Vertaling van meer dan 860 Latijnse spreuken en citaten.

Julius Caesar Op deze pagina staat een alfabetisch gesorteerde lijst van meer dan 860 spreuken, citaten en uitdrukkingen in het latijn. De Latijnse taal is een oude taal die voornamelijk in het oude Rome werd gebruikt. Het Latijn verspreidde zich toen de Romeinen bijna heel Europa veroverden. Op deze pagina staat een overzicht van (nog) veel gebruikte Latijnse uitdrukkingen, citaten en spreuken met de Nederlandse vertaling. Het Latijn is nu een zogenaamde dode taal, omdat het door geen enkele bevolkingsgroep nog als moedertaal wordt gesproken met uitzondering van Vaticaanstad. Er bestaan documenten in het Latijn vanaf de 5e eeuw voor Christus, ze worden talrijk vanaf 240 voor Christus. Het Latijn werd een literaire taal in de loop van de 2e eeuw v. Christus. Tot de achttiende eeuw bleef Latijn de taal van de wetenschap en de Rooms katholieke Kerk. Tegenwoordig komt het Latijn nog voor in vele wetenschappelijke termen, in de medische wetenschap en in vele juridische termen. Binnen de Rooms-katholieke Kerk is het Latijn nog steeds de taal voor veel documenten, een liturgische taal bij veel rituelen, sacramenten en de viering van de Mis. In Nederland en Vlaanderen wordt het Latijn nog in het hoger onderwijs gebruikt (Gymnasium). Ondanks dat het Nederlands een Germaanse taal is bevat het toch veel woorden met Latijnse afkomst. Wanneer ik mijn levensmotto aangeef zeg ik "Carpe diem" en als ik een grote fout gemaakt heb zeg ik "Mea culpa" en als ik mijn lief een leuk smsje wil zenden schrijf ik "Nil nequit amor" en soms doe ik iets "Pro deo". Hiernaast staat een afbeelding van de bekende Romeinse keizer Julius Caesar die door zijn vertrouwelingen waaronder zijn eigen zoon, vermoord is. De legende is dat zijn laatste woorden "Et tu, Brute?" waren, wat Latijn is voor "Ook jij, Brutus?". Dit citaat gebruikt men nog steeds in cynische vorm als men zich verraden voelt door mensen die men vertrouwde. Tegenwoordig zijn spreuken en citaten in het Latijn ook populair als tatoeage, het is dan wel extra belangrijk om de vertaling maar ook de betekenis goed te kennen. Ik kan mensen niet genoeg op het hart drukken om niet zomaar elke vertaling als waar aan te nemen, er zijn vele vervelende voorbeelden van mensen die iets in het Latijn hebben laten tatoeëren, wat een totaal andere betekenis heeft dan men denkt, of iets dat erg "krom" Latijn is. Pas op voor de knip en plak sites, deze nemen vaak de fouten van andere sites klakkeloos over. Kijk altijd even bij meerdere bronnen en bijvoorbeeld ook even in het Engels. Hier staat een lijst van Latijnse uitspraken, spreuken en citaten met de Nederlandse vertaling of verklaring. Door middel van Ctrl F toetscombinatie kunt zoeken op deze pagina. Met vriendelijke groet, Hein Pragt


Snelmenu naar beginletterLatijnNederlandse vertaling

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: A

 
A capite (usque) ad calcemVan top tot teen.
A Deo rex, a rege lexVan God de koning, van de koning de wet.
A mari usque ad mareVan zee tot zee.
Ab imo pectoreUit het diepst van het hart.
Ab orbe conditoVanaf de schepping van de wereld.
Ab uno disce omnesLeer uit één allen kennen.
Absens carensDe afwezige krijgt niets.
Absentia mentisAfwezigheid van geest.
Absit invidia verboZonder grootspraak.
Absit omenHet voorteken zij verre.
Absque omni exceptioneZonder enige uitzondering.
Absque ulla condicioneZonder enige voorwaarde.
Abusus non tollit usumMisbruik heft goed gebruik niet op.
Accidere ex una scintilla incendia passimUit een kleine vonk zijn vaak hele branden voortgekomen.
Accipere quam facere praestat iniuriamHet is beter onrecht te ondergaan dan te begaan.
Acta est fabulaHet spel is afgelopen.
Actore non probante reus est absolvendusAls de aanklager geen bewijs levert, dient de aangeklaagde vrij te worden gesproken.
Actori incumbit probatioDe bewijslast ligt bij de aanklager.
Actum ut supra (a.u.s.)Gedaan als boven.
Ad captandum vulgusOm het volk te winnen.
Ad impossibile nemo teneturNiemand wordt geacht het onmogelijke te doen.
Ad dies vitaeVoor de dagen van het leven. (levenslang)
Ad fundumTot op de bodem. (In een teug leegdrinken, is een studententerm)
Ad hanc vocem (a.h.v.)Bij dit woord.
Ad hoc delegatus (a.h.d.)Hiertoe aangewezen.
Ad hunc locum (a.h.l.)Te dezer plaatse. (Op deze plaats.)
Aeternum valeVaarwel voor eeuwig.
Aliquando et insanire iucundum estSoms is ook dwaas doen aangenaam.
Ad impossibile nemo teneturTot het onmogelijke is niemand verplicht.
Ad infinitumTot in het oneindige.
Ad multos annosNog vele jaren.
Ad tempus vitaeVoor het leven.
Ad unum omnesTot op de laatste man.
Adhuc sub iudice lis estHet geschil is onder de rechter, de zaak is nog niet beslist.
Adsum qui feciHier ben ik, ik ben de schuldige.
Adversae res admonent religionemTegenspoed spoort aan tot godsdienst. (Nood leert bidden.)
Aequo animoMet gelijkmoedige geest. (Zonder van zijn stuk te raken.)
Affirmanti incumbit probatioDe bewijslast ligt bij hem die iets beweert.
Aliquando et insanire iucundum estHet is wel eens prettig om gek te doen.
Aliquis malo fuit usus in illoEr was tenminste nog iets goeds bij de ramp. (Een geluk bij een ongeluk.)
Alta mente repostumDiep in de ziel bewaard.
Aliquis in omnibus, nullus in singulusEen beetje weten van alles, maar niets geheel beheersend.
Alter egomijn tweede ik.
Alterius non sit, qui suus esse potestWie zijn eigen meester kan zijn, moet niet afhankelijk zijn van een ander.
Altum silentiumDiep stilzwijgen.
Amantes amentesVerliefden zijn verdwaasden.
Amicis inimicis promptusVoor vriend en vijand paraat.
Amicitiae causaOmwille van de vriendschap.
Amicorum esse communia omniaOnder vrienden is alles gemeenschappelijk.
Amicus certus in re incerta cerniturEen echte vriend wordt in onzekere tijden opgemerkt.
Animum debes mutare, non caelumU moet de instelling van uw geest veranderen, niet van problemen weglopen.
Amor non celaturLiefde kan men niet verbergen.
Amor omnia vincitLiefde overwint alles.
Amor tussisque non celanturLiefde en hoest blijven niet verborgen.
Animo deliberatoMet voorbedachten rade.
Anguis (latet) in herbaEr schuilt een adder onder het gras.
Anno aetatis suaeIn het jaar van zijn leven. (Op de leeftijd van.)
Anno DominiIn het jaar des Heren. (Jaartal vanaf de geboorte van Christus.
Anno mundiIn het jaar van de wereld.
Ante omniaVoor alles. (De eerste keer.)
Ardua per praeceps gloria vadit iterDe roem schrijdt moeizaam langs een steile weg omhoog.
Armis potentius aequumHet recht is sterker dan wapens.
Arrectis auribusMet gespitste oren.
Ars amandiLiefdeskunst.
Ars gratia artisKunst om de kunst.
Auctor opus laudatDe maker looft het werk.
Audaces fortuna iuvatHet geluk is met hen die durven.
Audendo magnus tegitur timorOnder een vertoon van durf gaat grote angst schuil.
Audi, vide, tace, si vis vivere in paceHoor, zie en zwijg, als je in vrede wilt leven.
Audiatur et altera parsOok de tegenpartij worde gehoord.
Aurea mediocritasGulden middelmaat.
Aures habent et non audientZij hebben oren, doch horen niet.
Aut vincere, aut moriOf overwinnen of sterven.
Auxiliante DeoMet Gods hulp.
Avarus nisi cum moritur, nil recte facitHet enige goede dat een vrek doet, is doodgaan.
Ave atque valeGegroet en vaarwel.
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: B

