Vinger en hand gebaren (symbolen) en hun betekenis

In veel delen van de wereld worden vinger en handgebaren gemaakt ter bescherming of om geluk op te roepen en deze gebaren werden soms omgezet in een beeldje of hanger om als amulet dezelfde bescherming te bieden of geluk op te roepen. Zo veranderde het gebaar vaak in een symbool want wanneer een vinger of handgebaar de vorm heeft van een amulet of beeldje, zal de werking permanent zijn. De meeste van deze amuletten komen voor in ItaliŽ, maar ook in Spanje, Portugal en al hun voormalige koloniŽn in Zuid-Amerika zijn ze heel populair. Vaak hebben de vinger en hand symbolen dezelfde betekenis in verschillende culturen, maar sommige van deze hand of vinger symbolen hebben een totaal verschillende betekenis in verschillende delen van de wereld. Dit is wel iets om op te letten wanneer u op vakantie bent, voor u het weet maakt u een, voor de lokale bevolking beledigend signaal terwijl u het totaal anders bedoelde. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Voorbeeld van verschillen

tikken tegen zijkant hoofd betekenisEen bekend gebaar is de vinger tikken tegen de zijkant van het hoofd of de slaap. In Nederland betekent dit dat iemand slim is, maar in veel andere culturen zoals bijvoorbeeld Frankrijk betekent dit juist dat iemand dom of gek is. Wanneer wij in Nederland willen aangeven dat iemand dom of gek is, dan tikken wij op ons voorhoofd. Helaas betekent dit in veel landen, (waaronder weer Frankrijk) dat iemand erg slim is. Dit is een voorbeeld van een symbolisch gebaar dat men kan maken met de vinger, dat in verschillende culturen en landen een zelfs totaal tegengestelde betekenis kan hebben. Het is dus ook raadzaam om met dit soort symbolische gebaren op te passen wanneer u in een ander land bent omdat u, zonder dat u dat in de gaten heeft, iemand onbewust enorm kunt beledigen.www.heinpragt.com

Gehorende hand gebaar

gehorende hand symboolDe gehorende hand of Corna (in het Nederlands de bokkegroet en in het Italiaans mano cornuta) is een vulgair gebaar dat met de vingers wordt gemaakt en in landen rond de Middellandse Zee wordt gebruikt om het kwaad of het boze ook af te weren. Het gebaar wordt gemaakt door de hand naar voren te wijzen als vuist waarbij alleen de wijsvingen en de pink gestrekt zijn. Zo krijgt de hand een primitieve vorm van een dierenkop met hoorns. Wanneer men dit gebaar wil verbergen kan het ook met hangende arm gemaakt worden of in de zakken. Het symbool zelf is al meer dan tweeduizend jaar oud en zelfs voor de Romijnse tijd. De eerste interpretatie had niets met de duivel te maken maar met de machtige beschermende hoorns van dieren, zoals de stier. Uiteindelijk veranderde de betekenis naar de gehoornde duivel. Als amulet is het een bescherming symbool, het kan in de etalage hangen als een opgestopte handschoen om onheil af te weren (in Italie) of op de boeg van een schip zijn geschilderd. (Malta). Wanneer men in het moderne ItaliŽ het corna gebaar in de richting van iemand maakt, wil men hiermee zeggen dat de persoon wordt bedrogen door zijn of haar partner. Door invloed van de metal rock is het symbool ook een symbool voor de duivel geworden, rond de Middellandse zee gebruikt met het ook vaak als sleutelhanger of sieraad. www.heinpragt.com

