Betekenis en herkomst van symbolen pagina S

De betekenis en herkomst van symbolen waarvan de naam begint met S, voor beschrijvingen van nog meer symbolen kunt op de symbolen index pagina kijken. Op deze pagina kunt u de betekenis en herkomst van de volgende symbolen vinden: Sankfofa symbool, Saturnus symbool, Scarabee symbool, Shamrock symbool, Sheela-na-gig symbool, Shen symbool, Shou symbool, Shula symbool, Sfinx symbool, Sistrum symbool, Slang symbool, Sleutel als symbool, Speelkaarten symbolen, Spin symbool, Spiraal symbool, Swastika symbool. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Sankfofa symbool

sankfofa symbool Dit is een symbool uit West Afrika en het oorspronkelijke symbool van Sankofa is een vogel die met zijn nek achterom een ei van zijn rug pakt met zijn snavel. Het symbool staat voor wijsheid, kennis en erfgoed. Het woord Sankofa is opgebouwd uit drie delen: San (keer terug), ko (ga) en fa (kijk, zoek en neem), kijk naar het verleden, neem daarvan mee wat je kan gebruiken, leer ervan en ga vervolgens de toekomst in. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Saturnus symbool

Saturnus symbool Dit is het teken voor de planeet Saturnus in de astrologie. Het staat voor: Vormgeven, afgrenzen, beperken, structureren en zelfdiscipline. Saturnus wordt zowel de planeet van het lot als de Heer van het Karma genoemd. Saturnus is ook de naamn van een Romeinse god. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Scarabee symbool

Scarabee symbool Een scarabee is een mestkever die leeft in mesthopen en daar zijn voedsel uit haalt en zijn eitjes legt. De oude Egyptenaren vereerden de scarabee als symbool van de opgaande zon (Negod) want net als de zon komt ook de mestkever uit de aarde tevoorschijn (als larf) waarna hij een gedaanteverwisseling ondergaat en zich zowel lopend over de aarde als vliegend door de lucht kan voortbewegen. De scarabee komt veel voor in Egyptische sieraden met een zonneschijf van edelsteen en goud tussen de voorste poten geklemd. Bovendien hebben de vleugels vaak de mooiste kleuren. Het is in deze tijd nog populair als gelukbrengend amulet in de vorm van hanger, oorbellen of broche. De scarabee werd door de oude Egyptenaren in verband gebracht met voortplanting, potentie, wijsheid, vernieuwing, wederopstanding en onsterfelijkheid. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Schootsvel symbool

Schootsvel symbool Een schootsvel, ook wel voorschoot, stootvel of boezelaar genoemd is een leren lap dat gebruikt werd ter bescherming van het lichaam en in het bijzonder de schoot. Het werd vaak gebruikt door smeden en steenhouwers ter bescherming van de schoot tijdens het werk en bij edelsmeden had het ook de functie om het kostbare vijlsel op te vangen. De naam schootsvel is dan ook afkomstig van het vel dat hierbij op schoot ligt. Het is een bijzonder kledingstuk in de vrijmetselarij, vanuit de steenhouwers en in deze vorm was het vaak gemaakt van lamsleer. Het is vaak rijkelijk gedecoreerd en als symbool staat het voor de bereidheid tot noeste arbeid in dienst van de meester en ook is het een teken van onschuld. Het komt naast de functionele vorm ook voor als puur decoratief symbool. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Shamrock symbool

Shamrock symbool Dit is een algemeen geluk symbool. Het is tevens het embleem van Ierland en word tijdens St. Patrick's Day (17 Maart) door Ierse mensen over de hele wereld gedragen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sheela-na-gig symbool

sheela-na-gig symbool Sheela na Gigs zijn vrouwenfiguren die in steen gehouwen zijn. Het is een hurkende vrouw die haar geslachtsdelen uiteen trekt. Ze komen met name in Ierland, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Noorwegen voor. Men denkt dat de Sheela's een overblijfsel van de oude religie zijn die door het Keltisch christendom over zijn overgenomen, het kan ook zijn dat de figuren zijn overgenomen van gelijksoortige Griekse beeldjes uit de oudheid. Het waren waarschijnlijk vruchtbaarheidsgodinnen en ook nog tegenwoordig raken vrouwen die zwanger willen worden de Sheela's aan om hun wens in vervulling te laten gaan. Mogelijk bood een Sheela na gig ook bescherming tegen het kwaad en om te verhinderen dat de duivel binnenkwam, de legende gaat namelijk dat de duivel niet tegen het zien van de vagina van een vrouw kan. Lees meer over dit symbool op de deze pagina.
www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Shen symbool

