Hein Pragt Heinpragt.com    © Hein Pragt ( Facebook ,  )
Taalfoutje melden 
Volg site op Facebook 
 

Mooie spreuken, uitspraken, citaten van Albert Einstein.

Mijn hele leven ben ik al gek op spreuken, citaten en mooie uitspraken. Het zijn vaak korte zinnen die de kern van de zaak raken, soms humoristisch of cynisch waardoor ze complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk kunnen maken. Een leuke of inspirerende spreuk of citaat kan een presentatie levendiger maken en extra kracht geven. Op deze pagina staat een verzameling van leuke citaten van de bekende Duits, Amerikaans natuurkundige Albert Einstein. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Mooie citaten, spreuken en uitspraken van Albert Einstein


Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was.
(Albert Einstein)

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.
(Albert Einstein)

Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.
(Albert Einstein)

Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.
(Albert Einstein)

De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.
(Albert Einstein)

De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.
(Albert Einstein)

Vreugde hebben in observeren en begrijpen, is de mooiste gift van de natuur.
Albert Einstein)

Het meest onbegrijpelijke aan de wereld, is dat men haar begrijpen kan.
Albert Einstein)

Voor het invullen van een belastingformulier moet men filosoof zijn, dat is voor een wiskundige veel te moeilijk.
Albert Einstein)

Het geheim van creativiteit is weten hoe je bronnen te verbergen.
Albert Einstein)

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik nog niet heel zeker.
Albert Einstein)

De fantasie is belangrijker dan de kennis.
Albert Einstein)

Filosofen kauwen voortdurend zonder iets in de mond te hebben.
Albert Einstein)

Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.
Albert Einstein)

Geniale mensen zijn zelden ordelijk, ordelijken zelden geniaal.
Albert Einstein)

God speelt niet met dobbelstenen.
Albert Einstein)

Het meest onbegrijpelijke van het heelal is dat het begrijpelijk is.
Albert Einstein)

Nationalisme is een kinderziekte, het is de mazelen van de mensheid.
Albert Einstein)

Als we wisten wat we deden, heette het geen wetenschappelijk onderzoek.
Albert Einstein)

Ik reis graag, maar ik haat het om aan te komen.
Albert Einstein)

Een uur zitten bij een aardig meisje vliegt voorbij als een minuut, maar een minuut op een brandende kachel lijkt wel een uur. Dat is relativiteit.
Albert Einstein)

Om een lid van onbesproken gedrag van een kudde schapen te zijn, dient men eerst en vooral schaap te zijn.
Albert Einstein)

Alles moet zo simpel mogelijk gehouden worden, maar ook niet simpeler.
Albert Einstein)

Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.
Albert Einstein)

Ik denk nooit aan de toekomst, die komt al snel genoeg.
Albert Einstein)

De zwaartekracht is niet verantwoordelijk voor het feit dat mensen verliefd worden,
Albert Einstein)

Het is gemakkelijker een atoom te splitsen dan een vooroordeel weg te nemen.
Albert Einstein)

Alles wat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreŽerd door een indvidu dat kon werken in vrijheid.
Albert Einstein)

Niet alles dat geteld kan worden, is waardevol en niet alles wat waardevol is, kan geteld worden.
Albert Einstein)

Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden.
Albert Einstein)

Niemand weet met welke wapens de derde wereldoorlog zal uitgevochten worden, maar de vierde zal beslist worden met stokken en stenen.
Albert Einstein)

Wetenschap zonder religie is kreupel. Religie zonder wetenschap is blind.
Albert Einstein)

De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijkse denken.
Albert Einstein)

De meest belangrijke ideeŽn van de wetenschap zijn in de grond eenvoudig en kunnen als regel worden meegedeeld in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
Albert Einstein)

Je kan slechts op 2 manieren leven: alsof niets een wonder is en alsof alles een wonder is.
Albert Einstein)

Je kunt de problemen in je leven niet oplossen met dezelfde soort gedachten als die waarmee je de problemen in je leven hebt geroepen.
Albert Einstein)


De biografie van Albert Einstein.

Albert Einstein spreuken en citaten Albert Einstein was een Duits, Amerikaans natuurkundige.
Geboren in 1879, gestorven in 1955.

Einstein is vooral bekend geworden door de twee relativiteitstheorieŽn en hij publiceerde meer dan 300 wetenschappelijke en meer dan 150 niet-wetenschappelijke werken. In zijn latere jaren schreef Einstein uitvoerig over filosofische en politieke onderwerpen. Albert Einstein werd in een Joodse familie in het Duitse Keizerrijk geboren, Einsteins ouders waren liberale joden en daarmee religieus tolerant. Albert Einstein kreeg elementair onderricht in de joodse godsdienst en leerde viool spelen wat hij in zijn latere leven vaak deed ter ontspanning, terwijl hij tegelijkertijd wetenschappelijke problemen overdacht. Geboren in Duitsland woonde hij later in ItaliŽ, Zwitserland en Oostenrijk voor hij terugkeerde naar Duitsland. Toen Adolf Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, besloot Einstein zich in de VS te vestigen. Einsteins pacifisme en joodse afkomst waren een doorn in het oog van Duitse nationalisten en antisemieten. Nadat hij wereldberoemd was geworden groeide deze antisemitische haat tegen hem, en er ontstond zelfs een georganiseerde campagne onder Duitse natuurkundigen om zijn theorieŽn in diskrediet te brengen.

