Spirituele spreuken, uitspraken en citaten.

Mijn hele leven ben ik al gek op mooie spirituele spreuken, uitspraken en citaten, ik heb ook op mijn toilet een prikbord met daarop een aantal (vaak sprituele) spreuken en wijsheden in de vorm van kleine kaartjes hangen, om mij telkens weer te wijzen op mijn eigen valkuilen. Deze spirituele spreuken en citaten zijn vaak kernachtige korte zinnen die complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk maken. Op deze pagina staat een verzameling spreuken, uitspraken, citaten en gezegden met als thema spiritualiteit in de ruimste zin van het woord. Het zijn mooie inspirernde levenswijsheden over liefde, geluk, vriendschap, wijsheid, inzicht, loslaten en leven en dood. U kunt deze mooie spreuken bijvoorbeel als oneliner gebruiken op uw profielpagina van Twitter, Facebook, Google+ of andere sociale media websites om een positieve boodschap uit te zenden, of net als ik een prikbord te maken met daarop de voor u meest belangrijke spreuken en levenswijsheden. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Diverse mooie spirituele spreuken, citaten en uitspraken


Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.
(Khalil Gibran)

Als je iets aardiger naar jezelf kijkt, kun je ook aardiger naar de wereld kijken
(Barbara Tammes)

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.
(Lao-Tse)

Als je zwakheden hebt, betekent dat niet je zwak bent maar dat je compleet bent.
(Deepak Chopra)

Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting.
(Lao Tse)

Bejegen goede mensen goed. Bejegen niet-goede mensen eveneens goed. Dat is hoe goedheid ontstaat.
(Lao Tse)

Bestaan is een feit, leven is een kunst.
(Sri Sri Ravi Shankar)

Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen.
(Khaled Hosseini)

De aarde schuilt in een korrel zand, het heelal in een bloemblad puur, de oneindigheid in de palm van uw hand en de eeuwigheid in een uur.
(William Blake)

De hemel en aarde kunnen lang leven, omdat ze niet voor zichzelf leven.
(Lao-Tse)

De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden.
(Bram Moerland)

De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
(Confucius)

Door ergens een punt achter te zetten heb de de mogelijkheid om opnieuw te beginnen.
(Onbekend)

Door haar blaadjes te plukken vergaar je de schoonheid van de bloem niet.
(Rabindranath Tagore)

Duisternis kan niet worden verdreven met meer duisternis.
(Thich Nhat Hanh)

Er is niemand van wie je niet iets zou kunnen leren.
(Dag Hammarskjöld)

Hemel, aarde en ik leven samen, en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid.
(Chuang Tzu)

Het doel van alle ervaring is de werkelijke waarde der dingen te ontdekken
(Krishnamurti)

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.
(Laurillard)

Het leven heeft zijn eigen verborgen krachten, die je alleen kunt ontdekken door te leven.
(Soren Kierkegaard)

Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude.
(C.G. Jung)

Het verleden is voorbij, de toekomst is nog niet aangebroken. Het enige wat we werkelijk hebben is het nu.
(Sogyal Rinpoche)

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
(R. Ascham)

Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnengaan.
(Chinees gezegde)

Luisteren betekent voor velen, wachten totdat de ander is uitgesproken.
(Onbekend)

Met een gesloten hart door het leven gaan, is als het maken van een zeereis in het ruim van het schip.
(Onbekend)

Of iets verspilde tijd is, hangt af van wat je met de ervaring doet.
(Auguste Rodin)

Verwondering vormt de basis van alle kennis.
(Abraham Joshua Hesche)

Vriendelijkheid is de gouden schakel die de wereld bijeen houdt
(Johann Wolfgang von Goethe)

Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
(Krishnamurti)

Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid.
(Aurelius Augustinus)

Waar je ook gaat, neem altijd je eigen stilte mee.
(Deepak Chopra)

Wie de herfst niet toelaat, komt nooit tot een lente.
(Paul de Blot)

Wijsheid begint met verwondering.
(Socrates)

Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur. Ze zijn slechts in tegenspraak met wat we over de natuur weten.
(Augustinus)

Zonder zelf kleiner te worden, kan je anderen doen groeien.
(Lao Tse)Spirituele spreuken en citaten van Eckhart Tolle


Accepteren van dat wat is bevrijdt je onmiddellijk van de identificatie met je denken en verbindt je aldus opnieuw met ZIJN.
(Eckhart Tolle)

Als het dwangmatige vluchten voor het nu stopt, stroomt de vreugde van zijn in alles wat je doet.
(Eckhart Tolle)

Als je je niet thuis voelt in het NU maakt het niet uit waar je heen gaat. Want je neemt je onbehagen overal mee naartoe.
(Eckhart Tolle)

De kwaliteit van je bewustzijn op dit moment is bepalend voor de toekomst, die uiteraard uitsluitend in het Nu kan worden ervaren.
(Eckhart Tolle)

Dogma's -religieus, politiek of wetenschappelijk- zijn collectieve conceptuele gevangenissen. Vreemd is, dat mensen houden van hun gevangeniscel, omdat die hun een gevoel geeft van 'Ik weet het'.
(Eckhart Tolle)

Ga door de poort van het nu. Als je denken zijn dichtheid verliest, word je doorschijnend, als een bloem. Geest (het vormloze) schijnt door jouw in de wereld.
(Eckhart Tolle)

Hoe spiritueel je bent heeft niets te maken met waar je in gelooft maar heeft alles te maken met jouw bewustzijnsstaat.
(Eckhart Tolle)

Je bent nooit wezenlijker, dieper jezelf, dan wanneer je stil bent.
(Eckhart Tolle)

Je kunt jezelf niet vinden door naar het verleden te gaan. Je kunt jezelf vinden door in het heden te komen.
(Eckhart Tolle)

Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn in plaats van verdwaald te zijn in je verstand.
(Eckhart Tolle)

Maak er een gewoonte van om je aandacht terug te trekken uit verleden en toekomst wanneer je die niet nodig hebt.
(Eckhart Tolle)

Ongelukkig zijn komt uiteindelijk niet voort uit levenssituaties maar uit de conditionering van je denken.
(Eckhart Tolle)

Wanneer er geen uitweg is, dan is er altijd nog een weg doorheen.
(Eckhart Tolle)

Zolang je geen toegang kunt krijgen tot de macht van het Nu, laat elke emotionele pijn die je ervaart een residu van pijn achter dat in je voortleeft.
(Eckhart Tolle)

Zoek een boom en laat hem je leren wat stilte is.
(Eckhart Tolle)

Spirituele spreuken en citaten van de Boeddha


Alle beschrijvingen van de werkelijkheid zijn tijdelijke veronderstellingen.
(Boeddha)

Alle wezens zijn bang voor pijn en vrezen de dood. Verplaats u in hun situatie en laat hen met rust.
(Boeddha)

Als je mededogen niet ook betrekking heeft op jezelf, dan is het incompleet.
(Boeddha)

Als je met boosheid reageert op boosheid, schep je alleen meer boosheid.
(Boeddha)

Een druppel tederheid is meer dan geld en macht.
(Boeddha)

Een dwaas die weet dat hij een dwaas is, is al wijzer dan een dwaas die denkt dat hij wijs is.
(Boeddha)

Elke gedachte die in de ziel valt, is een zaadje dat ontkiemt en in stilte verder groeit.
(Boeddha)

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid , maar in het ernaar leven.
(Boeddha)

Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.
(Boeddha)

Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten te erkennen.
(Boeddha)

Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie.
(Boeddha)

Spirituele spreuken en citaten van Mahatma Gandhi


Wees zelf de verandering die je wil zien.
(Mahatma Gandhi)

Als ik het te druk heb betekent dit dat ik meer moet mediteren.
(Mahatma Gandhi)

Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.
(Mahatma Gandhi)

Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.
(Mahatma Gandhi)

Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.
(Mahatma Gandhi)

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.
(Mahatma Gandhi)

