Betekenis van symbolen pagina 4 van P t/m U

De betekenis en herkomst van symbolen waarvan de naam begint met P t/m U, voor meer beschrijvingen van symbolen kunt op de vervolg pagina's kijken. Op deze pagina kunt u de betekenis en herkomst van de volgende symbolen vinden: Pachamama symbool, Padma sambhava symbool, Pei schijf symbool, Pentagram symbool, Pictische knoop symbool, Psilist symbool, Pluto symbool, PX symbool, PXAO symbool, Radioactiviteit symbool, Regenboogvlag symbool, Rijksappel symbool, Rijkspolitie symbool, Regiopolitie symbool, Ring symbool, Roze driehoek symbool, Russisch kruis, Sankfofa symbool, Saturnus symbool, Scarabee symbool, Shamrock symbool, Sheela-na-gig symbool, Shen symbool, Shou symbool, Shula symbool, Sfinx symbool, Sistrum symbool, Slang symbool, Sleutel als symbool, Speelkaarten symbolen, Spin symbool, Spiraal symbool, Swastika symbool, Tafkap symbool, Tand in hanger symbool, Tau symbool, Tefellin symbool, Tegen zinloos geweld symbool, Tiki of foetus symbool, Trishula symbool, Triskele symbool, Triquetras symbool, Tumi symbool, Uranus symbool. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Pachamama symbool

Pachamama symboolDe pachamama is een godin die in Midden-Amerika nog altijd wordt vereerd. Haar naam betekent Moeder Aarde en ze is een vruchtbaarheidsgodin die gezag uitoefent over het planten en oogsten. In sommige regio's eren mensen haar door een beetje bier op de grond te gieten voordat ze de rest opdrinken. Pachamama wordt vereerd op de dag voor Aswoensdag in de christelijke kalender, mensen begraven dan etenswaren onder de grond en offeren kaarsen en wierook. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Padma sambhava symbool

Padma sambhava symboolPadma sambhava is een van de grondleggers van het Tibetaanse boeddhisme en zijn beeltenis wordt door veel Tibetanen gedragen als beschermende amulet. Voor sommige vrome Tibetanen is hij de tweede boeddha. Zijn naam betekent die geboren is uit een lotus en hij zou als jongen uit een lotus in de rivier de Indus opgedoken zijn. Hij was befaamd vanwege het verslaan van demonische machten, waardoor hij bij uitstek geschikt was als beschermende amulet. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Pei schijf symbool

Pei schijf symboolDit symbool stamt uit China en is een gelukbrengende amulet. Het is een eenvoudig, rond, plat schijfje van jade met een gat in het midden. Dit is het Chinese symbool van de hemel, genaamd pei-schijf (soms ook bei-schijf genoemd) dat in moeilijke tijden beschermt. Wanneer men denkt dat er problemen op komst zijn, wrijft men met zijn vingers over het schijfje tot het gevaar geweken is. De traditie van de pei-schijf is eeuwenoud en is in China terug te voeren tot vijfduizend jaar geleden. In een graf daterend uit het vierde millennium v. Chr. werden niet minder dan 24 pei-schijven gevonden, die op her lichaam waren geplaatst als beschermer van de dode. De westerse mens mag die voorstelling van de hemel met een gat in het midden vreemd vinden de officiŰle uitleg luidt dat het gat in dit ronde beeld van ruimte het pad van transcendentie voorstelt. Met andere woorden, je kunt via het gat in het midden van de platte schijf in de hemel terechtkomen. Door strak naar de vorm van het schijfje te staren kun je je voorstellen dat je door dat gat oprijst naar de hemel. Ook werden deze schijfjes door de vroege Chinese keizers gebruikt maar tegenwoordig zijn ze deze verheven status kwijt. Maar juist door hun eenvoud blijven ze populair. De moderne schijfjes zijn voor weinig geld te koop, de oudere versies zijn echter vaak heel kostbaar. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Pentagram symbool

