Betekenis van symbolen pagina 1 van A t/m F

De betekenis en herkomst van symbolen waarvan de naam begint met A t/m F, voor meer beschrijvingen van symbolen kunt op de vervolg pagina's kijken. Op deze pagina kunt u de betekenis en herkomst van de volgende symbolen vinden: Drie puntjes symbool, Aarde symbool, Abracadabra symbool, Adinkrahene symbool, Adonis symbool, Akuaba Pop symbool, Alchemie symbool, Alziend oog symbool, Allah Mohammed kraal, Amra symbool, Amsterdam drie kruizen symbool, Ananse ntontan symbool, Anker symbool, Ankh of hengselkruis symbool, AT teken, Atoom symbool, Aya symbool, Ayat amulet, Bas of F sleutel, Baubo symbool, Bes symbool, Bijl symbool, Lachende boeddha, Dikbuikige boedha, Boek en passer symbool, Caduceus symbool, Calumet symbool, Chimaera symbool, Cicade symbool, Claddagh symbool, Coco de mer symbool, Christoffel amulet, Darwin symbool, Davidster symbool, Denkyem symbool, Dharma-chakra wiel, Donderbeitel symbool, Drietand symbool, Duif met palmtak, Duivelsval symbool, Eenhoorn symbool, Fasces symbool, Fallus symbool, Feniks symbool, Fica symbool, Fihankra symbool, Franse Lelie symbool, FU symbool. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

3 puntjes symbool

drie puntjes op de hand symboolDit 3 puntjes symbool komt veel voor bij zeelieden, zwervers en veroordeelden en de betekenis is geloof, hoop en liefde of de Christelijke heilige drie-enheid. De puntjes staan ook bekend als hobo-dots, oftewel zwerverspuntjes. Voor gevangenen staat deze tattoo symbolisch voor mijn gekke leven, of mi vida loca. Het zegt dat men ervoor gekozen heeft om het leven aan de rand te leven en dat ze bewust het leven hebben gekozen dat ze leiden, ongeacht of de buitenwereld goedkeurt of niet. De oorsprong van dit symbool is mij helaas niet bekend. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Aarde symbool

aarde symboolaarde symboolDeze symbolen stammen uit de alchemie en ze staan voor het element aarde, ook heksen gebruiken dit symbool. De aarde staat ook voor bestendigheid, goddelijke krachten, tegenpool van de hemel en vruchtbaarheid. Ook staat het symbool voor de onwrikbaarheid en bestendigheid van de aardbodem, vruchtbaarheid en een basis om op te bouwen. In oudere wereldbeelden wordt de aarde vaak belichaamd door een moedergodin, vandaar dat men ook vaak spreekt van moeder aarde. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Abracadabra symbool

Abracadabra symboolDit is een hele beroemde talisman, het is al eeuwen in zwang als een algemeen geluksamulet tegen kwalen en pijn. Als het volledige woord op het amulet staat en er telkens een letter afvalt tot alleen de A is overgebleven, zal dit staan voor de steeds afnemende kracht van een demon. Over de herkomst bestaat enkele twijfel, sommigen denken dat het van Romeinse afkomst is, een uitvinding van een hofarts tegen koortsen, anderen denken dat het zijn oorsprong heeft uit de oude Babylonische zin "abbada ke dabra" dat verdwijn als het woord betekent, een duidelijke opdracht aan de demonen. Ook vanuit de Joodse cultruur is er een betekenis, men dacht dat het woord abacadabra afkomstig is van de Hebreewse woorden voor de heilige drie-eenheid: de vader (ab), de zoon(ben) en de heilige geest(ruach acadah). De driehoek kan zowel omhoog als omlaag wijzen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Adinkrahene symbool

adinkrahene symboolHet Adinkrahene symbool is van oorsprong West-Afrikaans en is ontstaan vlak na 1800. Het wordt veel gebruikt op muziek instrumenten en dan met name op jembe's, het symbool wordt in verschillende taferelen gebruikt en staat symbool voor grootmoedigheid, standvastigheid en zorgvuldigheid, het symbool wordt daarom ook vaak ge-associeerd met leiderschap. Het heet ook wel de Koning van de Adinkrasymbolen, hierin staat het symbool voor het belang van het spelen van een leidende rol. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Adonis symbool

adonis symboolDit symbool komt voort uit de Grieksche mythologie, Adonis was volgens een buitengewoon knappe jongeling, die door Aphrodite werd bemind. Daarom noemt men een knappe jongen ook wel eens een Adonis, maar ook staar Adonis voor een pronker die zich op zijn schoonheid laat voorstaan en overdreven werk maakt van kleding en opmaak. Volgens de Griekse mythologie werd Adonis in het huidige Libanon geboren uit een verhouding tussen prinses Myrrha en haar vader Cinyras. Toen de vader Cinyras ontdekte dat hij met zijn dochter had geslapen wilde hij haar doden, maar de goden veranderden haar in een mirreboom die na negen maanden een hele knap jongetje baarde, genaamd Adonis. De godinnen Persephone en Aphrodite die verliefd op hem was, voedden hem op. Adonis was een onverschrokken jager, die vaak roekeloos te werk ging als hij op gevaarlijk wild jaagde. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Akuaba Pop symbool

