Spirituele spreuken, uitspraken en citaten.

hein pragt pasfoto Mijn hele leven ben ik al gek op mooie spirituele spreuken, uitspraken en citaten, ik heb ook op mijn toilet een prikbord met daarop een aantal (vaak sprituele) spreuken en wijsheden in de vorm van kleine kaartjes hangen, om mij telkens weer te wijzen op mijn eigen valkuilen. Deze spirituele spreuken en citaten zijn vaak kernachtige korte zinnen die complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk maken. Op deze pagina staat een verzameling spreuken, uitspraken, citaten en gezegden met als thema spiritualiteit in de ruimste zin van het woord. Het zijn mooie inspirernde levenswijsheden over liefde, geluk, vriendschap, wijsheid, inzicht, loslaten en leven en dood. U kunt deze mooie spreuken bijvoorbeel als oneliner gebruiken op uw profielpagina van Twitter, Facebook, Google+ of andere sociale media websites om een positieve boodschap uit te zenden, of net als ik een prikbord te maken met daarop de voor u meest belangrijke spreuken en levenswijsheden. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Diverse mooie spirituele spreuken, citaten en uitspraken


Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.
(Khalil Gibran)

Als je iets aardiger naar jezelf kijkt, kun je ook aardiger naar de wereld kijken
(Barbara Tammes)

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.
(Lao-Tse)

Als je zwakheden hebt, betekent dat niet je zwak bent maar dat je compleet bent.
(Deepak Chopra)

Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting.
(Lao Tse)

Bejegen goede mensen goed. Bejegen niet-goede mensen eveneens goed. Dat is hoe goedheid ontstaat.
(Lao Tse)

Bestaan is een feit, leven is een kunst.
(Sri Sri Ravi Shankar)

Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen.
(Khaled Hosseini)

De aarde schuilt in een korrel zand, het heelal in een bloemblad puur, de oneindigheid in de palm van uw hand en de eeuwigheid in een uur.
(William Blake)

De hemel en aarde kunnen lang leven, omdat ze niet voor zichzelf leven.
(Lao-Tse)

De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden.
(Bram Moerland)

De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
(Confucius)

Door ergens een punt achter te zetten heb de de mogelijkheid om opnieuw te beginnen.
(Onbekend)

Door genegenheid breng je mensen op andere gedachten, niet door woede
(Dalai Lama)

Door haar blaadjes te plukken vergaar je de schoonheid van de bloem niet.
(Rabindranath Tagore)

Duisternis kan niet worden verdreven met meer duisternis.
(Thich Nhat Hanh)

Er is niemand van wie je niet iets zou kunnen leren.
(Dag Hammarskjöld)Hemel, aarde en ik leven samen, en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid.
(Chuang Tzu)

Het doel van alle ervaring is de werkelijke waarde der dingen te ontdekken
(Krishnamurti)

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.
(Laurillard)

Het leven heeft zijn eigen verborgen krachten, die je alleen kunt ontdekken door te leven.
(Soren Kierkegaard)

Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude.
(C.G. Jung)

Het verleden is voorbij, de toekomst is nog niet aangebroken. Het enige wat we werkelijk hebben is het nu.
(Sogyal Rinpoche)

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
(R. Ascham)

Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnengaan.
(Chinees gezegde)

Luisteren betekent voor velen, wachten totdat de ander is uitgesproken.
(Onbekend)

Met een gesloten hart door het leven gaan, is als het maken van een zeereis in het ruim van het schip.
(Onbekend)

Of iets verspilde tijd is, hangt af van wat je met de ervaring doet.
(Auguste Rodin)

Verwondering vormt de basis van alle kennis.
(Abraham Joshua Hesche)

Vriendelijkheid is de gouden schakel die de wereld bijeen houdt
(Johann Wolfgang von Goethe)

Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
(Krishnamurti)

Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid.
(Aurelius Augustinus)

Waar je ook gaat, neem altijd je eigen stilte mee.
(Deepak Chopra)

