel-domeinen, maar zwichtte in augustus onder de druk van de regering en kwam op haar beslissing terug. Deze beslissing heeft dus ook gevolgen voor de gehele rest van de aardbol, wat wel te denken geeft in dit geval.

Wat zijn subdomeinen

Maar wat is nu een subdomein en hoe werkt het? Wanneer u deze website bezoekt en u tikt in: "www.heinpragt.com", dan maakt u in feite al gebruik van een subdomein ("www"). Sommige mensen gebruiken hiervoor de term "canonical", ook "domein van het derde niveau" wordt wel gebruikt. Op het World Wide Web wijzen www.heinpragt.com en "heinpragt.com" meestal naar hetzelfde IP adres.

Subdomeinen worden soms gebruikt om te verwijzen naar individuele computers die elk een eigen IP-adres hebben, maar in de meeste gevallen worden subdomeinen gewoon gebruikt voor het organiseren van de informatie binnen een website. Een online winkel zou bijvoorbeeld de subdomeinen "boeken.eenwinkel.com" en "bloemen.eenwinkel.com" kunnen gebruiken om hun website onder te verdelen. Als voorbeeld kunnen we site Startpagina.nl nemen met al de zogenaamde dochterpagina's als subdomeinen.

Subdomeinen kunnen, anders dan domeinen, naar believen worden aangemaakt. Voor elk domein kun u dus zoveel subdomeinen aanmaken als u maar wilt, u hoeft daarvoor niet naar een registrar en geen jaarlijkse registratiekosten te betalen. Meestal mag u bij uw hosting provider ook onbeperkt zelf subdomeinen aanmaken.

Op mijn eigen domein www.heinpragt.com heb ik zo voor mijn vrouw en alle kinderen subdomeinen gemaakt waarmee ze binnen mijn domein een eigen pagina of website hebben. Nog een tip is dat google deze subdomeinen als aparte websites ziet en ze ook zo indexeert.

Domeinnamen nu ook in het Arabisch

In November 2009 is het Egypte die de eerste aftrap doet voor Arabische domeinnamen. Sinds kort is het voor het eerst mogelijk om een domeinnaam in het Arabisch te registreren en Egypte heeft de primeur met de introductie van een domeinnaam eindigend op .masr, wat .egypte in het Arabisch is. Volgens de Egyptische minister van Communicatie is dit een historisch moment. Icann is de organisatie die de inrichting van internet beheert en die bepaalt welke domeinnamen zijn toegestaan. Deze organisatie besloot vorige maand dat voortaan alle schriften gebruikt mogen worden voor internetadressen. Deze mogelijkheid wordt wel de grootste wijziging van het internet genoemd sinds het veertig jaar geleden werd opgezet. Momenteel gebruiken ongeveer 1,6 miljard mensen het internet, van wie ruim de helft geen gebruik maakt van het Latijnse schrift, het werd dus hoog tijd om deze aanpassing door te voeren.

De EU wil af van het beheer van het internet door Amerika.

ICANN is de instantie die de infrastructuur van internet beheert en deze is formeel onderdeel van het Amerikaanse ministerie van handel en deze organisatie is onder meer verantwoordelijk voor het creeŽren of opheffen van een zogenoemde topleveldomeinen (TLD's). Ook gaat ICANN over de uitgifte van ip-adressen en over het Domain Name System (DNS), het systeem dat internet adressen omzet naar ip adressen. Veel mensen vinden het kwalijk dat de organisatie in Amerikaanse handen is, volgens deze mensen moet er een onafhankelijke internationale organisatie komen. Dat vindt ook Eurocommissaris Viviane Reding, die belast is met de portfeuille Informatiemaatschappij en Media.

Een recent voorbeeld van verkeerde invloeden op de toekomst van het Internet is dat het ICANN vorig jaar door conservatieve Amerikaanse politici onder druk is gezet om af te zien van de invoering van het TLD '.xxx', dat bedoeld was voor erotische websites. Hier kan Amerika dus beslissingen nemen die concequenties hebben voor de gehele wereld.

De huidige overeenkomst tussen ICANN en de Amerikaanse regering verloopt per 1 oktober en volgens Reding is dat een goede gelegenheid om ICANN om te vormen tot een onafhankelijke internationale organisatie. "Op de lange duur is het niet ter verdedigen dat een overheidsdienst van slechts ťťn land de controle heeft over internetfunctionaliteit die wordt gebruikt door honderden miljoenen mensen over de hele wereld", meent Reding.

Volgens de Eurocommissaris moet ICANN geprivatiseerd worden, tegen beslissingen van ICANN moeten belanghebbenden bij een klein internationaal tribunaal protest kunnen aantekenen. De grote lijn van het internetbeleid moet dan worden bepaald door een 'G12 van internet', waarin vertegenwoordigers van regeringen uit de Amerikaanse, Europese, Afrikaanse, Aziatische en Australische regio zitting hebben, stelt Reding voor.

Eurocommissaris Viviane Reding is niet de eerste die iets dergelijks voorstelt, tegenstanders wezen er na eerdere, vergelijkbare plannen op dat internationaal beheer van ICANN kan leiden tot stroperige besluitvorming. Ook vrezen ze dat autoritaire regimes de gelegenheid zullen aangrijpen om aan te dringen scherper overheidstoezicht of zelfs censuur op het web.

Last update: 13-05-2015

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).