Akua'ba Pop symboolDe naam van deze poppen "Akua'ba" zou zijn oorsprong vinden in een Akan-legende over een vrouw met de naam Akua, die vanwege haar onvruchtbaarheid een waarzegger raadpleegde. Ze kreeg het advies een houten pop van een kind te laten snijden en deze te verzorgen en rond te dragen als een echt kind. Door haar dorpsgenoten werd ze bespot en haar houten kind kreeg de naam Akua'ba (kind van Akua). Toen ze echter inderdaad zwanger raakte en een dochter kreeg werd deze pop algemeen erkend als middel tegen onvruchtbaarheid. Het popje ziet er uit als een vrouwelijke figuur op een sokkel met de handen rustend op de heupen. Ze heeft een relatief lange romp en de hals bestaat uit een zevental 'ringen'. Ook heeft het popje een bijna rond hoofd, waarin heel duidelijk ogen, neus en mond zijn uitgewerkt. Het kapsel is hoog opgewerkt in een halve maanvorm, gearceerd en met motieven versierd. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Alchemie symbool

Alchemie symboolDit is een simpel 17e eeuws tekens dat het samensmelten van diverse geometrische figuren aangeeft. Het staat voor de verschillende elementen en spreuken die nodig waren voor de alchemie. Tegenwoordig duikt het op in sommige computer spelletjes. De eerste Chinese alchemisten lijken de taoÔsten geweest te zijn omstreeks 550 v.Chr. Terwijl de westerse alchemie uitging van 4 elementen en 3 principes, maakte de Chinese alchemie gebruik van de elkaar complementerende principes van yin en yang waarbij Yin staat voor het passieve, vrouwelijke element en yang het actieve mannelijke. In de westerse alchemie vinden we ditzelfde idee terug met sulfur en mercurium als het vaste en het vluchtige. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Alziend oog symbool

Alziend oog symboolHet alziend oog is een symbool waarbij een oog omgeven wordt door stralen en soms door een driehoek. In het christendom komt het alziend oog voor als een verwijzing naar de Goddelijke oog dat waakt over de mensheid. Binnen de vrijmetselarij komt het alziend oog ook voor en moet het tijdens de tempelloge verlicht worden. Het hangt in alle tempels van vrijmetselaars aan de wand tegenover de ingang. Op dollarbiljetten staat ook een piramide met daarin een oog. In de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten hebben Vrijmetselaars een grote rol gespeeld en ook de piramide en het oog zijn symbolen van de Vrijmetselaars. De symboliek van het oog is veel godsdienstiger, het is het oog van God dat ons allemaal in de gaten houdt en de piramide is volgens sommige kunsthistorici een verwijzing naar de heilige drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Lees hier meer over oog symbolen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Allah Mohammed kraal

Allah symboolDit symbool is een heel bescheiden amulet en er staan slechts twee woorden op. Aan de ene kant staat Allah en aan de andere kant Mohammed, geschreven in Arabisch schrift. Voor molslims is het moeilijk een islamitisch amulet te ontwrpen omdat het tegen hun geloof is om een beeltenis te maken van Allah of de profeet Mohammed. Daarom moeten ze zich beperken tot het geschreven woord. De werking van deze amulet komt dan ook niet voort uit de vorm maar uit de kracht van de tekst op de amulet. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Amra symbool

Amra symboolAum Amra is gevormd naar een mango en wordt geassocieerd met Heer Ganesha. Mango's zijn de zoetste vruchten, symboliseren voorspoed en de gelukkige vervulling van gerechtvaardigde wereldlijke verlangens. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Amsterdam drie kruizen symbool