Wie de herfst niet toelaat, komt nooit tot een lente.
(Paul de Blot)

Wijsheid begint met verwondering.
(Socrates)

Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur. Ze zijn slechts in tegenspraak met wat we over de natuur weten.
(Augustinus)

Zonder zelf kleiner te worden, kan je anderen doen groeien.
(Lao Tse)Spirituele spreuken en citaten van Eckhart Tolle


Accepteren van dat wat is bevrijdt je onmiddellijk van de identificatie met je denken en verbindt je aldus opnieuw met ZIJN.
(Eckhart Tolle)

Als het dwangmatige vluchten voor het nu stopt, stroomt de vreugde van zijn in alles wat je doet.
(Eckhart Tolle)

Als je je niet thuis voelt in het NU maakt het niet uit waar je heen gaat. Want je neemt je onbehagen overal mee naartoe.
(Eckhart Tolle)

De kwaliteit van je bewustzijn op dit moment is bepalend voor de toekomst, die uiteraard uitsluitend in het Nu kan worden ervaren.
(Eckhart Tolle)

Dogma's -religieus, politiek of wetenschappelijk- zijn collectieve conceptuele gevangenissen. Vreemd is, dat mensen houden van hun gevangeniscel, omdat die hun een gevoel geeft van 'Ik weet het'.
(Eckhart Tolle)

Ga door de poort van het nu. Als je denken zijn dichtheid verliest, word je doorschijnend, als een bloem. Geest (het vormloze) schijnt door jouw in de wereld.
(Eckhart Tolle)

Hoe spiritueel je bent heeft niets te maken met waar je in gelooft maar heeft alles te maken met jouw bewustzijnsstaat.
(Eckhart Tolle)

Je bent nooit wezenlijker, dieper jezelf, dan wanneer je stil bent.
(Eckhart Tolle)

Je kunt jezelf niet vinden door naar het verleden te gaan. Je kunt jezelf vinden door in het heden te komen.
(Eckhart Tolle)

Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn in plaats van verdwaald te zijn in je verstand.
(Eckhart Tolle)

Maak er een gewoonte van om je aandacht terug te trekken uit verleden en toekomst wanneer je die niet nodig hebt.
(Eckhart Tolle)

Ongelukkig zijn komt uiteindelijk niet voort uit levenssituaties maar uit de conditionering van je denken.
(Eckhart Tolle)

Wanneer er geen uitweg is, dan is er altijd nog een weg doorheen.
(Eckhart Tolle)

Zolang je geen toegang kunt krijgen tot de macht van het Nu, laat elke emotionele pijn die je ervaart een residu van pijn achter dat in je voortleeft.
(Eckhart Tolle)

Zoek een boom en laat hem je leren wat stilte is.
(Eckhart Tolle)


Spirituele spreuken en citaten van de Dalai Lama


Als je jeuk hebt, is het plezierig om te krabben. Maar het is beter helemaal geen jeuk te hebben.
(Dalai Lama)

Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na. Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden. Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden.
(Dalai Lama)

Beoordeel je succes naar hetgeen je moest opgeven om het te bereiken.
(Dalai Lama)

Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over jou. Het is loslaten van de last die je met je meedraagt.
(Dalai Lama)

Door genegenheid breng je mensen op andere gedachten, niet door woede.
(Dalai Lama)

Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg!
(Dalai Lama)

In een samenleving waarin mensen behoefte hebben aan vooruitgang is het van essentieel belang dat ze vrijheid bezitten.
(Dalai Lama)

In tijden van grote tegenslag bestaat het grootste vermogen om goed te doen, zowel voor jezelf als voor anderen.
(Dalai Lama)

Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken.
(Dalai Lama)

Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak. Zonder beide kan de mensheid niet overleven.
(Dalai Lama)

Tempels zijn niet nodig, ingewikkelde filosofieën zijn niet nodig, Onze eigen hersenen, ons eigen hart is onze tempel; mijn filosofie is vriendelijkheid.
(Dalai Lama)