Toen Adolf Hitler in Duitsland aan de macht kwam bereikte de haatcampagne tegen Einstein nieuwe hoogten. Einstein was toen in de Verenigde Staten, waar hij Amerikaans staatsburger werd in 1940. Op 2 augustus 1939 schreef Einstein een brief aan de Amerikaanse president Roosevelt, waarin hij waarschuwde dat Duitsland bezig was een atoombom te ontwikkelen. Hiermee liep hij vooruit op de latere beslissing van Roosevelt van oktober 1941 om de atoombom eerder te maken dan de Duitsers. Na de Tweede Wereldoorlog waarschuwde Einstein publiekelijk voor de mogelijk catastrofale gevolgen van een kernwapenwedloop. In zijn latere jaren was hij socialistisch gezind.

Einstein stierf in zijn slaap in een ziekenhuis in Princeton op 18 april 1955 vanwege een gebarsten aneurysma van de aorta. De artsen wilden hem opereren maar Einstein weigerde dit, omdat hij zijn leven niet onnodig wilde rekken maar waardig wilde sterven. Zijn lichaam werd gecremeerd en de as werd op een geheime plaats uitgestrooid want Einstein moest niets hebben van de verering van het grote publiek en wilde hiermee een bedevaartsoord voorkomen. Zijn familie had wel toestemming gegeven voor een autopsie en Einsteins hersenen werden onderzocht door Dr. Thomas Stoltz Harvey en deze bewaarde ze vervolgens in een bokaal gevuld met formaldehyde in zijn laboratorium. In 1999 vond een team aan de McMaster-Universiteit dat het deel van de hersenen dat gebruikt wordt voor wiskundig denken, ruimtelijke herkenning en bewegingsinzicht 15% breder was dan bij normale mensen.


Boeken met mooie spreuken, uitspraken en citaten

boek boek bestellen Prisma Van De Citaten - 3001 moderne aforismen. Spreekwoorden zijn volkswijsheden waarvan de bedenker onbekend is gebleven: het zijn anonieme aforismen. Citaten daarentegen zijn levenswijsheden die onlosmakelijk met een persoon zijn verbonden. In dit naslagwerk zijn 3001 citaten samengebracht, die allen werden geschreven of uitgesproken in de 19e of 20e eeuw. Daarmee is de aforismenverzameling in dit boek sterk gewijzigd ten opzichte van de vorige druk en is de nadruk veel meer komen te liggen op de hedendaagse citaten. Citaten van auteurs die in 1900 niet meer leefden zijn komen te vervallen, die van veel eigentijdse aforistici (zoals Bomans, Carmiggelt, Komrij, Rubinstein en Scheepmakeer) zijn toegevoegd. Verder is de selectie met ingang van deze druk niet alleen gerangschikt rond een aantal thema's maar tevens naar chronologie (van heden naar verleden).


boek boek bestellen Bekende Citaten Uit Het Dagelijks Taalgebruik. - Dit verzorgd uitgegeven boek is geen citatenomnibus maar schetst beknopt (meestal in twee bladzijden) de geschiedenis van 250 bekende zegswijzen. Ze hebben gemeen dat ze allemaal oorspronkelijk citaten zijn: uit literatuur, reclame, politiek, film, etc. ('Omgevallen boekenkast', 'Heeft aangebrand ook voetjes, moeder Aagt', 'La condition humaine', 'Small is beautiful', 'Indie verloren, rampspoed geboren'). Ze staan alfabetisch op kernwoord geordend. De schrijver lijkt niet ten onrechte zeer velen te bedanken: zo veelsoortig is de kennis hier vergaard. Het bronnenregister is wat warrig door de van de normale bibliografieen afwijkende beschrijvingen. Het zakenregister had wellicht beter geciteerden en woorden uit de citaten apart kunnen geven. De inleiding geeft zowel aandacht aan soorten citaten als aan fenomenen als Pim Fortuyn. Het hele boek is fris en zeer leesbaar geschreven, steeds vrij uitvoerig, maar dan onvermijdelijk over een relatief klein aantal citaten. De uitleg is voor liefhebbers, niet voor feestsprekers die een passend woord zoeken. Bij alle uitgaan van niet de oorspronkelijke formulering zijn toch bewijsplaatsen en verwijzingen geenszins vergeten.


boek boek bestellen Citaten en gezegden - We herinneren ze ons als de dag van heden, de expressies die ons na een catastrofe zowel als na victorie werden doorgegeven. We verhalen erover, delen het met onze kennissen en vrienden. We gebruiken ze zelfs bij de dagdagelijkse dingen. Vluchtig ontleden we hier en daar wat woorden. Geven wel eens een andere betekenis aan zinnen maar wat we er ook mee doen ze blijven vluchtig in ons beleven aanwezig. Sommige gezegden vinden we te simpel, andere vinden we dan weer te geleerd. We gebruiken daarom enkel de deze die men ons in alle eenvoud heeft doorgeleerd. Vanuit onze jeugd memoriseerden we ze als onderdeel van vragen op examens. Als slotwoord van onze leraar Latijn. Soms zelfs als rake zin achter pot en pint. Maar immer aanwezig als we een statement wilden: Ab imo pectore, zeg maar, uit de grond van het hart.Last update: 04-01-2013
 

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com)