Adinkra symbolen en hun betekenis

Al mijn hele leven bestudeer ik de herkomst en betekenis van symbolen en ik bezit ook een groot aantal boeken over dit onderwerp. Een speciale groep symbolen zijn de Adinkra symbolen van de Ashanti in Ghana, die tijdloos zijn en worden nog steeds worden gebruikt. Hoewel de meningen over de herkomst en ouderdom uiteenlopen is een van de verklaringen van de naam 'adinkra dat het waarschijnlijk afkomstig van het woord 'dinkra' in de Akan-taal, die ook door de Ashanti wordt gesproken. In deze vorm betekent het iets als gescheiden zijn, afscheid nemen, vaarwel zeggen. De met Adinkra motieven bedrukte stoffen worden vaak in rouwperioden gedragen. Er zijn in Ghana zeker vierhonderd van deze symbolen bekend maar van een redelijk aantal is de betekenis helaas verloren gegaan. Meestal gaat het om sterk vereenvoudigde of gestileerde afbeeldingen van voorwerpen, planten, dieren, natuurvormen of gebouwen. De Adinkra symbolen worden veel gebruikt als versieringen in de kunst, versiering van wanden en bedrukte stoffen. Op deze pagina staan een aantal Adinkra symbolen beschreven waarvan ik de betekenis vrij zeker kon achterhalen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De betekenis van Adinkra symbolen

Hier staat een alfabetische lijst van bekende Adinkra symbolen met de betekenis.

Adinkrahene symbool

adinkrahene symbool Het Adinkrahene symbool is van oorsprong West-Afrikaans en is ontstaan vlak na 1800. Het wordt veel gebruikt op muziek instrumenten en dan met name op jembe's, het symbool wordt in verschillende taferelen gebruikt en staat symbool voor grootmoedigheid, standvastigheid en zorgvuldigheid, het symbool wordt daarom ook vaak ge-associeerd met leiderschap. Het heet ook wel de Koning van de Adinkrasymbolen, hierin staat het symbool voor het belang van het spelen van een leidende rol. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Adwo symbool

Adinkra adwo symbool Het Adwo symbool is een symbool van sereniteit, vrede, kalmte. Wanneer u geconfronteerd wordt met uitdagingen en beproevingen is gemoedsrust is van het allergrootste belang en u kunt dit bereiken door stil en kalm te blijven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Akoben symbool

Adinkra akoben symbool Het Akoben symbool staat voor een krijgshoorn en voor de bereidheid om te strijden (strijdvaardigheid). www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Akoko nan symbool

Adinkra Akoko nan symbool Het Akoko Nan symbool staat voor "het been van een kip" in de betekenis dat een kip op haar kuikens stapt maar ze niet dood. Dit staat voor de ouder die een kind zowel beschermt als corrigeert. Het is een symbool van barmhartigheid en discipline. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Akoma ntoso symbool

Adinkra Akoma ntoso symbool Het Akoma ntoso symbool staat voor verbonden harten in de vorm van saamhorigheid. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Aya symbool

Aya symbool Het symbool van de Aya is een afbeeldng van een varen. Dit is een bestendige plant die op de meest moeilijke plekken kan groeien. Het symbool draagt de boodschap uit dat men niet bang is voor een bepaald persoon, u tegen een stootje kunt en alle mogelijke problemen het hoofd zult bieden. Dit symbool kan gedragen worden als een uiting van een openlijke uitdaging van een onderdrukker of een bedreiger. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Besesaka symbool

Adinkra besesaka symbool BESE SAKA staat voor "Zak met kolanoten" en het is een symbool van welvaart, kracht, overvloed, saamhorigheid en eenheid. Een kolanoot is een geldgewas en zo staat het voor rijkdom en overvloed. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Denkyem symbool

Denkyem symbool Het Denkyem symbool is afkomstig uit Ghana (Afrika) en wordt het gebruikt voor het versieren van kleding. Het staat voor een krokodil en dit dier leeft in het water en toch ademt hij lucht en dit symboliseerd de mogelijkheid om zich aan te passen aan de omstandigheden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Duafe symbool

