Citaten, spreuken, uitspraken over ouder worden.

Citaten en leuke spreuken vind ik al mijn hele leven leuk, ik heb ook een vrij grote verzameling opgebouwd. Op deze site staan meerdere pagina's met citaten en spreuken, op thema of op auteur. Op deze pagina staat een verzameling citaten en leuke spreuken die met ouder worden of oud zijn te maken hebben. Sommige van deze spreuken en citaten zijn confronterend, andere zijn bemoedigend. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt

Mooie spreuken, uitspraken en citaten over ouder worden


Als je geen eerbied kunt opbrengen voor de ouderdom, koester dan tenminste minachting voor de jeugd.
(Alexander Pola)

Als wij de ouderdom begroeten als een vriend, behandelt hij ons zachter dan wanneer wij hem bevechten als een vijand.
(Dorothy Dix)

Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.
(Onbekend)

Datgene wat men zijn tweede jeugd pleegt te noemen, is meestal zijn eerste ouderdom.
(Alexander Pola)

De jeugd is vergeten door gedeelde interesses; de ouderdom is vergeten door gebrek aan interesses.
(Goethe)

De jeugd spreekt over de ouderdom als over een ongeluk, dat haar niet treffen kan.
(Emanuel Wertheimer)

De jongeren zijn erg aardig, zij laten het jong zijn over aan de ouderen.
(Karel Jonckheere)

De ondernemingsgeest der jeugd is evenveel waard als de ervaring van de ouderdom.
(Josefine von Knorr)

De ouderdom is een beleefde mens, hij klopt enkele malen aan.
(Goethe)

De ouderdom ziet het verleden, gelijk de jeugd de toekomst.
(Comtesse Diane de Beausacq)

De tragedie van de ouderdom is niet dat men oud is, maar dat men zich jong voelt.
(Oscar Wilde)

Een spiegel toont een vrouw haar jeugd en een man zijn ouderdom.
(Cees Buddingh)

Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.
(Oscar Wilde)

Het afnemen van alle krachten, bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen.
(Schopenhauer Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.
(Goethe)

Het verschil tussen jonge en oude mensen is, dat oude mensen weten wat het is om jong te zijn, maar jonge mensen niet weten wat het is om oud te zijn.
(Cees Buddingh)

Ik ben oud en heb heel veel problemen gehad, maar de meeste hebben nooit plaatsgevonden.
(Mark Twain)

Ik heb de leeftijd bereikt waarop men mijn inspanningen begint te verwarren met mijn mogelijkheden.
(Karel Jonckheere)

Ik relativeer niet omdat ik ouder word maar om niet oud te worden.
(Karel Jonckheere)

Ik wil niet naar de hemel gaan, geen van mijn vrienden zijn daar.
(Oscar Wilde)

In de ouderdom is men het beter in ongelukken voorkomen, in de jeugd, ze te verdragen.
(Schopenhauer)

Je bent oud als het het licht uitdoet uit bezuiniging in plaats van romantiek.
(Herbert I. Kavet )

Je bent pas oud als je moeder sterft.
(L.Ball)

Je voelt je echt oud worden als je merkt dat je kinderen vaker seks hebben dan jij.
(Deepthought)

Maak je geen zorgen over het vermijden van verleidingen, als je ouder wordt beginnen ze jou te vermijden.
(Onbekend)

Men is nooit te oud om iets af te leren.
(Cees Buddingh)

Men kan alles overleven tegenwoordig, behalve de dood.
(Oscar Wilde)

Men moet zich in de jeugd een stok snijden, zodat men er in de ouderdom op leunen kan.
(Confucius)

Men vreest de ouderdom, waarvan men niet zeker is die te kunnen bereiken.
(Jean de la Bruy�re)

Onverschilligheid is een kenmerk van voorbarige ouderdom.
(Fritz Francken)

Ouderdom begint op de dag dat je besluit iets niet te doen onder het voorwendsel dat je het al eens gedaan hebt.
(Jean Cocteau)

Ouderdom is een periode van leven waarin volwassenheid al tot het verleden behoort.
(Milan Kundera)

Spreken in spreuken past de ouderdom.
(Aristoteles)

Toen ik er eindelijk achter was dat mijn vader gelijk had, was mijn zoon oud genoeg om het niet met mij eens te zijn.
(Onbekend)

Tot in in zijn hoogste ouderdom neem me afscheid van zijn jeugd.
(Onbekend )

Verdriet is bitter in de kinderjaren, zoet in de puberteit, tragisch in de ouderdom.
(Marlene Dietrich)

Wat men in de jeugd wenst, heeft men in de ouderdom volop.
(Goethe)

We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen.
(Rose 87)

Zodra mensen oud genoeg zijn om beter te weten, weten ze niets meer.
(Oscar Wilde)


Boeken met mooie spreuken, uitspraken en citaten

Wie veel over anderen weet, is slim. Wie zichzelf kent, is wijs. Lao Tse Laat je inspireren door de wijze woorden van 's werelds grootste schrijvers, leiders en filosofen met dit boekje vol mooie citaten en gedachten. Breng een flinke dosis positiviteit in je leven en verruim je hart en geest!
kopen knop


Citaten en Gezegden. We herinneren ze ons als de dag van heden, de expressies die ons na een catastrofe zowel als na victorie werden doorgegeven. We verhalen erover, delen het met onze kennissen en vrienden. We gebruiken ze zelfs bij de dagdagelijkse dingen. Vluchtig ontleden we hier en daar wat woorden. Geven wel eens een andere betekenis aan zinnen maar wat we er ook mee doen ze blijven vluchtig in ons beleven aanwezig. Sommige gezegden vinden we te simpel, andere vinden we dan weer te geleerd. We gebruiken daarom enkel de deze die men ons in alle eenvoud heeft doorgeleerd. Vanuit onze jeugd memoriseerden we ze als onderdeel van vragen op examens. Als slotwoord van onze leraar Latijn. Soms zelfs als rake zin achter pot en pint. Maar immer aanwezig als we een statement wilden: Ab imo pectore, zeg maar, uit de grond van het hart.
kopen knop


Een eigenzinnige verzameling uitspraken van bekende en minder bekende mensen uit de zakenwereld en politiek. Laat je inspireren door de rake observaties en opmerkingen over de harde businesswereld!
kopen knop


Last update: 22-05-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).