Shen symbool De shen is de weergave van een dubbelgeslagen koord waarvan de uiteinden in een rechte lijn aan elkaar geknoopt zijn, zonder begin en einde. De shen is een symbool van oneindigheid en het staat ook voor bescherming. De shenring wordt vaak in verband gebracht met afbeeldingen van de god van de eeuwigheid Heh, Soms wordt de shen afgebeeld met een zon in het midden, als symbool voor het zonneaspect. In Egyptische schilderingen worden godheden in vogelvorm zoals Horus vaak afgebeeld met de shen in hun klauwen. Het woord is afgeleid van het Egyptische shenu dat omcirkelen betekent. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Shou symbool

Shou symbool Het Shou symbool is afkomstig uit de Taoïstische filosofie en al eeuwen oud. Het wordt op verschillende wijze afgebeeld en het teken wordt vaak in combinatie met andere symbolen afgebeeld in Aziatische kunst. Van oorsprong betekent het "met lange levensuur" en komt het voor als amulet, op kleding, op meubilair, op aardewerk en kunst en ook veel op huwelijksgeschenken voor. In het teken zij 4 armen rond het centrum te herkennen, deze staan voor adel, kracht, verantwoordelijkheid en bewustwording, het centrum staat voor wijsheid. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina


Shula symbool

Shula symbool Aum Shula staat voor de heilige lans van de Heer Murugan's en zijn beschermende kracht. De punt is breed, lang en scherp en geeft aan dat scherpe onderscheiding en spirituele kennis breed, grondig en doordringend moet zijn. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sfinx symbool

Sfinx symbool Het symbool van de sfinx staat voor een mythisch wezen die in verschillende culturen voorkomt en niet in iedere cultuur op dezelfde manier afgebeeld wordt. De Egyptische sfinx is half man (hoofd), half leeuw (lichaam) en is de Griekse sfinx half vrouw (hoofd) half adelaar (lichaam). De sfinx werd in het Oude Egypte onder andere gebruikt als wachter. De Griekse mythologische sfinx komt voor in de Oedipus mythe en deze sfinx had vleugels en was vrouwelijk. In India wordt de sfinx purushamriga genoemd (Sanskriet= mens-dier) en is de traditie van de sfinx nog in zwang. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sistrum symbool

Sistrum symbool Het sistrum was een heilig muziekinstrument uit het oude Egypte. Het bestaat uit een frame met kleine schijfjes die ratelen als met het instrument wordt geschud. De contouren doen vaak denken aan de ankh wat een symbool voor het leven is. Op de handgreep wordt vaak het hoofd van de godin Hathor (zie elders op deze site) afgebeeld, hoewel het sistrum ook wordt geassocieerd met Bast, de godin van de dans en vreugde. Het instrument maakte een zacht, rinkelend geluid dat de goden en godinnen gunstig zou stemmen. Het werd met korte, ritmische bewegingen op en neer geschud om een extatische beweging op te wekken voor religieuze processies en ceremonies. Het gebruik van het sistrum lijkt ook een vruchtbaarheid betekenissen te hebben die samenhangen met de verering van Hathor. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Slang symbool

Slang symbool De slang is het dier waarvan de symboliek veel tegenstrijdigheden vertoont. In veel culturen wordt hij als symbool van de onderwereld en het dodenrijk opgevat, vermoedelijk omdat hij in het verborgene leeft en in holletjes wegkruipt. Maar ook staat het soms voor het symbool van het eeuwige leven omdat het dier zich door vervelling schijnbaar lijkt te verjongen. Dood en leven zijn in dit dier op zo'n unieke wijze symbolisch verenigd, dat er nauwelijks culturen bestaan waar de slang niet als symbool voorkomt. Ook is de slang het internationale symbool voor de geneeskunst. Het betreft hier dan het aesculaap symbool (slang die zich om een staf kronkelt). Dit symbool staat vaak op de auto van een arts of op de ruit van een apotheek. Het easculaap symbool is afkomstig uit de oude Griekse cultuur waar de god van de geneeskunst Asklepios met een slangestaf afgebeeld werd. De slang die in zijn eigen staart bijt (ouroboros) stamt uit het oude Griekenland en Egypte. Dit symbool is een combinatie van de circel en de slang en het is de evenknie van de feniks. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sleutel als symbool