Adinkra duafe symbool Het Duafe symbool staat voor "houten kam" en de symbolische betekenis staat voor vrouwelijke deugden zoals consideratie, voorzichtigheid, beleid en tederheid. De kam (Duafe) was een kostbaar bezit van de vrouw om het haar te kammen en te vlechten. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Dwennimmen symbool

Adinkra dwennimmen symbool Dwennimmen, wat letterlijk "ramshoorns" betekent, symboliseert dat zelfs de sterken ook bescheiden moeten zijn. Het symbool bestaat uit twee ramshoofden en de hoorns van de ram. Een ram zal moedig tegen zijn vijanden vechten maar ook soms onderdanig zijn wanneer dit nodig is. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Eban symbool

Adinkra eban symbool Het EBAN symbool staat voor een "hek" en is een symbool van liefde, zekerheid en veiligheid. Een huis met een hek eromheen beveiligt het gezin van de buitenwereld. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Epa symbool

Adinkra epa symbool Het EPA symbool staat voor "handboeien" en het is een symbool van recht en rechtvaardigheid. Het symbool geeft aan dat de wet boven de mens staat. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Gye nyame symbool

Adinkra gye nyame symbool Het Gye Nyame symbool staat voor "niets te vrezen behalve God". Het is het hoogste adrinkra symbool en beschrijft de allesomvattende God en zijn almacht. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Hwe Mu Dua symbool

Hwe Mu Dua symbool Het Hwe Mu Dua symbool staat voor "meetstok" en betekend perfectie. Veel producten uit Ghana dragen dit teken als keurmerk, als streven naar de beste kwaliteit. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Mako symbool

Adinkra mako symbool De Mako "peper" is een symbool dat staat voor ongelijkheid en ongelijke ontwikkeling. Het komt voort uit het spreekwoord: 'Alle pepers rijpen niet tegelijkertijd" en het waarschuwt de sterkere omdat de tijden kunnen veranderen en men ooit iemands anders hulp ook nodig kan hebben. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Mate masie symbool

mate masie symbool Dit is het Mate Masie symbool en het betekent "wat ik hoor, dat houd ik bij me". De onderliggende boodschap is: "ik begrijp het". Begrijpen betekent wijsheid en kennis, maar het vertegenwoordigt ook de voorzichtigheid van rekening te houden met wat een ander heeft gezegd. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Menso Wo Kenten symbool

Adinkra Menso Wo Kenten symbool Het Menso Wo Kenten symbool betekent "Ik draag je mand niet" met de diepere betekenis dat men geen totale afhankelijkheid van anderen moet hebben om u te helpen dingen gedaan te krijgen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Mmere dane symbool

Adinkra mmere dane symbool Het Mmere Dane symbool staat voor "Tijd van verandering" en de dynamiek van het leven. Elke situatie in het leven is tijdelijk en verandering is het enige constante. Iedereen moet elkaar steunen en hoopvol blijven in al hun inspanningen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Mpuannum symbool

Adinkra mpuannum symbool Het symbool Mpuannum staat voor "vijf plukjes haar" en is het symbool voor het priesterambt, loyaliteit en behendigheid. Het symbool staat voor de wijze waarop het haar van de priesters was vastgebonden. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Nkonsonkonson symbool

Adinkra nkonsonkonson symbool Het Nkonsonkonson symbool staat voor "ketting schakel"en het is het symbool van eenheid en menselijke relaties en een herinnering dat in eenheid kracht ligt. Dit is een zogenaamd Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adinkra wordt veelvuldig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Nsoromma symbool

Adinkra nsoromma symbool Het symbool Nsoromma staat voor "kind van de hemel" of "ster" en het is een symbool voor liefde, verbondenheid en trouw en een herinnering dat God over de mensen waakt. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Nteasee symbool

Adinkra nteasee symbool Het Nteasee symbool staat voor samenwerking en begrip. Het geeft aan dat mensen meer attent en medelevend naar elkaar moeten zijn en minder moeten kijken naar hun verschillen en meer moeten samenwerken. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Nyame Dua symbool

