Omdenken spreuken en citaten.

Enkele jaren geleden las ik mijn eerste boek met het thema omdenken en dat heeft mij zo geïnspireerd dat het mijn leven sterk in positieve zin heeft verbeterd. Ik begon ook leuke spreuken en uitspraken over het thema omdenken te verzamelen en te gebruiken in mijn werk en privéleven. Veel van deze korte spreuken zetten u even aan het denken en laten u een andere kant zien, waardoor u aangezet kunt worden om iets ook eens vanuit een ander perspectief te zien. Dit inzicht kan iets dat u dwarszit milder maken maar ook inzicht bieden om zaken eens net iets anders aan te pakken. U hoef niet een ander persoon te worden om dingen eens op een andere wijze aan te pakken. Ik wens u veel leerzaam leesplezier op deze pagina. Met vriendelijke groet, Hein Pragt


Omdenken spreuken, uitspraken en citaten


Aan het einde van elke dag zou het leven ons moeten vragen om alle wijzigingen op te slaan.
(Omdenken)


Als ik niet zo'n perfectionist was, zou mijn leven perfect zijn.
(Omdenken)


Als je alleen kansen ziet en er nooit iets mee doet, zie je het leven aan je voorbijgaan als een lange aaneenschakeling van 'had ik maars'.
(Omdenken)


Als je dingen blijft doen zoals je ze altijd deed, krijg je ook het reslutaat dat je altijd kreeg.
(Omdenken)


Als je teveel tegenwind hebt, fiets je misschien de verkeerde kant op.
(Omdenken)


Als jij niet besluit, zal het leven voor je besluiten.
(Omdenken)


Complexiteit is mislukte eenvoud.
(Omdenken)


De dingen simpel maken is vaak vrij moeilijk, dingen moeilijk maken vaak heel simpel.
(Omdenken)


Een pessimist ziet een probleem in iedere mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in ieder probleem.
(Omdenken)


Frustratie is niets anders dan creatieve spanning die zijn vorm nog niet gevonden heeft.
(Omdenken)


Geloof niet alles wat je denkt.
(Eckhart Tolle)


Het is leuk om dingen niet te kunnen, want dan kun je iets nieuws leren.
(Omdenken)


Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht.
(Omdenken)


Het niet bedachte avontuur is het échte avontuur.
(Omdenken)


Het probleem is vaak niet het gebrek aan nieuwe ideeën, maar het loslaten van oude inzichten.
(Dee Hock)


Hoogtevrees overwin je niet door beneden te blijven.
(Omdenken)


Ik heb geen fouten gemaakt, ik heb 1000 manieren ontdekt waarop iets niet werkt.
(Omdenken)


Je bent nooit te oud om iets af te leren.
(Omdenken)


Je hoef geen ander mens te worden om dingen eens anders aan te pakken.
(Omdenken)


Je moet je druk maken als je tijd hebt, dan heb je tijd als je het druk hebt.
(Omdenken)


Je wensen zijn een voorgevoel van wat je in staat bent werkelijk te realiseren.
(Goethe)


Kinderen met ADHD hebben een serieus probleem, al hun leraren zijn saai.
(Omdenken)


'Kunt u pianpspelen?' vroeg de ene man aan de andere. 'Geen idee,' zei de andere man, 'ik heb het nog nooit geprobeerd.'
(Omdenken)


Luisteren kan zoveel zeggen.
(Omdenken)


Maak van een probleem de bedoeling.
(Omdenken)


Mensen zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals zij zijn.
(Paulo Coelho)


Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven, zijn dingen moeilijk.
(Seneca)


Niet wat je denkt is wat je beperkt, maar wat je denkt dat je niet bent.
(Dennis Waitley)


Niets was mogelijk, totdat iemand hety deed.
(Omdenken)


Onmogelijk is geen feit maar een mening.
(Muhammad Ali)


Perfect is de vijand van goed.
(Voltaire)


Soms moet je veranderen om jezelf te blijven.
(Omdenken)


Spanning is wie je denkt te moeten zijn, ontspanning is wie je bent.
(Omdenken)


Vallen is niet erg, blijven liggen wel!
(Omdenken)


Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan.
(Omdenken)


Wanneer je mijn kind toch wilt labelen, dan heeft super leuk mijn voorkeur.
(Hein Pragt)


Wat geeft je op dit moment Wél energie?
(Omdenken)


Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets.
(Omdenken)


Wie slim wil lijken, praat. Wie slim wil worden, luistert.
(Omdenken)

Engelse omdenken spreuken, uitspraken en citaten


Charlie Brown: 'Someday we will die Snoopy.' Snoopy: 'True, but on all the other days, we will not.'
(Omdenken)


I don't sing because I am happy, I am happy because I sing.
(William James)