Sleutel symbool De sleutel is een voorwerp om iets mee af te sluiten, en heeft als symbolisch teken de macht van de drager van de sleutel. Ook staat het symbool van de sleutel voor binden en ontbinden. In Rooms-katholieke kerk wordt aan de apostel Petrus de sleutelmacht toegeschreven, met verwijzing naar het evangelie van Matheus, 16:19. Petrus wordt in de volksmond dan ook wel de portier van de hemel genoemd. In vrijmetselaarsriten komt de sleutel ook voor en soms komt de sleutel ook voor als T vorm in de vorm van een Taukruis. Het overhandigen van de sleutels van een belegerde stad drukte symbolisch de capitulatie uit, en ook nu nog worden de stadssleutels wel symbolisch aan hoge gasten overhandigd of tijdens het carnaval aan prins carnaval overgedragen. In ruimere betekenis is de sleutel ook een instrument om door te dringen, zoals de sleutel tot het succes of tot iemands hart. In vroegere tijden droeg de moeder van de bruidegom de sleutelbos van het huis over aan de bruid als teken van overdracht van het beheer van de boedel. Men zegt dat de hemel twee sloten heeft en daarom bestaat het wapen van Vaticaanstad ook uit twee sleutels, in goud en zilver weergegeven. De gouden sleutel staat voor het binden en de zilveren sleutel voor het ontbinden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sleutels als symbool

Sleutels symbool Het symbool van de sleutel staat hierboven beschreven, een speciale versie van het symbool van de sleutel is de twee gekruiste sleutels. Dit symbool komt ook wel op schilden en wapens voor. De twee sleutels symboliseren de administratieve macht van het Vaticaan en de macht van de paus. De sleutels werden doorgegeven door Petrus, de eerste paus, die de sleutels tot het hemelrijk had gekregen. Ze symboliseren ook de onfeilbaarheid van de paus en de macht om te binden en te bevrijden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Speelkaarten symbolen

Speelkaarten symbolen Schoppen, harten, klavers en ruiten zijn algemeen bekend van het kaartspel. Over de herkomst van het kaartspel wordt veel gespeculeerd, maar niets is echt zeker. Sommigen wijzen naar China, anderen naar Perzië en India. Uit een verbodsbepalingen uit 1377 kunnen we afleiden dat het spel in Europa ook populair werd. De 56 Italiaanse kaarten hadden 4 symbolen: Koning, Koningin, Ridder en Boer maar toen het spel Spanje bereikte werd de koningin vervangen door een ridder te paard. De Duitsers wilden ook geen koningin en zij kozen voor: könig, obermann en untermann en veranderden de Duitse kaartmakers de symbolen in: bellen, harten, bladeren en eikels. De Fransen veranderden ook het een en ander: De koningin kwam terug, net als de Duitse harten en 'schoppen'. Ook zetten de Fransen het klaverblad in de plaats van eikel en stelden ruiten in de plaats van de Duitse bellen. Over de betekenis van de symbolen zijn de geleerden het beslist niet eens. Men veronderstelt dat met de 4 symbolen 4 maatschappelijke klassen werden bedoeld: Voor de Italianen waren dat: de kerk, het leger, de kooplieden en de boerenstand. Voor de Duitsers de adel, de kerk, de stadsburgers en de boeren. De Franse kaarten hebben de volgende associaties: de schoppen: de aristocratie met het wapen van de hellebaardier, de harten als symbool van de kerk, de ruiten als een teken van welvaart (de stadsburgers) en de klavers verwijzen naar de boerenstand. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Spin symbool

Spin symbool In Engeland wordt een kleine spin die in huis komt vaak een moneyspinner of een geldmaker genoemd brengt het ongeluk als men zo'n spin zou doden. Een spin amulet heeft dezelfde betekenis en zulke amuletten, gemaakt van goud of zilver, waren vrij bekend in het oude Rome, waar ze werden gedragen om succes in de handel af te dwingen. In delen van de Verenigde Staten gelooft men dat het ongeluk brengt als een spin wordt gedood en dat men last zal hebben van slecht weer. In veel landen gelooft men dat als men de kamer deelt met een grote huisspin, dit welstand en geluk zal brengen. Voor meer informatie over dieren als symbool kunt u kijken op de speciale pagina voor dierensymbolen op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Spiraal symbool

Spiraal symbool De spiraal is een teken van de reis van het innerlijke leven en de ziel naar buiten. Het staat ook voor groei, expansie en kosmische energie afhankelijk van de cultuur waarin het gebruikt werd. Door de Kelten werd het als symbool van de zon gebruikt. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Swastika symbool

Swastika symbool Het swastika symbool (Crux Dissimulata) een oud symbool dat de vier windstreken en de daarbij behorende geesten aangaf. Het is ook een vuur en zon symbool dat in eerste instantie uit Azie afkomstig is maar later ook door de Germanen gebruikt werd. Dit teken is in de tweede wereldoorlog de bron van het hakenkruis geweest. Zo werd een oorspronkelijk positief symbool later een negatief symbool. Voor informatie over negatieve symbolen kun u kijken op de speciale pagina voor duistere symbolen op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina
 

Boeken over de betekenis van symbolen

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan.
kopen knop


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast. In deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.
kopen knop


Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis.
kopen knop


Last update: 22-09-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).