Betekenis en herkomst van symbolen pagina A

De betekenis en herkomst van symbolen waarvan de naam begint met A, voor beschrijvingen van nog meer symbolen kunt op de vervolg pagina's kijken. Op deze pagina kunt u de betekenis en herkomst van de volgende symbolen vinden: Drie puntjes symbool, Aarde symbool, Abracadabra symbool, Adinkrahene symbool, Adwo symbool, Adonis symbool, Akoben symbool, Akuaba Pop symbool, Alchemie symbool, Alziend oog symbool, Allah Mohammed kraal, Amra symbool, Amsterdam drie kruizen symbool, Ananse ntontan symbool, Anker symbool, Ankh of hengselkruis symbool, AT teken, Atoom symbool, Aya symbool, Ayat amulet. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

3 puntjes symbool

drie puntjes op de hand symbool Dit 3 puntjes symbool komt veel voor bij zeelieden, zwervers en veroordeelden en de betekenis is geloof, hoop en liefde of de Christelijke heilige drie-enheid. De puntjes staan ook bekend als hobo-dots, oftewel zwerverspuntjes. Voor gevangenen staat deze tattoo symbolisch voor mijn gekke leven, of mi vida loca. Het zegt dat men ervoor gekozen heeft om het leven aan de rand te leven en dat ze bewust het leven hebben gekozen dat ze leiden, ongeacht of de buitenwereld goedkeurt of niet. De oorsprong van dit symbool is mij helaas niet bekend. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Aarde symbool

aarde symbool Deze symbolen stammen uit de alchemie en ze staan voor het element aarde, ook heksen gebruiken dit symbool. De aarde staat ook voor bestendigheid, goddelijke krachten, tegenpool van de hemel en vruchtbaarheid. Ook staat het symbool voor de onwrikbaarheid en bestendigheid van de aardbodem, vruchtbaarheid en een basis om op te bouwen. In oudere wereldbeelden wordt de aarde vaak belichaamd door een moedergodin, vandaar dat men ook vaak spreekt van moeder aarde. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Abracadabra symbool

Abracadabra symbool Dit is een hele beroemde talisman, het is al eeuwen in zwang als een algemeen geluksamulet tegen kwalen en pijn. Als het volledige woord op het amulet staat en er telkens een letter afvalt tot alleen de A is overgebleven, zal dit staan voor de steeds afnemende kracht van een demon. Over de herkomst bestaat enkele twijfel, sommigen denken dat het van Romeinse afkomst is, een uitvinding van een hofarts tegen koortsen, anderen denken dat het zijn oorsprong heeft uit de oude Babylonische zin "abbada ke dabra" dat verdwijn als het woord betekent, een duidelijke opdracht aan de demonen. Ook vanuit de Joodse cultruur is er een betekenis, men dacht dat het woord abacadabra afkomstig is van de Hebreewse woorden voor de heilige drie-eenheid: de vader (ab), de zoon(ben) en de heilige geest(ruach acadah). De driehoek kan zowel omhoog als omlaag wijzen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Abraxas symbool

Abracadabra symbool De eerste betekenis en herkomst van Abraxas is een Egyptische zonnegod die werd geadopteerd door de vroege christelijke gnostici. Abraxas was niet zomaar een god, als Heerser van de Eerste Hemel had hij heerschappij over de cycli van geboorte, dood en opstanding. Hij heeft de kop van een kip, de torso van een man, en twee slangen als benen. Hij heeft een schild in zijn ene hand en een dorsvlegelachtig instrument in de andere. Het beeld van Abraxas werd uitgehouwen op stenen (genaamd Abraxas Stones) en deze werden gebruikt als een magisch amulet. Soms wordt Abraxas ook afgebeeld terwijl hij een wagen bestuurt die wordt getrokken door vier paarden, deze paarden vertegenwoordigen waarschijnlijk de vier elementen. Dit Abraxas symbool werd geadopteerd door de Tempeliers en de vrijmetselaars ik kan helaas niet verklaren waarom dit symbool voor hen een bijzondere betekenis had. In het Grieks zijn de 7 letters de initialen van de eerste 7 planeten in het zonnestelsel. Verder, als we numerologie op de naam toepassen, komt dit neer op 365, niet alleen het aantal dagen in een jaar, maar ook het aantal geesten waarvan diezelfde vroege gnostici geloofden. Ook kan Abracadabra worden afgeleid van de naam Abraxas, wat 'doe mij geen pijn' zou betekenen. Carl Jung, de Zwitserse psycholoog en moderne gnosticus, noemde Abraxas een God hoger dan de christelijke God en de Duivel die alle tegenstellingen combineert tot één Wezen. De katholieke kerk beschouwde Abraxas als een heidense god, en bestempelde hem uiteindelijk in de middeleeuwen als een demon. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Adinkrahene symbool

