Hedendaagse symbolen

Symbolen zijn van alle tijden, ook tegenwoordig ontstaan er nieuwe symbolen, een goed voorbeeld daarvan is de mobiele telefoon en tablets waar veel zogenaamde iconen gebruikt worden om een iets met één enkele symbool en één tik te activeren. Maar ook op andere gebieden ontstaan er nieuwe symbolen, mensen hebben de behoefte om met een eenvoudig symbool een uitgebreid ideeëngoed, levensovertuiging of sympathie betuiging duidelijk te maken. Een symbool kan verbinden maar ook provocerend gebruikt worden, met de huidige, soms grimmige tegenstellingen in onze maatschappij kan dit zelfs tot geweld en intimidatie leiden. Op deze pagina beschrijf ik wat “nieuwere” symbolen en hun betekenis. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Omgekeerde vlag

omgekeerde vlag Tegenwoordig ziet men als protest vaak de omgekeerde Nederlandse vlag hangen. De oorspronkelijke betekenis van de omgekeerde vlag was een signaal waarmee werd aangeduid dat men in nood verkeerde en dit werd vanaf de 16e eeuw in de scheepvaart gebruikt. Het eerste gebruik in de coronacrisis kwam uit Canada waar de omgekeerde Canadese vlag gebruikt werd bij het truckersprotest (Freedom Convoy) tegen de aanpak van de coronacrisis. In 2022 doken de omgekeerde vlaggen op bij de boerenprotesten en sindsdien staat de omgekeerde vlag symbool voor protest tegen de overheid en het overheidsbeleid in het algemeen. De symbolische betekenis is dat men het niet eens is hoe het volk behandeld wordt in het land. Van oudsher zou het rood in de vlag het volk symboliseren, het wit de kerk en het blauw de adel of elite, door het omdraaien geeft men aan dat de elite boven het volk zou staan. Deze interpretatie is historisch gezien discutabel. Veel mensen en organisaties zien het omkeren van de vlag als een belediging voor alle militairen en andere mensen die hun leven gegeven hebben voor ons land. Ook in de Verenigde Staten werd het symbool van de omgekeerde vlag gebruikt bij de Black Lives Matter demonstraties en de bestorming van het Amerikaanse Capitool in 2021. In Nederland ziet men anno 2022 nog steeds veel omgekeerde vlaggen hangen, ten teken dat men zich afzet tegen de Nederlandse overheid. Het symbool lijkt dus internationaal een protestsymbool tegen de overheid geworden te zijn. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Regenboogvlag

Regenboogvlag Een regenboogvlag is een veelkleurige vlag bestaande uit strepen met de kleuren van de regenboog, met meestal zes tot acht stroken. Regenboogvlaggen werden en worden al heel eeuwenlang door zeer uiteenlopende groepen en verspreid over de hele wereld gebruikt. In Europa werd reeds tijdens de Duitse Boerenoorlog van 1524-1525 een regenboogvlag gebruikt door de theoloog Thomas Müntzer die de regenboog gekozen had als het symbool van Gods heerlijkheid, eenheid en vrede. Een nog veelgebruikte variant is de regenboogvlag als vredessymbool, de Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp deze in begin van de twintigste eeuw als symbool voor internationale wereldvrede in Italië werd een vredesvlag met regenboogkleuren voor het eerst gebruikt in een vredesoptocht in 1961 en ook werd deze vlag bekend door de protesten tegen de oorlog in Irak in 2003. Ook in Nederland is begin 2005 een campagne gestart om deze vredesvlag te promoten. De regenboogvlag werd ook gebruikt door de internationale coöperatieve beweging in 1925.

