Betekenis en herkomst van meer dan 700 symbolen en tekens.

Betekenis symbolenAl mijn hele leven bestudeer ik de herkomst en betekenis van symbolen, tekens, amulet en talisman, ik bezit dan ook een groot aantal boeken over de betekenis van symbolen en hun herkomst. Voor zover ik weet is er momenteel geen grotere collectie symbolen en betekenissen te vinden op het Internet, deze collectie wordt ook regelmatig aangevuld en bestaat momenteel uit meer dan 850 symbolen. Het onderwerp symbolen is vanuit vele gezichtspunten te bekijken zowel vanuit de volkerenkunde als cultuurwetenschap maar ook vanuit een spiritueel oogpunt. Aangezien het aantal symbolen dat ik beschrijf te groot werd voor één enkele internetpagina zijn de symbolen en de beschrijvingen over meerdere pagina's verdeeld als een soort online Symbolen encyclopedie. Op de eerste vijf pagina's staan, op alfabetische volgorde, kleine afbeeldingen van het symbool met daarbij een beschrijving van de betekenis van het symbool en de herkomst. Veel mensen vragen zich op hun vakantie af wat de symbolen en tekens in dat vakantieland betekenen. Ook zijn er mensen die deze site bezoeken om een tattoo (tatoeage) te laten zetten en een mooi symbool en de betekenis op te zoeken. Veel symbolen komen we elke dag tegen, niet alleen wanneer we een kerk of een museum bezoeken, maar ook in de beeldende kunst, op vakantie en in de politiek, op het werk en in de reclame. We worden vaker dan we denken geconfronteerd met symboliek. Wanneer een beeld of een teken ons meer vertelt dan slechts zijn uiterlijke vorm, dan spreken we van een symbool. Er bestaan er ook nog symboolfiguren wat historische of uit de sagenwereld stammende personen zijn. Daarnaast gebruiken we elk dag symbolen die niet direct tot de verbeelding spreken zoals verkeersborden en allerlei pictogrammen op ons werk. Interessanter zijn de meer traditionele en soms eeuwenoude symbolen. Deze symbolen hebben zelden een eenduidige betekenis, bijvoorbeeld een hart is niet in elke cultuur een symbool van de liefde. De uitleg van een symbool kan soms per cultuur verschillen, en binnen een cultuur zien we soms de betekenis met de tijd veranderen. Het is leuk om van een symbool de betekenis en herkomst te onderzoeken en zo is de symboolkunde een zeer leuke wetenschap waar men niet snel op uitgekeken zal zijn. Op deze pagina kunt u een visuele index vinden van symbolen met elk een kleine afbeelding, voor de uitgebreide uitleg van de betekenis en de herkomst van het symbool kunt u doorklikken naar de pagina waar dit symbool beschreven staat. Sommige symbolen komen meerdere keren voor in dit overzicht, dit komt omdat dit symbool dan ook in een andere context gebruikt kan worden. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Visuele index van meer dan 700 symbolen

Wanneer u op zoek bent naar een symbool heeft u waarschijnlijk ergens een plaatje of een afbeelding gezien, maar weer u meestal de naam nog niet. Op de visuele index pagina staan vele kleine afbeeldingen van symbolen, op alfabet en soort gesorteerd zodat u het symbool op vorm, uiterlijk of kleur kunt vinden met de bijbehorende naam. Wanneer u daarna op het symbool zelf klikt gaat u naar een pagina waar u de uitgebreide beschrijving van de betekenis en herkomst van dit symbool.
Klik hier voor de: visuele symbolen index pagina.

Symbolen betekenis en herkomst pagina overzicht

Aangezien er meer dan 700 verschillende symbolen beschreven staan op deze site moest ik een logische indeling vinden. Veel symbolen kunnen een indeling vinden op streek en cultuur, deze indelingen kunt u verderop deze pagina vinden. Ik heb de symbolen ook ingedeeld op alfabetische volgorde op naam, met een pagina voor iedere letter van het alfabet. Hier staan de links naar de 26 pagina's met de beschrijvingen van de betekenis en herkomst van deze symbolen en tekens.