 
Barba non facit philosophumEen baard maakt nog lang geen filosoof.
Barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulliIk ben hier een barbaar, omdat ik door niemand begrepen word.
Beata Maria VirgoDe heilige maagd Maria.
Beatae memoriaeZaliger gedachtenis.
Beati pauperes spirituZalig zijn de armen van geest.
Beatius est magis dare quam accipereHet is zaliger te geven dan te ontvangen.
Beatus ille, qui procul negotiisGelukkig is hij, die zich verre van zaken houdt.
Bellum est sua vitia nosseHet is mooi je eigen fouten te kennen.
Bene ferre magnam disce fortunamLeer goed omgaan met gtoot geluk.
Benedicamus DominoLaten wij de Heer zegenen.
Benedictus, qui venit in nomine DominiGezegend hij die komt in de naam des Heren.
Beneficio deorumDank zij de goden.
Beneficium accipere libertatem est vendereEen gunst aannemen, is vrijheid verkopen.
Benevole lectorWelwillende lezer.
Bis vincit qui se vincitWie zichzelf overwint, heeft een dubbele overwinning behaald.
Bona fideTe goeder trouw.
Boni pastoris est tondere pecus, non deglubereEen goede herder scheert zijn schapen, maar trekt hen niet het vel over de oren.
Brevis esse laboro, obscurus fioAls ik probeer kort te zijn, word ik onduidelijk.
Brevis nobis a natura vita data estSlechts een kort leven is ons van nature gegeven.
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten


Latijnse citaten / spreuken beginnend met: C

 
Cadit quaestioDe kwestie vervalt bij dezen. (Geen verdere discussie mogelijk.)
Caeli enarrant gloriam DeiDe hemelen vertellen de roemrijke daden van God.
Caelum et terras miscereHemel en aarde bewegen.
Canere surdoZingen voor een dove.
Canis timidus vehementius latrat quam mordetEen angstige hond blaft meer dan hij bijt. (Blaffende honden bijten niet.)
Censor morumEen zedenmeester.
Captatio benevolentiaeBeroep doen op welwillendheid.
Carpe diemPluk de dag.
Carpe noctemBenut de nacht.
Carpent tua poma nepotesDe nakomelingen zullen je vruchten plukken.
Casus pro animoEen vriendendienst.
Certo certiusZekerder dan zeker.
Certa amittimus, dum incerta petimusWe verliezen het zekere, zolang we naar het onzekere streven.
Cessante causa cessat effectusAls de oorzaak ophoudt, houdt ook het gevolg op.
Circulus vitiosusVicieuze cirkel.
Cito arescit lacrima, praesertim in alienis malisEen traan droogt snel, vooral bij andermans ongeluk.
Cogitationis poenam nemo patiturNiemand ondergaat straf voor gedachten. (Gedachten zijn vrij.)
Cogito ergo sumIk denk dus ik besta.
Contra vim mortis non est medicamen in hortisTegen de kracht van de dood is er geen kruid gewassen.
Conanti dabiturAan hem die waagt, zal gegeven worden.
Conclamatum estAlles is voorbij.
Concordia res parvae crescuntDoor eendracht worden kleine dingen groot.
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabunturDe kleinen groeien door eendracht, ook de grootsten gaan ten onder door tweedracht.
Confide recte agensHeb vertrouwen als je meent juist te handelen.
Conscia mens recti famae mendacia risitWie zich van zijn eerlijkheid bewust is, lacht om de leugens van het gerucht.
Consensu omniumMet algemene stemmen aangenomen.
Consilio manuqueMet beleid en handwerk.
Conscius ipse sibi de se putat omnia diciEen schuldbewuste denkt dat alles wat gezegd wordt, over hem gaat.
Contra principia negantem disputari non potestMen kan niet redeneren met iemand die beginselen ontkent.
Compesce mentemBedwing je drift.
Compos mentisIn het volle bezit van zijn verstand.
Coniunctis viribusMet vereende krachten.
Constantia et laboreDoor volharding en inspanning.
Cornix cornici numquam oculos effoditDe ene kraai pikt de andere de ogen niet uit. (Slechte mensen sparen elkaar.)
Crescit scribendo scribendi studiumMet het schrijven groeit de schrijflust.
Crescit sub pondere virtusDe deugd groeit door de verdrukking.
Crescite et multiplicaminiZijt vruchtbaar en vermenigvuldigt.
Crescunt anni, decrescunt viresDe jaren nemen toe, de krachten nemen af.
Crimine ab uno disce omnesNaar die misdaad van een van hen, kan je hen allen beoordelen.
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverareIedereen kan zich vergissen, maar alleen een dwaas blijft in zijn dwaling volharden.
Culpam poena premit comesStraf volgt schuld als haar metgezel.
Cum finis est licitus, etiam media sunt licitaAls het doel geoorloofd is, zijn ook de middelen geoorloofd.
Cum grano salisMet een korreltje zout.
Cum laudeMet onderscheiding.
Cum omnibus bonis quiescat (C.O.B.Q.)Moge hij rusten met alle goede zielen.
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: D

 
Dabit deus his quoque finemDe godheid zal hieraan ook een einde maken.
Da mihi factum, dabo tibi iusGeef mij de feiten, dan geef ik u het recht.
Damnant quod non intelleguntZe veroordelen wat ze niet begrijpen.
De fructu arbor cognosciturAan de vruchten kent men de boom.
De fumo ad flammamVan de rook in het vuur. (Van de regen in de drup.)
De gustibus et coloribus non est disputandumOver smaken en kleuren valt niet te twisten.
De gustibus non est disputandumOver smaak valt niet te twisten.
De minima magnus scintilla nascitur ignisVan een kleine vonk komt een groot vuur.
De mortuis nil nisi beneOver de doden niets dan goed.
Debitum naturaeDe schuld van de natuur.
Decet verecundum esse adolescentemEen jongeling hoort bescheiden te zijn.
Dei gratiaDoor Gods genade.
Deliberando saepe perit occasioDoordat men te lang beraadslaagt, gaat vaak een goede kans verloren.
Decessit sine prole (d.s.p.)Gestorven zonder nakomelingen.
Deliberandum est saepe, statuendum est semelMen moet vaak overleggen, maar slechts eenmaal beslissen.
Dente lupus, cornu taurus petitEen wolf valt aan met zijn tanden, een stier met zijn horens.
Deo gratiasGod zij dank.
Deo volenteAls god het wil.
Dictum (ac) factum reddidiHet is kant en klaar.
Dictum factumZo gezegd, zo gedaan.
Dictum sapienti sat estVoor een goed verstaander is dit woord genoeg.
Difficilia quae pulchraSchoon is wat moeilijk (te bereiken) is.
Dii te amentMogen de goden met u zijn.
Dimidium facti qui coepit habetGoed begonnen is half gewonnen.
Discendo discimusAl lerende leren wij.
Disciplina vitae scipioOnderwijs is een staf voor het leven.
Discipulus est prioris posterior diesDe volgende dag is de leerling van de voorafgaande.
Divide et imperaVerdeel en heers.
Divide ut regnesVerdeel om te regeren.
Do ut desIk geef, opdat jij geve.
Docendo discimusDoor te onderwijzen leren we zelf.
Dominus tecumDe Heer zij met u.
Dominus vobiscumDe Heer zij met u.
Dona nobis pacemGeef ons de vrede.
Dosis facit remedium sive venenumDe dosis maakt het geneesmiddel of het vergif.
Duabus sedere sellisOp twee stoelen zitten.
Duce non erramus OlympioWij dwalen niet als de goden ons leiden.
Duce tempus egetDe tijd eist een leider.
Dulce est desipere in locoHet is prettig zo nu en dan uitgelaten te zijn.
Dulcia non meruit qui non gustavit amaraWie het bittere niet geproefd heeft, verdient het zoete niet.
Dum vivimus, vivamusLaten we van het leven genieten, zolang als we leven.
Duo cum faciunt idem, non est idemAls twee hetzelfde doen, is het nog niet hetzelfde.
Duobus litigantibus tertius gaudetAls twee strijden, verheugt een derde zich.
Dura lex, sed lexDe wet is hard, maar is nu eenmaal wet.
Durante causa durat effectusZolang de oorzaak duurt, duurt ook de werking.
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: E

 
Ecce homoZie de mens.
Ecce signumZie het teken. (Hier is het bewijs.)
Epistula non erubescitEen brief bloost niet.
Eppur si muoveEn toch beweegt ze. (de aarde om de zon)
Equis virisMet ruiterij en voetvolk. (Met man en macht.)
Eripiendo Victoriae ProsumHelpende dien ik de overwinning.
Errare humanum estVergissen is menselijk.
Est modus in rebus, sunt certi denique finesEr is in alles een maat, er zijn tenslotte zekere grenzen.
Esto perpetuaZij moet blijvend zijn. (Moge zij eeuwig leven.)
Etiam capillus unus habet umbramZelfs een enkele haar heeft een schaduw.
Etiam celeritas in desiderio mora estBij vurig verlangen zorgt zelfs snelheid voor oponthoud.
Ex avaritia omnia scelera ac maleficia gignunturUit hebzucht ontstaan allerlei misdaden.
Ex nihilo nihil fitUit niets komt niets (voort).
Ex officioAmbtshalve.
Ex parvis saepe magnarum momenta rerum pendentKleine oorzaken hebben dikwijls grote gevolgen.
Ex ungue leonemAan de klauw herkent men de leeuw.
Ex unitate viresKrachten uit eenheid; eendracht maakt macht.
ExcelsiorHoger.
Exceptis excipiendisAlle uitzonderingen buiten beschouwing laten.
Exitus in dubio estDe uitslag is twijfelachtig.
Exercitatio artem paratOefening baart kunst.
Exercitatio optimus magisterOefening is de beste leermeester.
Experientia docetDe ervaring leert het. (Door schade en schande wordt men wijs).
Experientia docet stultosDoor ervaring worden (zelfs) dwazen wijs.
Experientia optima rerum magistraOndervinding is de beste leermeesteres.
Experto crediteGeloof hem die het ondervonden heeft.
Expertus dicoIk spreek uit eigen ervaring.
Expertus dico, nemo est in amore fidelisIk spreek uit ervaring, in de liefde is niemand betrouwbaar.
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: F