Pentagram symboolDe pentagram is een in ÚÚn lijn doorgetrokken vijfpuntige ster. Hij draagt ook namen als merrievoet (van nachtmerrie), druiden- of drudenvoet, in het Latijn pentangulum, pentaculum Bij Pythagoras en zijn volgelingen was het pentagram een heilig symbool van de fysiek-psychische harmonie en werd op grond daarvan tot het teken van gezondheid. Het staat ook de vijf elementen licht, lucht, wind, vuur en water en het is een centraal zinrijk teken, dat door vele sekten is overgenomen. Vaak treft men het pentagram aan als bezweringsmiddel bij magische rituelen. Traditioneel wordt de met een punt naar boven wijzende vorm gerelateerd aan witte magie, de omgekeerd aan zwarte. In de laatste werd vaak een satanische bokkenkop ingetekend, in de eerste een mensengedaante. Ook de christelijke iconografie kent het pentagram, en wel als verwijzing naar de vijf kruiswonden. In Egyptisch graven wordt de sterrenhemel door vijfpuntige sterren aangeduid. Ook op rotstekeningen in het Alpengebied heeft de 'drudenvoet' stellig een onheil afwerende betekenis. Een ze belangrijke rol speelt het pentagram als vlammende ster' in de symbolische wereld van de vrijmetselaars, voorzien van stralen of vlammenbundels en met een G in het midden. Deze ster herinnert ons aan de zon, die de aarde met haar stralen verlicht. Als demonen bannend teken komt het pentagram vaak voor op oude deurbalken en drempels. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Pictische knoop symbool

Pictische knoop symboolDit symbool staat voor eeuwige verandering. De knoop van de uitverkorene belichaamt de negen werelden in de drie gebieden. Deze zijn in eeuwige eenheid met elkaar verbonden en brengen de eeuwige kracht van het universum tot uitdrukking. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Psilist symbool

Psilist symboolSoms bedenkt men een nieuw symbool of logo dat men samenstelt uit meerdere bestaande symbolen, vaak om de betekenissen te combineren. Het symbool van Ruigoord, bestaat uit: de letter psi uit het Griekse alfabet wat het symbool voor alle niet-exacte wetenschappen is, de lemniscaat als symbool van oneindigheid en van eeuwig leven en de wisselwerking van tegengestelde krachten en de kosmische glimlach een symbool voor innerlijke vrede. Stichting Ruigoord is een in 2000 opgerichte stichting, die de opstallen en gronden van Ruigoord huurt van de gemeente Amsterdam. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Pluto symbool

Pluto symboolDit is het teken voor de planeet Pluto in de astrologie. Het staat voor: Oerkracht, macht en onmacht, transformatie en wedergeboorte. Pluto staat voor spritiuele veranderingen, ontwikkeling en politieke macht. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

PX symbool

PX symboolHet monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen. De ovale cirkel, het ei, is het symbool van geboorte en nieuw leven. Het symbool komt ook op grafstenen voor, dit staat beschreven op de spaciale pagina over grafsymbolen op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

PXAO symbool

PXAO symboolHet monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen. Een aanvulling is hier links en recht de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, als symbool van het begin en het einde. Het symbool komt ook op grafstenen voor, dit staat beschreven op de spaciale pagina over grafsymbolen op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Radioactiviteit symbool

Radioactiviteit symboolDit is een modern symbool dat waarschuwt voor gevaarlijke radioactiviteit. Het staat op deuren, vaten en ander containers voor radioactief afval. Meer symbolen voor gevaar kunt u vinden op de speciale pagina voor gevaar symbolen op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Regenboogvlag symbool

Regenboogvlag symboolDit symbool is in de geschiedenis door tal van groeperingen gebruikt. Tegenwoordig is het een symbool van de homobeweging. Homo's gebruiken de regenboogkleuren voor het eerst in 1978. De regenboogvlag wordt inmiddels erkend door het International Congress of Flag Makers. Ooit is gesuggereerd om een zwarte band toe te voegen aan de onderkant van de regenboogvlag, ter herinnering aan alle homo's die door de ziekte aids zijn gestorven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Rijksappel symbool

Rijksappel symboolDe rijksappel is een kruis op een bol als symbool van de triomf van Christus over de wereld. Het komt voor op afbeeldingen van Christus als verlosser van de Wereld. In de jaren voor het christendom hielden heidense heersers vaak een wereldbol in de hand om hun wereldlijke macht over de schepping weer te geven. Christelijke heersers voegden het kruis toe om de heerschappij van Christus over de wereld en de triomf van het christendom over de heidenen weer te geven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Rijkspolitie symbool