De roem ligt in het pogen zijn doel te bereiken, niet in het bereiken ervan.
(Mahatma Gandhi)

Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind.
(Mahatma Gandhi)

Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.
(Mahatma Gandhi)

Geluk is als wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn.
(Mahatma Gandhi)

Vergeven is een kenmerk van de sterken.
(Mahatma Gandhi)


Bibliografieën

Eckhart Tolle spreuken en citaten Eckhart Tolle is een Duitse leraar en auteur op het gebied van spiritualiteit. Hij is geboren als Ulrich Tolle in in 1948 te Lünen in Duitsland. Hij heeft diverse spirituele boeken geschreven. Hij woonde vanaf zijn dertiende bij zijn vader in Spanje en rond zijn twintigste verhuisde hij naar Engeland. Hij bezocht de Universiteit van Londen en de Universiteit van Cambridge en op zijn negentwintigste ervoer hij een 'spirituele transformatie' die het begin van zijn leven als spiritueel raadsman en leraar markeerde. Tegenwoordig woont hij in de Canadese stad Vancouver en zijn eerste boek The Power of Now ("De Kracht van het Nu") was nummer één op de New York Times bestsellerslijst.

Boeddha spreuken en citaten Boeddha was een spirituele leider die volgens de historische wetenschap waarschijnlijk leefde van ca. 450 v. Chr. tot ca. 370 v. Chr. in India. Volgens religieuze overleveringen bereikte Gautama Boeddha complete en volledige verlichting (het Boeddhaschap). Gautama Boeddha wordt ook wel de Sakjamoeni (sakyamuni) Boeddha genoemd en werd geboren als Siddhartha Gautama. De naam Siddhartha betekent: hij, wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is. Vaak wordt hij kortweg "de Boeddha" of "Boeddha" genoemd. Boeddha betekent 'hij die ontwaakt (verlicht) is'. De titel Boeddha wordt gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma (de waarheid, de natuurlijke ordening der dingen) ontdekt heeft en verlichting heeft bereikt.

Mahatma Gandhi spreuken en citaten Mohandas Karamchand Gandhi (1869 - 1948), vaak Mahatma Gandhi genoemd, was een Indiaas politicus. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie. Gandhi spande zich ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims in India. Hij werd in 1948 in New Delhi vermoord door een extremistische hindoeïst. Zijn geboortedag wordt gevierd als Gandhi Jayanti, een dag waarop mensen van vele gezinnen hun held herdenken.

Boeken met mooie spreuken, uitspraken en citaten

Wie veel over anderen weet, is slim. Wie zichzelf kent, is wijs. Lao Tse Laat je inspireren door de wijze woorden van 's werelds grootste schrijvers, leiders en filosofen met dit boekje vol mooie citaten en gedachten. Breng een flinke dosis positiviteit in je leven en verruim je hart en geest!
kopen knop


Citaten en Gezegden. We herinneren ze ons als de dag van heden, de expressies die ons na een catastrofe zowel als na victorie werden doorgegeven. We verhalen erover, delen het met onze kennissen en vrienden. We gebruiken ze zelfs bij de dagdagelijkse dingen. Vluchtig ontleden we hier en daar wat woorden. Geven wel eens een andere betekenis aan zinnen maar wat we er ook mee doen ze blijven vluchtig in ons beleven aanwezig. Sommige gezegden vinden we te simpel, andere vinden we dan weer te geleerd. We gebruiken daarom enkel de deze die men ons in alle eenvoud heeft doorgeleerd. Vanuit onze jeugd memoriseerden we ze als onderdeel van vragen op examens. Als slotwoord van onze leraar Latijn. Soms zelfs als rake zin achter pot en pint. Maar immer aanwezig als we een statement wilden: Ab imo pectore, zeg maar, uit de grond van het hart.
kopen knop


Een eigenzinnige verzameling uitspraken van bekende en minder bekende mensen uit de zakenwereld en politiek. Laat je inspireren door de rake observaties en opmerkingen over de harde businesswereld!
kopen knop


Last update: 22-05-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).