 
Faber quisque fortunae suaeIeder is de smid van zijn eigen geluk.
Facilis descensus AvernoHet afdalen naar de onderwereld is gemakkelijk.
Facta, non verbaGeen woorden, maar daden.
Factum fieri_infectum non potestWat gedaan is, kan niet ongedaan worden gemaakt.
Fama nihil est celeriusNiets is sneller dan roddel.
Fas est et ab hoste doceriHet is geoorloofd ook van vijanden te leren.
Fata obstantHet noodlot staat in de weg.
Fata viam invenientHet noodlot vindt zijn weg. (Wat bestemd is moet gebeuren.)
Fatetur facinus, quisquis iudicium fugitWie zich aan het gerechtelijk onderzoek onttrekt, bekent zijn daad.
Felicitas multos habet amicosGeluk telt veel vrienden.
Felix qui potuit rerum cognoscere causasGelukkig hij die de oorzaak van de dingen dezer wereld heeft kunnen leren inzien.
Felix meritisGelukkig door verdiensten.
Fere libenter homines id quod volunt creduntDe mensen geloven graag wat ze willen.
Fiat luxEr zij licht.
Fiat voluntas tuaUw wil geschiede.
Finis adest rerumHet einde is nabij.
Finis coronat opusHet einde kroont het werk. (Eind goed, al goed.)
Formosa virgo dotis dimidiumEen mooi meisje is de halve bruidsschat.
Fortis et liberSterk en vrij.
Fronti nulla fidesOp het uiterlijk kan men niet afgaan.
Frustra laborat, qui omnibus placere studetDie allen tracht te behagen doet tevergeefse moeite.
Fundere aquas in mareWater naar de zee dragen.
Fur, caveDief, pas op.

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: G

 
Gallus in suo sterquilino plurimum potestElke haan is baas op zijn eigen mesthoop. (Iedereen is de baas in zijn eigen huis.)
Gaudeamus igitur, iuvenus dum sumusLaat ons dan vrolijk wezen, zolang we jong zijn.
Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatisGlorie aan God in den hoge en vrede op aarde voor de mensen van goede wil.
Gloria in Excelsis DeoEer aan God in den hoge.
Gloria non est meumNiet in mijzelf roem ik.
Gloria Patri, et Filio et Spiritui SanctoEer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Gloria sine labore nullaZonder arbeid geen eer.
Gratia gratiam paritGunst baart gunst (De ene dienst is de andere waard)
Graviora quaedam sunt remedia periculisSommige middelen zijn erger dan de kwaal.
Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendoDe druppel holt de steen uit, niet door geweld, maar door dikwijls te vallen.
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: H

 
Habent sua fata libelliBoeken hebben hun eigenaardige lotgevallen.
Habes confitentem reumGe hebt een aangeklaagde die schuld bekent.
Habes, habebrisBezit je wat, dan ben je wat. (Rijkdom geeft macht).
Habet silices pectus eiusZijn borst verbergt kiezelstenen. (Hij heeft een hart van steen).
Habet suum venenum blanda oratioLieve woordjes hebben hun eigen toverkracht.
Hac de re nemo laborabitDaarvan zal niemand te lijden hebben. (Daar kraait geen haan naar).
Haec hactenusGenoeg hierover.
Haec libertatis ergoDeze ter wille van de vrijheid.
Haeres in medullisJe bent in mijn binnenste. (Iemand in het hart sluiten).
Heredis fletus sub persona risus estHet wenen van de erfgenaam is onder het masker een lachen.
Hastas abicereDe speren wegwerpen. (Het bijltje er bij neergooien).
Heu me miserum!Ach, ik ongelukkige!
Hic et nuncHier en nu.
Hic et ubiqueHier en overal.
Hic finis fandiDit was het einde van zijn woorden.
Hic iacet... (H.J.)Hier ligt...
Hic iacet sepultus. (H.I.S.)Hier ligt begraven.
Hic requiescit in pace (H.R.I.P.)Hier rust in vrede.
Hic situs (h.s.)Hier ligt begraven.
Hic spinas colligit, ille rosasDe een verzamelt doornen, de ander rozen.
Hoc loco sepultus est (H.L.S.E.)Op deze plaats ligt begraven.
Hoc volo, sic iubeoDit is mijn wil, zo beveel ik het.
Homines dum docent discuntDe mensen leren door te onderwijzen.
Homines est errareVergissen is menselijk.
Homo antiqua virtute ac fideEen man van ouderwetse deugd en trouw.
Homo doctus in se semper divitias habetEen geleerd man heeft altijd rijkdom in zich.
Homo proponit, sed Deus disponitDe mens wikt, maar God beschikt.
Homo sum, humani nil a me alienum putoIk ben een mens en niets menselijks is mij vreemd.
Honesta mors turpi vita potiorEen eervolle dood is te verkiezen boven een smadelijk leven.
Honesta quaedam scelera successus facitHet succes maakt sommige misdaden eervol.
Honestum non est semper quod licetWat vrijstaat is nog niet altijd eervol.
Honor est praemium virtutisEer is de beloning voor moed.
Hora estHet is tijd.
Hora locoque consuetis (H.L.Q.C.)Op dezelfde tijd en plaats.
Hora ruit, tempus fluitHet uur snelt voort, de tijd vergaat.
Humani generis decusEen sieraad voor het menselijk geslacht. (grafopschrift)
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: I

 
Id estDat is. (Dat wil zeggen)
Idem atque unusEen en dezelfde.
Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia estHetzelfde willen en hetzelfde niet willen, dat is pas vaste vriendschap.
Iesus Hominum Salvator (I.H.S.)Jezus Verlosser der mensheid.
Ieiunus raro stomachus vulgaria temnitEen hongerige maag misprijst zelden gewone kost.
Ignaris omnibusZonder dat iemand het weet.
Ignoratio iuris excusat neminemOnbekendheid met het recht is voor niemand een excuus.
Ignorante portam, non ventus suusAls je niet weet (nietwetende) naar welke haven je wilt, is geen enkele wind gunstig.
Ignoscito saepe alteri, numquam tibiVergeef vaak een ander, nooit jezelf.
Illotis manibusMet ongewassen handen. (onvoorbereid zijn)
Imago animi sermo estDe manier van spreken is een evenbeeld van de ziel; de taal is de spiegel van de ziel.
Imago animi sermo est: qualis est vir, talis oratioDe taal is de spiegel van de ziel.
Imago animi sermo est: qualis vita, talis oratioDe taal is de spiegel van de ziel.
Imago est animi vultusHet gezicht is een evenbeeld van de ziel.
Immortale odium et nunquam sanabile vulnusEen onsterfelijke haat en nooit te genezen wonde.
Imperare sibi maximum imperium estZichzelf te beheersen is de grootste heerschappij.
Imperat aut servit collecta pecunia cuiqueHet vergaarde geld beheerst of dient zijn meester.
Imperare sibi maximum imperium estZichzelf beheersen is de hoogste vorm van heersen.
Impossibilium nulla obligatio estNiemand is gehouden tot het onmogelijke. Rechtsregel.
In aeternumVoor eeuwig.
In dubioTwijfelen.
In dubio pro reoTwijfel komt de verdachte ten goede.
In dulci iubiloIn zoete vreugde.
In extensoUitvoerig.
In factoInderdaad, werkelijk.
In favoremTen gunste van.
In fidemTer bevestiging, ten waarborg.
In fineAan het einde.
In flagrantiOp heterdaad.
In hoc casuIn dit geval.
In honoremTer ere.
In ipso terminoOp de vastgestelde dag.
In limineOp de drempel.
In medio virtusDe deugd ligt in het midden.
In memoriamTer herinnering.
In optima formaIn optimale conditie.
In perpetuumVoor eeuwig.
In speIn de toekomst.
In teneris consuencere multum estJong geleerd, oud gedaan.
Imperitia culpae adnumeraturOnbekwaamheid wordt aangerekend als schuld.
In vino veritasIn wijn zit waarheid . (of) Wanneer de wijn is in de man is de wijsheid in de kan.
Integer vitae scelerisque purusVan onbesproken levenswandel en vrij van schuld.
Inter amicosOnder vrienden.
Inter arma silent legesOnder het wapengeweld zwijgen de wetten.
Intus et in cute te noviIk ken je van binnen en buiten.
Ipso factoDoor het feit zelf.
Ipso iureRechtens, van rechtswege; door het recht zelf.
Ira furor brevis estToorn is een korte razernij.
Ire docetur eundoLopen leert men door lopen. (Al doende leert men).
Is fecit cui prodestHij die er baat bij heeft, heeft het gedaan.
Ita estZo is het, zo staat er.
Ita lex scripta estZo staat het in de wet geschreven.
Ite et doceteGaat heen en onderwijst.
Iucundi acti laboresGedane arbeid is aangenaam
Iudis res pro veritate accipurEen gewezen vonnis wordt als waarheid aangenomen.
Ius ac fas omne delereAlle rechten met voeten treden.
Ius curia novitDe rechter kent het recht.
Ius suum cuiqueIeder zijn recht.
Iustitia, pietas, fidesRechtvaardigheid, vaderlandsliefde, vertrouwen.
Iusto temporeTe gelegener tijd.