De betekenis van dieren als symbool

dieren symbolenOp deze pagina geef ik een eigen impressie weer van de betekenis en herkomst van dierensymbolen. Dierensymbolen zijn erg universeel en komen voor in de mythologie, legendes en religieuze geschriften in vrijwel elke cultuur op aarde. Sommige dierensymbolen bevatten een geheime code en andere dierensymbolen zijn gerelateerd aan de eigenschappen van de dieren die ze voorstellen of eigenschappen die vroeger, vaak door bijgeloof, aan dieren toegekend worden. Dierensymbolen en het toekennen van speciale krachten, eigenschappen, betekenissen of vaardigheden aan dieren komt tot uitdrukking in spreekwoorden en gezegden en geeft inzicht waarom bepaalde dieren gebruikt worden in films, verhalen, poëzie, kunst en zelfs de reclame. Dieren worden als symbool ook veel gebruikt in sieraden, amuletten en in tatoeages, vaak omdat de drager wil aangeven dat hij deze dieren mooi vindt maar ook om de bijzondere en soms verborgen betekenis van het dier als symbool.
Klik hier voor de: pagina over dieren symbolen.

De betekenis van getallen als symbolen

betekenis getallenIn bijna elke cultuur kent men een bijzondere betekenis toe aan bepaalde getallen. Zo zien veel mensen 11 als het gekkengetal (waar ook het carnaval veel gebruik van maakt) en in 13 het ongeluksgetal. De symbolische betekenis van veel getallen gaat soms heel ver terug in de tijd kan sterk verschillen in diverse culturen. Veel getallen worden beschreven in de Bijbel, de koran en de Griekse oudheid. Sommige getallen komen voor uit de omloop van onze aarde en de planeten (het zestallig stelsel), sommige getallen (ook ons tientallig stelsel) is ontstaan uit onze handen met elk 5 vingers met een totaal van 10. Ook werden in het verleden in verhalen (mondelinge overlevering) vaak dezelfde getallen gebruikt omdat dit nu eenmaal eenvoudiger te onthouden was.
Klik hier voor de: pagina over getal symbolen en de betekenis van getallen als symbool.

De betekenis en symboliek van gebaren van vingers en handen.

vinger en hand symbolenIn veel delen van de wereld worden vinger en handgebaren gemaakt ter bescherming of om geluk op te roepen en deze gebaren werden soms omgezet in een beeldje of hanger om als amulet dezelfde bescherming te bieden of geluk op te roepen. Wanneer ze een amulet of beeldje zijn stoppen ze namelijk nooit met hun werking. De meeste van deze amuletten komen voor in Italië, maar ook in Spanje, Portugal en al hun voormalige koloniën in Zuid-Amerika zijn ze heel populair.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van vinger en hand symbolen.

De betekenis van Christelijke symbolen.

christelijke symbolenEr bestaat ook een grote collectie Christelijke symbolen en tekens. Vanaf het begin kende het Christelijk geloof al symbolen zoals het vis symbool dat men als geheim teken gebruikte om te zien of een ander ook Christen was. Maar ook heeft de kerk zelf veel symbolen gecreëerd en ook veel oude heidense symbolen omgevormd tot Christelijke symbolen en ze zo opgenomen in de Christelijke leer. Veel van de symbolen kunt u terugvinden in de rijk versierde kerken en op graven.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Christelijke symbolen.

De betekenis van symbolen van de Islam.

