Christelijke symbolen pagina

Op deze pagina geef ik een eigen impressie weer van de betekenis en herkomst van Christelijke symbolen en tekens. Vanaf het begin kende het Christelijk geloof al symbolen zoals het vis symbool dat men als geheim teken gebruikte om te zien of een ander ook Christen was. Maar ook heeft de kerk zelf veel symbolen gecreëerd en ook veel oude heidense symbolen omgevormd tot Christelijke symbolen en ze zo opgenomen in de Christelijke leer. Veel van de symbolen kunt u terugvinden in de rijk versierde kerken en op graven. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Alpha Omega symbool

AO symboolDit symbool staat voor de Griekse letters Alfa en Omega wat uit het Christendom komt en wat Jezus almacht symboliseert. Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet en staan zo ook symbool voor het begin en het einde. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Anker symbool

anker symboolHet anker is het algemene symbool van hoop. In de Christelijk cultuur staat het voor de hoop in Jezus Christus. Dit symbool was ook het embleem van Sint Clement, de Bishop van Rome die volgens de overlevering vastgebonden aan een anker in zee geworpen werd. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Duif met palmtak symbool

Duif met palmtak symboolDe duif is een Christelijk symbool voor verzoening en vrede. De duif verwijst ook naar eenvoud, onschuld en zuiverheid. Ook is de duif binnen de Christelijke kerk een teken van reinheid en vrede verwijst het naar de Heilige Geest. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Engel symbool

Engel symboolHet woord engel zou afkomstig zijn van het Griekse "ángelos" dat "boodschapper" betekent en het Hebreeuwse woord voor engel is "mal'ach" wat ook staat voor "boodschapper". Ook het Arabische woord "malak" is hier aan verwant. Engelen hebben vaak vleugels als teken van hun goddelijke macht en dit komt voort uit de oudheid waar vogels vaak als verbinding tussen het aardse en het hemelse werden gezien. Er zijn veel engelen in de Bijbel gesproken over tienduizenden maal tienduizenden en in de christelijke traditie staan serafijnen aan het hoofd van de engelenhiërarchie. Ook staat in de Bijbel geschreven dat engelen over bovennatuurlijke macht, kennis en capaciteiten beschikken en de theologie ondersteunt deze eigenschappen van engelen. Engelen staan boven de natuurwetten en zijn tot dingen in staat die voor de mens onmogelijk zijn. Lees hier meer over: Engelenwww.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Franse Lelie symbool

Franse Lelie symboolDe Franse Lelie of Fleur-de-Lis stelden in de Byzantijnse tijd voorspoed en koninklijkheid voor. Koning Lodewijk VII van Frankrijk gaf de lelie een plaats in zijn familiewapen en onder zijn regering werd de lelie het embleem van de Franse monarchie en het symbool van de Heilige Maagd voor de Christenen. De Franse lelie werd het embleem voor de Franse koningen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Grieks kruis symbool

Grieks kruisDit is het Grieks kruis en staat voor het de Griekse letters "chi", de eerste letters van het woord Christus. Het heeft 8 armen en het nummer 8 staat voor de wedergeboorte. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hugenotenkruis symbool

HugenotenkruisHet Hugenotenkruis heeft als hoofdbestanddeel het Maltezer-kruis. Dit is het kenteken van de ridders van Malta. Dit is een geestelijke ridderorde uit de middeleeuwen. Het kruis heeft gelijke armen, met een wijd uiteenlopende top. Het Maltezerkruis werd gezien als symbool van de wedergeboorte. De acht punten stellen voor de acht zaligsprekingen uit het Evangelie naar Matheüs (Matheüs 5: 3-10). De armen van het kruis worden verbonden door een krans van vier lelies of harten. Dit zijn de symbolen van reinheid en trouw. Het oorspronkelijke aanhangsel onderaan was een traan, later is de traan vervangen door een duif, het symbool van de Heilige Geest. Het Hugenotenkruis is tegenwoordig het symbool van reformatorische Christenen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

