Welkom op de site heinpragt.com

hein pragt pasfotoDe site heinpragt.com is in 1995 (toen het www internet pas begon) ontstaan als een simpele homepage met mijn CV en wat informatie over dingen die mijn belangstelling hadden en de site is afgelopen 23 jaar uitgegroeid naar meer dan 300 themapagina's, meer dan 2000 geindexeerde pagina's en gemiddeld 11000 bezochte pagina's per dag. De site heeft drie hoofdonderwerpen: mens, cultuur en techniek en is een soort online naslagwerk. De opzet van de site is om op een positieve, integere en vriendelijke wijze betrouwbare informatie en inzicht te bieden, een positieve boodschap uit te stralen en belangstelling en inspiratie op te wekken. Naast wetenschap en techniek heb ik ook grote belangstelling voor alles was de mens beweegt, psychologie, filosofie, culturen, spiritualiteit, verlichting en (non)dualiteit. Naast het algemene deel staat er ook een klein persoonlijk deel op deze site. Ook kunt u op mijn site een uitgebreide vraag en antwoord sectie over de thema's op deze site vinden waar bezoekers vragen kunnen stellen, kunnen reageren op berichten van andere bezoekers en waar ik zelf ook af en toe vragen beantwoord. Integriteit en respect zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Er is ook een Engelstalig deel van deze site. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Vergelding?

Veel mensen voelen de drang tot vergelding wanneer ze het gevoel hebben dat iemand hen pijn gedaan heeft, gekwetst heeft of onrecht heeft aangedaan. Maar wat maakt iemand anders ook opzettelijk pijn doen en kwetsen U voor een persoon? Maakt het u niet even slecht als de persoon die u iets kwalijk neemt? Even boos zijn is een hele natuurlijk reactie, boos blijven is uzelf het leven zuur maken. Loslaten, relativeren, ook de andere kant willen zien en uiteindelijk oprecht vergeven en achter u laten, het leven is beter zonder ruzie en vijanden. In een hart met boosheid en haat is weinig plaats voor enige vorm van liefde. En vergeven doet u echt niet voor de ander maar voor uw eigen gemoedsrust. De vraag is meestal, wilt u gelijk of geluk?

Kennis achteraf

Onze hersenen houden ons goed voor de gek als het op ego aankomt (het idee dat we zelf in controle zijn). Bijna elke beslissing maken we met ons onderbewustzijn en ons bewustzijn zal daar achteraf een rationele verklaring voor zoeken, waardoor we denken dat we ook bewuste een andere beslissing hadden kunnen nemen. Wat dit nog versterkt is de “kennis achteraf” toepassen, want pas later kunnen we met de nieuwe kennis en ervaring beoordelen of onze beslissing goed of slecht uitgepakt heeft. De “kennis achteraf” versterkt het gevoel dat we een andere beslissing hadden kunnen nemen, wat natuurlijk onzin is. Met de kennis, ervaring en omstandigheden op het moment dat de beslissing genomen is, was er geen andere beslissing mogelijk. Achteraf had ik bijvoorbeeld meerdere keren de keuze om relatie te verbreken veel eerder moeten nemen, maar dat kan ik niet meer veranderen. Ik kan er over inzitten, mijn hersenen kunnen me pijnigen met deze gedachte, maar het heeft geen enkele zin, de tijd is niet terug te draaien. Accepteer de gevolgen, leer ervan en ga door met het leven. “Had ik het maar anders gedaan” is de meest zinloze gedachte die er is, de tijd heeft maar één richting en dat is vooruit, dit inzicht kan het leven een stuk lichter maken. (Hein)

Inzicht

Snel oordelen, vaak op basis van vooroordelen en dan veroordelen, is een hele menselijke eigenschap die in onze genen zit ingebakken. Het maakt het leven veilig en overzichtelijk wanneer we snel alles kunnen indelen in goed en slecht, vriend of vijand, mooi en lelijk en in de oertijd was het nuttig om snel in te kunnen schatten of iemand vriend of vijand was. En de overlevingskans was groter wanneer je te conservatief vaker dacht dat iemand vijand was. Je zou kunnen zeggen dat het veroordelen ons in de genen zit. Ik leerde al jong om dit oordeel achterwege te laten en te kijken wie iemand echt was en dat heeft mij hele bijzondere ontmoetingen en veel inzicht opgeleverd. Pas wanneer je oordelen, vooroordelen en veroordelen achterwege kunt laten, kun je zien wie iemand echt is, tot die tijd zie je eigenlijk alleen jezelf. (Hein)

De doos van Pandora

Dit is een Griekse mythe over de vrouw die rampspoed op de wereld bracht. Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van de oppergod Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken en net als in de Bijbel maakten zij de man. Maar omdat die man ongelukkig was, stal Prometheus een brandende toorts uit Olympus en schonk de mensheid het vuur. Zeus vond dit verraad zo erg dat hij de mensheid wilde straffen. Hij beval Hephaistos om uit water en aarde een vrouw te vormen. Daarna schonken alle goden deze vrouw goede gaven. Athena gaf haar intelligentie, talent, manieren en kleedde haar in de mooiste kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak en plantte schaamteloze gedachten en een bedrieglijke aard in haar wezen en kreeg ze een eigenschap die geen enkele andere wezen had: nieuwsgierigheid.