Amsterdam drie kruizen symboolDit symbool met drie kruisen is het symbool van de stad Amsterdam, de drie kruisen zijn zogenaamde Andreaskruisen. De Andreaskruisen worden door heel Amsterdam gebruikt, in het Amsterdamse wapen staan de kruisen in een verticale baan in het midden van het schild. De gemeente gebruikt de kruisen ook als logo en door de stad staan groene paaltjes, de zogenaamde Amsterdammertjes, die als afscheiding tussen fietspad en rijbaan worden gebruikt en om te voorkomen dat auto's op de stoep parkeren.In het wapen van Amsterdam worden de kruisen al gebruikt vanaf de 14de eeuw. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Ananse ntontan symbool

ananse ntontan symboolDit symbool, de Ananse Ntontan wordt ook wel "het spinnenweb" genoemd en het is een oud Afrikaans symbool van wijsheid, creativiteit en de complexiteit van het leven. Het is afgeleid van Ananse, de boodschapper van het suprÍme wezen een erg slimme spin die constant op zoek is naar meer wijsheid. Van oudsher worden er verhalen verteld rond kampvuren, bij dit verhaal was het gebruikelijk dat de verteller het verhaal onderbrak om een raadsel te vertellen. Dit raadsel moesten de luisteraars dan oplossen voordat het verhaal verder ging. Ook konden de luisteraars een bijdrage leveren aan het verhaal. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Anker symbool

anker symboolHet anker had al in de oudheid, ronde Middelandse zee al betekenis als symbool vab de zeeggoden en het stond voor houvast en veiligheid, hoop en vertrouwen. In de Christelijk cultuur staat het voor de hoop in Jezus Christus. Dit symbool was ook het embleem van Sint Clement, de Bishop van Rome die volgens de overlevering vastgebonden aan een anker in zee geworpen werd. In de brief aan de HebreeŽn staat: "De hoop is voor ons een vast en onwrikbaar anker, uitgeworpen aan gene zijde van het voorhangsel, waar Jezus als onze voorloper reeds is binnengegaan, nu Hij hogepriester is geworden tot in eeuwigheid." (HebreeŽn 06,19-20). www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Ankh symbool

ahnk kruis sysmboolHet ankh of hengselkruis (Lat. crux ansata), is een oud Egyptisch symbool dat 'leven' betekent. Het kan als T-vormig taukruis opgevat worden, met bovenaan een lus die als handvat dient. Het wordt daaraan door goden als de levensschenkende stralen van de zon aan de mensen voorgehouden, maar ook wel afzonderlijk afgebeeld op beeldwerk dat het overleven van de lichamelijke dood voorstelt. In vroeg Christelijk tijd werd in Egypte het ankhkruis als symbool van het eeuwige leven gezien. Omdat de vorm ook wel iets weg heeft van een sleutel wordt hij ook wel levens- of Nijlsleutel genoemd, als embleem wordt hij wel gebruikt door esoterische groeperingen. Aangenomen wordt dat het verwant is aan het kruis van de christenen, hoewel het Ankh kruis eeuwen ouder is. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

AT teken of @ teken

at tekenHet at (@) symbool, ook wel apestaart of amfora genoemd, dateert uit de 16de eeuw en was een inhoudsmaat. Ook in het Spaans kwam het voor, waar het stond voor Arroba, een gewichtseenheid van circa 12,5 kg. In de jaren 70 is koos de computer ingenieur Ray Thomlinson het apestaartje in de aanduiding voor e-mail adressen. Ray Thomlinson werkte aan het ARPANET project, wat later uitgroeide tot het Internet. Het @ heeft bovendien in het Engels de toepasselijke betekenis van "at" oftewel "bij". Het @ symbool wordt (bijvoorbeeld op twitter) ook regelmatig gebruikt om aan te duiden voor wie een boodschap bedoeld is (@ontvanger) en in SMSjes: CU 7.30@tennis. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Atoom symbool

atoom symboolEen symbool voor een atoom. Het is tegenwoordig meer het symbool voor uranium het element dat voor kernenergie centrales en atoombommen gebruikt word. Het staat ook voor nucleair onderzoek en voor de locatie van kerncentrales op kaarten. Tegenwoordig is het ook een symbool voor atheÔsten, sommigen van hen dragen dit symbool als halssieraad, net zoals de christenen een kruisje dragen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Aya symbool

Aya symboolHet symbool van de Aya is een afbeeldng van een varen. Dit is een bestendige plant die op de meest moeilijke plekken kan groeien. Het symbool draagt de boodschap uit dat men niet bang is voor een bepaald persoon, u tegen een stootje kunt en alle mogelijke problemen het hoofd zult bieden. Dit symbool kan gedragen worden als een uiting van een openlijke uitdaging van een onderdrukker of een bedreiger. Het symbool is afkomstig uit de Adinkra cultuur uit Ghana. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Ayat amulet

