Betekenis en herkomst van symbolen pagina X

De betekenis en herkomst van symbolen waarvan de naam begint met X, voor beschrijvingen van nog meer symbolen kunt op de symbolen index pagina kijken. Op deze pagina kunt u de betekenis en herkomst van de volgende symbolen vinden: Xomsa of Khamsa symbool, Xochipilli sykmbool, Xi symbool, Xantippe symbool. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Xantippe symbool

Xantippe symbool Dit symbool stelt Xantippe voor, de vrouw van de filosoof Socrates (470 voor Christus) die door de leerlingen van Socrates vaak afgeschilderd werd als een lastige en humeurige vrouw. Dit beeld is later enigszins bijgesteld omdat de levenswijze van een filosoof in die tijd de huisvrede toch enigszins op de proef stelde. Desondanks is Xantippe de geschiedenis ingegaan als het symbool voor een ongenietbare helleveeg waardoor ook heden ten dage kijfzieke vrouwen als Xantippes aangeduid worden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Xi symbool

Xi symbool Deze combinatie van symbolen staat voor de xi of ksi. Dit is de veertiende letter van het Griekse alfabet is en tevens het Griekse cijfer voor 60. De xi wordt uitgesproken als ks. De tekens xi zijn in hoofdletters (XI) echter ook het getal 11 in de vorm van Romeinse cijfers. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Xochipilli

Xochipilli god symbool Xochipilli (wat 'Prins van bloemen' betekent) was in de Azteekse mythologie de god die geassocieerd werd met plezier, bloemen, seksualiteit en de kunst van poëzie, schilderen, schrijven en zingen. Als een van de vruchtbaarheidsgoden was hij een godheid die verband hield met de teelt van maïs. De Azteken zagen hem als een god van luchtige kattenkwaad en grappen waardoor hij nogal populair en geliefd was.. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Xomsa of Khamsa symbool

Xomsa of Khamsa symbool Dit symbool staat voor het getal 5 voor de Arabieren. Het is de hand van Fatima de jongste dochter van de profeet. Het is een symbool dat staat voor geluk maar ook voor steun en de deugden geduld en trouw. Het symbool komt ook bij de Hindoes (humsa hand) en bij de Joden (hamesh hand) voor. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina
 

Boeken over de betekenis van symbolen

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan.
kopen knop


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast. In deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.
kopen knop


Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis.
kopen knop


Last update: 22-09-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).