Spirituele spreuken, uitspraken en citaten.

Mijn hele leven ben ik al gek op mooie spirituele spreuken, uitspraken en citaten, ik heb ook op mijn toilet een prikbord met daarop een aantal (vaak sprituele) spreuken en wijsheden in de vorm van kleine kaartjes hangen, om mij telkens weer te wijzen op mijn eigen valkuilen. Deze spirituele spreuken en citaten zijn vaak kernachtige korte zinnen die complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk maken. Op deze pagina staat een verzameling spreuken, uitspraken, citaten en gezegden met als thema spiritualiteit in de ruimste zin van het woord. Het zijn mooie inspirernde levenswijsheden over liefde, geluk, vriendschap, wijsheid, inzicht, loslaten en leven en dood. U kunt deze mooie spreuken bijvoorbeel als oneliner gebruiken op uw profielpagina van Twitter, Facebook, Google+ of andere sociale media websites om een positieve boodschap uit te zenden, of net als ik een prikbord te maken met daarop de voor u meest belangrijke spreuken en levenswijsheden. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Diverse mooie spirituele spreuken, citaten en uitspraken


Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.
(Khalil Gibran)

Als je iets aardiger naar jezelf kijkt, kun je ook aardiger naar de wereld kijken
(Barbara Tammes)

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.
(Lao-Tse)

Als je zwakheden hebt, betekent dat niet je zwak bent maar dat je compleet bent.
(Deepak Chopra)

Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting.
(Lao Tse)

Bejegen goede mensen goed. Bejegen niet-goede mensen eveneens goed. Dat is hoe goedheid ontstaat.
(Lao Tse)

Bestaan is een feit, leven is een kunst.
(Sri Sri Ravi Shankar)

Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen.
(Khaled Hosseini)

De aarde schuilt in een korrel zand, het heelal in een bloemblad puur, de oneindigheid in de palm van uw hand en de eeuwigheid in een uur.
(William Blake)

De hemel en aarde kunnen lang leven, omdat ze niet voor zichzelf leven.
(Lao-Tse)

De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden.
(Bram Moerland)

De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
(Confucius)

Door ergens een punt achter te zetten heb de de mogelijkheid om opnieuw te beginnen.
(Onbekend)

Door genegenheid breng je mensen op andere gedachten, niet door woede
(Dalai Lama)

Door haar blaadjes te plukken vergaar je de schoonheid van de bloem niet.
(Rabindranath Tagore)

Duisternis kan niet worden verdreven met meer duisternis.
(Thich Nhat Hanh)

Er is niemand van wie je niet iets zou kunnen leren.
(Dag Hammarskjöld)

Hemel, aarde en ik leven samen, en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid.
(Chuang Tzu)

Het doel van alle ervaring is de werkelijke waarde der dingen te ontdekken
(Krishnamurti)

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.
(Laurillard)

Het leven heeft zijn eigen verborgen krachten, die je alleen kunt ontdekken door te leven.
(Soren Kierkegaard)

Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude.
(C.G. Jung)

Het verleden is voorbij, de toekomst is nog niet aangebroken. Het enige wat we werkelijk hebben is het nu.
(Sogyal Rinpoche)

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
(R. Ascham)

Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnengaan.
(Chinees gezegde)

Luisteren betekent voor velen, wachten totdat de ander is uitgesproken.
(Onbekend)

Met een gesloten hart door het leven gaan, is als het maken van een zeereis in het ruim van het schip.
(Onbekend)

Of iets verspilde tijd is, hangt af van wat je met de ervaring doet.
(Auguste Rodin)

Verwondering vormt de basis van alle kennis.
(Abraham Joshua Hesche)

Vriendelijkheid is de gouden schakel die de wereld bijeen houdt
(Johann Wolfgang von Goethe)

Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
(Krishnamurti)

Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid.
(Aurelius Augustinus)

Waar je ook gaat, neem altijd je eigen stilte mee.
(Deepak Chopra)

Wie de herfst niet toelaat, komt nooit tot een lente.
(Paul de Blot)

Wijsheid begint met verwondering.
(Socrates)

Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur. Ze zijn slechts in tegenspraak met wat we over de natuur weten.
(Augustinus)

Zonder zelf kleiner te worden, kan je anderen doen groeien.
(Lao Tse)Spirituele spreuken en citaten van Eckhart Tolle


Accepteren van dat wat is bevrijdt je onmiddellijk van de identificatie met je denken en verbindt je aldus opnieuw met ZIJN.
(Eckhart Tolle)

Als het dwangmatige vluchten voor het nu stopt, stroomt de vreugde van zijn in alles wat je doet.
(Eckhart Tolle)