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: J

 
Jure uxorisHet recht van de echtgenote.

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: K

 
  

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: L

 
Labor improbus omnia vincitOnverdroten arbeid overwint ales.
Labor omnia vincitArbeid komt alle dingen te boven.
Lactura Paucorum Serva MultosEnkelen opofferen om vele te sparen.
Laedere facile, mederi difficileKwetsen is gemakkelijk, een wonde genezen is moeilijk.
Laetum celebremus honoremDeze blijde verheffing zullen wij feestelijk vieren.
Latet anguis in herbaEr schuilt een addertje onder het gras.
Latinum non facit advocatum sed ornatHet Latijn maakt de advocaat niet, maar siert hem.
Laus stultitiaeLof der zotheid.
Laus tibi, ChristeLof zij U, Christus.
Lavabo in innocentia manus measIk was mijn handen in onschuld.
Lectori salutemHeil den lezer.
Legium Magister (LM)Meester in de rechten.
Lex est recti praeceptio pravique depulsioEen wet bestaat uit het voorschrijven van het goede en het afwijzen van het kwade.
Lex imperfectaRechtsregel zonder sanctie.
Lex posterior derogat legi prioriDe latere wet ontkracht de eerdere wet.
Liberae sunt cogitationes nostraeOnze gedachten zijn vrij. (Denken staat vrij).
Libere loquiVrijuit spreken. (Geen blad voor de mond nemen).
Licentia poeticaDichterlijke vrijheid.
Licet esse beatusHet is geoorloofd gelukkig te zijn.
Linea rectaIn rechte lijn.
Litera scripta manetWat geschreven is blijft.
Lucrum sine damno alterius fieri non potestHet is onmogelijk winst te behalen zonder een ander schade toe te brengen.
Luctor et EmergoIk worstel en kom boven.
Lux et libertasLicht en vrijheid (motto van de krant NRC)
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten


Latijnse citaten / spreuken beginnend met: M

 
Magister iurisMeester in de rechten.
Magna cum laudeMet grote onderscheiding.
Magna res libertasDe belangrijkste zaak is vrijheid.
Magna petisJe vraagt een grote gunst.
Magni nominis umbraDe schaduw van een grote naam.
Mala fideTe kwader trouw.
Maiori cedeWijk voor je meerdere.
Mala mens, malus animusSlechte geest, slechte ziel. (Wie slecht is, handelt ook slecht.)
Mala ultro adsuntHet kwaad komt vanzelf. (Een ongeluk komt zelden alleen).
Malo accepto stultus sapitEen dwaas wordt door schade en schande wijs.
Malum est consilium, quod mutari non potestSlecht is het plan dat niet gewijzigd kan worden.
Malum malo proximumDe ene ramp komt vlak na de andere. (Een ongeluk komt zelden alleen.)
Malum nullum est sine aliquo bonoEr is geen kwaad of er is enig goed bij. (Een geluk bij een ongeluk.)
Manet post funera virtusDeugd blijft ook na de dood voortleven.
Manibus pedibusqueMet handen en voeten.
Manu armataGewapenderhand.
Manu militariMet geweld.
Manu propriaEigenhandig.
Manus manum lavatDe ene hand wast de andere.
Maria omnia caelo miscereHemel en aarde bewegen.
Matura, dum libido manetHaast je, zolang de hartstocht nog bestaat. (Men moet het ijzer smeden als het heet is.)
Maxima debetur puero reverentiaDe meeste eerbied is men aan een kind verschuldigd.
Maxima est vis vetustatis et consuetudinisZeer groot is de macht van routine en gewoonte.
Mea culpa(door) Mijn schuld.
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpaDoor mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Medio flumine quaerere aquamMidden in de rivier naar water zoeken. (Door de bomen het bos niet meer zien.)
Mens sana in corpore sanoEen gezonde geest in een gezond lichaam.
Medius fidiusZo waarlijk helpe mij de god der Trouw.
Mel in ore, fel in cordeHoning in de mond, gal in het hart.
Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem revertisBedenk, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.
Memento moriGedenk te sterven.
Mens sana in corpore sanoEen gezonde geest in een gezond lichaam.
Mihi cura futuriDe toekomst gaat mij ter harte.
Mirabile dictuWonderlijk om te zeggen.
Mirabile visuWonderlijk om te zien.
Mirum in modumOp een wonderlijke wijze.
Miscere utile dulciHet nuttige met het aangename vereningen.
Montes auri polliceriGouden bergen beloven.
Mors certa, hora incertaDe dood staat vast, zijn uur niet.
Mors porta vitaeDe dood is de poort van het leven.
Mortem effugere nemo potestNiemand kan zijn dood ontlopen.
Multis undique periculis cincti sumusDe gevaren omringen ons van alle kanten.
Mundus vult decipi, ergo decipiaturDe wereld wil bedrogen worden, laat haar dan bedrogen worden.
Mutua fidesWederzijdse trouw. (Op ruil gegeven.)
Multa petentibus desunt multaAan hen die veel wensen, ontbreekt veel.

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: N

 
Nam et ipsa scientia potestas estKennis op zichzelf is immers macht.
Narratio argentea, silentium vero aureum estSpreken is zilver, maar zwijgen is goud.
Natura artis magistraDe natuur is de leermeesteres der kunsten.
Navigare necesse est (vivere non est necesse)Varen is noodzakelijk (het is niet nodig om te leven).
Ne bis in idemGeen tweede maal een proces over dezelfde zaak.
Ne quid nimisNiets te zeer; nooit overdrijven. (Alles met mate.)
Nec dominus, nec servusMeester noch knecht.
Necessitate coactusDoor noodzaak gedwongen.
Necessitas frangit legemNood breekt wet.
Nemo in amore videtIn de liefde ziet niemand. (Liefde maakt blind.)
Nemo iudex idoneus in propria causaNiemand is als rechter geschikt in eigen zaak.
Nemo me impune lacessitNiemand tergt mij zonder gevaar.
Nemo mortalium omnibus horis sapitGeen sterveling is te allen tijde wijs.
Nemo plus transferre potest quam ipse habetNiemand kan meer (recht) overdragen dan hij zelf heeft.
Nemo repente fit summusNiemand wordt ineens de eerste. (Men klimt slechts geleidelijk op.)
Nemo repente fuit turpissimusNiemand is zomaar ineens slecht geworden.
Nemo sine cruceNiemand is zonder kruis. (Ieder huisje heeft zijn kruisje.)
Nescis quid vesper vehatJe weet niet wat de avond brengt.
Ni (si) fallorAls ik me niet vergis.
Nihil ad remDit doet niets ter zake.
Nihil ad remHet doet niets ter zake.
Nihil agere delectatHet is plezierig niets te doen.
Nihil desperandumEr moet niet worden gewanhoopt.
Nihil est ab omni parte beatumNiets is in elk opzicht heerlijk.
Nihil est incertius vulgoNiets is wispelturiger dan het grote publiek.
Nihil obstatEr staat niets in de weg.
Nihil semper floretNiets bloeit eeuwig.
Nihil sine causaNiets (is) zonder oorzaak.
Nil desperandumLaat de moed niet zakken.
Nil homini certum estNiets is voor een mens zeker.
Nil mortalibus arduum estNiets is voor stervelingen moeilijk.
Nil nequit amorLiefde kan alles.
Nil novi sub soleEr is niets nieuws onder de zon.
Nil volentibus arduumNiets is onmogelijk voor hen die willen.
Nisi fallorAls ik me niet vergis.
Nosce te ipsumKen jezelf.
Nimia familiaritas parit contemptumOverdreven gemeenzaamheid leidt tot verachting.
Non decetHet is niet passend.
Non expeditHet is niet raadzaam.
Non numeranda sed ponderanda sunt argumentaArgumenten moeten niet geteld maar gewogen worden.
Non omnes qui habent citharam sunt citharoediNiet iedereen die een gitaar heeft is een gitarist.
Non possumus non loquiWij mogen niet meer zwijgen.
Non quaerit aeger medicum eloquentemEen zieke vraagt niet om een welsprekende arts.
Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia suntHet is niet zo dat de dingen moeilijk zijn omdat we ze niet wagen, maar omdat we ze niet wagen zijn ze moeilijk.
Non semper ea sunt, quae videnturDe dingen zijn niet altijd zoals ze schijnen te zijn.
Non, si male nunc, et olim sic eritAls het nu slecht gaat, hoeft het in de toekomst nog niet zo te gaan.
Non solusNiet eenzaam.
Non sum qualis eramIk ben niet zoals ik was.
Non vi sed disputandoNiet met kracht maar door rede(voering).
Nosce te ipsumLeer jezelf kennen; ken uzelf.
Nota bene (N.B.)Let wel.
Notetur nomenLet op de naam.
Novus ordo seclorumEen nieuwe rij van eeuwen. (Een nieuw tijdperk.)
Nuda veritasDe naakte waarheid .
Nulla aetas ad discendum seraMen is nooit te oud om te leren.
Nulla calamitas solaEen ongeluk komt zelden alleen.
Nulla rationeOp generlei wijze.
Nulla regula sine exceptioneGeen regel zonder uitzondering.
Nulla tenaci invia est viaVoor de volhouder is geen weg onbegaanbaar.
Nullis amor est medicabilis herbisTegen de liefde is geen kruid gewassen.
Nunc aut nunquamNu of nooit.
Nuptias non concubitus, sed concensus facitNiet de bijslaap, maar de overeenstemming brengt het huwelijk tot stand.

