De website heinpragt.com is al sinds 1994 een begrip op het internet en is door de jaren heen uitgegroeid naar meer dan 330 themapagina's en een paar duizend bezoekers per dag. De website heeft drie hoofdonderwerpen: mens, cultuur en techniek.

Symbolen van het Grieks alfabet.

In het oude Griekenland werd de basis gelegd voor de westerse beschaving. Pythagoras, Demokritos, Plato, Aristoteles, Euklides, Archimedes, Ptolemaios zijn klassieken voor de exakte wetenschappen. Het Griekse alfabet heeft maar 24 letters ("alfabet" is afgeleid van alpha en bêta). Toch zijn er twee tekens voor de letter o namelijk de kleine (mikron), en de grote (mega) en twee tekens voor de e namelijk de kale (psilon), en de lange è (èta). Het tweede teken voor de s wordt gebruikt aan het eind van een woord. De tekens hebben een mooie vorm en worden dan ook vaak als basis voor sieraden gebruikt. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Symbolen van het Grieks alfabet.


LetternaamLetterteken
Alpha Α   α
Bèta Β   β
Gamma Γ   γ
Delta Δ   δ
Epsilon Ε   ε
Zèta Ζ   ζ
Èta Η   η
Thèta Θ   θ
Iota Ι   ι
Kappa Κ   κ
Lambda Λ   λ
Mu Μ   μ
Nu Ν   ν
Ksi Ξ   ξ
Omikron Ο   ο
Pi Π   π
Rho Ρ   ρ
Sigma Σ   σ
Tau Τ   τ
Ypsilon Υ   υ
Phi Φ   φ
Chi Χ   χ
Psi Ψ   ψ
Omega Ω   ω

Deze Griekse letters worden nog gebruikt in de Nederlandse taal.

Alfa

De aanduiding voor de voormalige middelbare voortgezette opleiding met vooral talen, de alfawetenschappen zoals letteren. Alfastraling is een van de meest voorkomende vormen van ioniserende straling. De aanduiding alfa versie gebruikt men voor een bijna definitieve testversie van een computer programma. Ook is het een aanduiding van een willekeurige hoek in de wiskunde en wordt het gebruikt om binnen de dierenwereld de leider van een groep dieren aan te duiden, het zogenaamde alfamannetje.

Bèta

De aanduiding voor de voormalige middelbare voortgezette opleiding met exacte vakken, de bètawetenschappen zoals scheikunde, natuurkunde en wiskunde. De bètaversie van software is een versie die werkt maar nog wel de nodige fouten kan bevatten. Bètastraling is een ioniserende straling bestaande uit elektronen of positronen. Binnen de mechanica is Bèta de aanduiding hoek t.o.v. de y-as.

Gamma

De naam van een bekende bouwmarkt maar ook de aanduiding voor de gammawetenschappen, de wetenschappen die zich met maatschappij en gedrag bezighouden, zoals sociologie, antropologie. Gammastraling is onzichtbare elektromagnetische straling met een hogere energie dan ultraviolet licht en röntgenstraling.

Delta

Een rivierdelta is een stelsel van aftakkingen van een rivier, voordat deze in zee of in een groot meer uitmondt. Delta wordt ook gebruikt om toename weer te geven tussen twee gegevens. Daarnaast is het ook een caravanmerk, de Delta caravan.

Jota

Dit komt voor in de uitdrukking: ik begrijp er geen jota van.

Mu

Mu wordt in de exacte wetenschap als prefix gebruikt om 1/1.000.000 aan te geven, en ook wordt het in de statistiek gebruikt als symbool voor het gemiddelde bij een normale verdeling. In de fysica wordt het gebruikte binnen het onderdeel magnetisme om de permeabiliteit van een stof voor te stellen.

Pi

Iedereen heeft op de middelbare school geleerd dat Pi het symbool is voor de wiskundige constante die de verhouding van omtrek en diameter van een cirkel weergeeft. De hoofdletter pi ( Π ) wordt in de wiskunde gebruikt voor het noteren van het product van een eindige of oneindige rij getallen.

Rho

Natuurkundig symbool voor dichtheid en soortelijke weerstand.

Sigma

Deze letter gebreuikte men voor de standaardafwijking van de normale verdeling en de hoofdletter sigma wordt in de wiskunde gebruikt als grafisch symbool bij het sommeren. De kleine letter sigma wordt in de (organische) chemie gebruikt om een soort chemische binding aan te geven (sigma-binding of sigma-bond) maar ook om een mechanische spanning weer te geven, zoals de normaalspanning.

Tau

De kleine letter tau wordt gebruikt om een mechanische spanning weer te geven, zoals de afschuifspanning en binnen de fysica voor warmtecapaciteit van een voorwerp. Daarnaast is het ook een wiskundig exact getal (het dubbel van pi).

Phi

Deze letter wordt gebruikt voor het aangeven van de gulden snede en het wordt in de elektrotechniek gebruikt voor de hoek tussen stroom en spanning bij wisselstroom. Het wordt in de aardrijkskunde gebruikt om de breedte op een wereldbol aan te duiden.

Psi

Dit is een neutrale term voor parapsychologische fenomenen zoals buitenzintuiglijke waarneming (psi, paranormaal). Binnen de de kwantummechanica wordt met psi-distributie de toestandsverdeling van een deeltje aangegeven.

Omega

Dit is een type aanduiding van een bekend automerk, maar ook een aanduiding voor het einde in de Bijbel. Binnen de electrotechniek is het de eenheid van weerstand Ohm en wordt deze weergegeven met de letter Ω.


 

Boeken over de betekenis van symbolen

Last update: 12-10-2015


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).