Ze kreeg de naam Pandora, wat letterlijk 'De Al Begaafde' betekent en Zeus schonk haar aan Prometheus, maar deze wist dat een geschenk van de goden niet zonder gevolgen blijft en weigerde haar. Hij raadde zijn broer aan dat ook te doen, maar Epimetheus nam haar ondanks de waarschuwingen van zijn broer Prometheus wel tot vrouw. Zeus schonk het paar ook een pithos (vat of doos), waarin alle ongeluk zaten opgesloten. Wanneer de doos gesloten bleef, kon dit ongeluk niemand treffen. Maar Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende de doos waarna daaruit alle rampen, ziekten en zorgen tevoorschijn kwamen en zich verspreidden over de aarde. Aan het zorgeloze bestaan van de mensheid was een einde gekomen. Pandora wilde nog gauw het deksel dichtklappen, maar alleen de hoop zat nog in de doos toen het weer gesloten werd. Vandaar dat onder de hevigste rampen die de mensen op aarde teisteren de hoop hun nog als enige overblijft.

Wanneer er dus iets aan de openbaarheid komt (wij kennen ook het gezegde, het deksel van de beerput halen) wat een hoop ellende openbaart, dan spreken we over dat de doos van Pandora opengemaakt is. Maar ook wanneer iemand laat merken dat hij of zij alle slechte eigenschappen van de mens zoals: haat, afgunst, wraak en jaloezie bezit, kan men spreken van een doos van Pandora die opengaat.


Zoeken naar geluk maakt juist ongelukkig.

(C) 2013 Hein Pragt

Het klinkt als tegenstrijdig maar het gevolg van alsmaar proberen gelukkig te worden is meestal dat dit niet lukt en dat men er zelfs ongelukkiger van zal worden. Het lijkt er op dat we massaal geobsedeerd zijn met het gelukkig willen zijn. Dit komt mede doordat de media een beeld schept van allemaal gelukkig mensen die een totale vervulling van al hun levenswensen hebben en er ook nog eens jong en aantrekkelijk uitzien. Hierdoor denken veel mensen dat ze zelf minder bedeeld zijn en dus minder gelukkig zijn dan al die ideale mensen waarbij het lijkt dat alles zo perfect gaat.

Mede hierdoor ontstond er een wildgroei aan zelfhulpboeken die allemaal de oplossing bieden naar een lang en gelukkig leven. Na zelf enkele jaren geloven dat de inzichten van deze boeken me gelukkiger konden maken kan ik constateren dat ze geen onwaarheden prediken maar dat ze ook niet tot spectaculaire resultaten leiden. Toch voldoen deze boeken aan de behoefte naar een snelle en nette oplossing in boekvorm voor het probleem gewoon een mens te zijn. De filosoof John Stuart Mill zei het al eens: "Als je jezelf afvraagt of je gelukkig bent, dan ben je het niet langer!". Het lijkt er op dat ook rijkdom niet leidt tot een gelukkig leven en het hebben van een gezin en een goede baan lijken ook even veel stress als geluk met zich mee te brengen. Daarnaast zijn er veel boeken die aangeven dat geluk te vinden is in vooral maar positief te denken maar ook daar wordende meeste mensen niet echt gelukkiger van. De toekomst is veranderlijk en onzeker en alleen het "nu" is nog enigszins te beïnvloeden.

In spiritualiteit ontdekte ik een andere benadering, waarbij alles er gewoon mag zijn en waarbij alles ook goed is. Tegenslagen, mislukkingen, pessimisme, jaloezie, angst, boosheid, onzekerheid en twijfel mogen er gewoon zijn, zolang u er geen andere mensen of uzelf mee beschadigd. Door al deze gevoelens en emoties niet angstvallig uit het leven te bannen maar juist toe te laten kan men ze verwerken en er iets van leren. Want juist door te proberen al deze gevoelens en emoties krampachtig te vermijden bereiken we vaak juist het tegenovergestelde resultaat.

De les vanuit het boeddhisme is dat men moet leren te onthechten en alle gedachten en emoties en alle uiterlijke gebeurtenissen en omstandigheden te benaderen zonder u ergens aan vast te klampen en zonder u ergens van af te wenden. Bewust zijn zonder oordelen zorgt juist voor gemoedsrust. Maar ook de eeuwenoude filosofische richting van het stoïcisme kan goed inzicht geven. Binnen het stoïcisme draait het om het verwerven van een soort krachtige kalmte in moeilijke omstandigheden en dit kan men bereiken door juist de negatieve emoties niet uit de weg te gaan, maar grondig te bestuderen.

Het geeft juist rust als u beseft dat dingen fout kunnen gaan en dat wanneer ze fout gaan uw eigen oordeel en niet de situatie bepalend is voor hoe uw gevoel. Wanneer u een dag ziek in bed ligt dan kunt u zich gevoelsmatig blijven verzetten en zich rot voelen dat u juist op deze mooie dag in bed moet blijven. Maar dit verzet heeft geen zin en veranderd niets aan de situatie. Wanneer u zich overgeeft aan de situatie en accepteert dat het gewoon zo is en dat het morgen hopelijk wat beter zal gaan kunt u rust en vrede vinden, ook in het ziek in bed liggen. Ik heb zelf geleerd dat mij verzetten tegen migraine deze aanval alleen maar erger maakt. Nu weet ik dat wanneer ik accepteer dat ik een dag niets kan doen en me overgeef, ik sneller rustig word en de aanval ook sneller overgaat en minder heftig is. De aanval is hetzelfde, de wijze waarmee ik er nu omga is anders.

Alleen maar gelukkig zijn is geen haalbaar levensdoel, zonder ongeluk is geluk niet te ervaren en geluk is eigenlijk uzelf ook goed blijven voelen bij ongemakkelijke gevoelens en emoties en te leren accepteren dat deze er ook mogen zijn, er iets van te leren en ervaren dat het weer overgaat.


 
Last update: 26-08-2018

 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn