Betekenis en herkomst van symbolen pagina H

De betekenis en herkomst van symbolen waarvan de naam begint met H, voor beschrijvingen van nog meer symbolen kunt op de symbolen index pagina kijken. Op deze pagina kunt u de betekenis en herkomst van de volgende symbolen vinden: Hamer van Donar symbool, Hand van Fatima symbool, Hart symbool, Hart symbool met tekens, Hart lemniscaat symbool, Hathor symbool, Heartagram symbool, Hekje symbool, Heksenmes symbool, Heptagram symbool, Hermafrodiet symbool, Hermes symbool, Hoefijzer symbool, Hoorn des overvloeds symbool, Hugenotenkruis symbool. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Hagoday symbool

Hagoday symbool De hagoday is een deurklopper op heiligdommen zoals kathedralen, het bestaat uit een kop van een monsterlijk dier met een zware ring in zijn bek. Wanneer deze hagoday op een deur van een hoofdingang van een kathedraal was aangebracht had deze een uiterst beschermende rol. Wanneer iemand achtervolgd werd en deze persoon een veilig heenkomen zocht in een heiligdom, dan moest hij de toegangsdeur zien te bereiken en wanneer deze persoon het handvat van de hagoday wist te grijpen en op de deur kon kloppen, kon hij zich blijven vasthouden aan de ring en was hij zo beschermt tegen zijn achtervolgers. De hagoday is ook nu nog op deuren van bijvoorbeeld kathedralen te vinden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hamer van Donar symbool

Hamer van Donar symbool Dit symbool staat voor de magische hamer van de Noorse dondergod Donar. (Van deze god is Donderdag Donars dag afgeleid.) Volgens de Germaanse mythologie was hij een machtige maar slechtgehumeurde god en wanneer het onweerde, reed Donar met zijn strijdwagen door de hemel en als hij dan zijn strijdhamer Mjölnir gooide, donderde en bliksemde het. Toen christelijke missionarissen het christendom verspreidden in Germanië, hakten zij de heilige bomen vaak om. Donar en de hamer van Donar stonden symbool voor het Germaanse verzet tegen het christendom. De laatste jaren echter is het door Zweedse extreem rechtse jongeren ook als symbool voor hun groep gebruikt. Maar het symbool heeft ook een positieve betekenism het werd gebruikt om huwelijken in te zegenen en zo een bescherm symbool van getrouwde paren. Voor de meeste mensen is de betekenis van de hamer van Donar echter positief. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hand van Fatima symbool

hand van fatima symbool Dit hand symbool staat voor de hand van Fatima de jongste dochter van de profeet Mohammed. Arabieren noemen het ook wel Hamsa dat voor het getal 5 staat en dragen het als sieraad. De hand symboliseertde vijf zuilen van de Islam: geloof, gebed, bedevaart, vasten en liefdadigheid. Voor de sjiieten heeft Fatima dezelfde status als de maagd Maria voor katholieken, ze wordt gezien als heilig en zonder zonden. De hand van Fatima wordt gedragen als amulet voor bescherming vaak zit er in de hand ook nog een blauw oog wat nog een extra afweer tegen het boze oog is. Voor nog meer informatie kunt u ook op deze site naar de pagina hand- en vingersymbolen gaan. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hart symbool

hart symbool Het hart is het symbool van allerlei menselijke gevoelens omdat het onder invloed van gevoelens in ritme kan veranderen. Door dit verband tussen hartslag en emoties dacht men van oudsher dat het hart de bron was van menselijke gevoelens. Het liefdes hartje of valentijnshart stamt uit de Middeleeuwen. De vorm lijkt niet op het echte hart, dit komt doordat men in de middeleeuwen geen eigen onderzoek mocht doen op het inwendige van het menselijk lichaam en daarom het werk van de oude Grieken overnam. De Grieken hadden een goede kennis van de anatomie van het hart omdat zij zelf het inwendige van dode mensen bestudeerden. Door een meningverschil tussen twee Grieken werd in de 13 eeuw in de afbeelding van het hart aan de bovenkant een inkeping gemaakt. In de loop van de middeleeuwen begon men deze gestileerde hartvorm te gebruiken als symbool van liefde. In oude culturen had het hart ook een bijzondere betekenis, de Azteken offerden mensenharten aan de zonnegod, meestal afkomstig van krijgsgevangenen. In het oude Egypte dacht men dat het geweten opgeslagen lag in het hart, na de dood werd het hart dan ook door de goden gewogen. Het hart symbool word tegenwoordig voor liefde in de seksuele vorm gebruikt. In Zweden wordt het ook gebruikt als een symbool voor billen omdat het ook een oud symbool is voor een toilet voor zowel mannen als vrouwen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hart symbool met tekens