De huidige regenboogvlag met zes strepen ontstaan in 1979 uit de regenboogvlag met acht strepen die in 1978 gebruikt werd door de homobeweging. De acht banen van de oorspronkelijke regenboogvlag hadden de volgende symbolische betekenis: roze – seks, rood – leven, oranje – geneeskracht, geel – zonlicht, groen – natuur, turkoois – magie, blauw – sereenheid en violet – karakter. De eerste keer dat deze vlag gebruikt werd was tijdens de Gay Freedom Day Parade in San Francisco op 25 juni 1978. Door technische en optische redenen is de vlag later teruggebracht naar zes kleuren, zoals we de vlag heden ten dag kennen. Soms staat er een Griekse witte letter lambda (λ) in het midden als het symbool van de New Yorkse afdeling van de Gay Activists Alliance. Soms wordt er een zwarte streep toegevoegd, ter nagedachtenis van aidsslachtoffers. Tegenwoordig zien we de regenboogvlag ook in de vorm van zebrapaden, trappen en armbanden. Tegenwoordig is ook de groep die de vlag gebruikt groter geworden en staat de vlag voor alle personen uit de LGBTQ gemeenschap, de L staat voor lesbian, de G staat voor gay, de B staat voor bisexual, de T staat voor transgender en de Q staat voor queer of voor questioning, mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Een aantal jaar geleden werd de term uitgebreid met nog drie letters en werd het: LGBTQIAP. Hierbij staat de I staat voor intersex, A staat voor asexual, en de P staat voor pansexual. Aan de verklaring van al deze termen waag ik mij even niet, dit kunt u op andere plekken op het Internet wel vinden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Rode zakdoek symbool

Rode zakdoek Het lijkt er een beetje op dat in 2022 de rode boerenzakdoek hét symbool van het boerenprotest en het protest tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet is geworden. Ze worden om de nek of de arm geknoopt of aan een spiegel, de achter ruitenwisser of trekhaak van auto’s geknoopt. Niet alleen de boeren gebruiken deze zakdoeken als protest, ook sympathisanten die het niet eens zijn met de stikstofmaatregelen van het kabinet gebruiken de zakdoek als protest symbool. Boer Koos Cromwijk gebruikte de rode zakdoek bij demonstraties van boeren tijdens een geëmotioneerd betoog in het gebouw van de Tweede Kamer en zo werd eigenlijk hét symbool van het boerenprotest min of meer geboren. Boer Cromwijk haalde op televisie tijdens een interview bij de talkshow Op1 weer een rode zakdoek tevoorschijn en gaf aan dat de rode zakdoek als hét symbool van het boerenprotest was en hij riep elke burger die achter de boer stond op er één bij zich dragen. Zelfs lokale politici dragen de rode zakdoek om de arm als symbolische steun aan de boeren. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Z symbool

Z symbool De Z is een van de symbolen die sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 worden gebruikt op militaire voertuigen van de Russische strijdkrachten soms in combinatie met de tekst "Wij laten onze mensen niet barsten". Het symbool ontstonden spontaan tijdens de inval in Oekraïne en werd door de Russische autoriteiten meteen omarmd. De exacte betekenis van het Z-symbool is niet duidelijk, de Z zou voor "za pobedoe" (voor de overwinning) kunnen staan, het zou ook kunnen staan voor "Zapad" (West), wat de richting van de troepenbeweging zou kunnen betekenen. Nog een mogelijkheid is dat het symbool gebruikt werd om het eigen materieel onderscheidden van dat van de vijand.

Voor veel Russen en Pro Russische mensen in Oekraïne maakte de herkomst niet zoveel uit, sinds het begin van de invasie waren de Z symbolen ook op gebouwen, auto’s en kleding te zien. Het Oekraïense parlement heeft het Z symbool in de ban gedaan en ook in veel andere landen is het openlijk op een voertuig laten zien van het teken strafbaar gesteld, zoals in Kazachstan, Kirgizië en Bulgarije. Het Tsjechische parlement heeft het "Z"-teken gelijkgesteld aan het hakenkruis (de swastika). Ook in de Duitse deelstaten Brandenburg, Beieren en Berlijn besloot men om het gebruik van het Z-teken strafrechtelijk te vervolgen, hoewel dit bij het gebruik van letters moeilijk kan liggen omdat bij de betekenis de interpretatie die iemand er aan geeft voor meerdere uitleg vatbaar is. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina
 

Boeken over de betekenis van symbolen

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan.
kopen knop


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast. In deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.
kopen knop


Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis.
kopen knop


Last update: 20-11-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).