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: O

 
O fallacem hominum spem fragilemque fortunamAch, hoe bedrieglijk is toch de hoop der mensen en hoe broos is hun lot!
Obiter dictumTerloops gezegd.
Obsequium amicos, veritas odium paritMet meegaandheid maak je vrienden, met waarheid haat.
Occasio furem facitDe gelegenheid maakt de dief.
Omen accipioIk aanvaard dit als een goed voorteken.
Omissis iocisZonder grapjes. (Alle gekheid op een stokje)
Omne principium difficileAlle begin is moeilijk.
Omnia caduntAlles vergaat.
Omnia faustaAlles goeds.
Omnia mors aequatDe dood maakt iedereen gelijk.
Omnia mutantur, nos et mutamur in illisAlles verandert en wij veranderen mee.
Omnia mutantur, nihil interitAlles verandert, niets gaat ten onder.
Omnia vincit amor, et nos cedamus amoriLiefde overwint alles, laten wij ons ook overgeven aan de liefde.
Omnis amans amensIedere minnaar is een dwaas.
Omnis homo mendaxIeder mens is leugenachtig.
Omnium consensuMet aller instemming.
Operae pretium (est)Het is de moeite waard.
Ora et laboraBid en werk.
Ora pro nobis (O.P.N.)Bid voor ons.
Otium cum dignitateRust met waardigheid.
Ovem lupo committereEen schaap aan een wolf toevertrouwen.
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: P

 
Pace et JustitiaDoor vrede en gerechtigheid.
Pacta (sunt) servandaOvereenkomsten moeten nagekomen worden.
Panem et cercensesBrood en spelen.
Par bene comparatumEen goed bij elkaar passend paar.
Parta tueriWat men bezit, weten te behouden. (Ovidius)
Pater patriaeVader des vaderlands.
Patria est, ubicumque est beneHet vaderland is daar waar het goed is.
Paulo maiora canamusLaat ons nu ietwat meer verheven zaken bezingen.
Pauper ubique iacetDe arme is nergens in tel.
Pax Domini sit semper vobiscumDe vrede des Heren zij altijd met u.
Pax et iustitiaVrede en gerechtigheid.
Pax huic domui et omnibus habitantibus in eaVrede voor dit huis en al zijn bewoners.
Pax intrantibus, salus transeuntibusVrede voor wie binnentreden, heil voor wie voorbijgaan.
Pax optima rerumVrede (is) het beste der dingen.
Pax tecumVrede zij met u; vrede voor jou.
Pax vobiscumVrede zij met u; vrede voor jullie.
Pectus est quod disertos facitHet is het hart dat welsprekend maakt.
Pecunia causaTer wille van het geld.
Pecunia non oletGeld stinkt niet.
Per risum multum debes cognoscere stultumAan zijn vele lachen kan men de dwaas herkennen.
Per varios usus artem experientia fecitDoor afwisselende ervaringen heeft oefening kunst gebaard.
Periculum in mora (P.I.M.)Er is gevaar bij uitstel.
Perfer et obduraVerdraag en volhard.
Periculum in moraEr zit gevaar in uitstel.
Perpetuum mobileVoortdurend bewegend.
Piscem natare docesJe leert een vis zwemmen. (Je leert iemand iets dat hij al kent.)
Plus vident oculi quam oculusOgen zien meer dan één oog; twee ogen zien meer dan één.
Post tenebras luxNa duisternis komt licht.
Poeta nascitur, non fitEen dichter wordt geboren, niet gemaakt.
Poeta nascitur, orator fitEen dichter wordt geboren, een redenaar gemaakt.
Pons asinorumEzelsbruggetje.
Post bellum auxiliumHulp na de oorlog; mosterd na de maaltijd.
Post factum nullum consiliumNa de daad helpt geen beraad.
Post nubila luxNa de nevelen het licht (na regen komt zonneschijn).
Post nubila PhoebusNa wolken komt zonneschijn (na regen komt zonneschijn.)
Potior est, qui prior estWie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Potius amicum quam dictum perdereBeter een vriend dan een geestigheid verliezen.
Potius sero quam numquamLiever laat dan nooit.
Praevalent illicitaDingen die niet geoorloofd zijn hebben meer bekoring.
Pretium laborum non villeGeen geringe beloning van onze daden.
Principia non hominesBeginselen, geen mensen (moet je bestrijden).
Privata domus valet aurumEigen huis is goud waard. (Eigen haard is goud waard.)
Pro deoOm Gods wil. (gratis)
Pro formaOm aan de vorm te voldoen; voor de vorm.
Pro patria pugno (P.P.P.)Voor het vaderland strijd ik.
Pro regeIn dienst van de koning.
Procul dubioZonder enige twijfel.
Propiis verbisMet eigen woorden.
Propria auctoritateOp eigen gezag. (uit eigen macht.)
Propria causaIn eigen zaak.
Propria laus sordetEigen lof is waardeloos. (Eigen lof stinkt.)
Propria motuUit eigen beweging.
Proximus est sibi quisqueIeder is zichzelf het naast.