hart symbool Dit is een bijzonder vorm van het hart symbool. Op het hart staan heilige woorden uit de Koran geschreven, dit geeft het symbool naast het symbool van de liefde ook een beschermende werking. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hart lemniscaat symbool

hart lemniscaat symbool Een hart met een lemniscaat symbool er doorheen gevlochten, dit is een mooi voorbeeld van het combineren van de betekenis van twee verschilklende symbolen. Het hart is het symbool van allerlei menselijke gevoelens omdat het onder invloed van gevoelens in ritme kan veranderen maar in onze cultuur is de meest gebruikte betekenis toch het symbool van liefde. Het lemniscaat symbool staat voor oneindig of het eeuwigheids principe en het is het symbool dat het evenwicht tussen het stoffelijke en het geestelijke aangeeft. De combinatie van deze twee symbolen kan men zien als het symbool van eeuwige liefde, eeuwigdurende liefde ofwel liefde voor altijd. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hathor symbool

hathor symbool Dit Hathor-symbool staat voor de egyptische godin Hathor, de godin van de liefde, muziek en schoonheid. In de oudste vorm stelt het symbool de kop van een koe met hoorns met daartussen de zon (of maan) voor. De koe staat voor zorgzaamheid en de zon staat waarschijnlijk voor haar vader de zonnegod Ra. Hathor is een Moedergodin in de Egyptische mythologie ofwel de moeder van de moeders en moeder van de goden genoemd. In later tijden kreeg Hathor steeds meer attributen van de godin Isis en werd ze met Isis vereenzelvigd. Isis-Hathor (de vereniging van Hathor en Isis) was de meest populaire godin van heel Egypte. In deze vorm zien we meestal een jeugdige vrouw met als kenmerkende attributen de lange hoorns op het hoofd met daartussen de zonneschijf. Zij heeft de staf (de medustok) in de hand die aangeeft dat zij degene is die het voor het zeggen heeft en in de andere hand draagt zij een anchteken. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Heartagram symbool

heartagram symbool Dit is een combinatie van twee oude bestaande symbolen en dit nieuwe symbool bestaat sinds 1995 toen de Finse band HIM dit symbool in als herkenningsteken ging voeren. Het is een combinatie van een hart en een omgekeerd pentagram en staat voor een teken van liefde, dood, balans en yin en yang. In de muziek van deze band combineren ze de thema's liefde en dood en de band heeft mede daardoor het imago 'gothic' te zijn maar geeft zelf aan 'love-metal' te maken. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hekje symbool of # symbool

hekje symbool Dit is een algemeen westers symbool en het staat voor een numerieke waarde. In de muziek betekent het symbool dat de toon een halve toon verhoogd moet worden. In de oude chemie was het een symbool voor lucht. Het komt ook voor ook voor op het toetsenbord van de telefoon waar het steevast het hekje genoemd wordt. In de programmeertaal c# staar het voor ++++ als 4 in elkaar verweven plus tekens. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina


Heksenmes symbool

heksenmes symbool Een heksenmes is een traditioneel mes met een wit of zwart handvat. Het mes met het witte handvat is het werkmes is van de heks, en wordt gebruikt voor het afsnijden van takjes, blaadjes, kruiden of het snijden en bewerken van stokken. onder meer kruiden gesneden worden. Het mes met het zwarte handvat is het magische mes, ook wel athame genoemd, dat wordt gebruikt voor rituelen, bijvoorbeeld om een magische cirkel te trekken. Dit mes is bijna altijd tweesnijdend en vrij bot omdat het niet wordt niet gebruikt om te snijden. Het mes is voor iedere heks heel persoonlijk, het mes hier afgebeeld is een hanger dat als magisch symbool gedragen kan worden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Heptagram symbool