Adinkra Nyame Dua symbool Het Nyame Dua symbool is het teken van Gods aanwezigheid en bescherming. De Nyame Dua is een heilige plek waar rituelen worden uitgevoerd voor het huis en het is het gemaakt van een boom die is doorgezaagd waar drie of meer takken samenkomen. Hierin staat een aardewerk bak gevuld met water en kruiden of andere symbolische materialen voor zuiverings- en zegeningsrituelen. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Odo Nyera Fie Kwan symbool

Adinkra Odo Nyera Fie Kwan symbool Het Odonnyew fie Kwan symbool betekent letterlijk "liefde verliest nooit zijn weg naar huis" en het vertegenwoordigt de ultieme kracht van ware liefde. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Okuafo Pa symbool

Adinkra okuafo Pa symbool Het Okuafo Pa symbool staat "goede boer" en is een symbool voor ijver, hard werken en ondernemerschap. Een goede boer is ijverig en hardwerkend, landbouw vereist veel inzet. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Osram ne nsoromma symbool

Osram ne nsoromma symbool symbool Het Osram ne nsoromma symbool staat voor de maan en de ster en dit symbool betekent liefde, verbondenheid, harmonie en trouw in het huwelijk. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Owia kokroko symbool

owia kokroko symbool Dit symbool staat symbool de grootheid van de zon en is een symbool voor vitaliteit, vernieuwing, levengevende energie en de kracht van de zon. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Owuo Atwedee symbool

Owuo Atwedee symbool Het Owuo Atwedee symbool staat voor "de ladder van de dood" en vertegenwoordigt de sterfelijkheid van de mens omdat ieder wezen de dood ooit zal beklimmen. Het kan gebruikt worden om de hoogmoedige te vernederen of het treuren te troosten. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Sankfofa symbool

sankfofa symbool Dit is een symbool uit West Afrika en het oorspronkelijke symbool van Sankofa is een vogel die met zijn nek achterom een ei van zijn rug pakt met zijn snavel. Het symbool staat voor wijsheid, kennis en erfgoed. Het woord Sankofa is opgebouwd uit drie delen: San (keer terug), ko (ga) en fa (kijk, zoek en neem), kijk naar het verleden, neem daarvan mee wat je kan gebruiken, leer ervan en ga vervolgens de toekomst in. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Tamfo bebre symbool

Adinkra tamfo bebre symbool Het Tamfo bebre symbool betekent letterlijk "de vijand zal stoven in zijn eigen sap". Het is een symbool voor Symbool van jaloezie en afgunst. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina

Wawa aba symbool

Adinkra wawa aba symbool Het Wawa aba symbool staat voor "zaad van de Wawa boom" en de betekenis is taaiheid en doorzettingsvermogen en volharden door ontbering omdat het zaad van de wawa-boom extreem hard is. www.heinpragt.com
Naar symbolen index pagina
 

Boeken over symbolen.

Boeken over de betekenis van symbolen

Dit boek is één van mijn favoriete boeken, op zijn vele reizen rond de wereld raakte Desmond Morris gefascineerd door de magische krachten die mensen aan alle mogelijke voorwerpen toekennen. Hij begon mascottes en amuletten te verzamelen en de achtergrond ervan te bestuderen. Hieruit is dit prachtige boek ontstaan.
kopen knop


Ook dit boek staat prominent in mijn boekenkaast. In deze gids vindt u de belangrijkste symbolen uit de kunst. Symbolen uit verschillende culturen worden per werelddeel besproken, of het nu gaat om symbolen uit de oudheid of uit de moderne tijd: de oorsprong, stijl en betekenis komen aan bod.
kopen knop


Op geheimzinnige wijze doken de Inka, Maya en Azteken schijnbaar uit het niets op en maakten geschiedenis, totdat ze door de veroveraars uit de 'Oude Wereld' (Europa) werden weggevaagd. Maar hun symbolen boeien ons nog steeds en vele ervan zijn intussen een deel van onze dagelijks leven geworden. In dit boek vindt u een groot aantal motieven, tekens en beelden van deze verloren gegane cultuur met hun betekenis.
kopen knop


Last update: 22-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).