Latijnse citaten / spreuken beginnend met: Q

 
Qua Patet OrbisZo wijd de wereld zich strekt (Wapen spreuk Mariniers)
Quae fuerant vitia, mores suntWat eens fouten waren, zijn nu de zeden. (Seneca)
Quae nocent docentWat schaadt brengt lering. (Door schade en schande wordt men wijs.)
Qualis pater, talis filiusZo vader, zo zoon.
Qualis rex, talis grexZo de koning, zo zijn gevolg.
Qualis vita, talis oratioZoals de levenswijze is, zo is de manier van spreken.
Quam parva nulli cedoAl ben ik klein, ik wijk voor niets.(wapenspreuk hoge heerlijkheid van Wiltenburg)
Quanti est sapereHoe waardevol is het om wijs te zijn.
Quare res bene vortatMoge dat ten goede keren. (Plautus)
Quantum mutatus ab illoHoezeer is hij veranderd. (Vergilius)
Quid pro quoVoor wat hoort wat of het ene voor het andere.
Quieta non movereWat rust, niet aanraken.(Geen slapende honden wakker maken)
Qui amant, ipsi sibi somnia finguntWie verliefd is, bedenkt zijn eigen droomwensen. (Vergilius)
Qui amat, cui odio est, eum bis facere stulte ducoWie diegene lief heeft, die hem haat, handelt dubbel dwaas.
Qui aures hebt, audiatWie oren heeft, die hore. (Mattheus)
Qui bene distinguit, bene docetWie wel onderscheidt, onderwijst goed.
Que bonum respuit consilium, sibi ipse nocetWie goede raad in de wind slaat, benadeeld zichzelf. (Cicero)
Qui dare multa potest, multa et amare potestWie veel geven kan, kan ook veel beminnen.
Qui fert malis auxilium, post tempus doletWie het kwade helpt, zal daarvoor boeten.
Qui fodit foveam, incidet in eamWie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
Qui innocens erit, si accusare sufficitWie zal onschuldig zijn, als enkel de aanklacht voldoende is.
Qui multum tacet multum cogitatWie veel zwijgt, denkt veel na.
Qui nihil potest sperare, deperet nihilWie niets te hopen heeft, zal over niets wanhopen.
Qui per virtutem peritat, non interitWie in deugd ondergaat, gaat niet ten gronde. (Plautus)
Qui se ipse laudat, cito derisorem invenitWie zichzelf prijst, vindt snel een spotter.
Qui sine peccato est, primus lapidem mittatWie zonder zonde is, werpe de eerste steen.
Qui suo iure utitur, nemini facit iniuriamWie in zijn recht staat, doet niemand onrecht.
Qui vult amari, languida regnat manuWie geliefd wil worden, regeert met zachte hand. (Seneca)
Qui tacet, consentitWie zwijgt, stemt toe.
Quicquid discis, tibi discisAl wat je leert, leer je voor jezelf.
Quicquid excelsum est, cadetAlles wat verkregen is, zal vergaan. (Seneca)
Quid deceat, non videt ullus amansGeen verliefde let erop of iets wel gepoast is. (Ovidius)
Quid est veritas?Wat is waarheid? (Pilatus)
Quid hoc sibi vult?Wat heeft dat te betekenen? (Cicero)
Quid id ad me?Wat gaat mij dat aan? (Plautus)
Quid leges sine moribus?Waar zijn wetten voor als er geen moraal achter steekt?
Quid novi sub soleWat voor nieuws (is er) onder de zon?
Quid tibi vis?Wat verbeeld jij je eigenlijk wel? (Terentius)
Quid vesper ferat, incertum estWat de avond zal brengen, is ongewis.
Quidquid aetatis retro est, mors tenetAl wat van het leven achter ons ligt, heeft de dood in zijn bezit.
Quieta non movereRustende dingen niet bewegen. (Geen slapende honden wakker maken.)
Quisque suae fortunae faberIeder is de smid van zijn eigen geluk.
Quo iure?Met welk recht?
Quo vadisWaarheen gaat gij?
Quo vadis, dominee?Waarheen gaat Gij, Heer? (Petrus)
Quoad fieri poteritVoor zover mogelijk. (Plautus)
Quod attestorHetgeen ik betuig.
Quod Deus avertatWat God verhoede.
Quod Deus coniunxit, homo non separetHetgeen God gebonden heeft, scheide de mens niet.
Quod differtur, non auferturUitstel is geen afstel.
Quid dubitas, ne fecerisBemoei je niet met zaken waaraan je twijfelt. (Cicero)
Quod erat demonstrandum (q.e.d.)Hetgeen moest worden bewezen.
Quod felix, faustumque sitHetgeen gelukkig en gezegend moge zijn.
Quad fors feret, feremus acquo animoWe zullen rustig dragen wat het lot ons brengt.
Quod licet Iovi non licet boviWat Jupiter mag, mag het vee nog niet. Dat wat een belangrijk persoon mag is niet zomaar aan iedereen toegestaan.
Quod negoHetgeen ik ontken.
quod nimis miseri volunt, hoc facile creduntWat arme sloebers willen, geloven ze ook graag. (Seneca)
Quod non est in actis, non in mundoWat niet in akten is vastgelegd, bestaat niet. (Cicero)
Quod non expectes, ex transverso fitWat men niet verwacht, gebeurt juist.
Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudorWat de wet niet verbiedt, wordt wel verboden door het eergevoel.
Quod ratio nequit, saepe sanavit moraWat het verstand niet kan genezen, geneest vaak de tijd. (Seneca)
Quod sis, esse velis, nihilque malisWil zijn, wat je bent, en niets meer.
Quod supra nos, nihil ad nosWat boven ons is, is niet vootr ons bestemd. (Socrates)
Quod tibi fieri non vis, alteri ne fecerisWat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
Quorum pars magna fuiWaarin ik een groot aandeel heb gehad.
Quot capita, tot sensusZoveel hoofden, zoveel zinnen (meningen).
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: R

 
Rapienda rebus in malis praeceps via estIn het nauw moet men haastig de snelste weg inslaan. (Seneca)
Rara avisEen zeldzame vogel. (Horatius)
Rara iuvantWat schaars is, is aangenaam.
Riatio fatum vincere nulla potestGeen berekening kan het lot verslaan. (Ovidius)
Rationi nulla resistuntTegen het verstand kan niets op.
Rarum est felix idemque senexZelden is dezelfde mens gelukkig en oud.
Re infectaOnverrichter zake.
Re parvum, tempore magnumEigenlijk onbeduidend, maar gezien de omstandigheden belangrijk. (Cidero)
Redde Caesari quae sunt CaesarisGeef de keizer wat des keizers is.
Regnat populusHet volk regeert.
Rem tene, verba sequenturHou vast aan de zaak, de wooreden komen vanzelf.
Repetitio est mater sapientiaeHerhaling is de moeder der wijsheid.
Requiescat in paceHij/zij ruste in vrede.
Requiem aeternam dona ei(s), DomineHeer, geef hem/haar (hun) de eeuwige rust.
Rerum concordia discorsDe tweeslachtige eenheid van dingen. (Horatius)
Res est imperiosa timorAngst is een dwingend iets.
Res ins cardine est. De zaak staat op een keerpunt.
Res loquitur ipsaDe zaak spreekt voor zich. (Cicero)
Res, non verbaGeen woorden maar daden.
Res severa est verum gaudiumWare vriendschap is een enstige zaak. (Seneca)
Reservatis reservandisOnder het nodige voorbehoud.
Ride si sapisLach zo je wijs bent. (Je kan er maar beter om lachen.)
Riso inepto res ineptior nulla estNiets is dommer dan dom lachen.
Rivalem patienter habe. Heb geduld met je rivaal (in de liefde).
Roda de spinis floretDe roos bloeit aan de doornenstruik.
Rex regnat, sed non gubernatDe koning heerst, maar regeert niet.