adinkrahene symbool Het Adinkrahene symbool is van oorsprong West-Afrikaans en is ontstaan vlak na 1800. Het wordt veel gebruikt op muziek instrumenten en dan met name op jembe's, het symbool wordt in verschillende taferelen gebruikt en staat symbool voor grootmoedigheid, standvastigheid en zorgvuldigheid, het symbool wordt daarom ook vaak ge-associeerd met leiderschap. Het heet ook wel de Koning van de Adinkrasymbolen, hierin staat het symbool voor het belang van het spelen van een leidende rol. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Adonis symbool

adonis symbool Dit symbool komt voort uit de Grieksche mythologie, Adonis was volgens een buitengewoon knappe jongeling, die door Aphrodite werd bemind. Daarom noemt men een knappe jongen ook wel eens een Adonis, maar ook staar Adonis voor een pronker die zich op zijn schoonheid laat voorstaan en overdreven werk maakt van kleding en opmaak. Volgens de Griekse mythologie werd Adonis in het huidige Libanon geboren uit een verhouding tussen prinses Myrrha en haar vader Cinyras. Toen de vader Cinyras ontdekte dat hij met zijn dochter had geslapen wilde hij haar doden, maar de goden veranderden haar in een mirreboom die na negen maanden een hele knap jongetje baarde, genaamd Adonis. De godinnen Persephone en Aphrodite die verliefd op hem was, voedden hem op. Adonis was een onverschrokken jager, die vaak roekeloos te werk ging als hij op gevaarlijk wild jaagde. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Adwo symbool

Adinkra adwo symbool Het Adwo symbool is een symbool van sereniteit, vrede, kalmte. Wanneer u geconfronteerd wordt met uitdagingen en beproevingen is gemoedsrust is van het allergrootste belang en u kunt dit bereiken door stil en kalm te blijven. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Akoben symbool

Adinkra akoben symbool Het Akoben symbool staat voor een krijgshoorn en voor de bereidheid om te strijden (strijdvaardigheid). Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Akoko nan symbool

Adinkra Akoko nan symbool Het Akoko Nan symbool staat voor "het been van een kip" in de betekenis dat een kip op haar kuikens stapt maar ze niet dood. Dit staat voor de ouder die een kind zowel beschermt als corrigeert. Het is een symbool van barmhartigheid en discipline. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Akoma ntoso symbool

Adinkra Akoma ntoso symbool Het Akoma ntoso symbool staat voor verbonden harten in de vorm van saamhorigheid. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Akuaba Pop symbool

Akua'ba Pop symbool De naam van deze poppen "Akua'ba" zou zijn oorsprong vinden in een Akan-legende over een vrouw met de naam Akua, die vanwege haar onvruchtbaarheid een waarzegger raadpleegde. Ze kreeg het advies een houten pop van een kind te laten snijden en deze te verzorgen en rond te dragen als een echt kind. Door haar dorpsgenoten werd ze bespot en haar houten kind kreeg de naam Akua'ba (kind van Akua). Toen ze echter inderdaad zwanger raakte en een dochter kreeg werd deze pop algemeen erkend als middel tegen onvruchtbaarheid. Het popje ziet er uit als een vrouwelijke figuur op een sokkel met de handen rustend op de heupen. Ze heeft een relatief lange romp en de hals bestaat uit een zevental 'ringen'. Ook heeft het popje een bijna rond hoofd, waarin heel duidelijk ogen, neus en mond zijn uitgewerkt. Het kapsel is hoog opgewerkt in een halve maanvorm, gearceerd en met motieven versierd. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Alchemie symbool

Alchemie symbool Dit is een simpel 17e eeuws tekens dat het samensmelten van diverse geometrische figuren aangeeft. Het staat voor de verschillende elementen en spreuken die nodig waren voor de alchemie. Tegenwoordig duikt het op in sommige computer spelletjes. De eerste Chinese alchemisten lijken de taoïsten geweest te zijn omstreeks 550 v.Chr. Terwijl de westerse alchemie uitging van 4 elementen en 3 principes, maakte de Chinese alchemie gebruik van de elkaar complementerende principes van yin en yang waarbij Yin staat voor het passieve, vrouwelijke element en yang het actieve mannelijke. In de westerse alchemie vinden we ditzelfde idee terug met sulfur en mercurium als het vaste en het vluchtige. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Alziend oog symbool

