Sint Kristoffel - betekenis en herkomst

Als kind leerde ik over de heiligen en hadden we ook thuis medailles, muntjes en hangers en ook bij mijn opa en oma lagen ze verstopt in oude kasten op zolder. De kerk kende vele heiligen die elk hun specifiek verhaal hadden maar ook zouden beschermen tegen onheil of kwaad. Wanneer men bang was voor onheil, kwaad of kwade bedoelingen kon men bidden tot deze heiligen. In tegenstelling tot de Islam waar men geen afbeeldingen mag maken en vereren, stond de Katholieke kerk bekend om zijn vele afbeeldingen, beelden en amuletten. Sint Kristoffel was de heilige voor de reizigers en het amulet was dan ook vrij populair als beschermer van mensen die op reis waren of ver van huis. Ook tegenwoordig is het amulet nog te koop en is het nog steeds een populair amulet. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Sint Kristoffel groot

De Sint Kristoffel amulet

Veel mensen kennen het amulet maar niet het verhaal dat achter deze populaire reisheilige zit. Dit is de overlevering, de figuur was een sterke, lelijke, gebaarde reus van een man, met een gezicht als een hond en hij wordt meestal afgebeeld met een staf. De oorspronkelijke naam was was Offero en soms werd hij ook Reprobus genoemd. Hij was afkomstig uit Kanaän, waar hij in dienst was bij een machtige koning. Toen hij ontdekte dat zijn koning bang was voor de duivel, besloot hij zijn trouw aan de koning te verbreken en nam hij dienst bij de duivel zelf. Maar toen op een dag merkte hij dat ook de duivel bang was, namelijk voor iemand genaamd Jezus Christus waarna hij op zoek ging naar die allermachtigste. Hij vond hem niet maar een kluizenaar vertelde hem dat hij de grootste kans had om hem te vinden als hij in zijn eentje bij een gevaarlijke rivier ging leven en mensen hielp bij het oversteken.

Offero volgde de raad op en ging wonen bij een doorwaadbare plaats in een woest stromende rivier, waar hij reizigers naar de overkant droeg. Dat was voor hem niet moeilijk aangezien hij een grote reus was (volgens de overlevering zelfs twee keer zo lang als de reus Goliath). Op een dag vroeg een kleine jongen of hij hem over wilde zetten en hij nam het kind op zijn schouders en ging het water in. Maar halverwege de rivier begon het gewicht van het kind hem omlaag te drukken, hoe kon een kind zo zwaar zijn, en hij werd bang dat ze samen zouden verdrinken. Het kind vertelde hem dat hij zo zwaar was omdat het gewicht van de hele wereld op zijn schouders rustte. Toen begreep Offero dat dit kind Jezus Christus was waarna het kind verdween. De moraal van dit verhaal was dat wanneer we de macht van Christus erkennen, er een grote last van onze schouders wordt genomen.

De naam van Sint Kristoffel is afgeleid van het Griekse Christophorus dat letterlijk Christus drager betekent. Over Sint Kristoffel zegt dit verhaal eigenlijk weinig, geschiedkundig gezien is deze martelaar in de 3e eeuw omgekomen door onthoofding omdat hij weigerde de romeinse goden te erkennen. Dit zou gebeurd zijn in Lycea, in Klein-Azië rond het jaar 250. Dit was eigenlijk alles wat er geschiedkundig van hem bekend was en de kerkelijke autoriteiten waren dan ook van mening dat hij waarschijnlijk niet meer was dan een verzinsel uit de 12e eeuw. In 1969 werd hij dan ook van de officiële lijst van heiligen verwijderd. Ook werd zijn naamdag (25 juli in het westen, 9 maart in het oosten) geschrapt door de kerk.

De meeste mensen hebben dit genegeerd omdat het amulet en het verhaal zo populair waren waardoor het verhaal is blijven voortleven. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds de schutspatroon van reizigers en hij is het meest geliefd bij katholieken in Noord-Amerika, Mexico, Ierland en Italië. In de middeleeuwen dacht men dat het amulet van deze heilige ook zou hebben geholpen tegen de pest, stormen en wateroverlast. In de jaren zeventig van de 20e eeuw ontstond een nieuwe mode in de verenigde staten, waarbij de medaille van Sint Kristoffel werd beschouwd als het teken van een romantische verbintenis tussen een jongen en een meisje. Verliefden schonken elkaar een Sint Kristoffel aan een ketting als teken van de verbintenis tussen twee geliefden. Deze gewoonte ontstond in de surf cultuur van Zuid-Californië en verspreidde zich in die tijd ook over geheel Noord-Amerika. Zo kan een oud amulet een geheel nieuwe betekenis krijgen.

Bron: Amulet en talisman en de magische kracht van amulet, mascotte en talisman van Desmond Morris.

 

Boeken over de betekenis van symbolen

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan.
kopen knop


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast. In deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.
kopen knop


Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis.
kopen knop


Last update: 22-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).