De stamboom van de familie Pragt.

Al vele jaren ben ik bezig met het in kaart brengen van de stamboom van de familie Pragt. Via Internet en mijn site ben ik in contact gekomen met veel familieleden (ook uit het buitenland) die belangstelling hadden voor de familie stamboom. Nu steeds meer bronnen (online registers) beschikbaar zijn op Internet en veel archieven alle inhoud op het Internet publiceren, heb ik het de familie Pragt stamboom maar weer opgepakt. Ik bezit een grote collectie foto’s en stukken zoals uittreksels van geboorteregisters, huwelijksregisters en overlijdensregisters deze publiceer ik op de stamboom multimedia pagina. Deze stamboom is nooit compleet en u kunt mij helpen deze te verbeteren. I.v.m. privacy (AVG) mogen de gegevens van nog levende personen niet openbaar gemaakt worden, maar mogen met toestemming wel getoond worden. De personen zitten wel in de stamboom maar staan op “niet gepubliceerd” in het overzicht. Wanneer u wel in het overzicht wil staan kunt u mij per email toestemming geven. Ook aanvullingen en wijzigingen kunt u aan mij doorgeven, het liefst zo compleet mogelijk, dus alle voornamen, geboortedatum / plaats, huwelijksdatum, volledige namen partner e.d. Hier mee kan ik de stamboom dan uitbreiden en / of verbeteren. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Online stamboom van de familie Pragt.

Hier staat de complete uitdraai van het Parenteel van Jan Adam Pragt vanaf het jaar 1695 tot het jaar 2021, gegenereerd door het programma Aldfaer.

Informatie over de familie Pragt.

Mijn volledige naam is Heinrich Maria Pragt en ik ben 5 Maart 1959 geboren in het dorpje Bargercompascuum in de gemeente Emmen in Drenthe, waar ik ook tot de leeftijd van achtien jaar gewoond heb samen met mijn ouders die een eigen bedrijf hadden. Mijn ouders zijn helaas beiden overleden, op deze plek staat een nagedachtenis pagina. De familie Pragt komt in heel Nederland voor en ook zelfs in het buitenland. Ik heb contact gehad met een familie tak in Scandinavië, een familie lid uit Amerika en zelfs iemand uit Australië. Allen hebben belangstelling voor hun afkomst en de familie relatie. Er is echter geen goede complete stamboom van de familie Pragt, wel zijn er enkele stambomen van locale familie groepen. Enkele daarvan heb ik ook ontvangen en ik probeer deze nu allemaal in één stamboom samen te voegen. Momentaal staan er al meerd dan 300 personen met de familienaam Pragt in de stamboom. Ik kan dit niet alleen, ik hoop dat iedereen die belangstelling heeft voor de stamboom van de familie Pragt mij zal willen helpen om de gegevens zo correct en compleet mogelijk te maken.

Wanneer u wilt helpen ontvang ik (per email of post) graag de volledige namen, geboortedatum en plaats, overlijden datum (indien van toepassing) en plaats, huwelijk met datum en plaats, kinderen ook volledige namen, geboorte datum en geboorteplaats. Ook geboorte kaarten en rouwkaarten zijn welken net als alle andere gescande documenten. Wanneer de informatie zo compleet mogelijk is, dan is het ook eenvoudiger aan de stamboom toe te voegen.

Ik heb er bewust voor gekozen om de onderzoeksresultaten te publiceren op het Internet. Dit heeft zelfs een paar grote voordelen ten opzichte van publicatie op papier, een website is vrij eenvoudig bij te werken. De stamboom zal dynamisch weergegeven worden en kan met zeer verschillenden ingangen doorzocht worden. Ook is het Internet een goed middel om in contact te komen met mensen die ook in onze familiegeschiedenis geïnteresseerd zijn. Op deze wijze is het mogelijk nieuwe gegevens te krijgen, zeker waar het de nog niet vrijgegeven data van nog levende personen betreft. Ik probeer gegevens die ik krijg en die ik op andere websites en registers gevonden heb zo goed mogelijkte controleren. Er kunnen onvolkomenheden zitten in deze stamboom, mensen maken fouten en soms is het geheugen niet perfect. Ik hoop met deze stamboom een waardevol document voor onze kinderen achter te laten zodat zij in staat zijn om hun herkomst binnen de familie Pragt te onderzoeken.

Ik ben grote voorstander van het open delen van informatie, dit is de enige wijze waarop dingen soms vooruit komen en verbeteren. Ik hou er niet van wanneer mensen de informatie die ze hebben afschermen en alleen voor zichzelf houden. Ik deel de informatie al via deze website, maar ook kan ik gegevens in het GED formaat leveren. Wanneer u graag informatie, een afdruk van een kwartierstaat met al uw voorouders of een document of scan wilt hebben dan zal ik deze ook met alle plezier delen. Dit is de beste wijze om informatie te verbeteren en compleet te maken voor iedereen

Voorbeeld Laurentius Pragt.

Wanneer je kijkt naar de stamboom en de aktes dan kun je soms zo het leven van iemand voorstellen. Een paar eeuwen geleden was het leven soms zwaar en soms kun je even kijken in de soms trieste levensverhalen van vroegere familieleden. Als voorbeeld heb ik hier het levensverhaal van Laurentius Pragt.

