Elektronica symbolen

elektronica symbolen In de elektronica worden ook veel symbolen en tekens gebruikt om tekeningen van elektronische schakelingen te kunnen maken. Deze tekeningen worden ook wel elektronica schema’s genoemd. Op deze pagina kunt u een groot aantal elektronica symbolen voor elektronische componenten vinden. Sommige componenten hebben meerdere symbolen of hebben een oude notatie en een nieuwe versie van het symbool. Ook staat er naast een afbeelding van het elektronica symbool een beknopte uitleg over het component of het symbool. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Aarde symbool

aarde symbool Aarde symbool, de planeet aarde heeft een bepaalde elektrische potentiaal en deze potentiaalreferentie wordt "aarde" genoemd en is per definitie 0 volt. Door verschillende met elkaar in verbinding staande apparaten naar hetzelfde punt te aarden, wordt voorkomen dat er spanningsverschillen tussen deze apparaten kunnen ontstaan. In audio installaties is dit van groot belang om te voorkomen dat een z.g. aardlus kan ontstaan met veel brom tot gevolg. Goede aarding voorkomt ook dat er een ongewilde elektrische spanning of statische elektriciteit ontstaat die schade aan kan richten aan bijvoorbeeld een menselijk lichaam of aan gevoelige elektronische apparatuur. Zie ook: Wikipedia aarding

Antenne symbool

batterij symbool Een antenne is een omvormer die een radiofrequent (RF) veld omzet in een wisselstroom of omgekeerd. In de eenvoudigste vorm bestaat een antenne uit een geleidende, dunne draad. De antenne maakt gebruik van het verschijnsel dat elektromagnetische golven in geleiders een wisselstroom opwekken (bij ontvangen) en omgekeerd dat wisselstroom elektromagnetische golven opwekt (zenden). De geleiders kunnen bestaan uit een of meer draden, een staaf of spriet die vervolgens via een leiding met een ontvanger (of zender) verbonden zijn. Zie ook: Wikipedia antenne

Batterij symbool

batterij symbool Een batterij is een elektrotechnische component en een spanningsbron. Een batterij is een combinatie van een of meerdere elektrochemische cellen, die worden gebruikt voor de omzetting van opgeslagen chemische energie in elektrische energie die weer als elektrische energie gebruikt kan worden. Zie ook: Wikipedia batterij

Condensator symbool

condensator symbool Een condensator is een elektronisch onderdeel die een elektrische lading opslaat. Hij is opgebouwd uit twee geleiders met een relatief grote oppervlakte, die zich dicht bij elkaar bevinden en gescheiden zijn door een niet geleidend materiaal of vacuüm. Wanneer de ene geleider positief geladen wordt ten opzichte van de andere, verplaatst de negatieve lading zich naar de positieve plaat en omgekeerd. De naam is afgeleid van hetLatijn condensare wat samenpersen betekent. Zie ook: Wikipedia condensator

Diode symbool

diode symbool Een diode is een elektronisch onderdeel dat de elektrische stroom in één richting doorlaat. De geleidende richting noemt men de doorlaatrichting en de andere richting de sperrichting. Diodes worden soms ook gelijkrichters genoemd omdat ze gebruikt kunnen worden voor het omzetten van een wisselstroom in een gelijkstroom. Zie ook: Wikipedia diode

Elektronenbuis symbool

electronenbuis symbool De elektronenbuis ook wel radiobuis of vacuümbuis genoemd, was de eerste echte elektronische component. De eenvoudigste vorm (de diode) bestaat uit een vacuüm getrokken glazen buis waarin een gloeidraad geplaatst is (de kathode) met daaromheen een cilindervormig metalen plaatje (de anode). Wanneer de gloeidraad wordt opgewarmd en de anode met voldoende spanning positief is gepolariseerd, zal er een elektronenstroom gaan lopen (Edisoneffect) wanneer de stroomkring tussen anode en kathode wordt gesloten. Andere elektronenbuizen hebben tussen de kathode en de anode een of meer roosters die de stroom elektronen beïnvloeden. Zie ook: Wikipedia diode