Gekruiste vingers gebaar

Gekruiste vingers gebaar betekenisDe gekruiste vingers zijn een heel populair gebaar in de westerse wereld en daarom wordt het ook als amulet of embleem gedragen. In dit gebaar wordt de middelvingen over de wijsvinger gekromd, terwijl de andere vingers geheek gekromd zijn. Dit kan zichtbaar gebeuren met de hand omhoog, maar ook verborgen, bijvoorbeeld achter de rug. De populairste uitleg is dat het teken een "gewoon" christelijk kruisteken is die vooral in het begin van de christentijd gebruikt werd om stiekem een kruisteken te maken om zichzelf te beschermen en zichzelf niet als christen (die in deze tijd vervolgd werden) kenbaar te maken. Een tweede interpretatie is die van de magische kracht van een knoop, de vingers vormen hier geen kruis maar een knoop en hiermee hoopt men geluk af te dwingen. De derde interpretatie is iets willen uitkrassen en de duivel er van te weerhouden om op het moment dat men een leugen verteld of een zonde begaat, de ziel te te grijpen. m.i. ligt de eerste verklaring het meest voor de hand. Toch ziet men het symbool tegenwoordig vaak gebruikt worden om te kunnen liegen en zichzelf naderhand te kunnen verdedigen met het feit dat men met gekruiste vingers loog of om aan de mensen achter hen aan te kunnen geven dat men bewust liegt. www.heinpragt.com

Hand van Fatima symbool

hand van fatima symboolEen van de meest populaire amuletten in het Midden-Oosten is een omlaag wijzende hand. Dit hand symbool staat voor de hand van Fatima de favoriete dochter van de profeet Mohammed. Arabieren noemen het ook wel Hamsa dat voor het getal vijf staat en dragen het als sieraad. Hindoes noemen het de Humsa-hand en joden de Hamesh-hand of de hand van Miriam. Volgens de overlevering gebeurde het volgende, Fatima, de dochter van de profeet was bezig met het bereiden van de maaltijd, toen haar echtgenoot, de profeet Ali, onverwachts thuiskwam. Hij werd vergezeld door een mooie jonge vrouw en het was een kwelling voor Fatima om haar man met deze nieuwe vrouw te zien. Ze was zo van streek dat ze niet oplette en haar hand in de hete pan stak om te roeren. Ze was zo overstuur dat ze geen pijn voelde, maar haar man Ali zag het en snelde naar haar toe. Pas toen ontdekte ze dat ze haar hand brande en trok ze deze uit de pan. Als gevolg hiervan werd de omlaagwijzende hand van Fatima een belangrijk symbool in het Mideen-Oosten. De hand symboliseertde ook de vijf zuilen van de Islam: geloof, gebed, bedevaart, vasten en liefdadigheid. Voor de sjiieten heeft Fatima dezelfde status als de maagd Maria voor katholieken, ze wordt gezien als heilig en zonder zonden. De hand van Fatima wordt gedragen als amulet voor bescherming vaak zit er in de hand ook nog een blauw oog wat nog een extra afweer tegen het boze oog is. www.heinpragt.com

Middelvinger gebaar

middelvinger symboolHet middelvinger gebaar is een algemeen beledigend en vijandig gebaar. De omhoog gestoken middelvinger is het symbool van de penis in erectie en het is dus een sterk fallistisch gebaar. Dit gebaar was al bekend bij de oude Romeinen (onder de naam digitus impudicus ofwel onfatsoenlijke vinger) en het gaf een intense woede en minachting aan. In Amerika is dit het symbool om Fuck You, of This one is for you aan te geven. Het is ook als amulet te koop waarbij de drager eigenlijk aangeeft lak te hebben aan alles en iedereen uit te dagen. www.heinpragt.com

