Runentekens symbolen

De runen werden gebruikt door de Germaanse volkeren zoals de Engelsen, Duitsers en Scandinaviërs, die een gemeenschappelijke taal deelden die langzaam in verschillende dialecten uit elkaar viel. Het stelsel van runentekens dat vandaag de dag gebruikt wordt, dateert uit de 2e of 3e eeuw v.Chr. In vele delen van de wereld waar vroege Vikingen geweest zijn, kunnen runenstaven gevonden worden. De Vikingen reisden naar Rusland, Turkije en Griekenland en zelfs Noord-Afrika waar we overal stenen monumenten, graven en kunstvoorwerpen vinden die van runen zijn voorzien. De runentekens werden niet gebruikt als de officiële geschriften, dit gebeurde pas in de 11e eeuw toen de christelijke monniken Scandinavië bereikten en de mondelinge overgeleverde legenden en ballades gingen optekenen. Dit runen bestond uit streepjes die men in bot, hout, steen en metaal kraste. Runen zijn hoekig en niet rond omdat men ronde vormen moeilijk kon krassen en uithakken. Wanneer de Vikingen gevochten hadden maakten ze van een steen of hout een gedenkteken maar andere stenen vertelden dat iemand gestorven was op een verre reis als een vorm van grafsteen. Het basisalfabet bestond uit 16 runen en het werd tot in de Middeleeuwen gebruikt. Het basisalfabet heet Futhark, genoemd naar de eerste 6 letters van dit alfabet. Op deze pagina staat een overzicht van de runentekens met de betekenis. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De betekenis van runentekens symbolen

runen ansur symbool Runen ansur. Ansur staat voor God, de spirituele sleutelwoorden zijn: signalen, boodschappen en communicatie.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Mercurius.
runen biarkan symbool Runen biarkan. Biarkan staat voor berk, de spirituele sleutelwoorden zijn: een nieuw begin, groei en geboorte.
De spirituele astrologische overeenkomst is: de Maan in aspect met Jupiter.
runen dag symbool Runen dag. Dag staat voor dag, de spirituele sleutelwoorden zijn: de dag, verandering en een doorbraak.
De spirituele astrologische overeenkomst is: de Zon in conjunctie met Pluto.
runen eoh symbool Runen eoh. Eoh staat voor paard, de spirituele sleutelwoorden zijn: verandering, vooruitgang en beweging.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Boogschutter.
runen feu symbool Runen feu. Feu staat voor vee, de spirituele sleutelwoorden zijn: voeding, bezit, harmonie en vruchtbaarheid.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Stier.
runen geofu symbool Runen geofu. Geofu staat voor geschenk, de spirituele sleutelwoorden zijn: tegenslagen, verstoring en verandering.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Venus.
runen hagall symbool Runen hagall. Hagall staat voor hagel, de spirituele sleutelwoorden zijn: verbintenis, vreugde en geschenk.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Uranus.
runen ihls symbool Runen ihls. Ihls staat voor eland, de spirituele sleutelwoorden zijn: bescherming, verdediging en innerlijke kracht.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Jupiter in conjunctie met Venus.
runen ing symbool Runen ing. Ing staat voor de vruchtbaarheidsgod Inguz, de spirituele sleutelwoorden zijn: voltooiing, een nieuw begin en vruchtbaarheid.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Venus in conjunctie met de Maan.
runen is symbool Runen is. Is staat voor ijs, de spirituele sleutelwoorden zijn: stilstand, frustratie en obstakels.
De spirituele astrologische overeenkomst is: de Maan.
runen jara symbool Runen jara. Jara staat voor jaar of oogst, de spirituele sleutelwoorden zijn: gerechtigheid, oogst en bevrijding.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Jupiter.
runen ken symbool Runen ken. Ken staat voor toorts of licht, de spirituele sleutelwoorden zijn: creatief vuur, licht en opening.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Mars.
runen lagu symbool Runen lagu. Lagu staat voor water of zee, de spirituele sleutelwoorden zijn: water, emoties en het onbewuste.
De spirituele astrologische overeenkomst is: de Maan.
runen man symbool Runen man. Man staat voor mens of man, de spirituele sleutelwoorden zijn: mens, intelligentie, het zelf en ego.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Venus (wat eigenlijk een beetje tegenstijdig met man is).
runen nied symbool Runen nied. Nied staat voor armoede of behoeften, de spirituele sleutelwoorden zijn: noodzaak, behoefte, dwang.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Saturnus.
runen ogal symbool Runen ogal. Ogal staat voor bezit, de spirituele sleutelwoorden zijn: erfenis, bezit en afscheid.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Uranus oppositie Maan.
runen peorth symbool Runen peorth. Peorth staat voor dobbelsteenbeker, de spirituele sleutelwoorden zijn: mysterie, openbaring en verborgen invloeden.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Neptunus in conjunctie met Venus.
runen rad symbool Runen rad. Rad staat voor wagenwiel of reis, de spirituele sleutelwoorden zijn: reizen, communicatie en hereniging.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Mercurius in het 9e huis.
runen sygil symbool Runen sygil. Sygil staat voor zon, de spirituele sleutelwoorden zijn: succes, geluk en volledigheid.
De spirituele astrologische overeenkomst is: de Zon.
runen thurs symbool Runen thurs. Thurs staat voor reus, de spirituele sleutelwoorden zijn: sterkte, goed nieuws en de poort.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Saturnus.
runen tir symbool Runen tir. Tir staat voor eer en de god Tyr, de spirituele sleutelwoorden zijn: moed, de strijder en wedijver.
De spirituele astrologische overeenkomst is: De zon in conjunctie met Mars.
runen ur symbool Runen ur. Ur staat voor oeros, de spirituele sleutelwoorden zijn: kracht, energie en een wilde stier.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Pluto.
runen wynn symbool Runen wynn. Wynn staat voor welbehagen, de spirituele sleutelwoorden zijn: vreugde, geluk en verlichting.
De spirituele astrologische overeenkomst is: de Zon.
runen yr symbool Runen yr. Yr staat voor taxus of dood, de spirituele sleutelwoorden zijn: de taxusboom, loutering en ernst.
De spirituele astrologische overeenkomst is: Pluto.

Negatieve betekenis van runentekens symbolen

Helaas maken ook veel extreem-rechtse partijen en organisaties vaak gebruik van slogans, codes en symbolen waaronder ook enkele runentekens. De runentekens zijn (net als het hakenkruis) van oorsprong geen negatieve symbolen. De vorige eeuw kenden de nationaalsocialisten de runen ook religieuze betekenissen toe, die niet echt met de historische betekenissen overeenkomen. Ook na 1945 werden enkele runen als politieke, neofascistische symbolen gebruikt, wat geheel tegen hun oorspronkelijke betekenis indruist. Lees meer over de negatieve betekenis van runentekens op: Betekenis van negatieve symbolen.
 

Boeken over de betekenis van symbolen

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan.
kopen knop


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast. In deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.
kopen knop


Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis.
kopen knop


Last update: 22-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).