Laurentius Pragt werd op 26 januari 1799 geboren in Haastrecht. Op 21 jarige leeftijd trouwt hij met Geertruij Hartjesveld die op dat moment 17 jaar oud is en dan al een zoon heeft van een paar maanden oud die door Laurentius erkend wordt. Als beroep van Laurentius staat er op dat moment arbeider. Het gezin krijgt de eerste tegenslag als de zoon Jacoubus twee jaar later op tweejarige leeftijd komt te overlijden. Het jaar daarop krijgen ze een kind dat Bartholomeus heet dat vrij kort na de geboorte komt te overlijden terwijl de moeder Geertruij al eerder (ik denk bij de bevalling, want de gebeurde in die tijd nogal eens) was overleden. Laurentius blijft in 1823 op 24 jarige leeftijd dus achter zonder vrouw en kinderen.

Twee jaar later in 1825 krijgt hij samen met Dorothea Messemakers een doodgeboren kind en een jaar later in 1826 trouwt Larentius die op dat moment 27 jaar oud is met Dorothea Messemakers die 37 jaar oud is. In 1829 wordt hun zoon Christiaan Pragt geboren die echter een jaar later ook 1 jarige leeftijd komt te overlijden. Als beroep van Laurentius staat er nu pijpmakersknecht op een akte. Laurentius Pragt is op 34 jarige leeftijd overleden op 15 juli 1833 in Rotterdam. Zijn vrouw is daarna nog 60 jaar oud geworden. Aangezien alle kinderen zijn overleden loopt hier een tak van de stamboom dood.

Genealogie uitleg.

Het samenstellen van een stamboom is eigenlijk gewoon puzzelen, de puzzelstukjes zijn in dit geval alle geboorte-,huwelijk- en overlijdenaktes die ik kan vinden. Maar ook geboorte- en rouwkaarten bevatten veel informatie. Vaak is het probleem in oude informatie dat de documenten met de hand geschreven werden en de mensen die aangifte deden vaak niet konden lezen of schrijven. Namen werden zo telkens anders geschreven, zoals Henrik en Hendrick of Hendrikus, maar ook Johannus en Johannes en de achternaam werd soms Pragt, Prast, Pracht, Preagt en het is dus moeilijk om alleen op voornamen en achternaam gegevens samen te voegen. Ook leefden er vaak binnen één tijdvlak meerdere mensen met dezelfde voornamen en waren roepnamen wel eens erg afwijkend van de doopnamen.

Het mooiste zijn vaak de huwelijksaktes want daarin staan vaak de namen van de vader en moeder van zowel bruid als bruidegom en de leeftijden van bruid en bruidegom. Dit is perfect om de familie relaties te leggen. Hoe meer informatie in een akte staat hoe beter. De meeste archieven zijn tegenwoordig gedigitaliseerd maar de mate waarop de inhoud is overgenomen is soms minimaal. Vaak is het alleen de namen van de personen in de akte en het soort akte. Wanneer de digitale scan erbij zit is het vaak handig om deze ook door te lezen (vaak handschrift ontcijferen) omdat er vaak meer informatie staat dan in het uittreksel. Zo staat er vaak wat men naliet en of men mondige kinderen of een echtgenoot naliet maar ook soms geboorteplaatsen e.d. Het is soms en grote puzzel en dat vind ik zelf wel leuk om uit te zoeken, het is een soort ontdekkingsreis door de tijd.

Oudste drie generaties in de stamboom Pragt

de eerste drie generaties pragt in deze stamboom

Hier staat de complete uitdraai van het Parenteel van Jan Adam Pragt vanaf het jaar 1695 tot het jaar 2021, gegenereerd door het programma Aldfaer.

Genealogie en stamboom onderzoek termen


Genealogie

Genealogie is volgens de Van Dale de geslachtsrekenkunde; de leer van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families). Een genealoog is dan ook iemand die de afstamming en verwantschap van families naspoort; de stamboom uitzoekt. Dit kan in de vorm van een stamreeks, een genealogie, een kwartierstaat of een parenteel.

Een stamreeks

Een stamreeks is een in generaties geschikte opgave van iemands wettige voorouders in rechte mannelijke lijn. U gaat hierbij generatie na generatie terug in rechte mannelijke lijn. De oudste voorouder waarop het onderzoek is vastgelopen (de stamvader) krijgt het nummer I en vervolgens nummert u door met Romeinse cijfers.

Een genealogie

Een genealogie is volgens de Van Dale een geslachtslijst, een stamboom. Dat is een in generaties gerangschikte opgave van personen die in wettige mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon (de stamvader).

Een kwartierstaat

Een kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaalde persoon. De persoon waar de kwartierstaat vanuit gaat noemt men de kwartierdrager. Hij of zij heeft 2 ouders, 4 grootouders, acht grootouders enz. Iedere generatie verdubbelt het aantal voorouders. Elke voorouder heeft zijn eigen nummer. De kwartierdrager is nummer 1, de vader en de moeder 2 en 3, de grootouders 4 tot en met 7, de overgrootouders 8 tot en met 15 etc. Om een nummer te berekenen van iemands ouders vermenigvuldig je het nummer van de persoon met 2, voor de moeder tel je bij het gevonden nummer 1 op.

Een parenteel

Een parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, in mannelijke en vrouwelijke lijn. Het samenstellen van een parenteel is daarom de meest uitgebreide vorm van voorouderonderzoek.

Last update: 22-05-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).