Heptagram symbool Dit symbool (zevenhoek) is gewijd aan Venus als godin van de liefde. In de oude astrologie zijn er zeven planeten, er zijn zeven kleuren, zeven stralen, zeven dagen enz. Omdat het getal zeven is samengesteld uit de hemelse drie en de aardse vier, verwijst het heptagram naar de totale mens, het aardse lichaam en de goddelijke ziel. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hermafrodiet symbool

Hermafrodiet symbool Dit is een botanisch teken voor een plant die zowel mannelijk als vrouwelijk is. Het is een samenvoeging van het man en vrouw symbool. Het staat ook voor mensen met fysiek 2 geslachten de zogenaamde hermafrodiet. In de plantenwereld is tweeslachtigheid de regel, slechts 6% van alle plantensoorten hebben aparte mannelijke en vrouwelijke planten, de meeste planten hebben zowel meeldraden (mannelijk) als een stamper (vrouwelijk). In de dierenwereld zijn aparte mannelijke en vrouwelijke dieren de regel en is slechts 5% van alle diersoorten tweeslachtig, zoals slakken en regenwormen. Bij mensen komt het ook voor, 1 op de 4500 mensen wordt geboren als hermafrodiet of interseksueel. Deze mensen beschikken over zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en dit ontstaat al vóór de geboorte door een chromosomale of een hormonale afwijking. Tegenwoordig gebruikt men voor mensen niet meer de term hermafrodiet maar de term intersekse. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hermes symbool

hermes symbool Dit is een van de symbolen voor de Griekse god Hermes, hij is een zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maia en is met name bekend als god van de handel, de reizigers, de wegen en de dieven. In de Griekse mythologie was Hermes de boodschapper van de goden en hij had tevens het vermogen om boodschappen over te brengen van de onderwereld (Hades) naar de mensen op de normale wereld en andersom. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hoefijzer symbool

hoefijzer symbool Het hoefijzer staat bescherming en geluk. U kunt regelmatig hoefijzers zien die gespijkerd zijn boven deuren en aan masten van schepen. Veel hoefsmeden bevestigen een hoefijzer vandaag de dag nog steeds met 7 (het geluksgetal) hoefnagels. Meestal zie je een hoefijzer aan de muur hangen met de opening naar boven als een letter U zodat het geluk er in kan vallen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hoorn des overvloeds symbool

Hoorn des overvloeds symbool De Hoorn des Overvloeds wordt als symbool vaak gebruikt in de heraldiek en het stamt uit de Griekse mythologie. Volgens de overlevering is de Cornucopia de hoorn van de geit Amalthea, die Zeus zoogde op Kreta. Als dank zette Zeus haar aan de hemel als een sterrenbeeld, en haar hoorn schonk de houder ervan alles wat hij of zij begeerde. De Romeinen associeerden vooral hun godin Fortuna met de Hoorn des Overvloeds, maar ook de godinnen van de Hoop (Spes) en de Eendracht (Concordia) werden er mee afgebeeld. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hugenotenkruis symbool

Hugenotenkruis symbool Het Hugenotenkruis heeft als hoofdbestanddeel het Maltezer-kruis. Dit is het kenteken van de ridders van Malta. Dit is een geestelijke ridderorde uit de middeleeuwen. Het kruis heeft gelijke armen, met een wijd uiteenlopende top. Het Maltezerkruis werd gezien als symbool van de wedergeboorte. De acht punten stellen voor de acht zaligsprekingen uit het Evangelie naar Matheüs (Matheüs 5: 3-10). De armen van het kruis worden verbonden door een krans van vier lelies of harten. Dit zijn de symbolen van reinheid en trouw. Het oorspronkelijke aanhangsel onderaan was een traan, later is de traan vervangen door een duif, het symbool van de Heilige Geest. Het Hugenotenkruis is tegenwoordig het symbool van reformatorische christenen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hwe Mu Dua symbool

Hwe Mu Dua symbool Het Hwe Mu Dua symbool staat voor "meetstok" en betekend perfectie. Veel producten uit Ghana dragen dit teken als keurmerk, als streven naar de beste kwaliteit. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina
 
Boeken over de betekenis van symbolen

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan.
kopen knop


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast. In deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.
kopen knop


Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis.
kopen knop


Last update: 22-09-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).