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: S

 
Saepe decipimur specie rectiVaak latenb we ons door de schijn van gerechtigheid misleiden. (Horatius)
Saepe ingenia calamitate interciduntVaak gaan grote talenten door een ongeluk verloren.
Saepe mali malefacta viri populus luit omnisVaak boet een heel volk voor de wandaden van één slechte man.
Saepe sub pallio sordido sapientiaWijsheid is vaak verborgen onder een smerig gewaad.
Saepius pauper et fidelius ridetIemand die arm is lacht vaker en eerlijker.
Saevi inter se conveniunt ursiZelfs wilde beren hebben hun afspraken. (Juvenalis)
Salus populo!Heil aan het volk!
Salus populi suprema lex estoHet welzijn van het volk moet de hoogste wet zijn.
Salva approbationeBehoudens goedkeuring.
Salva ratificationeBehoudens nadere bekrachtiging.
Salvator mundiRedder der wereld (Christus).
Salvo errore et omissione. (S.E. & O.)Behoudens fouten en misstellingen.
Sapere audeHeb de moed om verstandig te zijn.
Sapienter vitam instituereZijn leven verstandig inriechten.
Sapientia prima stultitia carereHet begin van wijsheid is geen dwaas te zijn. (Horatius)
Satius est recurrere quam currere maleHet is beter terug te lopen, dan verkeerd te lopen. (Erasmus)
Scire est mensurareWeten is meten.
Scripta manent, verba volantHet geschrevene blijft, woorden vervliegen.
Se ipse amans sine rivaliWie van zichzelf houdt, heeft geen rivalen.
Secundae cogitationes melioresDe tweede gedachte zijn de betere. (Cicero)
Secunda non habent umquam modumGeluk kent geen maat.
Secundum naturam vivereIn harmonie met de natuur leven. (Cicero)
Secundum ordinemOp de rij af.
Sed haec hactenusTot zover en niet verder.
Sed non ego creduluus illisIk wens hem niet zo eenvoudig te geloven.
Semel emissum volat inrevocabile verbumEenmaal gesproken, vliegt het woord onstuitbaar verder. (Horatius)
Semel scriptum decies lectumEenmaal geschreven betekent tienmaal gelezen.
Semper fidelisAltijd betrouwbaar.
Semper florensSteeds bloeiend.
Semper homo bonus tiro estEen goed mens blijft altijd een beginneling.
Semper iniops, quicumque cupitWie begeert, is altijd arm.
Semper paratusAltijd bereid.
Semper virensAltijd groen (van een boom).
Semper vigilSteeds waakzaam.
Senes bis pueriOude mensen zijn voor de tweede maal kind.
Seniores prioresDe ouden het eerst, oude mensen gaan voor.
Si dis placetZo het de goden behaagt.
Si duo faciunt idem, non est idemAls twee mensen hetzelfde doen, is het niet hetzelfde.
Si fabula veraAls het verhaal waar is.
Si libet, licetWat geliefd is, is goorloofd.
Si paenitet, haud nocet errorWanneer men berouw heeft, is de misstap niet erg.
Si vis amari, amaAls je wil bemind worden, bemin dan zelf.
Sibi quisqui peccatIedereen zondigd in zijn eigen nadeel.
Sic volo, sic iubeoZoals ik wil, zo gelast ik.
Silent leges inter armaAls de wapens preken, zwijgen de wetten.
Simul in SempiternumVoor altijd samen.
Simulare certe est hominisDoen alsof is typisch menselijk.
Sine amico non potes bene vivereZonder vriend kun je niet goed leven.
Sine sudore et sanguineZonder zweet en bloed. (Ennius)
Sine vitiis nemo nasciturNiemand wordt zonder fouten geboren. (Horatius)
Sit venia verboNeem me niet kwalijk, dat ik het zeg.
Stante pedeOp staande voet.
Sol omnibus lucetDe zon schijnt voor allen.
Solent mendaces luere poenam maleficiiLeugenaars boeten meestal voor hun daden.
Soli Deo gloriaAlleen aan God de eer.
Somnium verum evaditDe droom komt uit.
Spatio brevi spem longam resecesHoop niet te lang. (Horatius)
Spero melioraIk hoop op betere tijden.
Spes mihi unicaHoop is het enige dat mij rest.
Spes patriaeDe hoop van het vaderland, de jeugd.
Stat sua cuiqui diesVoor ieder staat de zekere dag des doods vast.
Stomachor omniaIk wind me over alles op. (Cicero)
Strenua inertiaIjverig nietsdoen.
Studium immane loquendiMateloze zucht tot praten.
Strultorum infinitus est numerusDe hoveelheid dwazen is oneindig groot.
Stultitiam patiutur opesRijkdom kan zich domheid veroorloven. (Horatius)
Stultitia est venatum ducere invitas canesMet onwillige honden is het moeilijk hazen vangen.
Stultitiam simulare loco prudentia summa estOp het juiste ogenblik doen alsof je dom bent is de voornaamste wijsheid.
Stultorum infinitus numerus estHet aantal van de dwazen is oneindig.
Stultorum plena sunt omniaAlles is vol dwaasheid; de wereld lijkt wel een gekkenhuis.
Stultum est timere, quod vitari non potestHet is dwaas bang te zijn voor iets dat niet vermeden kan worden.
Stultus es, qui facta infecta facere verbis postulesJe bent een dwaas als je het gebeurde met woorden ongedaan wilt maken.
Stultus semper incipit vivereDe dwaas begint voordurend opnieuw te leven.
Sua cuiqui deus fit dira cupidoDe verschrikkelijke eigen begeerte wordt ieders ondergang.
Suae quemqui fortunae maxime paeniterIeder heeft het meest verdriet over zijn eigen lot. (Cicero)
Suae quisqui fortunae faberIeder smeedt zijn eigen geluk.
Suae quisqui homo rem meminitIeder herinnert zich zijn eigen zaken.
Sauvis est laborum praeteritorum memoriaZoet is de herinnering aan het leed dat voorbij is. (Cicero)
Sub noctem cura recursatIn de nacht komen de zorgen terug. (Vergilius)
Sub sole nihil perfectumOnder de zon, d.i. op aarde is niets volmaakt.
Sub specie aeternitatis. Gezien in het licht van de eeuwigheid. (Spinoza)
Successore novo vincitur omnis amorIedere liefde wordt door een nieuwe, opvolgende overwonnen. (Ovidius)
Successus ad perencciem multos devocatSucces stort velen in het verdef.
Successus improborum plures allicitHet succes van slechte mensen lokt velen.
Suorem timereBang zijn voor zweet.
Sui cuique mores fingunt fortunamBij iedereen vormt zijn eigen gedrag het lot.
Sui similem esseZichzelf trouw blijven. (Cicero)
Summa perfectio attingi non potestVolledige perfectie is niet te bereiken. (Cicero)
Summa summarumSom van alle sommen. (Alles bij elkaar).
Summum ius summa iniuraHet grootste recht, is het grootste onrecht. (Terentius)
Sunt certi denique finesEr zijn tenslotte bepaalde grenzen. (Horatius)
Sunt Iovis omnia plenaAlles is vol van God.
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractantKinderen zijn kinderen en handelen als kinderen. (Paulus)
Sunt superis sua iuraDe goden hebben hun eigen recht. (Ovidius)
Suo se modulo ac pede metiriZich naar eigen maat (voet) meten. (Horatius)
Suum cuiqueIeder het zijne. (Cicero)
Suum cuiqui pulchrumIeder vindt het zijn mooi. (Cicero)
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: T

 
Tacent; satis laudantZij zwijgen: dat is eer genoeg. (Terentius)
Tacciturnior statuaZwijgzamer dan een standbeeld.
Talis hominibus pratio qualis vitaZoals de mens preekt, zo leeft hij.
Tamdiu discendum est, quamdiu nesciasMen moet leren. zolang men onwetend is.
Tandem fit surculus arborEindelijk wordt het takje een boom.
Tanti eris aliis, quanti tibi fuerisJe zult voor anderen zoveel waard zijn, als je jezelf waard vindt.
Tantummodo incepto opus est, cetera res expedietMen hoef allen maar te beginnen, de rest komt vanzelf.
Tantum ne noceas, dum vis prodesse, videtoPas maar op dat je geen schade aanricht, terwijl je eigenlijk wilt helpen.
Tantum religio potuit suadere malorumZoveel onheil is door het bijgeloof ontstaan.
Te Deum laudamusU, o God loven wij.
Te hominem esse mementoVergeet niet dat je een mens bent.
Tempora labuntur, tacitisque senescimus annisDe tijd snelt voort en door de jaren heen worden we ongemerkt oud.
Tempora mutantur, nos et mutamur in illisDe tijden veranderen en wij veranderen mee.
Tempore lenitum est vulnus meumDe tijd heeft mijn wonden geheeld.
Tempori parceWees zuinig met tijd.
Tempus edax rerumDe tand des tijds.
Tempus est etiam maiora conariHet is tijd om ook eens wat groters te proberen.
Tempus fugitDe tijd vliedt heen.
Tempus ruit hora fluitDe tijd snelt voort, het uur vliedt heen.
Tempus te citius quam oratio deficietTijd zal u eerder ontbreken dan woorden.
Terra incognitaOnbekend terrein.
Tertium non daturEen derde mogelijkheid is er niet.
Testimonium de audituEen verklaring waarbij een getuige verklaart dat hij een ander iets heeft horen zeggen.
Testimonium paupertatisBewijs van onvermogen.
Testis unus, testis nullus of Unus testis, nullus testisEen getuige is geen getuige.
Timidi est optare necemDe dood te wensen is laf. (Ovidius)
Totus tuus (T.T.)Geheel de uwe.
Trahimur omnes studio laudisWij laten ons allen leiden door ons streven naar lof.
Trahit sua quemque voluptasIeder laat zich door zijn eigen lusten leiden.
Tristis eris si solus erisJe zult droevig zijn als je alleen bent.
Tu ne cede malis, sed contra audentior itoGij moet niet voor het kwaad wijken, maar het des te moediger tegemoet treden.
Tu si hic sis, aliter sentiasStond je hier in mijn plaats, zou je wel anders denken.
Tu quoque, BruteOok jij, Brutus?
Tues res agiturHet gaat om jouw zaak. (Horatius)
Tunica pallio propior estHet hemd is nader dan de mantel.
Turpe est aliud loqui, aliud sentireHet is schandelijk iets anders te zeggen dan je denkt.
Tutimet mirabereJe zult versteld staan.
Tuum tibi narro somniumIk vertel je je eigen droom. (Erasmus)

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: U

 
Ubi amor, ibi fidesWaar liefde is, daar is vertrouwen.
Ubi bene, ibi patriaWaar ik me goed voel, is mijn vaderland.
Ubi dubium, ibi libertasWaar twijfel is, is vrijheid.
Ubi defecerit ratio, ibi est fidei aedificatioWaar het verstand het laat afweten, komt het op vertrouwen aan.
Ubi non sis, qui fueris, non est, cur velis vivereWanner je niet meer bent wie je was, heeft het leven zijn zin verloren. (Cicero)
Ubi periculum, ibi lucrumWaar gevaar is, kan ook gewonnen worden.
Ubi sol, ibi vitaWaar zon is, is leven.
Ultimum remediumHet uiterste redmiddel.
Ultra posse nemo obligaturNiemand wordt verplicht tot meer dan waartoe hij in staat is.
Ultra istum a meWeg met deze mens. (Plautus)
Umbram timereZelfs bang zijn voor de schaduw. (Cicero)
Una domus non alit duos cancesEen huis voedt geen twee honden. (Erasmus)
Una hirundo non facit verEen zwaluw maakt nog geen lente.
Undique ad inferos tantundem viae estDe weg naar de onderwereld is van alle kanten even lang.
Uni cum duobus non est pugnandumEen tegen twee is geen gelijke strijd.
Unum cum noveris, omnes noverisWanneer je er een kent, ken je ze allemaal.
Unus pro multisEen voor velen.
Undique pericula nobis imminentDe gevaren omringen ons van alle kanten.
Urbi et orbiVoor de stad (Rome) en voor de wereld. (de pauselijke zegen).
Urbs aeternaDe eeuwige stad. (Rome)
Urcaetim pluitHet regent met bakken uit de lucht.
Usus est tyrannusGewoonte is een tiran.
Usus magister est optimusErvaring is de beste leermeester.
Ut ameris amaOm bemind te worden moet je liefde kunnen geven.
Ut ameris amabilis estoWee lief, opdat men u lief heeft.
Ut incepit fidelis sic permanetZo trouw als ze begint, zo blijft ze voortdurend.
Ut sementem feceris, ita metesZoals je zaait, zul je oogsten.
Ut tute es, item omnes cences esseJe geloofd zeker, dat iedereen zo is als jezelf bent.
Ut veleas, multa delenda feresOm te geneen, moet je veel pijn lijden.
Usus magister est optimusErvaring is de beste leermeester.
Utile dulciHet nuttige aan het aangename gepaard.
Utrique parti favereHet met beide partijen houden. (Van twee walletjes eten)
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Latijnse citaten / spreuken beginnend met: V