Als je je niet thuis voelt in het NU maakt het niet uit waar je heen gaat. Want je neemt je onbehagen overal mee naartoe.
(Eckhart Tolle)

De kwaliteit van je bewustzijn op dit moment is bepalend voor de toekomst, die uiteraard uitsluitend in het Nu kan worden ervaren.
(Eckhart Tolle)

Dogma's -religieus, politiek of wetenschappelijk- zijn collectieve conceptuele gevangenissen. Vreemd is, dat mensen houden van hun gevangeniscel, omdat die hun een gevoel geeft van 'Ik weet het'.
(Eckhart Tolle)

Ga door de poort van het nu. Als je denken zijn dichtheid verliest, word je doorschijnend, als een bloem. Geest (het vormloze) schijnt door jouw in de wereld.
(Eckhart Tolle)

Hoe spiritueel je bent heeft niets te maken met waar je in gelooft maar heeft alles te maken met jouw bewustzijnsstaat.
(Eckhart Tolle)

Je bent nooit wezenlijker, dieper jezelf, dan wanneer je stil bent.
(Eckhart Tolle)

Je kunt jezelf niet vinden door naar het verleden te gaan. Je kunt jezelf vinden door in het heden te komen.
(Eckhart Tolle)

Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn in plaats van verdwaald te zijn in je verstand.
(Eckhart Tolle)

Maak er een gewoonte van om je aandacht terug te trekken uit verleden en toekomst wanneer je die niet nodig hebt.
(Eckhart Tolle)

Ongelukkig zijn komt uiteindelijk niet voort uit levenssituaties maar uit de conditionering van je denken.
(Eckhart Tolle)

Wanneer er geen uitweg is, dan is er altijd nog een weg doorheen.
(Eckhart Tolle)

Zolang je geen toegang kunt krijgen tot de macht van het Nu, laat elke emotionele pijn die je ervaart een residu van pijn achter dat in je voortleeft.
(Eckhart Tolle)

Zoek een boom en laat hem je leren wat stilte is.
(Eckhart Tolle)

Spirituele spreuken en citaten van de Dalai Lama


Als je jeuk hebt, is het plezierig om te krabben. Maar het is beter helemaal geen jeuk te hebben.
(Dalai Lama)

Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na. Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden. Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden.
(Dalai Lama)

Beoordeel je succes naar hetgeen je moest opgeven om het te bereiken.
(Dalai Lama)

Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over jou. Het is loslaten van de last die je met je meedraagt.
(Dalai Lama)

Door genegenheid breng je mensen op andere gedachten, niet door woede.
(Dalai Lama)

Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg!
(Dalai Lama)

In een samenleving waarin mensen behoefte hebben aan vooruitgang is het van essentieel belang dat ze vrijheid bezitten.
(Dalai Lama)

In tijden van grote tegenslag bestaat het grootste vermogen om goed te doen, zowel voor jezelf als voor anderen.
(Dalai Lama)

Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken.
(Dalai Lama)

Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak. Zonder beide kan de mensheid niet overleven.
(Dalai Lama)

Tempels zijn niet nodig, ingewikkelde filosofieën zijn niet nodig, Onze eigen hersenen, ons eigen hart is onze tempel; mijn filosofie is vriendelijkheid.
(Dalai Lama)

Vergeet wie je dacht te zijn, en accepteer wie je bent.
(Dalai Lama)

Verlies nooit het vertrouwen in de waarheid.
(Dalai Lama)

Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk.
(Dalai Lama)

Waar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is de woede een teken van zwakte.
(Dalai Lama)

Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld.
(Dalai Lama)

Wees vriendelijk wanneer mogelijk. Het is altijd mogelijk.
(Dalai Lama)

Spirituele spreuken en citaten van de Boeddha


Alle beschrijvingen van de werkelijkheid zijn tijdelijke veronderstellingen.
(Boeddha)

Alle wezens zijn bang voor pijn en vrezen de dood. Verplaats u in hun situatie en laat hen met rust.
(Boeddha)

Als je mededogen niet ook betrekking heeft op jezelf, dan is het incompleet.
(Boeddha)

Als je met boosheid reageert op boosheid, schep je alleen meer boosheid.
(Boeddha)

Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.
(Boeddha)

Een dwaas die weet dat hij een dwaas is, is al wijzer dan een dwaas die denkt dat hij wijs is.
(Boeddha)

Elke gedachte die in de ziel valt, is een zaadje dat ontkiemt en in stilte verder groeit.
(Boeddha)

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.
(Boeddha)

Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.
(Boeddha)

Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten te erkennen.
(Boeddha)

Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie.
(Boeddha)

Spirituele spreuken en citaten van Mahatma Gandhi


Wees zelf de verandering die je wil zien.
(Mahatma Gandhi)