Islam symbolenBinnen de Islam kent men maar weinig symbolen, in tegenstelling tot veel andere culturen mogen de moslims geen beeltenis maken van Allah of de profeet Mohammed. De symboliek binnen de Islam bestaat dan ook uit teksten, religieuze manifestaties zoals het gebed, de pelgrimstocht en het vasten. Toch kennen de (veelal Arabische) culturen waar de islam het heersende geloof is wel amuletten en gebruiksvoorwerpen die een betekenis hebben in het geloof. Op deze pagina probeer ik hier met alle respect een overzicht van te geven.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Islam symbolen.

De betekenis van symbolen van het Boeddhisme.

symbolen van het BoeddhismeOndanks dat het Boeddhisme in zeer veel verschillende culturen voorkomt en er ook diverse stromingen zijn kent het boeddhisme niet zoveel symbolen als bijvoorbeeld het Christelijk geloof. Toch zijn er enkele speciale symbolen die speciaal zijn voor het Boeddhisme en voorwerpen die binnen het boeddhisme gebruikt worden. In het Tibetaanse Boeddhisme staat symboliek centraal bij de meditatie en het gebed. Ook zijn de verschijningen van verschillende aspecten zijn van de Boeddha, of verlichte geest verbonden met een rijke symboliek.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van symbolen van het Boeddhisme.

De betekenis van kruis symbolen.

betekenis kruis symbolenEr zijn veel varianten van het kruis als symbool, het kruis is een van de meest voorkomende symbolische tekens. Het is vooral bekend als symbool voor het christendom en gaat terug op de kruisdood van Jezus Christus. Het teken van het kruis is echter Babylonisch van oorsprong en via Babylon is het in Egypte terecht gekomen. Ook voor de Chinezen wordt het kruis erkend als één van de oudste tekens en in India was het kruis eeuwenlang één van de heilige symbolen onder de niet-Christelijke bevolking. Hindoes hadden het kruis als heilig teken, Boeddhisten gaven hun volgelingen op hun voorhoofd het teken van een kruis maar ook in Afrika gebruikten verschillende volken het kruis als symbool.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van kruis symbolen.

De betekenis van graf symbolen.

betekenis grafsymbolenOok op begraafplaatsen worden veel symbolen gebruikt, als grafornamenten en grafmonumenten maar ook op de begraafplaats zelf. Wanneer u op een begraafplaats of kerkhof loopt ziet u uiteenlopende grafsymbolen die zeker aan de tijd gebonden zijn. Vroeger gebruikte men veel traditionele symbolen maar tegenwoordig worden meer eigentijdse symbolen gebruikt en soms zelfs complete kunstwerken van marmer of glas. Tegenwoordig worden ook symbolen gebruikt die het beroep of de liefhebberij van de overledene symboliseert. Veel van deze symbolen staan voor zowel rouw, hoop, gedenken, herdenken, geloof, troost en liefde.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van graf symbolen.

De betekenis van Egyptische symbolen.

betekenis Egyptische symbolenVeel symbolen vinden hun oorsprong in het oude Egypte wat niet verwonderlijke is omdat de beschaving van het oude Egypte teruggaat tot zeker 3300 voor Christus. Deze beschaving ging pas ten onder in 332 voor Christus, na de verovering van Egypte door Alexander de Grote. De nadruk lag bij de Egyptenaren vooral op het cyclische karakter van het leven en niet op het lineaire wat we ook weer terug kunnen vinden in de vele symbolen, tempels en piramides die deze grootse beschaving naliet. Veel van deze symbolen zijn ook in een andere context op deze site te vinden, aangezien het om veel symbolen gaat vond ik het welk interessant om ze alsnog op één thema pagina te bundelen.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Egyptische symbolen.

