Welkom op heinpragt.com

De website heinpragt.com is al sinds 1994 een begrip op het World Wide Web en de site is door de jaren heen uitgegroeid naar meer dan 300 thema's, meer dan 2000 geïndexeerde pagina's en rond de 10000 paginabezoeken per dag. De website heeft drie hoofdonderwerpen: mens, cultuur en techniek die weer onderverdeeld zijn in vele verschillende onderwerppagina's. De website is een soort online naslagwerk over diverse onderwerpen die mijn persoonlijke interesse hebben. De opzet van de website is om op een positieve, integere en vriendelijke wijze betrouwbare informatie en inzicht te bieden en belangstelling en inspiratie op te wekken. Ook is er een vraag en antwoord sectie en een Engelstalig deel van deze website. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Spreuk van de maand

Adventure spel - Bon Vivant

adverteren op deze siteUw advertentie op deze site? Klik hier en lees over onze tarieven en voorwaarden Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Boek van de maand

Meest recente weblog

Integer

Betrouwbaar en integer zijn al heel mijn leven twee van mijn kernwaarden, niet alleen in woord maar zeker in daad en ook wanneer niemand kijkt. Daarnaast geloof ik dat een beetje integer niet bestaat. Toch maakt dit je ook kwetsbaar, mensen die je willen beschadigen (en die zijn er helaas ook) weten dat dit dus het punt is waar ze je kunnen raken. Zaken als manipuleren, onwaarheden vertellen of waarheden te verdraaien om zichzelf goed af te schilderen ten koste van een ander, doe ik niet aan mee, maar ik heb helaas ook weinig verweer tegen mensen die dit wel doen. En ik weet uit ervaring dat er mensen zijn die hier zo goed en geraffineerd in zijn dat ze bijna overal mee wegkomen. Uiteindelijk is mijn enige verweer consequent integriteit tonen en hopen dat uiteindelijk de lange adem wint. Ik ben altijd bereid om over alles te praten, maar ik begrijp ook heel goed dat voor sommige mensen het loslaten van een vellig wereldbeeld met hun (aangeleerde) beeld van goed en kwaad, daders en slachtoffers, best moeilijk is. En dan moet ik leren loslaten wat ik niet veranderen kan, want uiteindelijk heb ik liever geluk dan gelijk.

De doos van Pandora

Dit is een Griekse mythe over de vrouw die rampspoed op de wereld bracht. Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van de oppergod Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken en net als in de Bijbel maakten zij de man. Maar omdat die man ongelukkig was, stal Prometheus een brandende toorts uit Olympus en schonk de mensheid het vuur. Zeus vond dit verraad zo erg dat hij de mensheid wilde straffen. Hij beval Hephaistos om uit water en aarde een vrouw te vormen. Daarna schonken alle goden deze vrouw goede gaven. Athena gaf haar intelligentie, talent, manieren en kleedde haar in de mooiste kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak en plantte schaamteloze gedachten en een bedrieglijke aard in haar wezen en kreeg ze een eigenschap die geen enkele andere wezen had: nieuwsgierigheid.

Ze kreeg de naam Pandora, wat letterlijk 'De Al Begaafde' betekent en Zeus schonk haar aan Prometheus, maar deze wist dat een geschenk van de goden niet zonder gevolgen blijft en weigerde haar. Hij raadde zijn broer aan dat ook te doen, maar Epimetheus nam haar ondanks de waarschuwingen van zijn broer Prometheus wel tot vrouw. Zeus schonk het paar ook een pithos (vat of doos), waarin alle ongeluk zaten opgesloten. Wanneer de doos gesloten bleef, kon dit ongeluk niemand treffen. Maar Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende de doos waarna daaruit alle rampen, ziekten en zorgen tevoorschijn kwamen en zich verspreidden over de aarde. Aan het zorgeloze bestaan van de mensheid was een einde gekomen. Pandora wilde nog gauw het deksel dichtklappen, maar alleen de hoop zat nog in de doos toen het weer gesloten werd. Vandaar dat onder de hevigste rampen die de mensen op aarde teisteren de hoop hun nog als enige overblijft.