Alziend oog symbool Het alziend oog is een symbool waarbij een oog omgeven wordt door stralen en soms door een driehoek. In het christendom komt het alziend oog voor als een verwijzing naar de Goddelijke oog dat waakt over de mensheid. Binnen de vrijmetselarij komt het alziend oog ook voor en moet het tijdens de tempelloge verlicht worden. Het hangt in alle tempels van vrijmetselaars aan de wand tegenover de ingang. Op dollarbiljetten staat ook een piramide met daarin een oog. In de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten hebben Vrijmetselaars een grote rol gespeeld en ook de piramide en het oog zijn symbolen van de Vrijmetselaars. De symboliek van het oog is veel godsdienstiger, het is het oog van God dat ons allemaal in de gaten houdt en de piramide is volgens sommige kunsthistorici een verwijzing naar de heilige drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Lees hier meer over oog symbolen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Allah Mohammed kraal

Allah symbool Dit symbool is een heel bescheiden amulet en er staan slechts twee woorden op. Aan de ene kant staat Allah en aan de andere kant Mohammed, geschreven in Arabisch schrift. Voor molslims is het moeilijk een islamitisch amulet te ontwrpen omdat het tegen hun geloof is om een beeltenis te maken van Allah of de profeet Mohammed. Daarom moeten ze zich beperken tot het geschreven woord. De werking van deze amulet komt dan ook niet voort uit de vorm maar uit de kracht van de tekst op de amulet. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Amra symbool

Amra symbool Aum Amra is gevormd naar een mango en wordt geassocieerd met Heer Ganesha. Mango's zijn de zoetste vruchten, symboliseren voorspoed en de gelukkige vervulling van gerechtvaardigde wereldlijke verlangens. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Amsterdam drie kruizen symbool

Amsterdam drie kruizen symbool Dit symbool met drie kruisen is het symbool van de stad Amsterdam, de drie kruisen zijn zogenaamde Andreaskruisen. De Andreaskruisen worden door heel Amsterdam gebruikt, in het Amsterdamse wapen staan de kruisen in een verticale baan in het midden van het schild. De gemeente gebruikt de kruisen ook als logo en door de stad staan groene paaltjes, de zogenaamde Amsterdammertjes, die als afscheiding tussen fietspad en rijbaan worden gebruikt en om te voorkomen dat auto's op de stoep parkeren.In het wapen van Amsterdam worden de kruisen al gebruikt vanaf de 14de eeuw. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Ananse ntontan symbool

ananse ntontan symbool Dit symbool, de Ananse Ntontan wordt ook wel "het spinnenweb" genoemd en het is een oud Afrikaans symbool van wijsheid, creativiteit en de complexiteit van het leven. Het is afgeleid van Ananse, de boodschapper van het suprême wezen een erg slimme spin die constant op zoek is naar meer wijsheid. Van oudsher worden er verhalen verteld rond kampvuren, bij dit verhaal was het gebruikelijk dat de verteller het verhaal onderbrak om een raadsel te vertellen. Dit raadsel moesten de luisteraars dan oplossen voordat het verhaal verder ging. Ook konden de luisteraars een bijdrage leveren aan het verhaal. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Anker symbool

anker symbool Het anker had al in de oudheid, ronde Middelandse zee al betekenis als symbool vab de zeeggoden en het stond voor houvast en veiligheid, hoop en vertrouwen. In de Christelijk cultuur staat het voor de hoop in Jezus Christus. Dit symbool was ook het embleem van Sint Clement, de Bishop van Rome die volgens de overlevering vastgebonden aan een anker in zee geworpen werd. In de brief aan de Hebreeën staat: "De hoop is voor ons een vast en onwrikbaar anker, uitgeworpen aan gene zijde van het voorhangsel, waar Jezus als onze voorloper reeds is binnengegaan, nu Hij hogepriester is geworden tot in eeuwigheid." (Hebreeën 06,19-20). www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Ankh symbool

ahnk kruis sysmbool Het ankh of hengselkruis (Lat. crux ansata), is een oud Egyptisch symbool dat 'leven' betekent. Het kan als T-vormig taukruis opgevat worden, met bovenaan een lus die als handvat dient. Het wordt daaraan door goden als de levensschenkende stralen van de zon aan de mensen voorgehouden, maar ook wel afzonderlijk afgebeeld op beeldwerk dat het overleven van de lichamelijke dood voorstelt. In vroeg Christelijk tijd werd in Egypte het ankhkruis als symbool van het eeuwige leven gezien. Omdat de vorm ook wel iets weg heeft van een sleutel wordt hij ook wel levens- of Nijlsleutel genoemd, als embleem wordt hij wel gebruikt door esoterische groeperingen. Aangenomen wordt dat het verwant is aan het kruis van de christenen, hoewel het Ankh kruis eeuwen ouder is. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