Rijkspolitie embleemHet symbool (logo) van de rijkspolitie bestaat uit een achtpuntige ster met daarin een brandende bom. Dit logo is van oorsprong afkomstig van de Marechaussee. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Regiopolitie symbool

Regiopolitie embleemHet nieuwe symbool (logo) van de politie. Het bestaat uit een cirkel aan de onderkant met daarboven een wetboek en een ontploffende granaat. Onder in de cirkel vinden we weer de maretak terug. Helemaal onder in de cirkel staat de naam van de regio. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Ring symbool

ring symboolIn veel culturen is de ring of de cirkel een symbool van perfectie, volledigheid, vrouwelijkheid of de cyclus van het leven. Het uitwisselen van ringen gaat terug tot de farao's van Egypte, die de ring zagen als een symbool van eeuwigheid, liefde en geluk, zonder begin of zonder einde. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Roze driehoek symbool

Roze driehoek symboolDe oorsprong van dit symbool ligt in het nazi-regime tijdens en voor Tweede Wereldoorlog. Homo's die door de nazi's waren gevangen en in concentratiekampen werden gestopt, kregen een roze driehoek op hun kleding. In de jaren zeventig werd de roze driehoek gebruikt door de homobeweging zelf. Van verafschuwd symbool werd het dus een soort geuzenteken. De grote populariteit van de roze driehoek kwam pas in de jaren tachtig, nadat de actiegroep Act-Up het als logo gebruikte. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Russisch kruis

Russisch kruis symboolDit is het zogenaamde achtarmige kruis dat gebruikt wordt in de Russische orthodoxe kerk en oorspronkelijk uit Byzantium komt. Visueel gezien is dit kruis een aanvulling op het Latijnse kruis met bovenin een kleine balk met het opschrift "INRI" en onderaan een voetensteun. Daarnaast wordt de symboliek van dit kruis ook uitgelegd als: de verticale balk symboliseert de stamboom van de mensheid vanaf Adam tot aan het einde der tijden en de kleine horizontale balk symboliseert de onzichtbare wereld der engelen. De grote balk staat voor de zichtbare wereld en de mensheid. Jezus heeft alle zonden der mensheid op zich genomen en daardoor de hele schepping omarmd en verlost van de erfzonde. Vaak staat dit kruis op een driehoekig heuveltje waar soms een schedel in afgebeeld is wat voor Golgotha staat. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sankfofa symbool

sankfofa symboolDit is een symbool uit West Afrika en het oorspronkelijke symbool van Sankofa is een vogel die met zijn nek achterom een ei van zijn rug pakt met zijn snavel. Het symbool staat voor wijsheid, kennis en erfgoed. Het woord Sankofa is opgebouwd uit drie delen: San (keer terug), ko (ga) en fa (kijk, zoek en neem), kijk naar het verleden, neem daarvan mee wat je kan gebruiken, leer ervan en ga vervolgens de toekomst in. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Saturnus symbool

Saturnus symboolDit is het teken voor de planeet Saturnus in de astrologie. Het staat voor: Vormgeven, afgrenzen, beperken, structureren en zelfdiscipline. Saturnus wordt zowel de planeet van het lot als de Heer van het Karma genoemd. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Scarabee symbool

Scarabee symboolEen scarabee is een mestkever die leeft in mesthopen en daar zijn voedsel uit haalt en zijn eitjes legt. De oude Egyptenaren vereerden de scarabee als symbool van de opgaande zon (Negod) want net als de zon komt ook de mestkever uit de aarde tevoorschijn (als larf) waarna hij een gedaanteverwisseling ondergaat en zich zowel lopend over de aarde als vliegend door de lucht kan voortbewegen. De scarabee komt veel voor in Egyptische sieraden met een zonneschijf van edelsteen en goud tussen de voorste poten geklemd. Bovendien hebben de vleugels vaak de mooiste kleuren. Het is in deze tijd nog populair als gelukbrengend amulet in de vorm van hanger, oorbellen of broche. De scarabee werd door de oude Egyptenaren in verband gebracht met voortplanting, potentie, wijsheid, vernieuwing, wederopstanding en onsterfelijkheid. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Shamrock symbool