De betekenis van Keltische symbolen.

betekenis Keltische symbolenIk krijg regelmatig vragen over Keltische symbolen en daarom heb ik hier een pagina speciaal gemaakt voor de betekenis en herkomst van Keltische symbolen. Het begin van de Kelten ligt hoogstwaarschijnlijk aan de Bovenrijn in de omgeving van de bovenloop van de Donau en de eerste afbeeldingen van de Kelten dateren vanaf 800 voor Christus. Vanaf de vijfde eeuw voor Christus verspreiden de Kelten zich en vestigend ze zich tot aan de Zwarte Zee en de Egeïsche Zee, in delen van Voor-Azië, Portugal en de Britse Eilanden. Mede door toedoen van de opkomst van de Romeinen en de zich verspreidende Germanen trokken Keltische stammen naar de Britse Eilanden en Ierland. Omdat de oudste vondsten naar het gebied van de zoutmijn Hallstatt te herleiden zijn wordt de vroege periode van de Kelten de Hallstatt-cultuur genoemd.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Keltische symbolen.

De betekenis van Adinkra symbolen.

betekenis Adinkra symbolenEen speciale groep symbolen zijn de Adinkra symbolen van de Ashanti in Ghana, die tijdloos zijn en worden nog steeds worden gebruikt. Hoewel de meningen over de herkomst en ouderdom uiteenlopen is een van de verklaringen van de naam 'adinkra dat het waarschijnlijk afkomstig van het woord 'dinkra' in de Akan-taal, die ook door de Ashanti wordt gesproken. In deze vorm betekent het iets als gescheiden zijn, afscheid nemen, vaarwel zeggen. De met Adinkra motieven bedrukte stoffen worden vaak in rouwperioden gedragen. Er zijn in Ghana zeker vierhonderd van deze symbolen bekend maar van een redelijk aantal is de betekenis helaas verloren gegaan. Meestal gaat het om sterk vereenvoudigde of gestileerde afbeeldingen van voorwerpen, planten, dieren, natuurvormen of gebouwen.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Adinkra symbolen.

De betekenis van Runen symbolen.

betekenis Runen symbolenDe runen werden gebruikt door de Germaanse volkeren zoals de Engelsen, Duitsers en Scandinaviërs, die een gemeenschappelijke taal deelden die langzaam in verschillende dialecten uit elkaar viel. Het stelsel van runentekens dat vandaag de dag gebruikt wordt, dateert uit de 2e of 3e eeuw v.Chr. In vele delen van de wereld waar vroege Vikingen geweest zijn, kunnen runenstaven gevonden worden. De Vikingen reisden naar Rusland, Turkije en Griekenland en zelfs Noord-Afrika waar we overal stenen monumenten, graven en kunstvoorwerpen vinden die van runen zijn voorzien. De runentekens werden niet gebruikt als de officiële geschriften, dit gebeurde pas in de 11e eeuw.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Runen symbolen.

De betekenis van Astrologische symbolen.

betekenis Astrologische symbolenOok in de astrologie gebruikt met veel symbolen. op deze pagina kunt u ook de symbolen uit de Chinese astrologie vinden. Astrologie probeert een verband te leggen tussen het lot van mensen, het karakter van mensen en gebeurtenissen op aarde die afhankelijk is van de stand van de hemellichamen. Het gaat vooral om de samenhang tussen de bewegingen en de stand van de zon, maan en planeten, die in de Oudheid ook als "sterren" werden gezien. De Chinese astrologie is nauw verbonden met die van de astronomie en gaat wel 2000 jaar terug. De Chinese dierenriem bestaat uit 12 tekens die elk een jaar gelden. Een groot verschil met de westerse astrologie is dat de traditionele Chinese astrologie meer werd gebruikt om te voorspellen dan om iemands karakter te beschrijven.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Astrologische symbolen.

De betekenis van Alchemie symbolen.

betekenis Alchemie symbolenEr bestaan veel alchemistische symbolen die je wel eens als sieraad kunt tegenkomen. De alchemisten waren mensen die in de middeleeuwen probeerden goud en andere edele metalen te maken. Ze ontwikkelden een soort geheimschrift om ingewijden hun geheime formules door te geven. De symbolen zijn vaak heel mooi van vorm. De experimenten van alchemisten waren gebaseerd op de theorie van Aristoteles over aarde, lucht, vuur en water. Alles zou uit een combinatie van deze elementen bestaan en deze elementen zouden in de juiste dosering en met de juiste methodes getransmuteerd kunnen worden in elk ander element.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Alchemie symbolen.