Vergeet wie je dacht te zijn, en accepteer wie je bent.
(Dalai Lama)

Verlies nooit het vertrouwen in de waarheid.
(Dalai Lama)

Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk.
(Dalai Lama)

Waar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is de woede een teken van zwakte.
(Dalai Lama)

Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld.
(Dalai Lama)

Wees vriendelijk wanneer mogelijk. Het is altijd mogelijk.
(Dalai Lama)


Spirituele spreuken en citaten van de Boeddha


Alle beschrijvingen van de werkelijkheid zijn tijdelijke veronderstellingen.
(Boeddha)

Alle wezens zijn bang voor pijn en vrezen de dood. Verplaats u in hun situatie en laat hen met rust.
(Boeddha)

Als je mededogen niet ook betrekking heeft op jezelf, dan is het incompleet.
(Boeddha)

Als je met boosheid reageert op boosheid, schep je alleen meer boosheid.
(Boeddha)

Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.
(Boeddha)

Een dwaas die weet dat hij een dwaas is, is al wijzer dan een dwaas die denkt dat hij wijs is.
(Boeddha)

Elke gedachte die in de ziel valt, is een zaadje dat ontkiemt en in stilte verder groeit.
(Boeddha)

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.
(Boeddha)

Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.
(Boeddha)

Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten te erkennen.
(Boeddha)

Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie.
(Boeddha)

Wees zelf de verandering die je wil zien.
(Mahatma Gandhi)


Spirituele spreuken en citaten van Mahatma Gandhi


Als ik het te druk heb betekent dit dat ik meer moet mediteren.
(Mahatma Gandhi)

Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.
(Mahatma Gandhi)

Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.
(Mahatma Gandhi)

Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.
(Mahatma Gandhi)

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.
(Mahatma Gandhi)

De roem ligt in het pogen zijn doel te bereiken, niet in het bereiken ervan.
(Mahatma Gandhi)

Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind.
(Mahatma Gandhi)

Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.
(Mahatma Gandhi)

Geluk is als wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn.
(Mahatma Gandhi)

Vergeven is een kenmerk van de sterken.
(Mahatma Gandhi)

Eckhart Tolle spreuken en citatenEckhart Tolle is een Duitse leraar en auteur op het gebied van spiritualiteit. Hij is geboren als Ulrich Tolle in in 1948 te Lünen in Duitsland. Hij heeft diverse spirituele boeken geschreven. Hij woonde vanaf zijn dertiende bij zijn vader in Spanje en rond zijn twintigste verhuisde hij naar Engeland. Hij bezocht de Universiteit van Londen en de Universiteit van Cambridge en op zijn negentwintigste ervoer hij een 'spirituele transformatie' die het begin van zijn leven als spiritueel raadsman en leraar markeerde. Tegenwoordig woont hij in de Canadese stad Vancouver en zijn eerste boek The Power of Now ("De Kracht van het Nu") was nummer één op de New York Times bestsellerslijst.

Dalai Lama spreuken en citatenDe dalai lama is sinds 1578 de belangrijkste spiritueel leider van het Tibetaans boeddhisme. Vanaf de regering van de grote vijfde dalai lama, was de dalai lama ook de hoogste politieke leider van Tibet. De huidige, veertiende dalai lama is Tenzin Gyatso hij werd geboren in 1935. De dalai lama wordt door veel volgelingen van het Tibetaans boeddhisme gezien als hun spiritueel leider. Na zijn vlucht uit Tibet leidde hij de Tibetaanse regering in ballingschap vanuit McLeod Ganj bij Dharamsala, tot hij in het kader van de politieke hervormingen in 1990 de macht overdroeg aan het Tibetaans parlement in ballingschap, dat rechtstreeks gekozen wordt.