Kristal symbool

kristal symbool Een kristal in de elektronica bestaat uit een kwartskristal, waarmee het mogelijk is om een constante frequentie te maken, of een bepaalde frequentie uit andere te filteren. Het kristal is op een speciale manier geslepen waardoor het een specifieke eigentrilling krijgt en door gebruik te maken van het piëzo-elektrisch effect kan het in een elektronische schakeling opgenomen worden. Zie ook: Wikipedia kristal

Led symbool

led symbool Een led (Light Emitting Diode) is een elektronische component dat licht uitzendt als er een elektrische stroom in doorlaatrichting doorheen wordt gestuurd. Een belangrijk kenmerk van een led is dat deze slechts weinig stroom verbruikt, de lichtopbrengst is echter ook niet erg groot hoewel deze de laatste jaren sterk is toegenomen. Door meerdere leds in één lamp te plaatsen kan er (nog steeds met beperkte stroom) een redelijke lichtopbrengst verkregen worden. Leds worden meestal gebruikt als signaal lampjes. Zie ook: Wikipedia diode

Luidspreker symbool

luidspreker symbool Een luidspreker is een apparaat waarmee elektrische signalen worden omgezet in geluid. De meeste luidsprekers werken doordat een wisselende elektrische stroom door een spoel loopt die in een constant magnetisch veld is opgehangen waardoor de spoel gaat bewegen. De spoel is bevestigd aan een membraan die op dezelfde wijze gaat trillen als de electrische stroom. Zie ook: Wikipedia luidspreker

Microfoon symbool

microfoon symbool Een microfoon (Grieks mikros = klein en fonè = geluid) is een elektromechanisch onderdeel dat geluid omzet in een elektrisch signaal, zo krijgt men een gelijktijdige weergave voor versterking ter plaatse en/of weergave elders, en/of ten behoeve van het maken van een geluidsopname. Zie ook: Wikipedia microfoon

Mosfet symbool

mosfet symbool Een mosfet (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) is een veldeffecttransistor (FET) die is opgebouwd uit lagen in de volgorde M, O, S (metaal, oxide, halfgeleider). De metaallaag vormt de gate terminal en door het aanbrengen van een spanning op de gate terminal verandert de ladingsdragerconcentratie in de halfgeleider, hierdoor verandert de weerstand tussen de source en drain terminal. Door de aanwezigheid van een isolerende oxidelaag tussen gate en de halfgeleider, vloeit er geen stroom door de gate terminal. De MOSFET wordt gebruikt in elektronica wanneer een hoge ingangsimpedantie benodigd is. Zie ook: Wikipedia mosfet

Opamp symbool

opamp symbool Een opamp (operational amplifier) is een actieve elektronische component, meestal in de vorm van een geïntegreerde schakeling, met een zeer hoge versterkingsfactor. Een opamp is de meest voorkomende versterkercomponent omwille van zijn parametriseerbare eigenschappen, het is eigenlijk een programmeerbare versterker. Zie ook: Wikipedia opamp

Potentiometer symbool

potentiometer symbool Een potentiometer (ook wel potmeter genoemd) is een variabele weerstand waarvan de weerstand wordt bepaald door de stand van knop, dit kan een schuifpotentiometer zijn, waarvan de weerstandswaarde varieert als men de knop verschuift of een draaipotentiometer, waarbij dit gebeurt door aan knop te draaien. Potentiometers worden veel toegepast als volumeknop bijvoorbeeld in radio's en versterkers. Zie ook: Wikipedia potmeter

Relais symbool

relais symbool Een relais is een door een elektromagneet bediende schakelaar. De laatste decennia hebben elektronische alternatieven zoals de transistor, de thyristor en de triac het relais vaak vervangen, elektronische relaisschakelingen met deze componenten worden solid state relais genoemd. Zie ook: Wikipedia relais

Schakelaar symbool

schakelaar symbool Een schakelaar is in elektrische zin een "verbinder of onderbreker" waarbij vaak twee geleidende delen met elkaar verbonden worden of de stroomkring juist verbreken zal. De bekendste is de lichtschakelaar in huis waarmee een lamp "aan" of "uit" gedaan kan worden. Zie ook: Wikipedia schakelaar