De betekenis van Oog symbolen.

betekenis Oog symbolenHet oog of ogen komen in veel culturen voor als symbool of amulet en de betekenis en herkomst gaat soms vele eeuwen terug. Vooral in landen rond de middellandse zee komt het bijgeloof van het boze oog voor en om het kwaad te weren heeft men allerlei tekens, symbolen en amuletten bedacht. Op deze pagina staan een aantal varianten van symbolen waar een oog in voorkomt of die op een andere wijze met ogen te maken hebben. Wanneer u op vakantie gaat naar een land rond de middellandse zee moet u vooral eens opletten of u deze symbolen kunt vinden. In veel culturen geloven mensen in het boze oog, maar dit is het sterkst in het Midden-Oosten, Azië en Europa, vooral in het Middellandse Zeegebied. Het boze oog is een blik waarvan men geloofd dat het anderen of uzelf letsel of ziekte en zelfs de dood kan geven.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Oog symbolen.

De betekenis van Amulet of talisman.

betekenis Amulet of talismanBijna overal ter wereld hebben mensen een of andere talisman of amulet bij zich, de vorm ervan is anders van land tot land en van cultuur tot cultuur. Over het algemeen werd het amulet of de talisman zeer serieus genomen en was het begiftigd met behulpzame, magische krachten. Soms moest hij de eigenaar beschermen tegen ongeluk en soms moest hij geluk brengen. Er zijn ook grappige cultuurverschillen zo dragen in Afrika veel vrouwen vruchtbaarheid figuurtjes in hun kleding om de kans op zwangerschap te verhogen, in het Westen is het tegenovergestelde aan de hand en gebruikt men juist anticonceptie om zwangerschap tegen te gaan. Vooral in het Midden Oosten maakt men veel gebruik van amuletten en inscripties van spreuken uit de koran.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Amulet of talisman.

De betekenis van Gevaar symbolen.

betekenis Gevaar symbolenOp deze pagina staat een overzicht van symbolen en tekens die gebruikt worden als waarschuwing of die wijzen op een of andere vorm van gevaar. In het verkeer en op het werk komen we vaak allerlei symbolen tegen waarvan de betekenis niet altijd even duidelijk is behalve voor een bepaalde beroepsgroep. Bij gevaarlijke stoffen en chemische installaties komen ook veel symbolen voor, maar zelfs op eenvoudige huishoudelijke apparatuur komen steeds meer waarschuwing symbolen voor. Gevaarlijke stoffen moeten goed herkenbaar zijn, op het etiket moeten gevaarsymbolen staan die de aard van het gevaar weergeven.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis van Gevaar symbolen.

De betekenis van Zibu Angelic symbolen.

betekenis Zibu Angelic symbolenIk kom tegenwoordig regelmatig Zibu angelic symbolen tegen en dit zijn een set van 88 symbolen die bedacht zijn door een kunstenares met de naam Debbie Zylstra Almstedt die aangeeft dat ze aan haar verschenen zijn door engelen. Ze heeft al deze symbolen beschreven in een boek: "Zibu: The Power of Angelic Symbology" en ze verkoopt sieraden in de vorm van deze symbolen online. Echter vind ik met regelmaat verschillende betekenissen op het internet, vandaar dat ik een poging gedan heb om van al deze symbolen de oorspronkelijke betekenis te achterhalen.
Klik hier voor de: pagina over Zibu angelic symbolen.

De betekenis van Elektronica symbolen.

betekenis Elektronica symbolenIn de elektronica worden ook veel symbolen en tekens gebruikt om tekeningen van elektronische schakelingen te kunnen maken. Deze tekeningen worden ook wel elektronica schema’s genoemd. Op deze pagina kunt u een groot aantal elektronica symbolen voor elektronische componenten vinden. Sommige componenten hebben meerdere symbolen of hebben een oude notatie en een nieuwe versie van het symbool. Ook staat er naast een afbeelding van het elektronica symbool een beknopte uitleg over het component of het symbool.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis van Elektronica symbolen.

