Yin en Yang symbool

yin yang symboolHet Yin en Yang symbool komt oorspronkelijk uit China en de oorsprong van dit symbool komt van TAO (ongeveer 3000 jaar voor Christus), wat "weg" betekent, maar ook het "al" of de "oerwet". Het zijn twee tegenpolen die je in alles kunt terugvinden, licht, donker,koud, warm,hoog,laag,goed, slecht. Het Yin en Yang symbool is dus eigenlijk de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit waarbij Yin o.a. het vrouwelijke deel en het koude en het donkere is en Yang is het mannelijke, het warme en het lichte deel is. Het zijn geen pure tegenstellingen omdat de een niet zonder de ander kan bestaan, vandaar de stip van de tegenovergestelde kleur in beide helften. Sommige mensen interpreteren het symbool als een symbool voor dualiteit, ik zie het als een symbool dat zowel dualiteit als non-dualiteit aangeeft. Het symbool staat voor de tegenpolen, maar geeft ook aan dat alles onderdeel is van één groot geheel en dat de een zonder de ander niet zou bestaan. Dit komt helemaal overeen met mijn eigen levensinstelling, vandaar dat dit symbool voor mij ook een bijzondere waarde heeft. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Betekenis van Yin en Yang symbool

Yin staat voor het vrouwelijke deel, het koude, het donkere en de donkere maan en Yang voor het mannelijke deel, het warme, het lichte deel en de heldere zon en meestal worden beide delen met zwart en wit aangegeven waarbij beide delen zijn "gevangen" in een cirkel die eigenlijk aangeeft dat beiden één geheel zijn. Yin en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan, wanneer er geen donker bestond zou licht ook niet bestaan omdat het dan zonder een tegenstelling niet definieerbaar is. We kunnen pas iets definiëren wanneer we het kunnen onderscheiden van iets anders. Maar licht en donker bestaan wel maar zijn geen absolute waarden, er is geen duidelijk grens tussen licht en donker de overgang is een glijdende schaal van grijs. Waar de grens tussen licht en donker ligt bepalen we zelf. Dit gaat ook op voor goed en slecht, wij hebben als groep of maatschappij bepaald wat goed is en wat slecht is, maar dat verschilt van cultuur tot cultuur. Want eigenlijk bestaat goed en slecht niet en is de grens die wij leggen tussen goed en slecht een door ons bepaalde grens die helemaal niet vast is. Wat in sommige delen van de wereld zeer slecht is, vinden wij hier prima en omgekeerd vinden veel culturen op andere delen van de wereld dingen die wij hier als goed bestempelen als slecht. Wie heeft er gelijk? Meestal vinden wij dat wij gelijk hebben en noemen enkelen een andere cultuur soms barbaars of achterlijk.

Dit klopt natuurlijk niet want dan beoordeeld men de ander op basis van de eigen normen, waarden en grenzen en die zijn niet absoluut en de enige waarheid. Wij kunnen kind huwelijken gruwelijk vinden en hebben dit in onze democratische wetgeving ook verboden, in andere landen op deze wereld vindt de meerderheid dit wel goed en hebben ze net zo democratisch dit ook in een wet vastgelegd. Wie zijn wij om de ander te veroordelen op basis van de mening van de meerderheid hier. Wie weet is het in een andere cultuur wel heel nuttig om de maatschappij goed functionerend te houden en heeft iedereen daar voordelen bij. Wij zijn erg geneigd om anderen af te rekenen op onze eigen normen en waarden die meestal de normen en waarden zijn van de meerderheid (wat in het ergst geval de helft plus één is) maar de grens tussen Yin en Yang is niet vast en rechtlijnig, daarom heeft de scheiding tussen Yin en Yang ook een 'S" vorm die aangeeft dat de grens tussen beiden niet absoluut is, De twee stippen geven aan dat in het ene ook altijd een deel van het andere voorkomt, niets is perfect Yin of perfect Yang.

Ieder mens heeft dus een deel Yin en een deel Yang en die verdeling is niet precies de helft, iedereen heeft een eigen unieke eigen verhouding van yin en yang. Daarnaast zijn deze twee delen niet altijd in dezelfde verhouding aanwezig, de verhouding Yin en Yang is dynamisch en afhankelijk van zeer veel factoren. De mens is weer onderdeel van een groter geheel en dat grote geheel heeft veel invloed op de verhouding Yin en Yang. Zo kan een zeer vreedzaam mens bijzonder agressief worden onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer iemand zijn of haar kinderen iets aan wil doen. Maar ook gezondheid, conditie, klimaat, seizoenen, werk, de omgeving zijn van invloed op onze balans van Yin en Yang. We kunnen niet zeggen dat licht goed is en donker slecht, dat warm goed is en koude slecht, beiden zijn anders maar wel gelijkwaardig. Wanneer we dit loslaten op de begrippen goed en slecht voelen de meeste mensen weerstand omdat dit hun wereld onzeker maakt, we vinden vaak een mooie strakke grens goed omdat dit duidelijkheid geeft. Maar het inzicht dat de grens tussen goed en slecht heel relatief is en afhankelijk is van de kant van waaruit men er tegenaan kijkt, geeft stof tot nadenken en kan beter inzicht geven. Dit alles zit verstopt in dit mooie oude symbool.