Spoel symbool

spoel symbool Een spoel is een elektrische component dat bestaat uit geleidende wikkelingen, meestal van koperdraad, op een spoelvorm (meestal van kunststof) waarin zich al dan niet een magnetiseerbare (weekijzeren) kern bevindt, die wel of niet beweegbaar is. Twee magnetisch gekoppelde spoelen vormen een transformator. Zie ook: Wikipedia spoel

Thyristor symbool

thyristor symbool Een thyristor is een halfgeleider met de werking van een elektronische schakelaar die geschikt is om grote vermogens bij hoge spanningen met betrekkelijk weinig verlies te schakelen. Een thyristor gedraagt zich als een schakelbare diode, die met een extra stuuraansluiting (de z.g. gate), te bedienen is. De kathode wordt gemeenschappelijk gebruikt voor hoofdstroom en stuurstroom. Zie ook: Wikipedia thyristor

Transformator symbool

tranformator symbool Een transformator (ook wel trafo genoemd) is een set magnetisch gekoppelde spoelen. Een belangrijke toepassing van een transformator is het omzetten van een hogere wisselspanning naar de gewenste lagere wisselspanning en voor galvanische scheiding tussen delen van een schakeling. Zie ook: Wikipedia transformator

Transistor symbool

transistor symbool De transistor is een van de meest belangrijke actieve halfgeleider binnen de elektronica. Hij dient vooral om elektronische signalen te versterken of te schakelen. De transistor is de fundamentele bouwsteen van computers en vele andere elektronische apparaten. Ze kunnen voorkomen als afzonderlijke component, maar ook als basis onderdeel van geïntegreerde schakelingen en computer chips. Zie ook: Wikipedia transistor

Triac symbool

triac symbool Een triac (triode for alternating current) is een elektronische component die tot de categorie van de halfgeleiderschakelaars behoort. Een triac kan opgebouwd worden gedacht als twee antiparallel geschakelde thyristoren en daarmee als een speciale variant van de thyristor worden gezien. In werkelijkheid is de triac echter opgebouwd uit één halfgeleiderkristal. Een triac heeft drie aansluitingen: elektrode 1, elektrode 2 en gate, er kan niet van anode en kathode gesproken worden omdat de polariteit bij deze component niet vast ligt, zoals bij de thyristor. Zie ook: Wikipedia triac

Veldeffecttransistor symbool

Veldeffecttransistor symbool Een veldeffecttransistor, vaak aangeduid als FET (field-effect-transistor), is een unipolaire transistor met gewoonlijk drie aansluitingen: de source (S), de drain (D) en de gate (G). Bij een MOSFET is er nog een vierde aansluiting, het substraat (B van bulk), die meestal niet naar buiten uitgevoerd is, maar intern verbonden met de source. Speciale typen zoals de "dual gate"-MOSFET met twee gates, hebben extra aansluitingen. Het principe van de veldeffecttransistor was al in de jaren 20 van de 20e eeuw bekend, maar pas nadat de halfgeleidertechnologie voldoende ontwikkeld was, konden FET's seriematig gefabriceerd worden. Zie ook: Wikipedia veldeffecttransistor

Weerstand symbool

weerstand symbool Weerstanden zijn een van de meest eenvoudige onderdelen in de elektronica, ze worden gebruikt om de stroom in een schakeling te verminderen. Ze worden van materiaal gemaakt waar elektronen moeilijk doorheenkomen, die materialen geven dus weerstand tegen de elektronen en op die manier verminderd het de stroom. weerstand symbool Zie ook: Wikipedia weerstanden

Zenerdiode symbool

zenerdiode symbool Een zenerdiode is een halfgeleiderdiode die zo is gemaakt dat de spanning over de diode in sperrichting, na het bereiken van de zenerspanning over een relatief groot bereik van de stroomsterkte, constant blijft. Deze eigenschap berust op het zenereffect, deze eigenschap maakt een zenerdiode onder meer geschikt voor toepassing als spanningsstabilisator. Zie ook: Wikipedia zenerdiode
 

Wanneer u een suggestie heeft voor dit overzicht kunt ut contact opnmemen met: (email: heinpragt@outlook.com)


Last update: 22-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).