De betekenis van de dreamcatcher of dromenvanger

betekenis dreamcatcher symboolEen bijzonder symbool is de dreamcatcher (dromenvanger), het is een symbool dat door de Indianen gebruikt werd en het bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van een spin. De ring is versierd met leer, veren en koorden. Het is de bedoeling de dreamcatcher boven het bed te hangen om het goede uit de dromen op te vangen en te bewaren voor de rest van het leven. Elke boze droom zal door het gat in het midden verdwijnen en de eigenaar zal er verder geen last meer van hebben. Als het boven het bed van een baby hangt zal het alle kwade zaken (ziekte, enge dromen en boze geesten) opvangen in het web zodat het kind er geen last van heeft. Als uw kind slaapproblemen heeft of last van nachtmerries kunt u een dreamcatcher ophangen en het kind het verhaal vertellen om het wat rust te geven.
Klik hier voor het: verhaal en de betekenis van de dreamcatcher of dromenvanger.

De tattoo of tatoeage.

betekenis tatoeage symbolenDe tatoeage is de laatste jaren steeds meer geaccepteerd en mensen van alle rangen en standen hebben één of meer tatoeages. Een tatoeage of tattoo is een versiering van het lichaam waarbij net onder de opperhuid inkt word aangebracht en de term tatoeage komt waarschijnlijk van het Tahitiaanse woord tatu, dat streep of vlek betekent. Tatoeage word ook wel gebruikt als permanente make-up, dit wordt meestal in het gezicht gedaan voor wenkbrauwen, eyeliners en lipliners. Maar naast de gangbare manier van tatoeëren is er ook de mogelijkheid om een tijdelijke tatoeage te laten zetten en hier gebruikt men de henna tatoeage voor.
Klik hier voor: informatie over de tatoeage.

De symbolen van het grieks alfabet.

 φ
In het oude Griekenland werd de basis gelegd voor de westerse beschaving. Pythagoras, Demokritos, Plato, Aristoteles, Euklides, Archimedes, Ptolemaios zijn klassieken voor de exakte wetenschappen. Het Griekse alfabet heeft maar 24 letters ("alfabet" is afgeleid van alpha en bêta). Toch zijn er twee tekens voor de letter o namelijk de kleine (mikron), en de grote (mega) en twee tekens voor de e namelijk de kale (psilon), en de lange è (èta). Het tweede teken voor de s wordt gebruikt aan het eind van een woord. De tekens hebben een mooie vorm en worden dan ook vaak als basis voor sieraden gebruikt.
Klik hier voor de: pagina over de symbolen van het Grieks alfabet.

Het visje symbool

betekenis visje symboolOp de Nederlandse wegen kunt u getuige zijn van een strijd over de evolutietheorie. Het bekende visje van christelijke automobilisten heeft concurrentie gekregen van de pootjesvis van de Darwinisten. Al geruime tijd rijden Christelijke automobilisten rond met een gestileerde afbeelding van een visje (symbool van Christus) op hun kofferdeksel of bumper om hun geloof uit te dragen. Ze kregen steeds meer reacties in de vorm van een visje met pootjes en enkele andere varianten. Streng gelovige Christenen wijzen de evolutietheorie van Charles Darwin geheel af, de weggebruikers met pootjesvissen getuigen graag van het tegendeel.
Klik hier voor de: betekenis en herkomst van het visje symbool.

De betekenis kleuren en de kleurensymboliek.