Shamrock symboolDit is een algemeen geluk symbool. Het is tevens het embleem van Ierland en word tijdens St. Patrick's Day (17 Maart) door Ierse mensen over de hele wereld gedragen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sheela-na-gig symbool

sheela-na-gig symboolSheela na Gigs zijn vrouwenfiguren die in steen gehouwen zijn. Het is een hurkende vrouw die haar geslachtsdelen uiteen trekt. Ze komen met name in Ierland, maar ook in Groot-BrittanniŰ, Frankrijk, Spanje en Noorwegen voor. Men denkt dat de Sheela's een overblijfsel van de oude religie zijn die door het Keltisch christendom over zijn overgenomen, het kan ook zijn dat de figuren zijn overgenomen van gelijksoortige Griekse beeldjes uit de oudheid. Het waren waarschijnlijk vruchtbaarheidsgodinnen en ook nog tegenwoordig raken vrouwen die zwanger willen worden de Sheela's aan om hun wens in vervulling te laten gaan. Mogelijk bood een Sheela na gig ook bescherming tegen het kwaad en om te verhinderen dat de duivel binnenkwam, de legende gaat namelijk dat de duivel niet tegen het zien van de vagina van een vrouw kan. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Shen symbool

Shen symboolDe shen is de weergave van een dubbelgeslagen koord waarvan de uiteinden in een rechte lijn aan elkaar geknoopt zijn, zonder begin en einde. De shen is een symbool van oneindigheid en het staat ook voor bescherming. De shenring wordt vaak in verband gebracht met afbeeldingen van de god van de eeuwigheid Heh, Soms wordt de shen afgebeeld met een zon in het midden, als symbool voor het zonneaspect. In Egyptische schilderingen worden godheden in vogelvorm zoals Horus vaak afgebeeld met de shen in hun klauwen. Het woord is afgeleid van het Egyptische shenu dat omcirkelen betekent. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Shou symbool

Shou symboolHet Shou symbool is afkomstig uit de Tao´stische filosofie en al eeuwen oud. Het wordt op verschillende wijze afgebeeld en het teken wordt vaak in combinatie met andere symbolen afgebeeld in Aziatische kunst. Van oorsprong betekent het "met lange levensuur" en komt het voor als amulet, op kleding, op meubilair, op aardewerk en kunst en ook veel op huwelijksgeschenken voor. In het teken zij 4 armen rond het centrum te herkennen, deze staan voor adel, kracht, verantwoordelijkheid en bewustwording, het centrum staat voor wijsheid. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Shula symbool

Shula symboolAum Shula staat voor de heilige lans van de Heer Murugan's en zijn beschermende kracht. De punt is breed, lang en scherp en geeft aan dat scherpe onderscheiding en spirituele kennis breed, grondig en doordringend moet zijn. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sfinx symbool

Sfinx symboolHet symbool van de sfinx staat voor een mythisch wezen die in verschillende culturen voorkomt en niet in iedere cultuur op dezelfde manier afgebeeld wordt. De Egyptische sfinx is half man (hoofd), half leeuw (lichaam) en is de Griekse sfinx half vrouw (hoofd) half adelaar (lichaam). De sfinx werd in het Oude Egypte onder andere gebruikt als wachter. De Griekse mythologische sfinx komt voor in de Oedipus mythe en deze sfinx had vleugels en was vrouwelijk. In India wordt de sfinx purushamriga genoemd (Sanskriet= mens-dier) en is de traditie van de sfinx nog in zwang. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sistrum symbool

Sistrum symboolHet sistrum was een heilig muziekinstrument uit het oude Egypte. Het bestaat uit een frame met kleine schijfjes die ratelen als met het instrument wordt geschud. De contouren doen vaak denken aan de ankh wat een symbool voor het leven is. Op de handgreep wordt vaak het hoofd van de godin Hathor (zie elders op deze site) afgebeeld, hoewel het sistrum ook wordt geassocieerd met Bast, de godin van de dans en vreugde. Het instrument maakte een zacht, rinkelend geluid dat de goden en godinnen gunstig zou stemmen. Het werd met korte, ritmische bewegingen op en neer geschud om een extatische beweging op te wekken voor religieuze processies en ceremonies. Het gebruik van het sistrum lijkt ook een vruchtbaarheid betekenissen te hebben die samenhangen met de verering van Hathor. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Slang symbool

