Betekenis en herkomst van symbolen pagina P

De betekenis en herkomst van symbolen waarvan de naam begint met P, voor beschrijvingen van nog meer symbolen kunt op de symbolen index pagina kijken. Op deze pagina kunt u de betekenis en herkomst van de volgende symbolen vinden: Padma sambhava symbool, Pei schijf symbool, Pentagram symbool, Pictische knoop symbool, Psilist symbool, Pluto symbool, PX symbool, PXAO symbool. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Pachamama symbool

Pachamama symbool De pachamama is een godin die in Midden-Amerika nog altijd wordt vereerd. Haar naam betekent Moeder Aarde en ze is een vruchtbaarheidsgodin die gezag uitoefent over het planten en oogsten. In sommige regio's eren mensen haar door een beetje bier op de grond te gieten voordat ze de rest opdrinken. Pachamama wordt vereerd op de dag voor Aswoensdag in de christelijke kalender, mensen begraven dan etenswaren onder de grond en offeren kaarsen en wierook. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Padma sambhava symbool

Padma sambhava symbool Padma sambhava is een van de grondleggers van het Tibetaanse boeddhisme en zijn beeltenis wordt door veel Tibetanen gedragen als beschermende amulet. Voor sommige vrome Tibetanen is hij de tweede boeddha. Zijn naam betekent die geboren is uit een lotus en hij zou als jongen uit een lotus in de rivier de Indus opgedoken zijn. Hij was befaamd vanwege het verslaan van demonische machten, waardoor hij bij uitstek geschikt was als beschermende amulet. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Pei schijf symbool

Pei schijf symbool Dit symbool stamt uit China en is een gelukbrengende amulet. Het is een eenvoudig, rond, plat schijfje van jade met een gat in het midden. Dit is het Chinese symbool van de hemel, genaamd pei-schijf (soms ook bei-schijf genoemd) dat in moeilijke tijden beschermt. Wanneer men denkt dat er problemen op komst zijn, wrijft men met zijn vingers over het schijfje tot het gevaar geweken is. De traditie van de pei-schijf is eeuwenoud en is in China terug te voeren tot vijfduizend jaar geleden. In een graf daterend uit het vierde millennium v. Chr. werden niet minder dan 24 pei-schijven gevonden, die op her lichaam waren geplaatst als beschermer van de dode. De westerse mens mag die voorstelling van de hemel met een gat in het midden vreemd vinden de officiële uitleg luidt dat het gat in dit ronde beeld van ruimte het pad van transcendentie voorstelt. Met andere woorden, je kunt via het gat in het midden van de platte schijf in de hemel terechtkomen. Door strak naar de vorm van het schijfje te staren kun je je voorstellen dat je door dat gat oprijst naar de hemel. Ook werden deze schijfjes door de vroege Chinese keizers gebruikt maar tegenwoordig zijn ze deze verheven status kwijt. Maar juist door hun eenvoud blijven ze populair. De moderne schijfjes zijn voor weinig geld te koop, de oudere versies zijn echter vaak heel kostbaar. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Pentagram symbool

Pentagram symbool De pentagram is een in één lijn doorgetrokken vijfpuntige ster. Hij draagt ook namen als merrievoet (van nachtmerrie), druiden- of drudenvoet, in hetLatijn pentangulum, pentaculum Bij Pythagoras en zijn volgelingen was het pentagram een heilig symbool van de fysiek-psychische harmonie en werd op grond daarvan tot het teken van gezondheid. Het staat ook de vijf elementen licht, lucht, wind, vuur en water en het is een centraal zinrijk teken, dat door vele sekten is overgenomen. Vaak treft men het pentagram aan als bezweringsmiddel bij magische rituelen. Traditioneel wordt de met een punt naar boven wijzende vorm gerelateerd aan witte magie, de omgekeerd aan zwarte. In de laatste werd vaak een satanische bokkenkop ingetekend, in de eerste een mensengedaante. Ook de christelijke iconografie kent het pentagram, en wel als verwijzing naar de vijf kruiswonden. In Egyptisch graven wordt de sterrenhemel door vijfpuntige sterren aangeduid. Ook op rotstekeningen in het Alpengebied heeft de 'drudenvoet' stellig een onheil afwerende betekenis. Een ze belangrijke rol speelt het pentagram als vlammende ster' in de symbolische wereld van de vrijmetselaars, voorzien van stralen of vlammenbundels en met een G in het midden. Deze ster herinnert ons aan de zon, die de aarde met haar stralen verlicht. Als demonen bannend teken komt het pentagram vaak voor op oude deurbalken en drempels. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Pictische knoop symbool

Pictische knoop symbool Dit symbool staat voor eeuwige verandering. De knoop van de uitverkorene belichaamt de negen werelden in de drie gebieden. Deze zijn in eeuwige eenheid met elkaar verbonden en brengen de eeuwige kracht van het universum tot uitdrukking. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Psilist symbool

Psilist symbool Soms bedenkt men een nieuw symbool of logo dat men samenstelt uit meerdere bestaande symbolen, vaak om de betekenissen te combineren. Het symbool van Ruigoord, bestaat uit: de letter psi uit het Griekse alfabet wat het symbool voor alle niet-exacte wetenschappen is, de lemniscaat als symbool van oneindigheid en van eeuwig leven en de wisselwerking van tegengestelde krachten en de kosmische glimlach een symbool voor innerlijke vrede. Stichting Ruigoord is een in 2000 opgerichte stichting, die de opstallen en gronden van Ruigoord huurt van de gemeente Amsterdam. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Pluto symbool

Pluto symbool Dit is het teken voor de planeet Pluto in de astrologie. Het staat voor: Oerkracht, macht en onmacht, transformatie en wedergeboorte. Pluto staat voor spritiuele veranderingen, ontwikkeling en politieke macht. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

PX symbool

PX symbool Het monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen. De ovale cirkel, het ei, is het symbool van geboorte en nieuw leven. Het symbool komt ook op grafstenen voor, dit staat beschreven op de spaciale pagina over grafsymbolen op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

PXAO symbool

PXAO symbool Het monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen. Een aanvulling is hier links en recht de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, als symbool van het begin en het einde. Het symbool komt ook op grafstenen voor, dit staat beschreven op de spaciale pagina over grafsymbolen op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina
 

Boeken over de betekenis van symbolen

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan.
kopen knop


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast. In deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.
kopen knop


Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis.
kopen knop


Last update: 22-09-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).