Hein Pragt Heinpragt.com    © Hein Pragt ( Facebook ,  )
Taalfoutje melden 
Volg op Facebook 
 

Mooie spreuken, uitspraken, citaten van Nietzsche.

Mijn hele leven ben ik al gek op leuke spreuken, uitspraken en citaten, het zijn vaak kernachtige korte zinnen, soms humoristisch of cynisch die complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk kunnen maken. Een leuke of inspirerende spreuk of citaat kan een presentatie extra kracht geven en veel levendiger maken. Op deze pagina staat een verzameling van leuke citaten van de bekende Duits dichter en filosoof Friedrich Nietzsche. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Citaten, mooie spreuken en uitspraken van Nietzsche


Vaak kiest men voor de aanval en maakt men vijanden, om te verbergen dat je zelf zwak staat.
(Nietzsche)

Je hebt uiteindelijk je begeerte lief en niet het begeerde.
(Nietzsche)

Als echtgenoten niet samenleefden zouden er meer goede huwelijken zijn.
(Nietzsche)

Dat wat me niet doodt, maakt me sterker.
(Nietzsche)

De vrouw is gods tweede vergissing.
(Nietzsche)

Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
(Nietzsche)

Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men wantrouwig maakt met argumenten.
(Nietzsche)

De eis bemind te worden, is de grootste aller arroganties.
(Nietzsche)

Wees niet deugdzamer dan je krachten je toelaten.
(Nietzsche)

Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer behoeven te sterven.
(Nietzsche)

Het vergeten van het doel is de meest voorkomende vorm van domheid.
(Nietzsche)

Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.
(Nietzsche)

Geestigheid is het grafschrift van een emotie.
(Nietzsche)

Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft
(Nietzsche)

Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten.
(Nietzsche)

Het geluk van de man is: ik wil. Het geluk van de vrouw is: hij wil.
(Nietzsche)

Geschiedenis gaat bijna altijd over slechte mensen, waarover men later niets dan goed zegt.
(Nietzsche)

Wie geen slecht geweten heeft, heeft geen geweten.
(Nietzsche)

Goed is wat de kudde samenhoudt, slecht wat haar ontbindt.
(Nietzsche)

Je haat niemand zolang je hem nog geringschat, maar pas als je hem gelijk of hoger schat.
(Nietzsche)

In het geheel niet over zichzelf praten, is een voorname vorm van huichelarij.
(Nietzsche)

Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.
(Nietzsche)

Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt.
(Nietzsche)

Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan.
(Nietzsche)

We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven.
(Nietzsche)

Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht.
(Nietzsche)

Men beloont een leraar slecht als men steeds zijn leerling blijft.
(Nietzsche)

Je hebt het leven slecht geobserveerd, als je niet ook de hand hebt gezien, die met zachtheid...doodt.
(Nietzsche)

Er zit meer verstand in uw lichaam, dan in uw beste wijsheid.
(Nietzsche)

De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.
(Nietzsche)

Tegen de liefde helpt, in de meeste gevallen, nog altijd dat oude paardenmiddel: wederliefde.
(Nietzsche)

Iemand heeft ooit eens gezegd: Er zijn twee mensen waar ik nooit diep over nagedacht heb. Dat is het bewijs dat ik van hen houd.
(Nietzsche)

De aanhangers van een groot man maken zich blind om zijn lof beter te kunnen zingen.
(Nietzsche)

Er is een kind verborgen in de echte man; en het verlangt te spelen. Kom op dan vrouwen en ontdek het kind in de man.
(Nietzsche)

Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is waarop ze werd uitgesproken die ons onsympathiek is.
(Nietzsche)

Dank zij de muziek genieten de hartstochten van zichzelf.
(Nietzsche)

Natie: een groep mensen die ťťn taal spreken en dezelfde kranten lezen.
(Nietzsche)

Wij verblijven zo graag in de vrije natuur omdat deze geen mening over ons heeft.
(Nietzsche)

De oorlog is de winterslaap voor de cultuur.
(Nietzsche)

Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men wantrouwend maakt met argumenten.
(Nietzsche)

Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens.
(Nietzsche)

Geen enkele overwinnaar gelooft in het toeval.
(Nietzsche)

Een redmiddel tegen de perfectie: liefde.
(Nietzsche)

Veel over jezelf praten, kan ook een manier zijn om je te verbergen.
(Nietzsche)

Predik het geloof totdat je het hebt en dan zal je het prediken omdat je het hebt.
(Nietzsche)