Slang symboolDe slang is het dier waarvan de symboliek veel tegenstrijdigheden vertoont. In veel culturen wordt hij als symbool van de onderwereld en het dodenrijk opgevat, vermoedelijk omdat hij in het verborgene leeft en in holletjes wegkruipt. Maar ook staat het soms voor het symbool van het eeuwige leven omdat het dier zich door vervelling schijnbaar lijkt te verjongen. Dood en leven zijn in dit dier op zo'n unieke wijze symbolisch verenigd, dat er nauwelijks culturen bestaan waar de slang niet als symbool voorkomt. Ook is de slang het internationale symbool voor de geneeskunst. Het betreft hier dan het aesculaap symbool (slang die zich om een staf kronkelt). Dit symbool staat vaak op de auto van een arts of op de ruit van een apotheek. Het easculaap symbool is afkomstig uit de oude Griekse cultuur waar de god van de geneeskunst Asklepios met een slangestaf afgebeeld werd. De slang die in zijn eigen staart bijt (ouroboros) stamt uit het oude Griekenland en Egypte. Dit symbool is een combinatie van de circel en de slang en het is de evenknie van de feniks. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sleutel als symbool

Sleutel symboolDe sleutel is een voorwerp om iets mee af te sluiten, en heeft als symbolisch teken de macht van de drager van de sleutel. Ook staat het symbool van de sleutel voor binden en ontbinden. In Rooms-katholieke kerk wordt aan de apostel Petrus de sleutelmacht toegeschreven, met verwijzing naar het evangelie van Matheus, 16:19. Petrus wordt in de volksmond dan ook wel de portier van de hemel genoemd. In vrijmetselaarsriten komt de sleutel ook voor en soms komt de sleutel ook voor als T vorm in de vorm van een Taukruis. Het overhandigen van de sleutels van een belegerde stad drukte symbolisch de capitulatie uit, en ook nu nog worden de stadssleutels wel symbolisch aan hoge gasten overhandigd of tijdens het carnaval aan prins carnaval overgedragen. In ruimere betekenis is de sleutel ook een instrument om door te dringen, zoals de sleutel tot het succes of tot iemands hart. In vroegere tijden droeg de moeder van de bruidegom de sleutelbos van het huis over aan de bruid als teken van overdracht van het beheer van de boedel. Men zegt dat de hemel twee sloten heeft en daarom bestaat het wapen van Vaticaanstad ook uit twee sleutels, in goud en zilver weergegeven. De gouden sleutel staat voor het binden en de zilveren sleutel voor het ontbinden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sleutels als symbool

Sleutels symboolHet symbool van de sleutel staat hierboven beschreven, een speciale versie van het symbool van de sleutel is de twee gekruiste sleutels. Dit symbool komt ook wel op schilden en wapens voor. De twee sleutels symboliseren de administratieve macht van het Vaticaan en de macht van de paus. De sleutels werden doorgegeven door Petrus, de eerste paus, die de sleutels tot het hemelrijk had gekregen. Ze symboliseren ook de onfeilbaarheid van de paus en de macht om te binden en te bevrijden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Speelkaarten symbolen