IHS symbool

graf ihs symboolDe symbolische betekenis van het monogram IHS wordt vaak verklaard met de beginletters van “Iesus hominum salvator” wat staat voor “Jezus de redder der mensen” of “in hoc salis”wat staat voor “hierin ligt de zaligheid”. IHS zijn ook de eerste drie letters van het Griekse woord (IHSOYS) dat Jezus betekent. Een andere verklaring is “In hoc signo” wat staat voor “In dit teken zult gij overwinnen”. IHS kan men ook vinden op kerkgevels, biechtstoelen en bidprentjes en het monogram werd in het verleden veel gebruikt door de welgestelde katholieke orde der Jezuïeten. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Ichtusteken of vis symbool

visje symboolDe oorsprong van het teken komt uit de tijd dat de eerste Christenen vervolgd werden. Ze gebruikten dit teken om te zien of een ander ook Christen was. ICHTHUS betekent letterlijk 'vis'. De I staat voor Jezus, de CH voor Christus, de T voor THeou, de U voor Uios, de S voor Soter. Dit is een ruwe vertaling voor Jezus Christus Gods Zoon Verlosser. Tegenwoordig zie je het symbool vaak op de achterkant van een auto ten teken dat de eigenaar een Christen is. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Jacobsschelp symbool

Jacobsschelp symboolDe Jacobsschelp of Sint Jacobsschelp is een Christelijk symbool en het symbool van de heilige Jacobus. Sinds de middeleeuwen staat de schelp symbool voor de heilige Jacobus. De symboliek van de schelp in het algemeen gaat verder terug, er zijn afbeeldingen van schelpen bekend die uit de Romeinse tijd, waar de schelp een symbool was geboorte en wedergeboorte. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Kikker symbool

kikker symboolDe metamorfose van de kikker werd door de Christenen in verband gebracht met de wederopstanding van Christus. In de Middeleeuwen werd het gedroogde lijf van een kikker vaak in een zijden zakje om de hals gedragen als bescherming tegen epilepsie. De pad was minder populair bij werd beschouwd als een handlanger van de duivel en heksen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Kruis symbool

kruis symboolHet kruis is al een heel oud symbool, voor het een algemeen Christelijk symbool werd, was het het kruis al een symbool van verzoening, synthese tussen hemel en aarde en de vier windrichtingen. Als Christelijk symbool wordt het in verschillende vormen aangetroffen. Het kruis is voor Christenen het symbool van het lijden en sterven van Jezus, ook wel 'Christus' genoemd. Hij is namelijk aan het kruis (een Romeins martelwerktuig) gestorven. Zij geloven dat door dit lijden en sterven nodig was, omdat hij daarmee de straf heeft ondergaan, voor alle verkeerde dingen die we in het dagelijks leven doen. Het is daarmee een symbool van de verzoening tussen God en de mensen, het centrale gegeven in het Christelijke geloof. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Lam symbool

lam symboolHet lam is eeuwenlang het symbool voor Jezus Christus geweest, de beeltenis biedt krachtige bescherming tegen onvruchtbaarheid en ook wordt er vrede mee afgedwongen. Het is ook een symbool van reinheid en onschuld en het lam, afgebeeld met kruis en nimbus is het symbool van de offerdood van Christus. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Malterzerkruis

MalterzerkruisDit is het kenteken van de ridders van Malta. Dit is een geestelijke ridderorde van St. John uit de middeleeuwen. Het kruis heeft gelijke armen, met een wijd uiteenlopende top. Het Maltezerkruis werd gezien als symbool van de wedergeboorte. De acht punten stellen voor de acht zaligsprekingen uit het Evangelie naar Matheüs (Matheüs 5: 3-10). www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

PAX symbool

graf pax symboolPax betekent vrede in het Latijn en het is het symbool van Christus die de vrede op aarde bracht. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