 
Vacare culpa magnum est solaciumEn toch, het gevoel hebben dat je geen schuld treft is een grote troost. (Cicero)
Vade et amplius iam noli peccareGa heen en zondig niet meer.
Vade retro SatanasGa weg, Satan
Valet ancora virtusDeugd heeft de waarde van een anker. (Augustinus)
Vana surdis auribus canereTegen dovemans oren praten.
Vanitas vanitatum et omnia vanitasIJdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid (op deze wereld).
Varietas delectatAfwisseling is aangenaam.
Varium_et mutabile semper feminaIets veranderlijks en wispelturig is {de vrouw}.
Vates optimus, qui optime conciectaritDe beste profeet is hij die de beste conclusies trekt. (Euripides)
Vel ceaco apparetZelfs een blinde ziet dat! (Livius)
Vel capillus habet umbram suamOok een haar werpt een schaduw.
Velis et remisMet zeilen en roeien (op volle kracht).
Velle non disciturWillen kan je niet leren.
Velle suum cuiqui estWat een mens wil, is voor iedereen persoonlijk. (Persius)
Vellet nolletOf hij nu wil of niet!
Velut inter ignes luna minoresZoals de maan tussen de kleine sterren. (Horatius)
Venenum in auro bibiturVergif wordt gedronken uit gouden bekers. (Seneca)
Veni Sancte SpiritusKom, Heilige Geest
Veni, vidi, viciIk kwam,ik zag, ik overwon.
Venit amor gravius quo seriusHoe later de liefde komt, hoe steviger hij is. (Ovidius)
Vento vivereVan de wind leven.
Verae amicitiae sempiternae suntWare vriendschappen zijn van eeuwige duur. (Cicero)
Verba alicui dareLege woorden spreken.
Verba dare in ventosIn de wind praten.
Verba dat omnis amansIdere verliefde spreekt mooie woorden.
Verba sine penu et pecuniaWoorden zonder geld en goed. (Veel geblaat weinig wol)
Verba volant, scripta manentWoorden vervliegen, het geschrevene blijft.
Verecundia inutulis viro egentiEen arme kan zich geen bescheidenheid veroorloven. (Homerus)
Verecundia mulierem ornat, non color fucatusBescheidenheid siert de vrouw, niet haar makeup. (Horatius)
Vereri perdiditHij heeft verleerd zich te schamen. (Plautus)
Veritas odium paritLiefde voor de waarheid zaait haat.
Veritatis simplex oratio estDe waarheid spreken is eenvoudig.
Veritas vos liberabitDe waarheid zal u bevrijden (naar Johannes 8:32).
Vero distinguere falsumVals van echt onderscheiden.
Verum gaudium res severa estWare vriendschap is een ernstige zaak. (Seneca)
Verum mihi videtur, qoud estWaar schijnt mij slechts te zijn, wat bestaat. (Augustinus)
Verus amicus est tanquam alter idemEen ware vriend is een tweede ik. (Cicero)
Verus amor nullum novit habere modumWare liefde kent geen grenzen.
Vestis virum facit of Vestis virum redditKleren maken de man.
Vetus consuetudo obtinet vim naturaeDe gewoonte is een tweede natuur.
Via crucis via lucisDe weg van het kruis is de weg naar het licht.
Via trita est tutissimaDe gebaande weg is de veligste.
Vi coactus (v.c.)Door geweld gedwongen.
Vicit et superos amorLiefde heeft zelfs goden overwonnen.
Vincit omnia veritasWaarheid overwint alles.
Vicit vim virtusDapperheid heeft het geweld overwonnen.
Victi vincimusHoewel we verloren hebben, zullen we overwinnen. (Plautus)
Victrix fortunae sapientiaDe overwinnar van het lot is de wijsheid.
Vigilat ut quiescantHij waakt opdat zij rusten.
Vina quies sequiturOp wijn volgt rust.
Vincit sanctos dira libidoDe lust overwint zelfs de onkreukbare. (Seneca)
Vino diffugiunt mordaces curareWijn verdrijft de ergste zorgen.
Viresque acquirit eundoAl gaande wint het gerucht aan kracht. (Vergilius)
Viris fortibus non est opus moenibusDappera mannen hebben geen vesting nodig.
Viribus unitisMet vereende krachten.
Virtus est medium vitiorumDe deugd is het midden tussen fouten.
Virtus est vitium fugereDeugd is het mijden van de zonde.
Virtus nobilitatDeugd adelt.
Virtus post nummosDeugd komt vaak pas na het geld.
Virtutem incolumem odimusVolkomen braafheid haten wij! (Horatius)
Virtutis nil invium./td>Voor dapperheid bestaat geen onbegaanbare weg. (Ovidius)
Vertutis viam deserir arduaeHij verlaat het stijle pad der deugd. (Horatius)
Vis unita fortiorVereende kracht maakt sterker.
Vita brevis est, ars longaHet leven is kort, maar de kunst leeft eeuwig.
Vita morti propior est cottidieHet leven komt met de dag dichter bij de dood.
Vitam regit fortuna, non sapientiaHet leven wordt bepaald door geluk, niet door wijsheid. (Cicero)
Vitium originisFout in de opzet.
Vive memor letiLeef met de gedachte aan de dood. (Persius)
Vivere est militareLeven betekent vechten.
Vivere naturae convenienterIn harmonie met de natuur leven.
Vivere si recte nesis, decide peritisWanneer je niet weet hoe te leven, wend je dan tot de mensen met ervaring.
Vivitur parvo beneHij leeft goed van weinig.
Vix ea nostra vocoDat durf ik nauwelijks het onze te noemen. (Ovidius)
Vixit, dum vixit, beneZolang hij geleefd heeft, heeft hij goed geleefd.
Volens nolensNoodgedwongen.
Voluptatem mearor sequiturNa het plezier komt de kater.
Volventibus annisIn de loop van het jaar.
Vox vivaHet levende woord.
Vox populi vox deiDe stem van het volk is de stem van God.
Vulgare amici nomen, sed rar est fidesHet begrip vriend is algemeen bekend, maar trouw is zeldzaam.
Vulgi opinio mutari vix protestDe mening van de massa laat zich nauwelijks veranderen.
Vulpes pilum mutat, non moresEen vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.
Vultus loquitur, quodcumque tegisJe gezicht verraadt, wat je geheim had willen houden.
 www.heinpragt.com Latijnse spreuken en citaten

Boeken over Latijn

Latijn voor beginners In dit vlot vertaalde en geestig geschreven boekje wordt voor absolute beginners in het Latijn en voor mensen die hun kennis willen opfrissen, een basis-cursus Latijn geboden voor zelfstudie. Het doel is een niveau waarop de ijverige student de Carmina Burana (dertiende eeuw) kan lezen, de teksten op het tapijt van Bayeux (elfde eeuw) kan ontcijferen, enkele gedichten van Catullus (eerste eeuw v. Chr.) kan begrijpen en de Latijnse vertaling van de bijbel door Hieronymus kan lezen. Deze doelstelling toont al meteen de originele aanpak van de cursus, die niet uitsluitend de bekende Latijnse 'school' auteurs op het oog heeft, maar een bredere interesse in het Latijn ten toon spreidt. Het boek komt voort uit een doe-het-zelf cursus Latijn in wekelijkse krantenafleveringen en is er op gericht een brede groep mensen enthousiast te maken, en te houden, voor het Latijn als taal, en zijn invloed op de moderne talen, en voor de Romeinse cultuur.
kopen knop


Latinitas Deze cursus Latijn - speciaal gericht op volwassenen - is zo samengesteld dat alle hoofdzaken van de Latijnse taal worden behandeld: de vormen waarin Latijnse woorden optreden; de manier waarop die vormen in een zin worden gebruikt, en de betekenissen die zinnen daardoor krijgen. De taallessen zijn volgens een vast patroon opgebouwd: elke taalles begint met een uitleg, waarin enkele zaken uit de Latijnse grammatica worden verteld en met voorbeeldzinnen worden geïllustreerd. Deze voorbeelden zijn per les genummerd; dit heeft als voordeel dat men later, als men het grammatica-overzicht uit het vademecum raadpleegt, via deze zelfde nummering gemakkelijk de uitvoerige uitleg in de desbetreffende taalles kan terugvinden. De uitleg in elke les wordt regelmatig onderbroken door korte oefeningen waarmee gecontroleerd kan worden of de behandelde stof is begrepen. De ideale cursus voor klassikaal onderwijs, voor zelfstudie of voor zelfstudie onder begeleiding.
kopen knop


Last update: 22-05-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).