Speelkaarten symbolenSchoppen, harten, klavers en ruiten zijn algemeen bekend van het kaartspel. Over de herkomst van het kaartspel wordt veel gespeculeerd, maar niets is echt zeker. Sommigen wijzen naar China, anderen naar PerziŰ en India. Uit een verbodsbepalingen uit 1377 kunnen we afleiden dat het spel in Europa ook populair werd. De 56 Italiaanse kaarten hadden 4 symbolen: Koning, Koningin, Ridder en Boer maar toen het spel Spanje bereikte werd de koningin vervangen door een ridder te paard. De Duitsers wilden ook geen koningin en zij kozen voor: k÷nig, obermann en untermann en veranderden de Duitse kaartmakers de symbolen in: bellen, harten, bladeren en eikels. De Fransen veranderden ook het een en ander: De koningin kwam terug, net als de Duitse harten en 'schoppen'. Ook zetten de Fransen het klaverblad in de plaats van eikel en stelden ruiten in de plaats van de Duitse bellen. Over de betekenis van de symbolen zijn de geleerden het beslist niet eens. Men veronderstelt dat met de 4 symbolen 4 maatschappelijke klassen werden bedoeld: Voor de Italianen waren dat: de kerk, het leger, de kooplieden en de boerenstand. Voor de Duitsers de adel, de kerk, de stadsburgers en de boeren. De Franse kaarten hebben de volgende associaties: de schoppen: de aristocratie met het wapen van de hellebaardier, de harten als symbool van de kerk, de ruiten als een teken van welvaart (de stadsburgers) en de klavers verwijzen naar de boerenstand. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Spin symbool

Spin symboolIn Engeland wordt een kleine spin die in huis komt vaak een moneyspinner of een geldmaker genoemd brengt het ongeluk als men zo'n spin zou doden. Een spin amulet heeft dezelfde betekenis en zulke amuletten, gemaakt van goud of zilver, waren vrij bekend in het oude Rome, waar ze werden gedragen om succes in de handel af te dwingen. In delen van de Verenigde Staten gelooft men dat het ongeluk brengt als een spin wordt gedood en dat men last zal hebben van slecht weer. In veel landen gelooft men dat als men de kamer deelt met een grote huisspin, dit welstand en geluk zal brengen. Voor meer informatie over dieren als symbool kunt u kijken op de speciale pagina voor dierensymbolen op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Spiraal symbool

Spiraal symboolDe spiraal is een teken van de reis van het innerlijke leven en de ziel naar buiten. Het staat ook voor groei, expansie en kosmische energie afhankelijk van de cultuur waarin het gebruikt werd. Door de Kelten werd het als symbool van de zon gebruikt. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Swastika symbool

Swastika symboolHet swastika symbool (Crux Dissimulata) een oud symbool dat de vier windstreken en de daarbij behorende geesten aangaf. Het is ook een vuur en zon symbool dat in eerste instantie uit Azie afkomstig is maar later ook door de Germanen gebruikt werd. Dit teken is in de tweede wereldoorlog de bron van het hakenkruis geweest. Zo werd een oorspronkelijk positief symbool later een negatief symbool. Voor informatie over negatieve symbolen kun u kijken op de speciale pagina voor negatieve symbolen op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Tafkap symbool

tafkap symboolDit symbool staat voor "The Artist Formerly Known as Prince". Toen de bekende artiest Prince in 1993 niet langer de naam Prince mocht gebruiken omdat zijn platenmaatschappij de rechten op de 'artiestennaam Prince' had, koos hij voor een onuitspreekbaar symbool als naam. Hij weigerde daarna de naam Prince te gebruiken zolang de rechten op 'de artiestennaam' en zijn muziek bij zijn vroegere platenmaatschappij Warner Brothers bleven. Als vervanging voor het onuitspreekbare symbool noemde men hem in deze periode dikwijls The Artist Formerly Known as Prince (de artiest voorheen bekend als Prince). Het fantasie symbool bevat mannelijke en vrouwelijke tekens samen met het alchemiesymbool voor saponiet. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Tand in hanger symbool

Tand symboolEen scherpe tand of klauw van een dier is een waardevol amulet, omdat het de kracht van de vorige eigenaar zou bezitten. Ook geeft het de drager extra lichamelijke kracht en is het een symbool voor kracht en moed. De tand of klauw van een dier is nog steeds een vaak gebruikt amulet. Zie voor meer amulet en talisman symbolen de speciale amulet en talisman symbolen pagina op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Tau symbool

Tau symboolHet Tau symbool heeft de vorm van de hoofdletter T en is een oud symbool uit Egypte. Het staat voor wijsheid, macht, leven,herstel en vruchtbaarheid. Het werd vaak ter bescherming gedragen en het zou vooral helpen tegen huidaandoeningen en verwondingen. Tegenwoordig is een symbool van mensen die zichzelf zien als volgelingen van de heilige Franciscus van Assisi. De Tau wordt ook gezien als het kruis van Christus. Franciscus ondertekende zijn geschriften met een Tau. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Tefellin symbool