PX symbool

PX symboolDit is het monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen. De ovale cirkel, het ei, is het symbool van geboorte en nieuw leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

PXAO symbool

PXAO symboolDit is ook een monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen. Een aanvulling is hier links en recht de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, als symbool van het begin en het einde. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Raaf symbool

Raaf symboolDe raaf staat in de Christelijke symboliek gelijk aan andere kraaiachtigen als de roek en de kraai en het is een vogel die doorgaans een kwade roep heeft, maar soms ook om zijn wijsheid gewaardeerd wordt. In de bijbel krijgt de profeet Elia in de woestijn brood van de raven. In het vroege Christendom werd de raaf verweten dat hij Noach niet op de hoogte stelde van het aflopen van de zondvloed en zo werd hij tot symbool van de slaaf van wereldse lusten, die draalt met zijn bekering, hij roept immers "eras, eras" (Lat. morgen, morgen). www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Rozenkrans symbool

Rozenkrans symboolDe rozenkrans heeft een lange geschiedenis, in vroeger tijden was het een touwtje waarin op bepaalde afstanden knoopjes waren gelegd. Na elk gebed werd het touwtje, dat in de hand werd gehouden, een knoopje verder geschoven. Aan het eind van het touwtje was de gebedscyclus gereed. Later in de tijd werden uiteinden aan elkaar geknoopt en in de daarop volgende versie werden de knopen vervangen door kralen. De rozenkrans is voor veel mensen meer geworden dan een hulp bij het bidden, het is een soort van amulet geworden. Het werkt als een bescherming tegen onheil, van verleiding tot hekserij en zelfs lichamelijke ziekten. Poolse boeren lopen drie keer met een bel, kaars en een rozenkrans om hun huis heen om de bliksem af te weren en in Oostenrijk wordt een speciale versie gebruikt om kinderen te behoeden tegen ziekte en het Boze Oog. Hoewel de meeste mensen denken dat de rozenkrans met het katholieke geloof verbonden is kwam een vorm van een rond snoer gebedskralen ook al voor in India in de oude cultus van Shiva. Via India belandde de rozenkrans in Tibet en China en van China naar Japan. De Christelijke gebedstellers verschenen pas rond het jaar 1000. Het precieze aantal kralen in een rozenkrans varieert per godsdienst. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Russisch kruis symbool

Russisch kruis symboolDit soort kruis komt voor in de Russische Orthodoxe Kerk. De bovenste balk staat voor het bordje met de letters "INRI", de betekenis van de onderste balk is niet geheel duidelijk. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

De vis of het Ichtusteken

visje symboolDe oorsprong van het Ichtusteken komt uit de tijd dat de eerste Christenen vervolgd werden. Ze gebruikten dit teken om te zien of een ander ook Christen was. ICHTHUS betekent letterlijk 'vis'. De I staat voor Jezus, de CH voor Christus, de T voor THeou, de U voor Uios, de S voor Soter. Dit is een ruwe vertaling voor Jezus Christus Gods Zoon Verlosser. Tegenwoordig zie je het symbool vaak op de achterkant van een auto ten teken dat de eigenaar een Christen is. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

XP symbool

graf xp symboolDit symbool heet ook wel het labarum en staat voor de Griekse letters X (chi) en P (rho) die de eerste letters van Christus vormen. Volgens een andere traditie zijn het de Griekse equivalenten van de beginletters van het Latijnse Christus Rex wat staat voor “Christus is Koning”. In combinatie met het kruis is het een symbool voor de kruisiging en opstanding van Christus. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

XPAO symbool

graf xpao symboolDit symbool is de samenvoeging van de Griekse letters X (chi) en P (rho) die de eerste letters van Christus vormen in combinatie met de Griekse letters Alfa en Omega wat uit het Christendom komt en wat Jezus almacht symboliseert en Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet en staan zo ook symbool voor het begin en het einde. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Zegel van Salomon