 
Kleurensymboliek is erg omvangrijk en kan vanuit veel aspecten bekeken worden. Elke kleur heeft zijn eigen expressie en kan de psyche direct beïnvloeden. Kleuren hebben niet voor ieder mens dezelfde emotionele waarde maar dat ieder mens een andere favoriete en minder geliefde kleur heeft. Ondanks individuele verschillen in de waardering van kleuren, komt men in de oude culturen al bepaalde vormen van kleurensymboliek tegen. Zo werden de primaire kleuren vaak in verband gebracht met de hemelstreken en de elementen en in een kruisvormig of vierkant schema ondergebracht. De volksmond heeft zijn eigen kleurensymboliek: groen is de kleur van de hoop, blauw van de trouw, geel van de haat en de nijd, rood van de liefde en van het gevaar, wit van de onschuld en zwart van de dood.
Klik hier voor de: betekenis van kleuren en de kleurensymboliek.

De symbolische betekenis van bomen.

Dennenboom symboolAl vanaf de oertijd gebruikten mensen de natuur om zich heen en kende men er soms bijzondere en spirituele eigenschappen aan toe. Aangezien er veel goden gebaseerd waren op natuurverschijnselen, groeide ook de symboliek van deze goden in combinatie met de natuur. Er ontstonden heilige bomen waarvan de takken en vruchten vaak een bijzondere betekenis kregen. In de Keltische cultuur werden bomen gezien als de schakel tussen hemel en aarde. Goden werden ook geassocieerd met specifieke bomen, zo werd de Egyptische god Osiris met de ceder geassocieerd en de Griekse godin Athena met olijfbomen. In Scandinavische landen kende men de es met de naam Yggdrasil een symbool van eeuwig leven en een schakel tussen Midgard wat de verblijfplaats van de mensen was en Asgard wat de verblijfplaats van de goden was en de onderwereld. Ook in de Bijbel komen veel bomen voor met een speciale betekenis. De symboliek van bomen gaat vaak terug naar veel oudere culturen en leeft soms nog door tot de dag van vandaag.
Klik hier voor de: symbolische betekenis van bomen.

De symbolische betekenis van planten en kruiden.

basilicumEen pagina over de symbolische betekenis van planten en kruiden, vanuit spiritueel, cultureel en (soms vermeende) geneeskrachtige werking. Al vanaf de oertijd gebruikten de mensen de natuur om zich heen als voedsel, bescherming en medicijnen en kende men er soms bijzondere en spirituele eigenschappen aan toe aan kruiden en planten. Door de afhankelijkhed van planten als voedsel werden deze ook aan rituelen en goden gekoppeld en deed men van alles om een goede oogst gunstig te stemmen en zo groeide ook de symboliek. De definities van planten en kruiden zijn redelijke overlappend, zo zijn er verschillende definities van een kruid, ik hanteer het verschil dat een kruid een "nuttige" plant is.
Klik hier voor de: symbolische betekenis van planten en kruiden.

De symbolische betekenis van planeten.

mercuriusEr draaien acht planeten rond onze zon (negen wanneer we Pluto ook meetellen) en onze aarde is de derde vanaf de zon. Vanaf de zon gezien zijn dat Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Mercurius doet 88 dagen over een rondje rond de zon, de aarde een jaar en Pluto doet er bijna 250 jaar over. In de Griekse oudheid werden alle hemellichamen die niet met de sterrenhemel meebewogen, als planeet geclassificeerd. De namen van de planeten zijn vaak afgeleid van Romeinse en Griekse goden uit oude mythes. Op deze pagina beschrijf ik de namen van de planeten vanuit de historie met de betekenis van god of mythologische figuur waarop de naam gebaseerd is.
Klik hier voor de: symbolische betekenis van planeten.