Tefellin symboolTefillin zijn leren doosjes die op de armen en het voorhoofd warden gebonden en die teksten uit de thora bevatten. Voor doordeweekse ochtenddiensten wordt een doosje aan de arm vastgebonden, met de teksten bij de biceps en de leren banden om de arm tot aan de hand. Een ander doosje wordt op het voorhoofd geplaatst, zodat de banden over de schouders omlaag hangen. Tijdens dit proces worden passende gebeden en zegeningen opgezegd. De teksten moeten met de hand geschreven zijn. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Tegen zinloos geweld symbool

Tegen zinloos geweld symboolDit lieveheersbeestje is het symbool geworden van de Nederlandse Stichting Tegen Zinloos Geweld. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Tiki of foetus symbool

Tiki symboolHet Tiki of foetus symbool is van Polynesische oorsprong en is zeer populair bij de Maori's uit Nieuw~Zeeland. Het lijkt op een menselijke foetus in de houding waarin het in de baarmoeder zit. Volgens de overlevering zou de eerste tiki door de vader van de godin van de baring Hineteiwaiwa voor zijn dochter gemaakt. Het is een enorm karwij om een tiki te maken, in elk amulet zit zeker honderden uren handarbeid omdat het nefriet, dat ervoor gebruikt is heel hard is. Oude tiki's zijn tegenwoordig heel zeldzaam, moderne tiki's zijn vaak gesneden uit groensteen. Ook zijn er imitaties van groen plastic, maar deze zijn amper serieus te nemen als amulet. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Trishula symbool

Trishula symboolAum Trishula staat voor Shiva's drietand en is de koninklijke scepter van Shiva Dharma. De drie tanden staan voor verlangen, actie en wijsheid. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Triskele symbool

Triskele symboolDe triskele of triskelion is een oud Keltisch symbool dat staat voor de drie cirkels van het leven of de drie objecten (Land, Zee en Lucht). Elk deel gaat van buiten naar binnen waar ze bij de oorsprong samenkomen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Triquetras symbool

Triquetras symboolDit symbool heet een triquetras wat Latijns is voor driehoekig. Dit symbool staat voor de heilige drie-eenheid in het Christendom. Aangezien het symbool voor de Christen een vis is kan dit symbool ook gezien worden als 3 kruislings geplaatste vissen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Tumi symbool

Tumi symboolEen van de symbolen die verkocht worden in de Wereldwinkel is het Tumi symbool. Het Tumi symbool gaat terug tot de Inca-tijd. Het is een afbeelding van de vorst Maymlap, de beschermheer van geneeskunst en gezondheid. Het Tumi symbool bevat krachten die volgens de legende worden overgebracht op de drager. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Tyet symbool

Tyet symboolHet Tyet symbool dat ook wel de lsisknoop, de gordel van Isis of het bloed van Isis wordt genoemd is het oude Egyptische symbool voor de godin Isis. Het lijkt wel een beetje op het ankh symbool maar bij dit symbool hangen de armen omlaag. De lus bovenin verwijst naar het eeuwige leven en de onuitputtelijke levenskracht van de godin Isis. Het Tyet symbool van rode halfedelsteen of glas noemt men ook wel het bloed van Isis en het staat symbool voor het menstruatiebloed dat uit de schoot van Isis vloeide en wat de drager van de amulet magische krachten en bescherming gaf. De Isisknoop heeft ook te maken met de spirituele reis die men moet maken om de onsterfelijkheid te bereiken en de knopen die hem of haar aan het gewone leven binden moet ontrafelen om vrij te zijn en het eeuwige leven te kunnen ervaren. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Unalome symbool

Unalome symboolDe unalome is een oosters (sommige bronnen geven aan een boeddhistisch) symbool die een spiraal en / of een zigzaglijn voorstelt die eindigt in een rechte lijn, soms met een of drie punten daarboven. Het staat voor het kronkelige levenspad dat elk mens aflegt tijdens zijn of haar leven. Uiteindelijk gaat de zigzaglijn over een een rechte lijn die aangeeft dat men uiteindelijk de verlichting, wijsheid, rust en stabiliteit vindt. Dit symbool is populair in tatoeages, vaak in combinatie met een lotusbloem. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Uranus symbool