Ayat amuletHet ayat amulet is het populairste Islamitische symbool en het is een klein rechthoekig plaatje dat meestal gemaakt is van goud of zilver. Op dit plaatje staat als inscriptie een spreuk uit de koran in Arabisch schrift. Voor molslims is het tegen hun geloof om een beeltenis te maken van Allah of de profeet Mohammed, daarom moeten ze zich beperken tot het geschreven woord. Het vers dat op het amulet staat wordt Ayat al Kursi genoemd en dit is de vertaling: In de naam van Allah, de Weldadige, de Barmhartige Allah! Er is geen god anders dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, de Eeuwige. Geen sluimer kan hem grijpen, noch slaap. Alle dingen in hemel en op aarde zijn van Hem. Wie kan voorspraak doen bij Hem tenzij met Zijn verlof. Hij kent wat voor en achter Zijn schepsels is. Van Zijn kennis omvatten zij geen enkel ding behalve wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en Hij wordt niet moe die te bewaken en te behoeden, want Hij is de Hoogste en de Verhevenste. Allah, de Hoogste, spreekt de waarheid.www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Bas of F sleutel

bas symboolDit symbool word in de muziek gebruikt om de waarde (hoogte) van de noten op de notenbalk aan te geven. Deze sleutel gebruikt men op de notenbalk voor de lage noten en de twee puntjes geven de positie op de notenbalk van de noot F aan. Op stereo apparatuur word het symbool gebruikt om de regelaar voor de lage tonen of bas aan te geven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Baubo symbool

Baubo symboolHet Baubo symbool is een oudgrieks symbool uit de mythologie. Het staat in verband met vreugde, zang en dans, ongeremde seksualiteit en met vruchtbaarheid. Ze wordt vaak afgebeeld zonder romp, met het hoofd direct op een ontbllot onderlijf. Baubo wordt genoemd als de grappenmaakster die met haar obscene grollen Demeter aan het lachen maakte toen zij zich terugtrok van de aarde en verborg in een grot. Baubo is een oude vrouw die haar jurk optilt om haar vagina te tonen, in het Grieks wordt dit aangeduid als ana-suromai. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Bes symbool

bes symboolEen afbeelding van de bescherm demon Bes uit het oude Egypte. Het symbool dient als bescherming tegen de boze blik, magie en gevaarlijke dieren. Bes werd voorgesteld als een gedrongen dwergachtige gedaante met een verwrongen gezicht en spitse dierlijke oren met vaak het lid in rectie. Bes is ook het symbool van vreugdebrenger bij een drinkgelag en symbool van seksuele potentie (met het lid in erectie). De beeltenis van Bes werd ook op de bijgebouwen van tempels aangebracht. Hij moest barende vrouwen beschermen tegen verderfelijke invloeden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Bijl symbool

bijl symboolDe bijl is sinds de Steentijd belangrijk voor de strijd en het werk. In Afrika is een decoratieve (sierbijl) vaak het symbool van de waardigheid van opperhoofd. Omdat grote offerdieren in veel culturen met de bijl gedood werden, werd de bijl ook in verband gebracht met het bloedoffer en ook als teken van gezag zoals bij de oude Romeinen. In de christelijke tijd werd de bijl tot symbool of attribuut van de Heilige Jozef (de timmerman) en van de Heilige Bonifatius, die er de aan de dondergod gewijde eik mee velde. Een bijzondere vorm is de tweesnijdende bijl (dubbele bijl, labrys). De strijdbijl van de Indianen was oorspronkelijk een strijdknots en werd pas na het contact met de Europese kolonisten met een bijlkling uitgerust. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Lachende boeddha beeld

lachende boeddha symboolDe lachende boeddha, ook bekend als de maitreya boeddha, ofwel de boeddha van de toekomst. Dit is een symbool van geluk, vriendelijkheid en onschuldige vreugde. Hij zou grote welstand kunnen brengen en hij was de schutspatroon van de goudsmeden in het oude China. Zijn ronde buik wordt beschouwd als een lichamelijke voorstelling van geluk en rijkdom. Wie een keer per dag over zijn buik wrijft, zou zijn kansen op fortuin vergroten. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

De dikbuikige boedha

Dikbuikige boedhaDeze vrolijk grijnzende kale man met zijn ontblote bovenlijf is de Chinese Mi-lo fo, dat wil zeggen eigenlijk een latere belichaming van Boeddha. Omstreeks 1000 n.C. werd Mi-lo fo in heel Oost-Azie geliefd als symbool van onbezwaarde blijdschap, met een gevulde geschenkenzak in de hand en vaak omringd door spelende kinderen. Ongeluk en ellende van de werkelijke wereld zouden door dit vriendelijke tegenbeeld worden overwonnen en plaats maken voor het uitzicht op een puur aardse gelukzaligheid. In Japan wordt hij Hotei genoemd en zou hij als huisgod vrede en welstand brengen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Boek en passer symbool