AT teken of @ teken

at teken Het at (@) symbool, ook wel apestaart of amfora genoemd, dateert uit de 16de eeuw en was een inhoudsmaat. Ook in het Spaans kwam het voor, waar het stond voor Arroba, een gewichtseenheid van circa 12,5 kg. In de jaren 70 is koos de computer ingenieur Ray Thomlinson het apestaartje in de aanduiding voor e-mail adressen. Ray Thomlinson werkte aan het ARPANET project, wat later uitgroeide tot het Internet. Het @ heeft bovendien in het Engels de toepasselijke betekenis van "at" oftewel "bij". Het @ symbool wordt (bijvoorbeeld op twitter) ook regelmatig gebruikt om aan te duiden voor wie een boodschap bedoeld is (@ontvanger) en in SMSjes: CU 7.30@tennis. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Atheïsme symbool

Atheïsme symbool Dit is het symbool voor atheïsme, het woord komt uit het Grieks en de letterlijk betekenis is "iemand zonder god". Tot de 17e eeuw was iedereen wel gelovig, omdat op niet geloven of het verkeerde geloof vaak de doodstraf stond, soms als afschrikwekkend voorbeeld met een brandstapel. Met de moderne wetenschap ontstonden in de 17e eeuw de eerste echte atheïsten, wat in de 18e eeuw nog verder ging. In de 20e eeuw zag men het atheïsme ook steeds meer onder gewone mensen, vooral omdat de wetenschap steeds meer antwoorden had op vragen die vroeger met God werden verklaard en omdat veel overheden toestonden dat mensen niet meer geloofden. Lees meer: wikikids.nl/Atheïsme". www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Atoom symbool

atoom symbool Een symbool voor een atoom. Het is tegenwoordig meer het symbool voor uranium het element dat voor kernenergie centrales en atoombommen gebruikt word. Het staat ook voor nucleair onderzoek en voor de locatie van kerncentrales op kaarten. Tegenwoordig is het ook een symbool voor atheïsten, sommigen van hen dragen dit symbool als halssieraad, net zoals de christenen een kruisje dragen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Awen symbool

Awen symbool Het Awen symbool is een oud Keltisch symbool en het bestaat uit drie stralen die bovenin uitkomen bij drie stippen. Er zijn meerdere betekenissen voor het Awen symbool, de eerste is dat de twee buitenlijnen symbolisch zijn voor zowel man en vrouw en dat de binnenlijn staat voor evenwicht. Daarnaast is een populaire interpretatie dat het Awen symbool uit drie lichtstralen bestaat, het nummer drie is een heilig nummer in vele culturen. De betekenis van de lichtstraal heeft verschillende betekenissen in verschillende culturen. Ze kunnen staan voor land, zee en lucht of onderwereld, midden wereld en bovenwereld of liefde, wijsheid en waarheid of natuur, kennis en waarheid, er zijn dus veel betekenissen voor de Awen. De cirkel of soms drie cirkels rond het symbool geven de cyclische en tijdloze aard van deze drie-eenheid aan. Een versie van de awen werd begin 2017 goedgekeurd door de Amerikaanse veteranenadministratie voor gebruik op veteranengrafstenen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Aya symbool

Aya symbool Het symbool van de Aya is een afbeeldng van een varen. Dit is een bestendige plant die op de meest moeilijke plekken kan groeien. Het symbool draagt de boodschap uit dat men niet bang is voor een bepaald persoon, u tegen een stootje kunt en alle mogelijke problemen het hoofd zult bieden. Dit symbool kan gedragen worden als een uiting van een openlijke uitdaging van een onderdrukker of een bedreiger. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Ayat amulet

Ayat amulet Het ayat amulet is het populairste Islamitische symbool en het is een klein rechthoekig plaatje dat meestal gemaakt is van goud of zilver. Op dit plaatje staat als inscriptie een spreuk uit de koran in Arabisch schrift. Voor molslims is het tegen hun geloof om een beeltenis te maken van Allah of de profeet Mohammed, daarom moeten ze zich beperken tot het geschreven woord. Het vers dat op het amulet staat wordt Ayat al Kursi genoemd en dit is de vertaling: In de naam van Allah, de Weldadige, de Barmhartige Allah! Er is geen god anders dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, de Eeuwige. Geen sluimer kan hem grijpen, noch slaap. Alle dingen in hemel en op aarde zijn van Hem. Wie kan voorspraak doen bij Hem tenzij met Zijn verlof. Hij kent wat voor en achter Zijn schepsels is. Van Zijn kennis omvatten zij geen enkel ding behalve wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en Hij wordt niet moe die te bewaken en te behoeden, want Hij is de Hoogste en de Verhevenste. Allah, de Hoogste, spreekt de waarheid. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina
 

Boeken over de betekenis van symbolen

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan.
kopen knop


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast. In deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.
kopen knop


Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis.
kopen knop


Last update: 22-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).