Shaka gebaar

Shaka gebaar of symbool betekenisSoms verheft men een vriendelijk gebaar tot amulet, het shaka gebaar dat afkomstig is uit Hawaii is zo'n gebaar. Op Hawaii kent men een vriendelijke begroeting waarbij men de duim en de pink rechtop laat staan en de drie vingers daartussen in naar voren buigt. Met deze hand maakt men dan een vriendelijke zwaaiende beweging in de lucht. Er zijn afbeeldingen en hangers te koop van dit gebaar en de betekenis als amulet is, "wees gelukkig" en "ik ben vriendelijk en geen gevaar". Het is dus een ontwapenend amulet. Soms staat er nog Aloha op of de tekst "Hang loose". De oorsprong van dit gebaar zou een afgezwakt Spaans gebaar zijn, dat meegebracht zou zijn door Spaanse zeelieden. In Spanje ken men een gebaar om aan te geven "kom drink wat met mij" gebaseerd op de vroegere kleine leren flessen die ze een stukje boven de mond hielden en waarmee ze een straal drank in hun mond schonken. Dit Spaanse gebaar bestaat uit een gestrekte duim en pink waarbij de duim in de richting van de geopende lippen wijst. De mensen uit Hawaii hebben de vriendelijke betekenis overgenomen waarbij ze het niet meer richting de mond maakten. Het gebaar word nu ook wel shaka genoemd omdat een plaatselijke komiek met de naam "Lucky-Luck" de kreet "it's a shaka" gebruikte. www.heinpragt.com

Ring teken

Ring teken betekenisHet bekende ring-teken waarbij de toppen van de duim en wijsvinger elkaar raken en zo een circel vormen is een gebaar met meerdere betekenissen. In een groot deel van de wereld betekent het dat alles in orde is, het okť teken, in sommige andere streken zoals het Midden-Oosten betekent het een lichaamsopening en daar is het teken juist bijzonder aanstootgevend. Het lijkt er op dat het ringteken in de vorm van okť in de 20e eeuw vanuit Amerika zich over de rest van de wereld verspreid heeft en zo de oude betekenis verdrongen heeft. In de 16e eeuw zijn er vormen van beschermende amuletten bekend die gericht waren tegen het kwaad en het boze oog. Waarschijnlijk stelde het symbool een geslachtsopening voor en zo was het een afleidingsprinciee, het boze oog moet hiermee bezig gehouden worden zodat het geen kwaad kon doen. www.heinpragt.com

Verborgen duim teken

Verborgen duim teken betekenisDuim omlaagAan het einde van een gevecht tussen gladiatoren in het oude Rome gaf de keizer of het publiek met een handgebaar aan of de gladiator goed gevochten had, en dus mocht blijven leven, of dat deze overwonnen gladiator neergestoken moest worden. Wanneer de gladiator dood moest dan wees de duim omlaag, wanneer hij goed gevochten had en mocht blijven leven dan werd de duim in de hand verborgen. Dit heet de weggedrukte duim maar door een onbekend misverstand (waarschijnlijk de filmindustrie) werd dit verborgen duim gebaar omgezet in een duim omhoog gebaar. Het duim omhoog gebaar is een okť teken in onze tijd en de verwarring is daarom verklaarbaar. Toch is de oorspronkelijke vorm niet de duim omhoog maar de verborgen duim. De duim omlaag verwees bij de oude Romeinen naar de doodsteek, waarbij het zwaard van bovenaf gestoken werd. Ook in het huidige ItaliŽ schijnt de duim omhoog als teken van oke minder bekend te zijn en gebruikt te worden dan in Engelstalige landen. Dit gebaar is als amulet nog te koop, bijvoorbeeld als kleine hanger, het is een teken van grootmoedige goedkeuring en door middel van het amulet hopen ze dit ook bij anderen op de roepen. www.heinpragt.com