Uranus symboolDit is het teken voor de planeet Uranus in de astrologie. Het staat voor: Vrijheid, individualiteit, onafhankelijkheid en gelijkheid. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina
 


Er zijn mensen bezoeken deze pagina bezoeken nadat ze een tattoo (tatoeage) hebben laten zetten om achteraf de betekenis op te zoeken. Het zou veel verstandiger zijn om deze betekenis vooraf op te zoeken omdat het wel erg vervelend is om bijvoorbeeld een heidens symbool te dragen dat niet met uw levensinstelling overeenkomt.


Links naar andere sites over symbolen

Boeken over de betekenis van symbolen.

boek boek bestellen Spirituele-symbolen. Bijna alle culturen en religies kennen mythische verhalen met allerlei symbolen. Bij de oude Egyptenaren, de Kelten, de Noord-Amerikaanse indianen en de Mayas, in het boeddhisme, christendom en tao´sme: de diversiteit aan symbolen is indrukwekkend. Ze vertellen waar we vandaan komen, waarom we op aarde zijn en waar we op mogen hopen. In Spirituele Symbolen " Volkeren, Religies, Mysteries zijn de fraaiste, krachtigste en heiligste bijeengebracht: andreaskruis, ankh, chakra, dharma, dondervogel, Driekoningen, fallus, feniks, Heilige Graal, hierogliefen, I Tjing, kruisiging, het Lam Gods, lotus, de lijkwade van Turijn, mandala, mantra, Pasen en Pinksteren, Popol Vuh, raaf, scalp, scarabee, sfinx, sjamaan, slang, spirituele seks, swastika, de tarot, Thoth, totem, yin en yang, zonnedans en nog veel meer.

boek boek bestellen De geheime taal van symbolen. De bekende Engelse psycholoog Fontana geeft in dit mooie, informatieve en toegankelijk geschreven boek een inkijk in de rijk geschakeerde wereld van de symbolen, door de eeuwen heen, wereldwijd, in verschillende culturen. In de inleiding gaat hij in op de betekenis en het gebruik van symbolen en besteedt hij i.h.b. aandacht aan het werk (m.n. de archetypen) van de filosoof Jung. Vervolgens worden honderden symbolen beschreven en afgebeeld, gerangschikt onder thema's als kosmos, natuur, mens, goddelijkheid, mythen. In kaderteksten komen o.a. de grote wereldgodsdiensten, esoterische groeperingen (bv. Rozenkruisers) en symboolstelsels (astrologie) aan bod.

boek boek bestellen Christelijke symbolen van A tot Z behandelt in de vorm van een beknopt woordenboek onder meer de symboliek uit Oude en Nieuwe Testament, van Christus, Maria, apostelen, heiligen, engelen, van planten, dieren, vormen en getallen, van zinnebeelden, christelijke kunst en liturgie. Voor het gebruik is geen uitgebreide kunsthistorische kennis vereist. Het boek is ruim ge´llustreerd en mag niet ontbreken in de catechese en in het onderwijs. Predikanten, liturgisten, bloemschikgroepen, beeldende kunstenaars, maar ook bezoekers van musea, tentoonstellingen, of oude kerkgebouwen en ge´nteresseerden in geschiedenis en symboliek vinden in dit handzame naslagwerk een praktische gids.

boek boek bestellen De symbolengids. Dit handzame boekje geeft een overzicht van symbolen in de beeldende kunst over de hele wereld, in verschillende culturen, door de eeuwen heen. In een algemene inleiding begint Gibson (historica en specialist op dit gebied) met de oudste (oer)symbolen en gaat zij in op (het gebruik van) symbolen en symbolisme, achtergrond, context en onderlinge verbanden. De rangschikking in het boek is geografisch en thematisch. Per werelddeel (Afrika, de 2 Amerika's, Azie, Europa, Oceanie) worden achtereenvolgens religieuze symbolen, identiteitssymbolen en symboolsystemen (soms ook allegorieen) behandeld. Elk besproken symbool is afgebeeld en kort beschreven met aandacht voor vorm, betekenis en geschiedenis.

Last update: 14-05-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).