Zegel van SalomonDit symbool word gedragen als een amulet ter bescherming tegen alle vormen van gevaar, tegenspoed en kwaad. Binnen in het symbool staan twee kruislings geplaatste driehoeken. Het staat ook beken als het schild van David. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Symbolen betekenis en herkomst index

Op deze index pagina kunt u de betekenis en herkomst vinden van meer dan 600 verschillende symbolen en tekens. De betekenis en herkomst van symbolen is een van de dingen waar ik belangstelling voor heb en ook de nodige boeken over verzameld heb. Ook sluit dit weer wat aan bij mijn belangstelling voor cultuur en spirtualiteit. Op deze pagina kunt u een alfabetisch grafische index vinden van alle symbolen waarvan de betekenis en herkomst beschreven staan op deze site.
Ga naar de: betekenis symbolen index pagina

De betekenis van graf symbolen.

Ook op begraafplaatsen worden veel symbolen gebruikt, als grafornamenten en grafmonumenten maar ook op de begraafplaats zelf. Wanneer u op een begraafplaats of kerkhof loopt ziet u uiteenlopende grafsymbolen die zeker aan de tijd gebonden zijn. Vroeger gebruikte men veel traditionele symbolen maar tegenwoordig worden meer eigentijdse symbolen gebruikt en soms zelfs complete kunstwerken van marmer of glas. Tegenwoordig worden ook symbolen gebruikt die het beroep of de liefhebberij van de overledene symboliseert. Veel van deze symbolen staan voor zowel rouw, hoop, gedenken, herdenken, geloof, troost en liefde.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van graf symbolen.

De betekenis van kruis symbolen.

Er zijn veel varianten van het kruis als symbool, het kruis is een van de meest voorkomende symbolische tekens. Het is vooral bekend als symbool voor het christendom en gaat terug op de kruisdood van Jezus Christus. Het teken van het kruis is echter Babylonisch van oorsprong en via Babylon is het in Egypte terecht gekomen. Ook voor de Chinezen wordt het kruis erkend als één van de oudste tekens en in India was het kruis eeuwenlang één van de heilige symbolen onder de niet-Christelijke bevolking. Hindoes hadden het kruis als heilig teken, Boeddhisten gaven hun volgelingen op hun voorhoofd het teken van een kruis maar ook in Afrika gebruikten verschillende volken het kruis als symbool.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van kruis symbolen.

Christelijke symboliek

Wanneer men praat over de Christelijke symboliek dan bedoelt men het geheel van symbolen, kleuren en symbolische handelingen die binnen het Christendom gebruikt worden. Het zijn figuren, objecten of handelingen met een speciale betekenis binnen het Christelijk geloof. Een groot deel van deze symbolen hebben hun oorsprong in de Bijbel. Soms zijn Christelijke symbolen afgeleid van specifieke geschriften van het Oude Testament, andere symbolen komen soms voort uit een specifieke kerkelijke stroming. De symbolen vindt men onder andere terug in de liturgische kledij, liturgische handelingen, in kerkgebouwen en op begraafplaatsen. Vaak kan men aan het soort kledij en het gebruik van specifieke symbolen zien, om welke Christelijke stroming het gaat.

Kleuren in de eredienst

In de begintijd van de Christelijke kerk was de kleding vrijwel gelijk aan de kleding die de mensen thuis gewend waren. De romeinse burgers die het konden betalen droegen witte kleding, maar in de bijbel had de kleur wit ook nog een symbolische betekenis. In het oude testament is wit een feestkleur, kleur van de reinheid en van vergeving van de zonden. In het nieuwe testament is wit ook de kleur van reinheid en van toewijding aan god. Op oude afbeeldingen van de kerk zien we dat de voorgangers witte kleding droegen maar toen er meer welvaart kwam kreeg het kleed van de voorganger bij feestdagen een versiering. Omstreeks 1200 gaf de paus regels voor het gebruik van kleuren in de eredienst: wit voor de feestdagen, rood voor de martelaarsdagen, zwart voor de boetedagen en groen voor de dagen die over bleven. Ook de lutherse en de anglicaanse kerk kenden kleuren.