Vijg-teken

Vijg-teken of Fica symbool betekenisHet vijg-teken (ook wel fica of fico teken of symbool genoemd) wordt gemaakt door de hand te sluiten en de top van de duim tussen de wijs- en middelvinger te steken. Dit is een gebaar met een lang en verwarrende geschiedenis. Dit is niet alleen een gebaar dat mensen maken maar er zijn ook amuletten die mensen kunnen dragen die al in de oudheid gebruikt werden. Dit gebaar is duidelijk een aanstootgevend gebaar, de betekenis kan zijn dat de duim als het mannelijk geslachtsdeel tussen de middelste vingers die het vrouwelijke geslachtsdeel voorstellen zit maar er zijn ook verklaringen die alleen het vrouwelijke geslachtsdeel benadrukken zonder verwijzing naar het mannelijke element. In veel landen waaronder Portugal en BraziliŽ is het vijg-teken een bezwerend gebaar om het kwaad en het boze oog af te wenden. De beschermende werking hangt dan samen met het idee dat demonen en duivels geslachtsloze wezens zijn die bang zijn voor geslachtsdelen. In veel landen is het als een geluksamulet te koop en dragen mensen het bijvoorbeeld aan een halsketting om de nek. In de westerse cultuur is het vijg-teken als gebaar een heftig beledigend symbool dat aangeeft dat men totaal geen respect heeft voor de ander. De reden dat dit symbool van oorsprong een vijg-teken heet komt waarschijnlijk door het uiterlijk van de vijg die al in de oudheid symbool was voor de vrouwelijke geslachtsdelen. www.heinpragt.com

Het V symbool

v tekenHet V gebaar is een gebaar met een dubbele betekenis, in Engeland is dit (afhankelijk van de stand van de hand) een sterk beledigend gebaar in de rest van de wereld is het alleen een vriendelijk gebaar dat Victory of zege betekent. In Engeland en Ierland is het V-teken (met de rug van de hand naar de ander toe) de grofste belediging die er bestaat, het dragen van dit teken als beschermende amulet is dan ook een permanente bedreiging aan het adres van elke denkbare tegenstander. Een van de vele verklaringen voor deze betekenis stamt uit de 15e eeuw. De Engelsen waren als gewoonlijk weer eens in oorlog met de Fransen. De Fransen hakten de boogvingers (de eerste en tweede vinger van de rechterhand) van alle gevangen Engelse soldaten af waardoor ze nooit meer een boog konden afschieten. De Engelsen staken toen als belediging deze twee vingers in de lucht met de boodschap wij hebben ze nog. Zo groeide dit gebaar tot een sterk beledigend signaal. Maar bij navraag bij Engelse jongeren kennen velen deze betekenis niet maar zien ze het als een vergrote fallus, een dubbele penis, ingebrachte vingers en gespreide vrouwelijke benen. Buiten Engeland betekent het teken bijna altijd Victory of overwinning maar daarbij heeft men de handplam altijd van zich afgewend. Deze positieve betekenis werd op 14 januari 1941 uitgevonden door een Belgische advocaat genaamd Victor de La Velaye als een symbool voor het ondergronds verzet om de Nazi's te treiteren. Zijn idee werd overgenomen door de BBC en door Winston Churchill die er het handgebaar van maakte. De V-for-victory campagne werd in heel Europa populair, tot grote ergernis van de nazi's. www.heinpragt.com

Dreigsignalen met handen en vingers

dreig signalen 1dreig signalen 2Dreigsignalen door middel van handen en vingers komen ook in vele vormen voor en zijn een uiting van agressie en intimidatie. Er zijn grofweg een paar soorten te benoemen, de intentie-aanvalsbeweging zijn een aanval die ingezet wordt maar niet afgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld het uithalen met een vuist of arm maar halverwege de actie de arm weer langs het lichaam laten hangen. Daarnaast hebben we dan de agressieve vacuŁm gebaren, dit zijn bewegingen die wel worden afgemaakt maar zo ver uit de buurt van het slachtoffer blijven dat ze hem niet raken. Voorbeelden hiervan zijn schudden met een gebalde vuist, een hak gebaar met de hand of een nek omdraai of wurg gebaar en ook een uitgestoken wijsvinger waarmee een knuppel of steekwapen uitgebeeld wordt. Met twee vingers priemen naar de ander kan betekenen dat men een oogje op de ander houdt of dat men hem in de gaten zal houden wat natuurlijk ook bedreigend is. Een derde wijze is de object-overdracht waarbij men een aanval voordoet op zichzelf. Zo kan men zichzelf bijten en dan de hand snel naar de tegenstander bewegen, zichzelf wurgen of symbolisch de hals afsnijden om de ander te laten zien wat hem te wachten staat. Met de vuist in de eigen handpalm slaan is ook een variant en met de knokkels van de vuisten tegen elkaar ook. Wanneer twee mensen elkaar zo uitdagen zal de rest van de lichaamshouding uiteindelijk vaak de doorslag geven en een werkelijk gevecht voorkomen worden. In de meeste gevallen zal het, net als in het dierenrijk, bij een krachtmeting in dreigen met vingers en handen blijven en zal het niet werkelijk uitgevoerd worden. Bron: Desmond Morris, de naakte mens. www.heinpragt.com