Betekenis van symbolen mobiele telefoons en internet.

bluetooth symboolNieuwe technologie zorgt ook voor het ontstaan van nieuwe symbolen met een eigen betekenis, vaak in de vorm van icoontjes op het scherm. Maar ook de grote technologie berdrijven zoals Google, Facebook, Microsoft en Apple bedenken veel nieuwe logo's en symbolen. Hoewel mijn voorliefde uitgaat naar oude symbolen, zit er ook in deze nieuwe symbolen soms een leuk verhaal of een bijzondere herkomst verborgen. Veel mensen moeten eerst leren wat de vele symbolen en iconen bovenin het scherm van de smartphone betekenen, sommige symbolen zijn overduidelijk, soms is de betekenis ook wat vaag.
Klik hier voor de: symbolen mobiele telefoons en internet.

De betekenis en symboliek van kristallen en edelstenen.

betekenis symboliek van kristallenOp deze pagina staat een overzicht van de symboliek van kristallen en edelstenen. In Egypte werden edelstenen gebruikt om de doden in het hiernamaals te beschermen, de Grieken, Arabieren en anderen schreven over de praktische geneeskrachtige en spirituele eigenschappen van stenen. In de middeleeuwen was er veel interesse in geneeskrachtige toepassingen van stenen en kristallen.
Klik hier voor de: symboliek van kristallen en edelstenen.

De betekenis en symboliek van metalen.

betekenis symboliek van metalenOp deze pagina staat een overzicht van de symboliek van metalen. Al in de oudheid werden metalen in verband gebracht met symboliek, alchemisten associeerden het onttrekken van mineralen uit erts en de zuivering met spirituele beproeving en zuivering. Ondanks dat edelmetalen al sinds de oudheid in elke cultuur zeer kostbaar zijn is ijzer het meest voorkomende metaal.
Klik hier voor de: pagina over de symboliek van metalen.

Links naar andere sites over symbolen

Boeken over de betekenis van symbolen.

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan. Waarom werden (worden) aan sommige voorwerpen meer krachten toegekend dan aan andere? Waarom zijn bepaalde mascottes zo populair geworden? Elke mascotte, iedere amulet heeft zijn eigen geschiedenis. Dit boek is voorzien van schitterende foto's en mooie, op wetenschappelijke basis, geschreven beschrijvingen.


Ook dit boek staat in mijn boekenkast, dit is een gids door onze wereld die zo rijk is aan talismannen en amuletten. In veel culturen spelen deze symbolen tot op heden een belangrijke rol voor de drager Ze beschermen, schenken liefde, genezing en magische krachten, brengen succes en maken iemand dapper. Talismannen en amuletten hebben een kracht waarmee ze eeuwen-, lang zijn opgeladen doordat men erin geloofde. Ze komen voor in,' de meest uiteenlopende tijden en culturen in de prehistorie, de Egyptische beschaving, de Europese Middeleeuwen en de Maya-cultuur. Dit boek biedt een keuze uit vroegere en moderne talismannen en amuletten, die voor het merendeel nog steeds te krijgen zijn. Als u ze gebruikt, wandelt u met vreugde op het pad van de harmonie.


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast, alle culturen en religies kennen mythische verhalen die doorspekt zijn met symbolen. Bij de oude Egyptenaren, de Kelten en de Maya's, in het boeddhisme, christendom en taoïsme: de diversiteit aan symbolen is indrukwekkend. Ze vertellen waar we vandaan komen, waarom we op aarde zijn en waar we op mogen hopen. In Spirituele Symbolen – Volkeren, Religies, Mysteries zijn de fraaiste,krachtigste en heiligste bijeengebracht. Allerzielen, andreaskruis, ankh, chakra, dharma, dondervogel, Driekoningen, fallus, feniks, Heilige Graal, hiërogliefen, I Tjing, kruisiging, het Lam Gods, lotus, de lijkwade van Turijn, mandala, mantra, Pasen en Pinksteren, Popol Vuh, raaf, scalp, scarabee, sfinx, sjamaan, slang, spirituele seks, swastika, de tarot, Thoth, totem, yin en yang,zonnedans en nog veel meer...


Nog een boek in mijn eigen boekenkast, in deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.


Last update: 31-07-2020
Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).