 De kleur zwart staat symbool voor de dood, bij begrafenissen draagt men dan ook vaak zwarte kleding gedragen. In de eredienst is zwart de liturgische kleur voor Goede Vrijdag.
 Groen is het symbool en de kleur van groeiende planten. Het is ook een symbool voor leven en liturgisch gezien is groen de triomf van het leven over de dood. De kleur wordt gebruikt in de tijd tussen de feesten.
 Rood is de kleur van het bloed en liturgisch gezien is het de kleur voor de herdenking van de heiligen en martelaren van de kerk. Als kleur van het vuur wordt het voor het Pinksterfeest gebruikt.
 Wit is het symbool van de zuiverheid en de onschuld en het is de liturgische kleur voor de feestdagen van Kerstmis en Pasen.
 Paars is de kleur van de boetedoening en rouw en tevens is het de kleur voor een koninklijk gewaad. De liturgische kleur wordt gebruikt in de weken van Advent en de voorbereiding op Pasen. (de 40 dagentijd)

Wanneer u een suggestie heeft voor dit overzicht kunt u contact opnmemen met: (email: mail@heinpragt.com)


Boeken over Christelijke symbolen.

boek christelijke symbolen A tot Zboek bestellenChristelijke symbolen van A tot Z Symbolen, afbeeldingen en tekens krijgen steeds meer aandacht in onze zo visueel ingestelde tijd. Dit geldt voor internet, de televisie en de pers. Maar ook voor het onderwijs en de jonge generatie. Ook het toerisme en de reiswereld dragen hieraan bij. We zien meer en krijgen meer te zien. Zo komt ook de fascinerende en soms geheimzinnige traditie van de christelijke symboliek en kunst dichterbij. Christelijke symbolen van A tot Z biedt noodzakelijke informatie, om de betekenis en de achtergrond van de geloofssymbolen en de christelijke kunst van toen en nu beter te verstaan. Zodat we meer leren, meer ontdekken, meer zien. Christelijke symbolen van A tot Z behandelt in de vorm van een beknopt woordenboek onder meer de symboliek uit Oude en Nieuwe Testament, van Christus, Maria, apostelen, heiligen, engelen, van planten, dieren, vormen en getallen, van zinnebeelden, christelijke kunst en liturgie.

boek symbolen in de bijbel.jpgboek bestellenSymbolen in de bijbel Iedereen die wel eens een bijbelpassage onder ogen krijgt, merkt dat sommige woorden meer betekenen dan op het eerste oog duidelijk is. Bij brood en wijn, lam en schaap is dat algemeen bekend. Maar daarnaast kunnen ook alledaagse woorden als wolk, ladder, muur en lamp een symbolische lading hebben. Symbolen in de bijbel is een handboek bij de beeldtaal van de bijbel. Op overzichtelijke wijze presenteren de auteurs eerst de concrete betekenis van een woord en daarna de waartoe dat woord aanleiding heeft gegeven. Eens te meer wordt duidelijk dat over god alleen in metaforen te spreken valt. Zo geeft dit naslagwerk een nieuwe toegang tot de betekenis van belangrijke beelden uit de bijbel. Bij elk behandeld woord vindt de lezer verwijzingen naar Nederlandse poëzie, liederen uit de christelijke traditie en praktische suggesties voor thematische verwerking in het onderwijs of op gesprekskringen. Daarmee combineert dit handboek een literaire ontsluiting van de bijbel, met een uiterst handzame introductie in bijbelse manieren van denken en kijken.

Last update: 14-07-2017

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).