Boeddha spreuken en citatenBoeddha was een spirituele leider die volgens de historische wetenschap waarschijnlijk leefde van ca. 450 v. Chr. tot ca. 370 v. Chr. in India. Volgens religieuze overleveringen bereikte Gautama Boeddha complete en volledige verlichting (het Boeddhaschap). Gautama Boeddha wordt ook wel de Sakjamoeni (sakyamuni) Boeddha genoemd en werd geboren als Siddhartha Gautama. De naam Siddhartha betekent: hij, wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is. Vaak wordt hij kortweg "de Boeddha" of "Boeddha" genoemd. Boeddha betekent 'hij die ontwaakt (verlicht) is'. De titel Boeddha wordt gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma (de waarheid, de natuurlijke ordening der dingen) ontdekt heeft en verlichting heeft bereikt.

Mahatma Gandhi spreuken en citatenMohandas Karamchand Gandhi (1869 - 1948), vaak Mahatma Gandhi genoemd, was een Indiaas politicus. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie. Gandhi spande zich ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims in India. Hij werd in 1948 in New Delhi vermoord door een extremistische hindoeďst. Zijn geboortedag wordt gevierd als Gandhi Jayanti, een dag waarop mensen van vele gezinnen hun held herdenken.

Boeken met spirituele spreuken, uitspraken en citaten

boekboek bestellenSpiritualiteit - 200 wijze, verrassende, mooie en diepzinnige citaten over de geestelijke wereld. De menselijke geest, zelf al een ongrijpbaar fenomeen, worstelt met dergelijke vragen, en heeft in alle tijden en culturen antwoorden gevonden die de mens doen uitstijgen boven de materie. Een kleine maar gevarieerde selectie van deze wijsheid en die inzichten hebben wij in deze bundel bijeen gebracht. U zult ontdekken dat de antwoorden verschillen, elkaar soms zelfs tegenspreken - het gaat hier dan ook bij uitstek over het onmeetbare. Daarnaast komt u enkele meer aardse geluiden tegen; het is immers niet iedereen gegeven om steeds op ijle hoogten te verkeren. Spiritualiteit heeft, zoals Rabindranath Tagore verwoordde, te maken met het ontwaken van de ziel. Maar ook met zelfrealisatie, zoeken naar de zin van het leven en het bereiken van verlichting. De citaten in deze bundel hebben daar onder meer betrekking op en zijn zorgvuldig geselecteerd. Ze zetten aan tot overdenking en sommige blijven nog lang nabranden. Het is een onconventionele bundel omdat er citaten zijn opgenomen van de meest bonte mengeling van personen die men zich kan voorstellen: van Einstein tot Char en van Sting tot Boeddha. Er zijn verder opvallend veel citaten te vinden van bekende Nederlanders als Freddy Heineken, Louis Couperus, Freek de Jonge en Hella Haasse. Deze citatenbundel maakt deel uit van een reeks citatenbundels van Servire. De eerste editie van dit boek verscheen als gelegenheidsuitgave van de Winkels in wijsheid.


boekboek bestellenHet kleine boekje van de inspiratie - In Het kleine boekje van de inspiratie moedigt de Dalai Lama je aan je te concentreren op de mooie dingen om je heen, om zo inspiratie te vinden. Hij wijst op de noodzaak van tolerantie, eerlijkheid en vergeving en draagt eenvoudige en krachtige boodschappen uit over vrede en compassie. Tenzin Gyatso, Zijne Heiligheid de Veertiende Dalai lama, is de spiritueel leider van het Tibetaanse volk. Zijn inspanningen voor de mensenrechten en wereldvrede hebben hem internationale erkenning opgeleverd. Dit boekje, eerder uitgegeven als de Dalai Lama Dagkalender 2009, staat boordevol inspirerende boodschappen, die uitnodigen tot meditatie en concentratie op de mooie dingen in het leven. De boodschappen zijn eenvoudig, maar juist door deze eenvoud krachtig. Het zal de geinteresseerde in de Dalai Lama zeker aanspreken. De teksten zijn goed leesbaar, kort en inspirerend. Aantrekkelijke opmaak.

Last update: 11-12-2017

 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn