Sheela na gig symbool - betekenis en herkomst

sheela na gig symbool Wie wat rondreist in Europa komt soms vreemde dingen tegen, een mooi voorbeeld daarvan is de Sheela na gig. Zo kan men op oude kerkgebouwen in Engeland of Ierland ineens verrast worden door een afbeelding van een naakte vrouw die duidelijk haar geslachtsdelen toont, als beeld boven de ingang van de kerk. Wanneer men nog nader kijkt dan lijkt het er zelfs op de vrouw haar geslachtsdelen open houdt terwijl ze u aankijkt. Deze obscene beeldhouwwerken lijken in eerste instantie een vreemde combinatie met de ingang van een kerkgebouw maar er is een logische verklaring voor. Deze Sheela na gig afbeeldingen komen niet alleen op kerken voor, we kunnen ze ook als muntjes en hangers vinden als amulet en dat geeft een beschermende werking aan die op deze pagina zal verklaren. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Sheela na gig groot

De Sheela na gig

De grote vraag is natuurlijk, waarom de christelijke bouwers van die vroege kerken opdracht gegeven hebben om zulke seksueel expliciete versieringen te maken voor hun kerkgebouwen. De reden is redelijk banaal, men was in de veronderstelling dat de duivel en zijn aanhangers door hun slechtheid en kwaadaardige inslag geobsedeerd zijn door seksualiteit en seksuele motieven. Dit zou voor de duivel een zeer sterke afleiding zijn die zijn volle aandacht zou opeisen waardoor hij geen onheil kon aanrichten. De aanwezigheid van deze Sheela na gig figuren aan de buitenkant van kerk zou de kwade geesten zo sterk afleiden dat zij niet binnen zouden komen in de gewijde gebouwen en de kerkgangers dus veilig waren in de kerk.

De naam schijnt in de 18 eeuw ontstaan te zijn maar de oorsprong is vrij onduidelijk. De hoofdfunctie van deze beelden was dus om de biddende christenen in de kerk te vrijwaarden van de invloeden van de duivel. Hoewel ze meestal voorkomen in Engeland en Ierland komen enigszins vergelijkbare figuren ook voor op kerken in Frankrijk en Spanje. Het is ook goed mogelijk dat de beelden eerst een andere functie hadden als een soort van afschrikking voor de hel, de vrouwenfiguren waren meestal erg onaantrekkelijk tot soms extreem lelijk. Ze konden staan voor de prostituees die in de hel branden als waarschuwing voor de vrome mensen in de kerkbanken dat buiten de wellustigen aan de buitenmuur verdoemd waren. De Sheela na gig figuur moest dus de afkeer van lust bewerkstelligen.

In de preutse victoriaanse tijd zijn er de nodige verdwenen maar toch komen er nog steeds een paar honderd Sheela na gig figuren voor wijdverspreid over Engeland en Ierland. Het klink logisch dat de figuren in eerste instantie een afschrikwekkende bedoeling hadden die later overging in een beschermende functie. Deze beschermende vorm van amulet kan bevestigd worden doordat er ook muntjes en hangers met Sheela na gig figuren zijn die overduidelijk als beschermend amulet bedoeld zijn. Desondanks blijft het een vreemd symbool die bij de meeste mensen die het voor het eerste zien de nodige verbazing en vragen oproept.

Bron: De magische kracht van amulet, mascotte en talisman van Desmond Morris.

 

Boeken over de betekenis van symbolen

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan.
kopen knop


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast. In deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.
kopen knop


Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis.
kopen knop


Last update: 12-03-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).