Symbolen betekenis en herkomst index

Op deze index pagina kunt u de betekenis en herkomst vinden van meer dan 600 verschillende symbolen en tekens. De betekenis en herkomst van symbolen is een van de dingen waar ik belangstelling voor heb en ook de nodige boeken over verzameld heb. Ook sluit dit weer wat aan bij mijn belangstelling voor cultuur en spirtualiteit. Op deze pagina kunt u een alfabetisch grafische index vinden van alle symbolen waarvan de betekenis en herkomst beschreven staan op deze site.
Ga naar de: betekenis symbolen index pagina

Gebarentaal en handalfabet

vingeralfabetU heeft vast wel eens gezien dat twee dove mensen (of een horende en een doof persoon) door middel van handgebaren met elkaar communiceren. Gebarentaal is een visuele taal, en wordt zichtbaar gemaakt door vingers, handen, mimiek en houding. De Nederlandse gebarentaal is een echte taal met een eigen grammatica. Helaas zijn de gebarentalen over de hele wereld anders, men spreekt meestal de gebarentaal van het eigen land. Ik las dat er momenteel zo ongeveer honderdveertig verschillende gebarentalen bestaan op de wereld maar er worden nog steeds meer ontdekt. Een leuk detail is dat gebarentalen niet alleen gebruikt werden door dove mensen maar ook bijvoorbeeld in kloosters gebruikt werden door Monniken†die een gelofte van stilte hadden afgelegd en gebaren gebruikten om toch nog een beetje te kunnen communiceren. Naast de gebarentaal kennen we ook het handalfabet†of†vingeralfabet, dit is een verzameling gebaren waarmee alle†letters†van een†alfabet†kunnen worden uitgebeeld. Het is een onderdeel van de gebarentaal en kan worden gebruikt om woorden te spellen die de ander niet kent of niet begrijpt en daarom wordt het ook vingerspelling†genoemd. Lees meer over gebarentaal en het handalfabet via de links onderaan deze pagina. www.heinpragt.com
       

Boeken over symbolen.

boek Spirituele symbolen volkeren, Religies, Mysteriesboek bestellenSpirituele symbolen volkeren, Religies, Mysteries Alle culturen en religies kennen mythische verhalen die doorspekt zijn met symbolen. Bij de oude Egyptenaren, de Kelten, de Noord-Amerikaanse indianen en de Maya's, in het boeddhisme, christendom en taoÔsme, de diversiteit aan symbolen is indrukwekkend. Ze vertellen waar we vandaan komen, waarom we op aarde zijn en waar we op mogen hopen. In Spirituele Symbolen, Volkeren, Religies, Mysteries zijn de fraaiste, krachtigste en heiligste bijeengebracht: Allerzielen, andreaskruis, ankh, chakra, dharma, dondervogel, Driekoningen, fallus, feniks, Heilige Graal, hiŽrogliefen, I Tjing, kruisiging, het Lam Gods, lotus, de lijkwade van Turijn, mandala, mantra, Pasen en Pinksteren, Popol Vuh, raaf, scalp, scarabee, sfinx, sjamaan, slang, spirituele seks, swastika, de tarot, Thoth, totem, yin en yang, zonnedans en nog veel meer.

Last update: 06-05-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).