Boek en passer symboolVrijmetselaars hanteren het boek en passer symbool als logo. Het staat voor een passer en (of) een winkelhaak waarbij het boek het Johannes evangelie voor moet stellen. Het boek (van de Heilige Wet) met de passer en (of) de winkelhaak gebruiken de vrijmetselaars onder meer om beloften en verbintenissen af te leggen. In sommige gevallen wordt de letter G tussen passer en winkelhaak geplaatst, dit verwijst naar het heilige en kan worden opgevat als God, Grote Geometer of Gnosis. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Caduceus symbool

caduceus symboolHet caduceus symbool of de Mercuriusstaf is een symbool van de Griekse godheid Hermes (bij de Romeinen Mercurius), de bode van de goden. De staf bestaat uit een staf waaromheen zich symmetrisch, met de koppen naar elkaar twee slangen slingeren. Soms is de caduceus aan zijn top voorzien van twee vleugels. In de beeldenwereld van de alchemie staan de beide slangen voor het evenwicht tussen de stoffen Sulphur en Mercurius (zwavel en kwik). In de moderne symboliek is de caduceus symbolisch voor handel en verkeer. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Calumet symbool

calumet symboolDe calumet of de heilige pijp van de Noord-Amerikaans Indianen wordt door Europeanen vaak vredespijp genoemd. In werkelijkheid was de heilige pijp een ritueel en symbolisch voorwerp en het kenteken van de bode. De twee geveerde pijpbuizen samen stelden symbolisch de adelaar voor. Ze werden bij ceremoniŽle zegeningen boven het hoofd van de verzamelde stamgenoten gezwaaid en bij het rituele roken stak men de tabak aan en reikte de pijp aan de woordvoerder, die enkele trekken deed en de rook naar de hemel, naar moeder aarde en in de vier hemelrichtin≠gen blies, waarbij hij het mondstuk de beoogde kant uit liet wijzen. Vervolgens gaf hij de pijp door van oost naar west en beschermde iedereen die deelgenomen had. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Chai symbool

chai symboolHet symbool Chai (uitgesproken als 'hai') is een Hebreeuws symbool dat een belangrijke rol speelt in de Joodse cultuur. Het woord betekent 'levend' het bestaat uit de letter Chet en Yod uit het Hebreeuwse alfabet en staan ze voor het nummer 18 dat als een geluksgetal beschouwd wordt (daarom worden giften aan goede doelen vaak in veelvouden van 18 gegeven). Het symbool heeft geen religieuze betekenis, het wordt zowel door mannen als vrouwen als medaillon aan een ketting als geluksbrenger om de hals gedragen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Chimaera symbool

chimaera symboolDe Chimaera is een monsterlijk wezen uit de Griekse mythologie, het is Het is een samengesteld wezen uit delen van meerdere beesten, de kop van een leeuw, het lijf van een geit en de staart van een slang. Soms kan het vuur en vlammen uitwerpen en soms heeft het ook nog vleugels. Het is in de beeldhouwkunst een veel voorkomend motief als ornament. Het zien van een Chimaera was een voorteken van onweer, schipbreuken en natuurrampen en in de middeleeuwse christelijke kunst is de Chimaera een symbool van satanische krachten. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Cicade symbool

Cicade symboolCicaden komen over de hele wereld voor en ze staan bekend om hun vermogen te kunnen zingen en maken een geluid dat vaak sterk lijkt op een hoge zoem- of fluittoon. De symboliek gaat terug tot in de Oudheid waar het beestje een geluksbrenger is en staat voor wederopstanding, onsterfelijkheid en spirituele ontwikkeling. In China symboliseerde de cicade (sjan) in oude tijden de onsterfelijkheid of het voortleven na de dood, en overledenen legde men wel een jade cicade-amulet in de mond. Ook worden gestileerd cicaden ornament over de hele wereld gebruikt. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Claddagh symbool

Claddagh symboolDe claddagh is een hart dat door twee handen word vastgehouden, met een kroon erboven. De twee handen staan voor vriendschap, het hart voor liefde en de kroon loyaliteit. Het is van oorsprong een Iers symbool. De naam komt waarschijnlijk van een visserdorpje genaamd Claddagh waar de ring ontworpen zou zijn en werd gedragen door de vissers van Claddagh. Oorspronkelijk zou het teken op de boten en zeilen zijn geschilderd. Als de vissers van Claddagh vreemde collega's in hun wateren aantroffen, werden die gecontroleerd op dit teken. Ook zou de Ierse Drie-eenheidDe ring een van de eerste symbolen van de Ierse Drie-eenheid zijn. De kroon stelt dan de Vader voor, de linkerhand de Zoon en de rechterhand de Heilige Geest. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Coco de mer symbool