Rijpheid van de man, dat is: de ernst te hebben teruggevonden die men als kind had bij het spel.
(Nietzsche)

Het schrijven als een vast beroep beschouwen, moet gezien worden als een vorm van waanzin.
(Nietzsche)

Als een boek begint te leven, moet de schrijver zwijgen.
(Nietzsche)

Je vergeet je schuld als je haar aan iemand anders hebt opgebiecht, maar meestal vergeet de ander haar niet.
(Nietzsche)

Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven.
(Nietzsche)

Wat je niet doodt, maakt je sterker.
(Nietzsche)

Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen.
(Nietzsche)

Wanneer we vermoeid zijn, worden we overvallen door ideeŽn die we lang geleden hadden overwonnen.
(Nietzsche)

Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor de mensen die niet kunnen vliegen.
(Nietzsche)

Men hoort slechts de vragen waarop men in staat is te antwoorden.
(Nietzsche)

Medevreugde, niet medelijden, maakt de vriend.
(Nietzsche)

Wie van ons zou er nog vrijdenker zijn als er geen kerk was?
(Nietzsche)

Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig.
(Nietzsche)

Veronderstel nou eens dat de waarheid een vrouw was, wat dan ?
(Nietzsche)

De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie.
(Nietzsche)

Wie zichzelf veracht, waardeert zichzelf nog altijd als een zelfverachter.
(Nietzsche)

Toen ik moe was van zoeken, leerde ik vinden.
(Nietzsche)

Het is een meesterstuk der Engelsen geweest hun zondag dermate heilig en vervelend te maken, dat zij ongemerkt weer naar hun dagelijks werk verlangen.
(Nietzsche)

De mensen geloven alles wat door velen geloofd wordt.
(Nietzsche)

Vrouwen kunnen heel goed vriendschap sluiten met een man, maar wil het vriendschap blijven dan moet een kleine lichamelijke antipathie een handje helpen.
(Nietzsche)

Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd heeft verloren.
(Nietzsche)


Spreuken van Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche was een Duits dichter en filosoof.
Geboren in 1844, gestorven in 1900.
Nietzsche werd in 1844 geboren in een dorpje bij Leipzig, zijn vader was dominee en zijn moeder kwam uit een domineesfamilie. Na de dood van zijn vader in 1849 verhuisde Nietzsche met zijn moeder Naumburg, waar hij in 1854 naar het gymnasium ging en in 1864 begon hij met studeren aan de universiteit van Bonn. Al tijdens zijn schooltijd had Nietzsche een grote belangstelling voor de klassieke oudheid. Nietzsche werd in 1870 gevraagd hooglereaar in de klassieke filosofie te worden aan de universtiteit van Basel.

Boeken met mooie spreuken, uitspraken en citaten


Spreekwoorden, spreuken en zegswijzen weerspiegelen de mentaliteit van een volk. In alle tijden hebben de korte, kernachtige uitdrukkingen kunstenaars geboeid. Roemer Visscher, Cats, Hooft en Vondel hielden zich ermee bezig. Brueghel en Jan Steen lieten zich door spreekwoorden tot bonte, levendige taferelen inspireren. De verzameling van K. ter Laan heeft zich sinds het verschijnen in 1950 mogen verheugen in een grote populariteit. De unieke stijl van schrijven, het folkloristische, dialectale karakter en de oude gravures uit werken van Cats en Roemer Visscher maken het boek tot een begerenswaardig bezit.


Richard Bewes behandelt in dit boek de bekendste uitspraken van de laatste honderd jaar. Door deze citaten laat hij zien wat mensen tegenwoordig beweegt, en wat het contrast van dit denken is met de christelijke boodschap. Dit unieke boek laat zien waarom het christelijk geloof een zo radicaal alternatief is in onze postmoderne wereld.


Gerd de Ley (1944) publiceerde in 1973 zijn eerste grote citatenepos (Modern Citatenboek). Dit is geheel herziene, aangevulde en geactualiseerde versie ervan. Het bevat meer dan 11.000 citaten, uitspraken en aforismen uit de periode 1901-2000 van meer dan 5.000 auteurs, politici, acteurs, etc. onder wie vele Nederlanders en Vlamingen. De samenstelling is thematisch (man en vrouw, meisje, melancholie, mensheid, middelbare leeftijd, naslagwerk, maar door de opmaak en de originele inhoud ook een leesboek. Met korte bibliografieen van de auteurs en een handzaam register.


Last update: 04-01-2013
 

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com)