Als ik het te druk heb betekent dit dat ik meer moet mediteren.
(Mahatma Gandhi)

Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.
(Mahatma Gandhi)

Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.
(Mahatma Gandhi)

Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.
(Mahatma Gandhi)

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.
(Mahatma Gandhi)

De roem ligt in het pogen zijn doel te bereiken, niet in het bereiken ervan.
(Mahatma Gandhi)

Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind.
(Mahatma Gandhi)

Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.
(Mahatma Gandhi)

Geluk is als wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn.
(Mahatma Gandhi)

Vergeven is een kenmerk van de sterken.
(Mahatma Gandhi)

Mooie spirituele inspiratiekaarten.


Vandaag vat ik niets persoonlijk op.
Wat een ander over mij zegt,
is de waarheid van de ander,
en hoeft niet de mijne te zijn!
Vandaag ga ik ervan uit dat ik
niets 'moet'. Ik doe dingen
omdat ik ze wil, kan of mag.
Voordat u spreekt, moet u
uzelf altijd drie dingen afvragen:
Is het waar?
Is het vriendelijk?
Is het nodig?
Als je geen verwachtingen hebt,
ontstaat ruimte voor verrassingen.
(Marieke Stoop)
Om nieuwe dingen in je leven
toe te laten, zul je
soms eerst oude dingen
los moeten laten.
Succes zal nooit een grote stap
in de toekomst zijn,
succes is altijd een kleine stap
die je nu neemt.
(J. Martensson)
Loslaten is niet het einde
van de wereld, het is
het begin van een nieuw leven.
Verwarring is een signaal
dat je op het punt staat
iets nieuws te leren!
(Anné Linden)
Moed is bang zijn,
en toch doen!
Je maakt of een stap voorwaarts
naar persoonlijke groei,
of een stap terug naar veiligheid.
(Abraham Maslow)
Ooit, wanneer je op een dag
terugblikt, zullen
de jaren van worsteling
de allermooiste blijken.
(Sigmund Freud)
Stel je maar eens voor dat
iedereen die op je pad komt
naar je toe is gestuurd
om je iets te leren.
(Kay Pollak)
Alles wat je doet, kan mislukken,
maar de risico's van niets doen
zijn veel groter.
(ShirleyWilliams)
Wacht veranderingen niet af,
veroorzaak ze zelf!
Wat vanuit het hart komt,
kost geen moeite!
(Bert Hellinger)
Leer van de fouten van anderen,
je hebt niet genoeg tijd
om ze allemaal zelf te maken.
(Dalai Lama)
Laat u niet leiden door
het slechte karakter
van anderen.
Geef elke dag de kans
om de mooiste van
je leven te worden.
(Mark Twain)
Het leven brengt u naar
onbekende plaatsen,
liefde brengt u naar huis.
Geniet van de kleine dingen,
op een dag zult u ontdekken,
dat dit de grote dingen waren.
Wanneer was de laatste keer
dat u iets voor de
eerste keer deed?
Leer van gisteren,
leef vandaag
en hoop op morgen.
Een eenvoudige wijze
om gelukkig te worden
is alles los te laten
wat u ongelukkig maakt.
Sommige mensen voelen de regen,
anderen worden gewoon nat.
Het verschil tussen
wie u bent
en wie u wilt zijn,
is wat u doet.
Vandaag is een perfecte dag
om uw droom te verwezenlijken.
Het maakt niet uit hoe mensen
over u denken, het is belangrijk
hoe u over zichzelf denkt.
Mensen die gek genoeg zijn
om te denken dat ze de wereld
kunnen veranderen,
doen dit meestal ook.
Herinner uzelf af en toe
dat het oké is
om niet perfect te zijn.
U bent nooit te oud
om een nieuwe droom
te volgen.
Laat u niet leiden
door anderen
maar leid uzelf.
De tijd hebben is de tijd nemen.
We stoppen niet met spelen
omdat we oud worden,
we worden oud
omdat we stoppen met spelen.
Geloof dat u het kunt
en u bent al halverwege.
Hoe meer kennissen men heef,
des te minder men
de mensen kent.
Ontsteek geen vuur
dat je niet meer doven kunt.
Een boot die niet vastgelegd is,
drijft met de stroom mee.
Wie geen vertrouwen stelt in anderen,
zal ook nimmer het vertrouwen
van anderen winnen.
(Lao-tse)
Soms kan een nederlaag
ook een overwinning zijn.
Te weten wat men weet
en te weten wat men niet weet,
dat is kennis.
(Confucius)
Wantrouwen is een teken van zwakte.
(Mahatma Gandhi)
De allergrootste dwazen en de allergrootste wijzen slagen gemakkelijk in het leven;
degenen die daar tussenin staan hebben het echter moeilijk.
Wie de harten van anderen wil winnen
moet eerst heer over zichzelf zijn.
(Wen-tse)
Verlangen naar de toekomst wijst
op de wens het heden te vermijden.
(Krishnamurti)
Behoor niet tot diegenen
die voor hun
daden slechts beloning zoeken.
(Bhagavat Gita)
Gelijk de akker door onkruid
bedorven wordt, zo wordt de mens
dat door zijn begeerte.
(Boeddha)
De zekerste manier om bedrogen
te worden is zich slimmer
voor te doen dan anderen.
(Confucius)
De wijze moet zijn eigen fouten overdenken niet die
van een ander.
(Onbekend)
In de strijd om de waarheid is strijd
vaak de enige waarheid.
(Onbekend)
Wie alles voor gemakkelijk houdt
zal veel moeilijkheden kennen.
(Lao-tse)
De dwaas doet wat hij niet laten kan
de wijze laat wat hij niet doen kan.
(Onbekend)
Gelijk hebben hangt niet af
van een luide stem.
(Onbekend)
De echte geleerde schaamt zich niet
voor het stellen van vragen
aan ondergeschikten.
(Onbekend)
Wie voor niets bang is
wordt door het gevaar verrast.
(Confucius)
De mens kent zijn zwakheid
net zomin als de os
zijn kracht.
(Onbekend)
Wie aan niets is gehecht
heeft geen verlies te vrezen.
(Lao-tse)
De woorden van de waarheid
zijn zelden aangenaam.
(Onbekend)
Voordat je je opmaakt de wereld
te gaan verbeteren, ga drie keer
door je eigen huis.
(Onbekend)