Omdenken links

Boeken over omdenken

boekboek bestellenIk ben oke jij bent een sukkel Omdenken in zakelijke en persoonlijke relaties. "Betweterige schoonzus, bemoeizuchtige baas of onhandelbaar kind? Stop ze te veranderen. Ze zijn wie ze zijn. En dat zal altijd zo blijven. Is dat erg? Nee. Denk het om. Ze zijn je goudmijn. Na de bestseller Ja-maar wat als alles lukt?, Huh?! en Omdenken is Berthold Gunster terug met een boek over een onderwerp wat iedereen zal aanspreken: relaties. We hebben er elke dag mee te maken. Ze kunnen een bron zijn van stress en verdriet. Maar goede relaties zijn ook datgene wat ons vrolijk en gelukkig maakt. In Ik ben oké jij bent een sukkel past Berthold Gunster de theorie van het omdenken toe op relaties, zowel in zakelijke als privésituaties. Het doel is om een voor beide partijen waardevolle relaties te creëren. Al kan het in sommige gevallen betekenen dat de relatie beter kan worden beëindigd." Waar de meeste adviesboeken nogal zweverig zijn, is dit boek juist down-to-earth. Aan de hand van situaties uit de dagelijkse praktijk vertelt de auteur hoe je kunt handelen bij irritaties en wat je moet doen als je het idee hebt dat je geen klik hebt met mensen. Het boek begint met een inleiding waarin de auteur aantoont dat zijn workshops effect hebben - dit is gemeten door de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daarna gaat de auteur in op allerlei situaties waarin het zogenaamde spiegelen of omspiegelen toegepast wordt. Door de praktijkvoorbeelden is het boek goed leesbaar. Jammer dat de auteur pas in het allerlaatste hoofdstuk begint over hoe je deze theorieen zelf toe kunt passen. Dat had wel eerder gemogen. Desondanks is een gedegen en humoristisch geschreven adviesboek waaruit lezers nuttige kennis kunnen opdoen. Het vierde boek van de auteur over de zogenaamde 'Ja maar'-filosofie.


boekboek bestellenOmdenken in communicatie Omdenken in communicatie is het zusje van de bestseller Omdenken, waarvan meer dan 300.000 exemplaren zijn verkocht. Dit prikkelende boekje vol grappige en ontregelende illustraties laat zien hoe je de techniek van het omdenken kunt inzetten in allerlei situaties: op het werk, binnen de familie, met kinderen en in liefdesrelaties. Omdenken in communicatie is een volledig herziene editie van Omdenken in relaties. Er staan nieuwe verhalen, nieuwe tekst én nieuwe plaatjes in. Uiteraard gaat het boekje wel nog steeds over omdenken, vastdenken, erkennen, accepteren, rolverwisselen, ontregelen en ja-zeggen.


boekboek bestellenLastige kinderen? Heb jij even geluk Omdenken in opvoeding en onderwijs. Kinderen? Stop met ze op te voeden. Het is vastdenken: kijken naar wat er niet is en wel zou-moeten-zijn. Van een probleem een ramp maken. Een van de grootste tragedies in het leven is om dé perfecte ouder te willen zijn. Denk het dus om en maak van een probleem een mogelijkheid. Hoe je dit doet? Het is simpel. Door te kijken naar wat er is en wat er zou kunnen zijn, en van een gebrek een talent te maken. Dit boek is voor alle ouders, onderwijzers, jeugdleiders, trainers, verzorgers, ooms, oma's, peuterleiders, docenten, oppassers, opa's, badmeesters, hopmannen, kinderartsen, mentoren, gezinsvoogden, peetooms en -tantes, gidsen, kinderrechters, huisartsen, orthopedagogen, gezinsbegeleiders, tantes, jeugdzorgmedewerkers, pleegouders en alle anderen die kinderen en pubers een warm hart toedragen."


boekboek bestellenJa-maar wat als alles lukt? De tien regels voor een ja-maar-vrij-leven. Hoe komt het dat we zo vaak niet doen wat we eigenlijk zouden willen doen? Waar komt toch die innerlijke stem vandaan, die ons ervan weerhoudt ten volle te leven? Ja, maar...dat kan ik niet ...daar ben ik te oud voor ...zo ben ik nu eenmaal ...wat kost dat wel niet ...niet nu Ja-maar als levenshouding is op zijn zachtst gezegd niet erg vruchtbaar. Het maakt ons voorzichtig, sceptisch en argwanend. Nadenken over het leven is tenslotte iets anders dan er aan deelnemen. Als we niet oppassen, wikken en wegen we net zolang tot elke kans voorbij is en worden we buitenstaander van ons eigen leven. Gelukkig is er hoop. Er is ook een andere levenshouding: Ja-en. In de wereld van Ja-en zijn er geen grenzen. Alles is mogelijk. Het is de positie van inspirerende denkers, leiders met een wereldomspannende visie en uitzonderlijke kunstenaars. 'Wat ze doen' lijkt moeiteloos samen te vallen met 'wie ze zijn'. Doel van dit boek is Ja-maar-gedrag te veranderen in Ja-en-gedrag. Aan de hand van tien regels legt Berthold Gunster uit hoe je die overgang kunt maken. 'Ja, maar' zal nooit meer zo klinken als vroeger.

Last update: 25-05-2018

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).