Mijn yin en yang tattoo.

mijn eigen tattoo een Yin Yang van vissenDit is een tattoo die ik op mijn rechter bovenarm heb staan deze en valt helemaal onder de rand van een shirt of t-shirt. Deze tattoo heb ik op het Internet gevonden en Hanz van Yugen Tattoo heeft hem een beetje aangepast en gezet. De tatoeage is een samengesteld symbool van een Yin Yang symbool en vissen. Ook over deze tattoo heb lang nagedacht en hem ook zeer bewust laten zetten voor mijzelf. De vissen spreken voor zich, mijn sterrenbeel is vissen en ik ben een door het leven wat wijzer geworden echte vis. Samen vormen de vissen een Yin Yang symbool wat dus staat voor dualisme (man / vrouw, goed / kwaad, positief / negatief, licht / donker). Maar het past eigenlijk ook in mijn visie van non-dualiteit waarbij dingen die we als tegengesteld leren te zien in feite samen een eenheid vormen omdat ze zonder elkaar niet zouden (kunnen) bestaan. De Yin Yang harmonie dicht de kloof tussen de tegenstellingen en laat zien dat ze elkaar aanvullen en samen in harmonie zijn. Alles is een onlosmakelijk onderdeel van het grote geheel en alles mag er zijn. Omdat dit symbool dus een bijzondere betekenis heeft voor mij staat deze ook op mijn bovenarm.

Boeken over Yin & yang

boekboek bestellenYin & yang - evenwicht In Ons Leven. In het Westen is het yin-yang symbool een van de bekendste Chinese motieven. Het geeft de essentie weer van evenwicht, harmonie en gelijkheid. De volkomen tegenstellingen zoals vrouwelijk en mannelijk, maan en zon, aarde en hemel vullen elkaar naadloos aan. Maar dat evenwicht is niet statisch, het komt voort uit een dynamische spanning, uit de voortdurende worsteling van de een om de ander te 'overwinnen'. Beide willen ze de ander wegvagen en overheersen, maar kunnen dat niet om de eenvoudige reden dat de natuur, de Tao, in het hart van beide een deel van de ander heeft gelegd. Of poëtisch gezegd: de yang-energie van de hitte van de zomer wijkt onverbiddelijk voor het yin van de kilte van de herfst. Het yin van de ijzige kou van de winter moet smelten voor de toenemende yang-energie van de warmte van het voorjaar. Eenvoudig en helder werkt de auteur deze grondgedachte uit. Het is een manier om deze wereld en wat ons overkomt te begrijpen, om de tegenstellingen in onszelf te doorgronden. Dat kan ons helpen te leren omgaan met de eb en vloed van de krachten om ons heen. In een tijd waarin oude manieren van denken verdwijnen, nodigt het concept van yin en yang ons uit om eens anders te kijken naar hoe we omgaan met anderen, met onszelf en met onze omgeving.

boekboek bestellenHet kleine boek van yin & yang Ben je op zoek naar een betere balans in je leven? Het in evenwicht brengen van yin en yang, de twee belangrijkste energieën in ons bestaan, is een van de beste manieren om beter om te leren gaan met de drukte en eisen van alledag. Het kleine boek van yin en yang legt op een praktische, grappige en filosofische manier uit wat yin en yang betekenen en hoe kennis ervan je leven, gezondheid, de liefde en je carrière kunnen verdiepen en verrijken. Een bron van wijsheid [...] Dit eenvoudige maar diepzinnige en inspirerende boekje, is zeer toegankelijk. - Pauline Kennedy, Feng Shui-expert.

boekboek bestellenVerlichting voor luie mensen. Wat is verlichting? Kun je dat bereiken? Moet je daarvoor iets doen? En word je daar dan ook heel moe van? Gelukkig niet! Er is niets wat je hoeft te doen. Je hoeft geen techniek te leren, je hoeft niet te mediteren, je hoeft er niet voor naar India, je hoeft niet vegetarisch te eten en je hoeft niet eens op je ademhaling te letten! Verlichting heeft te maken met één eenvoudig, maar radicaal inzicht. Wat dat inzicht is, sla daarvoor het boekje even open. Ik had het ook hier op de achterflap kunnen schrijven, maar ik ben daar gewoon net iets te lui voor ...

Last update: 14-04-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).