Bibliografieën

Eckhart Tolle spreuken en citatenEckhart Tolle is een Duitse leraar en auteur op het gebied van spiritualiteit. Hij is geboren als Ulrich Tolle in in 1948 te Lünen in Duitsland. Hij heeft diverse spirituele boeken geschreven. Hij woonde vanaf zijn dertiende bij zijn vader in Spanje en rond zijn twintigste verhuisde hij naar Engeland. Hij bezocht de Universiteit van Londen en de Universiteit van Cambridge en op zijn negentwintigste ervoer hij een 'spirituele transformatie' die het begin van zijn leven als spiritueel raadsman en leraar markeerde. Tegenwoordig woont hij in de Canadese stad Vancouver en zijn eerste boek The Power of Now ("De Kracht van het Nu") was nummer één op de New York Times bestsellerslijst.

Dalai Lama spreuken en citatenDe dalai lama is sinds 1578 de belangrijkste spiritueel leider van het Tibetaans Boeddhisme. Vanaf de regering van de grote vijfde dalai lama, was de dalai lama ook de hoogste politieke leider van Tibet. De huidige, veertiende dalai lama is Tenzin Gyatso hij werd geboren in 1935. De dalai lama wordt door veel volgelingen van het Tibetaans Boeddhisme gezien als hun spiritueel leider. Na zijn vlucht uit Tibet leidde hij de Tibetaanse regering in ballingschap vanuit McLeod Ganj bij Dharamsala, tot hij in het kader van de politieke hervormingen in 1990 de macht overdroeg aan het Tibetaans parlement in ballingschap, dat rechtstreeks gekozen wordt.

Boeddha spreuken en citatenBoeddha was een spirituele leider die volgens de historische wetenschap waarschijnlijk leefde van ca. 450 v. Chr. tot ca. 370 v. Chr. in India. Volgens religieuze overleveringen bereikte Gautama Boeddha complete en volledige verlichting (het Boeddhaschap). Gautama Boeddha wordt ook wel de Sakjamoeni (sakyamuni) Boeddha genoemd en werd geboren als Siddhartha Gautama. De naam Siddhartha betekent: hij, wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is. Vaak wordt hij kortweg "de Boeddha" of "Boeddha" genoemd. Boeddha betekent 'hij die ontwaakt (verlicht) is'. De titel Boeddha wordt gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma (de waarheid, de natuurlijke ordening der dingen) ontdekt heeft en verlichting heeft bereikt.

Mahatma Gandhi spreuken en citatenMohandas Karamchand Gandhi (1869 - 1948), vaak Mahatma Gandhi genoemd, was een Indiaas politicus. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie. Gandhi spande zich ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims in India. Hij werd in 1948 in New Delhi vermoord door een extremistische hindoeďst. Zijn geboortedag wordt gevierd als Gandhi Jayanti, een dag waarop mensen van vele gezinnen hun held herdenken.

Last update: 11-12-2017
Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).