Wanneer er dus iets aan de openbaarheid komt (wij kennen ook het gezegde, het deksel van de beerput halen) wat een hoop ellende openbaart, dan spreken we over dat de doos van Pandora opengemaakt is. Maar ook wanneer iemand laat merken dat hij of zij alle slechte eigenschappen van de mens zoals: haat, afgunst, wraak en jaloezie bezit, kan men spreken van een doos van Pandora die opengaat.

Vergelding?

Veel mensen voelen de drang tot vergelding wanneer ze het gevoel hebben dat iemand hen pijn gedaan heeft, gekwetst heeft of onrecht heeft aangedaan. Maar wat maakt iemand anders ook opzettelijk pijn doen en kwetsen U voor een persoon? Maakt het u niet even slecht als de persoon die u iets kwalijk neemt? Even boos zijn is een hele natuurlijk reactie, boos blijven is uzelf het leven zuur maken. Loslaten, relativeren, ook de andere kant willen zien en uiteindelijk oprecht vergeven en achter u laten, het leven is beter zonder ruzie en vijanden. In een hart met boosheid en haat is weinig plaats voor enige vorm van liefde. En vergeven doet u echt niet voor de ander maar voor uw eigen gemoedsrust. De vraag is meestal, wilt u gelijk of geluk?

Kennis achteraf

Onze hersenen houden ons goed voor de gek als het op ego aankomt (het idee dat we zelf in controle zijn). Bijna elke beslissing maken we met ons onderbewustzijn en ons bewustzijn zal daar achteraf een rationele verklaring voor zoeken, waardoor we denken dat we ook bewuste een andere beslissing hadden kunnen nemen. Wat dit nog versterkt is de “kennis achteraf” toepassen, want pas later kunnen we met de nieuwe kennis en ervaring beoordelen of onze beslissing goed of slecht uitgepakt heeft. De “kennis achteraf” versterkt het gevoel dat we een andere beslissing hadden kunnen nemen, wat natuurlijk onzin is. Met de kennis, ervaring en omstandigheden op het moment dat de beslissing genomen is, was er geen andere beslissing mogelijk. Achteraf had ik bijvoorbeeld meerdere keren de keuze om relatie te verbreken veel eerder moeten nemen, maar dat kan ik niet meer veranderen. Ik kan er over inzitten, mijn hersenen kunnen me pijnigen met deze gedachte, maar het heeft geen enkele zin, de tijd is niet terug te draaien. Accepteer de gevolgen, leer ervan en ga door met het leven. “Had ik het maar anders gedaan” is de meest zinloze gedachte die er is, de tijd heeft maar één richting en dat is vooruit, dit inzicht kan het leven een stuk lichter maken. (Hein)

Inzicht

Snel oordelen, vaak op basis van vooroordelen en dan veroordelen, is een hele menselijke eigenschap die in onze genen zit ingebakken. Het maakt het leven veilig en overzichtelijk wanneer we snel alles kunnen indelen in goed en slecht, vriend of vijand, mooi en lelijk en in de oertijd was het nuttig om snel in te kunnen schatten of iemand vriend of vijand was. En de overlevingskans was groter wanneer je te conservatief vaker dacht dat iemand vijand was. Je zou kunnen zeggen dat het veroordelen ons in de genen zit. Ik leerde al jong om dit oordeel achterwege te laten en te kijken wie iemand echt was en dat heeft mij hele bijzondere ontmoetingen en veel inzicht opgeleverd. Pas wanneer je oordelen, vooroordelen en veroordelen achterwege kunt laten, kun je zien wie iemand echt is, tot die tijd zie je eigenlijk alleen jezelf. (Hein)

Het Bijbelverhaal van de talenten

Hoewel ik geen religie aanhang ben ik wel katholiek opgegroeid met bijbelverhalen. Mijns inziens bevat de bijbel veel verhalen die als levensles bedoeld zijn, zo ook het verhaal van de talenten (goudstukken), wat persoonlijk een van mijn favoriete verhalen is. Een een man die naar het buitenland ging gaf zijn drie dienaars opdracht om zijn geld te beheren tot hij terug zou komen. Aan de eerste dienaar gaf hij vijf talenten, aan de tweede gaf hij er twee en aan de derde één. Daarna vertrok hij en gingen de dienaren aan de slag. Toen de man na tijd terugkwam riep hij zijn dienaren bij elkaar om te horen wat ze met het geld gedaan hadden. De eerste had het geld geïnvesteerd en van zijn vijf talenten er tien gemaakt, de meester prees en beloonde hem. De tweede had ook het geld geïnvesteerd en van zijn twee talenten er vier gemaakt, ook hem prees de meester en beloonde ook hem. De derde had zijn geld begraven, omdat hij bang was dat hij het anders kwijt zou raken en hiervoor gestraft zou worden. Hij groef het talent direct op en gaf het terug. De meester zei hem dat hij het slecht gedaan had omdat de dienaar de talenten niet gebruikt had maar ze verstopt had. Voor mij is de moraal van dit verhaal dat God graag ziet dat mensen de talenten en geestelijke vermogens die ze bij hun geboorte meegekregen hebben ook gebruiken in hun leven en dat het niet gebruiken van de talenten omdat men lui of bang is, zonde is. Gebruik dus al uw talenten in uw leven, klein of groot, succesvol of niet, gebruik ze.

Mijn apps, spellen en applicaties

Ik programmeer al meer dan veertig jaar in diverse programmeertalen en voor diverse systemen en heb ook prive ondertussen vrij veel programma's geschreven, vaak omdat ze in deze vorm niet anders beschikbaar waren of omdat ik het puzzelen en ontwerpen zo leuk vond. (Reversi) Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van alle apps, spellen en windows applicaties die ik geschreven heb de laatste jaren en die u hier kunt downloaden. Android en Windows-phone apps kunt u downloaden vanuit de Andoid of Windows app store.
Mijn apps, spellen en applicaties pagina.

Symbolen betekenis en herkomst index

De betekenis en herkomst van symbolen is een van de dingen waar ik belangstelling voor heb en ook de nodige boeken over verzameld heb. Ook sluit dit weer wat aan bij mijn belangstelling voor cultuur en spirtualiteit. Op deze pagina kunt u een alfabetisch grafische index vinden van alle symbolen waarvan de betekenis en herkomst beschreven staan op deze site.

Communicate & taal index

Deze index pagina gaat over communicatie en taal. Als kind leren we allemaal de Nederlandse taal spreken, soms met een sterk accent (net als ik) maar het doel is dat u in staat bent om met andere mensen te communiceren. Maar communiceren is moeilijker dan we soms denken en bestaat uit meer dan alleen taal. Deze pagina gaat dan ook over alle vormen van communiceren.

Denkwerk index

Dit onderdeel van deze site gaat over onze hersenen en over denken. Ons bewustzijn, onze persoonlijkheid, onze gevoelens en al onze gedragingen ontstaan in onze hersenen. Op deze pagina's ga ik in op onze hersenen en hoe de mens denkt te denken en enkele veelvoorkomende thema's m.b.t. hersenen en denken.

Dieren en natuur index

Deze index pagina gaat over liefde voor dieren en de natuur. Veel mensen hebben één of meerdere huisdieren, voor de gezelligheid of omdat ze nuttig zijn. Deze pagina's gaan over het houden en verzorgen van huisdieren en over de natuur.

Fotografie index

Dit zijn de pagina's over het thema fotografie. Een vorm van fotografie waar ik veel belangstelling voor heb en waar ik mij ook een tijd mee bezig gehouden heb is kunstzinnige naaktfotografie en glamour fotografie. Daarnaast kunt op deze pagina's informatie vinden over portretfotografie, landschapfotografie, werken met photoshop en veel algemene fotografie tips en trucs, de geschiedenis van fotografie, de werking van de camera en fotografie in het algemeen.

Liefde index pagina

Op deze pagina's staan artikelen die betrekking hebben op liefde, intimiteit en relaties. Ik denk dat het onderwerp zo interessant is en zoveel aspecten heeft dat men er niet over uitgeschreven kan raken. Op deze pagina's geef ik dan ook mijn persoonlijke visie en ervaringen weer met als aanvulling alles wat ik over dit onderwerp gelezen heb op lichamelijk, psychisch en filosofisch gebied.

Man versus Vrouw pagina

Diverse pagina's over het thema verschillen tussen mannen en vrouwen. Door te leren welke verschillen er zijn tussen mannen en vrouwen kunnen mannen en vrouwen elkaar beter leren begrijpen. Het is geen oplossing voor alle problemen die er alsmaar blijken te ontstaan tussen mannen en vrouwen maar het kan een goede aanleiding zijn om zaken eens vanuit een ander standpunt te bekijken. Ook zijn sommige verschillen tussen mannen en vrouwen erg grappig.

Menswerk index pagina

Het brede thema van deze pagina's is menselijk gedrag bekeken vanuit de psychologie, sociologie en antropologie. Ik heb al sinds mijn vroege tienerjaren een zeer grote belangstelling voor psychologie en het doorgronden van menselijk gedrag. Mede door deze belangstelling heb ik vele boeken gelezen over deze onderwerpen en er ook over geschreven.

Mens en lichaam index

Dit zijn de pagina's over het thema mensen en lichaam. Het menselijk lichaam is een heel bijzonder en complex geheel van organen, zintuigen, zenuwstelsel, stofwisseling, enzymen en hormonen en wanneer we ons daar van bewust worden kunnen we ons ook voorstellen dat er soms iets mis gaat in deze complexe structuur. Soms kan de reguliere geneeskunde bepaalde zaken zeer goed oplossen, soms is er ook een alternatieve wijze, beide wil ik aan de orde laten komen.

Kinderen index

Dit zijn de pagina's over het thema kinderen. Ik vind tijd doorbrengen met mijn kinderen erg belangrijk en ik ben ook een vader met hart en ziel. Desondanks heb ik wel mijn kritiek op hoe mensen tegenwoordig met hun kinderen omgaan en hoe we tegenwoordig omgaan met zogenaamde probleemkinderen.

Levensbeschouwing index

Dit zijn de pagina's over het thema levensbeschouwing. Levensbeschouwing is hoe men tegen het leven aankijkt, wat het leven voor u en anderen betekent, wat de waarde van het leven is en hoe het geleefd moet of kan worden. In zeker opzicht lijkt het op filosofie maar filosofie is meer gericht op rationele grondslag.

Spiritueel index

Dit zijn de pagina's over het thema spiritualtiteit. Mijn eigen overtuiging komt het meest overeen met het Boeddhisme en Hindoeïsme, maar ook weer niet helemaal. In mijn visie is spiritualiteit de geestelijke kant van het leven tegenover de stoffelijke en zintuiglijke kant van de materie. Al met al genoeg onderwerpen om eens aandacht aan te besteden om uw leven te verrijken, wijsheid op te doen en innerlijke rust te vinden.

Wijsheden / verhalen index

Dit zijn de pagina's over wijsheden en diverse korte inspirerende verhalen met een moraal en levenswijsheden die mij persoonlijk aanspreken. Deze vaak leerzame verhalen worden vaak gebruikt om een verhaal kracht bij te zetten of een standpunt of levenswijsheid te illustreren in een speech of presentatie.
Ga naar de wijsheden / verhalen index pagina.

Muziek index

Muziek is mijn hele leven een hobby geweest en ook ruim 6 jaar mijn beroep. Ik speel zelf toetsen en gitaar en ik zing graag. Op deze pagina´s kunt u informatie vinden over mijn muziek geschiedenis, maar ook algemene informatie over muziek, muziekinstrumenten zoals de gitaar en het Hammond orgel, akkoorden en eenvoudige muziekleer.

Alleenwonen index pagina

Alleenwonen.nl was een van mijn Internetsites die ik beheerde die in zijn hoogtijdagen meer dan 1000 actieve leden had. Nadag de site was opgeheven heb ik een deel van de artikelen naar deze site verplaatst. Op deze pagina staat een index van alle onderwerpen op de site www.heinpragt.com die relevant zijn voor single / alleenstaande mensen.
Ga naar de alleenwonen index pagina.

Persoonlijk pagina's

Op deze pagina staat wat meer persoonlijke informatie over mijzelf, mijn levensvisie en informatie over het ontstaan en doel van deze site.
 
Last update: 06-04-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).