Coco de mer symboolDit zijn van oorsprong massieve, dubbele kokosnoten die elk 23 kg wegen en de grootste zaden ter wereld bevatten. De vorm van deze gigantische noten stelt uitwendig het hart voor en de binnenkant stelt de dijen en de buik van een vrouw voor. Deze noten worden coco de mer genoemd, vanwege de seksuele associatie is een kleine afbeelding van de noot in gebruik als vruchtbaarheid symbool. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Christoffel amulet

Heilige Christoffel symboolDit is een bekend reis amulet van de Heilige Christoffel de beschermheilige voor de reiziger. Het voorkomt ongelukken en zorgt dat men veilig thuis komt. De herkomst is het verhaal van de grote sterke reus Offerus. Hij was op zoek naar machtigste en via de koning en daarna de duivel kwam hij bij een kluizenaar die hem vertelde over Jezus Christus, de echte Koning die was gekomen om mensen te helpen. Offerus wilde die koning vinden en elke dag bracht hij mensen over de rivier door ze op zijn schouders te dragen. Dat deed hij zeven jaar lang, tot een kind over de rivier bracht die in werkelijkheid Jezus Christus was, die hem doopte en zei dat hij vanaf dat moment Christoffel de Christusdrager zou heten. Sindsdien is Christoffel de Christusdrager, de patroon van de reizigers, omdat hij mensen veilig naar de 'overkant' brengt en weer terug. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Het Darwin symbool

darwin symboolDit symbool bestaat uit een vis met pootjes en het is de tegenhanger van het Christelijke vis symbool. Het symboliseert de evolutie en het beschermende oppergezag van wetenschappelijke redelijkheid over geloof. Het is een beschermend symbool voor evolutionisten. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Davidster symbool

Davidster symboolDe davidster (in het Hebreeuws: mageen dawid) is een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken. De driehoek met de naar boven gerichte punt zou het mannelijke symboliseren, de driehoek met de punt naar beneden het vrouwelijke. Volgens de overleveringen stamt de zespuntige ster uit de tijd van Salomon en David en zou eens de tempel in Jeruzalem hebben gesierd. Het werd in de oudheid en in de Middeleeuwen al in de joodse kunst toegepast. In de Arabische mystiek was het een zegel van de koning Salomon. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Denkyem symbool

Denkyem symboolHet Denkyem symbool is afkomstig uit Ghana (Afrika) en wordt het gebruikt voor het versieren van kleding. Het staat voor een krokodil en dit dier leeft in het water en toch ademt hij lucht en dit symboliseerd de mogelijkheid om zich aan te passen aan de omstandigheden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Dharma-chakra wiel

Dharma-chakra symboolIn dit wiel zit de basis leer van het boeddhisme, het wiel heeft 8 spaken die staan voor het edele achtvoudige pad, namelijk: juist begrip, juiste gedachten, juiste spraak, juist handelen, juiste wijze van levensonderhoud, juiste inspanning, juiste indachtigheid, juiste concentratie. Ook staat het wiel voor de cyclus van tijd en is het een symbool van de volmaakte schepping. De acht stappen van het pad hoeven niet in deze volgorde genomen te worden, het belangrijkste is het Pad als geheel, de acht stappen van het pad versterken en ondersteunen elkaar. Wanneer het pad als geheel ontwikkeld is, dan is het mogelijk om verlichting te bereiken. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Donderbeitel symbool

Donderbeitel symboolDe donderbeitel is ook bekend als diamanten scepter en is in IndiŽ en Tibet een symbolische en rituele voorwerp. In het tantra≠ boeddhisme worden ze gebruikt om de onwetendheid te kloven en de kennis te bevrijden. Oorspronkelijk was de donderbeitel het wapen van de hemelgod Indra uit de Veda's, die er de wolken mee verdeelde en het regenwater eruit verloste. In het boeddhisme staat dit symbool voor het onverstoorbare mannelijke beginsel en helpt het als talisman de ware weg te gaan en de drager niet te laten misleiden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Drietand symbool

Drietand symboolEen drietand is een vork of speer met drie tanden en een traditioneel wapen om vis te spiesen en in die vorm was de drietand het attribuut van de Griekse zeegod Poseidon. Bij de gladiatoren in het oude Rome was de retiarius met een drietand en visnet gewapend. In het HindoeÔsme is de drietand (trishula) een van de attributen van de god Shiva, dat wil zeggen naar zijn drie aspecten, shepping, zijn en vernitiging, ofwel verledenm heden en toekomst. Shiva vereerders schilderen het symbook van de drietand op hun voorhoofd. Ook is de drietand het wapen van OekraÔne. Ook word de duivel vaak afgebeeld met een drietand, tegenwoordig is de drietand populair (net als duivels hoorntjes) als een teken dat men ondeugend en uitdagend is. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Duif met palmtak

Duif met palmtak symboolDe duif is een symbool voor verzoening en vrede, de duif verwijst ook naar eenvoud, onschuld en zuiverheid. Dit symbool werd ook in de Bijbel gebruikt voor het eind van de zondvloed, toen de duif een olijftak naar de ark van Noach bracht. In de christelijke traditie is de duif zittend op een grafsteen het symbool van de ziel van de overledene, die krachten verzamelt voor de reis naar de hemel. Zie ook dierensymbolen op deze site. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Duivelsval symbool

Duivelsval symboolHet duivelsval symbool is een bezwering waarmee het kwaad moet worden afgeweerd. In het symbool komt een spiraalvormige spreuk voor (vaak in onleesbaar schrift) om het kwaad en het ongeluk te vangen. Als talisman dient het om het kwaad uit te bannen en het geluk aan te trekken. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Eenhoorn symbool

Eenhoorn symboolDe eenhoorn is een fabeldier dat al sinds de oudheid en de middeleeuwen geliefd is als symbool van maagdelijkheid en schoonheid, maar ook van dapperheid en strijdlust. Het dier werd al vermeld door de oude Grieken maar komt ook voor bij de Romeinen en komt ook voor in Indiase en Chinese mythen. De eenhoorn is een soort wilde ezel, ongeveer zo groot als een paard, hij is wit en heeft donkerblauwe ogen en op zijn voorhoofd draagt hij een hoorn van ongeveer 45 cm die spiraalvormig gedraaid is en uitlopend op een punt. Zijn hoeven zijn gespleten en zijn staart is een leeuwenstaart en bovendien heeft hij een geitensik. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Fasces symbool

fasces symboolDe fasces of roedenbundels waren het symbool van het Romeinse gezag. Ze werden door lictoren (hoge ambtenaren) voor hoge magistraten uit gedragen. Een fascis werd bijeengehouden door een rode riem en in het midden stak er een scherprechtersbijl uit als symbool van macht over leven en dood maar niet binnen de stad Rome waar het volk de hoogste instantie voor doodvonnissen was. De fasces is van oorsprong een Etruskisch symbool waarbij de bijl een dubbele bijl was. Het fascisme ontleend zijn naam aan de fasces. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Fallus symbool

fallus symboolOok een penis in erectie werd gebruikt als middel tegen het boze oog. Aangezien er ook een element van dreiging uitgaat van een penis in erectie wordt ook gedacht dat op deze wijze het kwaad afgewend kon worden. In het oude Rome werd dit amulet een 'cenfascinum' genoemd. In Rome werden deze opvallende amuletten openlijk gedragen vooral door soldaten als ze ten strijde trokken. In Thailand kent men een dergelijk amulet dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, de 'palad khik' wat 'achtenswaardige plaatsvervangende penis' betekent. Mannen dragen dit amulet om hun geslachtsdelen te beschermen en hun geluk bij het andere geslacht te verhogen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Feniks symbool

Feniks symboolDit is een symbool wat staat voor wedergeboorte, opstanding en onsterfelijkheid. De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw (om de 500 jaar) uit zijn eigen as herboren kon worden. Hij zou dan bovenin een boom van kruiden een nest maken en daarin verbranden en door de geur van de kruiden zou hij opnieuw geboren worden. Ook kenden de oude Romeinen dezelfde verhalen. Het christelijk geloof zag in de feniks het symbool van de herrijzenis. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Fica symbool

Fica symboolDit is het Fica symbool (of het fica-gebaar, het vijgengebaar). Dit symbool dat het boze oog zou afweren zou in het algemeen tegen vijandige wezens en krachten beschermen. In een gebalde vuist wordt daarbij de duim tussen wijs en middelvinger gestoken, wat als obsceen gebaar het symbool van de geslachtsdaad voor moet stellen. De beschermende werking hangt wellicht samen met het feit dat demonen geestelijke en dus geslachtsloze wezens zijn. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Fihankra symbool

fihankra symboolHet Fihankra symbool komt uit Ghana en het is een symbool van zekerheid en veiligheid, Het is kenmerkend voor Akan (Asante) architectuur, de gemeentelijke woningbouw heeft slechts een in- en uitgang. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Franse Lelie symbool

Franse Lelie symboolDe Franse Lelie of Fleur-de-Lis stelden in de Byzantijnse tijd voorspoed en koninklijkheid voor. Koning Lodewijk VII van Frankrijk gaf de lelie een plaats in zijn familiewapen en onder zijn regering werd de lelie het embleem van de Franse monarchie en het symbool van de Heilige Maagd voor de Christenen. De Franse lelie werd het embleem voor de Franse koningen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

FU symbool

fu symboolFU is een chinees symbool dat staat voor autoriteit, macht en de kracht om goed van kwaad te onderscheiden. In veel westerse landen word het gebruik als een symbool voor rechtvaardigheid of justitie. In het oude China was de een symbool voor de vleermuis als geluksbrenger. Vijf vleermuizen zijn het symbool voor de vijf aardse gelukzaligheden, lang leven, rijkdom, gezondheid, deugdzaamheid en een natuurlijke dood. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina
 


Sommige mensen bezoeken deze pagina nadat ze een tattoo (tatoeage) hebben laten zetten om de naderhand de betekenis van dit symbool op te zoeken. Het zou verstandiger zijn om deze betekenis vooraf op te zoeken omdat het wel erg wrang is om bijvoorbeeld een heidens symbool te dragen dat niet met uw levensinstelling overeenkomt. Veel van de symbolen op deze pagina's worden gebruikt als tatoeage.


Links naar andere sites over symbolen

Boeken over de betekenis van symbolen.

boek boek bestellen Spirituele-symbolen. Bijna alle culturen en religies kennen mythische verhalen met allerlei symbolen. Bij de oude Egyptenaren, de Kelten, de Noord-Amerikaanse indianen en de Mayas, in het boeddhisme, christendom en taoÔsme: de diversiteit aan symbolen is indrukwekkend. Ze vertellen waar we vandaan komen, waarom we op aarde zijn en waar we op mogen hopen. In Spirituele Symbolen " Volkeren, Religies, Mysteries zijn de fraaiste, krachtigste en heiligste bijeengebracht: andreaskruis, ankh, chakra, dharma, dondervogel, Driekoningen, fallus, feniks, Heilige Graal, hierogliefen, I Tjing, kruisiging, het Lam Gods, lotus, de lijkwade van Turijn, mandala, mantra, Pasen en Pinksteren, Popol Vuh, raaf, scalp, scarabee, sfinx, sjamaan, slang, spirituele seks, swastika, de tarot, Thoth, totem, yin en yang, zonnedans en nog veel meer.

boek boek bestellen De geheime taal van symbolen. De bekende Engelse psycholoog Fontana geeft in dit mooie, informatieve en toegankelijk geschreven boek een inkijk in de rijk geschakeerde wereld van de symbolen, door de eeuwen heen, wereldwijd, in verschillende culturen. In de inleiding gaat hij in op de betekenis en het gebruik van symbolen en besteedt hij i.h.b. aandacht aan het werk (m.n. de archetypen) van de filosoof Jung. Vervolgens worden honderden symbolen beschreven en afgebeeld, gerangschikt onder thema's als kosmos, natuur, mens, goddelijkheid, mythen. In kaderteksten komen o.a. de grote wereldgodsdiensten, esoterische groeperingen (bv. Rozenkruisers) en symboolstelsels (astrologie) aan bod.

boek boek bestellen Christelijke symbolen van A tot Z behandelt in de vorm van een beknopt woordenboek onder meer de symboliek uit Oude en Nieuwe Testament, van Christus, Maria, apostelen, heiligen, engelen, van planten, dieren, vormen en getallen, van zinnebeelden, christelijke kunst en liturgie. Voor het gebruik is geen uitgebreide kunsthistorische kennis vereist. Het boek is ruim geÔllustreerd en mag niet ontbreken in de catechese en in het onderwijs. Predikanten, liturgisten, bloemschikgroepen, beeldende kunstenaars, maar ook bezoekers van musea, tentoonstellingen, of oude kerkgebouwen en geÔnteresseerden in geschiedenis en symboliek vinden in dit handzame naslagwerk een praktische gids.

boek boek bestellen De symbolengids. Dit handzame boekje geeft een overzicht van symbolen in de beeldende kunst over de hele wereld, in verschillende culturen, door de eeuwen heen. In een algemene inleiding begint Gibson (historica en specialist op dit gebied) met de oudste (oer)symbolen en gaat zij in op (het gebruik van) symbolen en symbolisme, achtergrond, context en onderlinge verbanden. De rangschikking in het boek is geografisch en thematisch. Per werelddeel (Afrika, de 2 Amerika's, Azie, Europa, Oceanie) worden achtereenvolgens religieuze symbolen, identiteitssymbolen en symboolsystemen (soms ook allegorieen) behandeld. Elk besproken symbool is afgebeeld en kort beschreven met aandacht voor vorm, betekenis en geschiedenis.

Last update: 14-05-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).