Spiritueel woordenboek.

Spiritualiteit heeft te maken met zaken die de geest (Latijn: spiritus) aangaan maar het begrip spiritualiteit is heel breed. Het kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten of een persoonlijke innerlijke ervaring. Ook worden er veel termen en vreemde woorden gebruikt, op deze pagina probeer ik een soort woordenboek of verklarende woordenlijst bij te houden van bekende en minder bekende spirituele begrippen. Wanneer u gaat lezen over spiritualiteit en bovennatuurlijk zaken dan kent deze wereld zijn eigen termen, woorden en afkortingen. Soms lijkt het er op dat het een soort van geheimtaal is die alleen ingewijden kennen. Op deze pagina probeer ik uitleg te geven over de betekenis van deze woorden die binnen de spirituele wereld vaak gebruikt worden.
Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Spiritueel woordenboek.

AardenAarden is een manier om u weer met beide benen op de grond te krijgen, soms komt het voor dat u door stress, spanningen of wat dan ook het contact met de aarde verliest.
AardstralenDit zijn lijnen of bundels van stralen die van de aarde uitgaan welke soms wel in verband worden gebracht met aardmagnetisme. De Chinezen beschouwen aardstralen en wateraders als verstoring van het natuurlijk evenwicht van yin en yang en proberen ze op te sporen en te vermijden.
AbracadabraDit woord stamt uit het Joodse kabbala, het is afgeleid van de naam van de Gnostische heiligheid Abraxas, wat doe geen pijn betekent. Het woord zou magische krachten bezitten, speciaal voor bescherming tegen ziekte.
AcupunctuurChinese geneeswijze waarbij naalden gebruikt worden om verstoringen van de energiestromen in het lichaam te herstellen. De naalden worden op zogenaamde acupunten in het lichaam geprikt.
Advaita VedantaAdvaita Vedanta is een traditie van spiritueel onderwijs, ontstaan uit de Indiase Vedische cultuur en wordt binnen de moderne hindoecultuur nog altijd in leven gehouden. Advaita Vedanta leert ons dat de ultieme natuur van de werkelijkheid advaita is, wat ‘non-duaal’ betekent.
AmuletEen voorwerp of sieraad dat geluk bengt, een amulet moet de drager beschermen tegen ziektes en gevaar.
AstraalNaast de vertrouwde stoffelijke wereld is er op een andere golflengte nog een "andere wereld" namelijk de astrale ruimte. Dit is de wereld van de geest. Beide ruimtes behoren wel bij de aarde, in de astrale wereld gebruikt u uw tweede lichaam, namelijk het geestelijk lichaam. Uw geestelijk lichaam is een eeuwig lichaam die u altijd bij u heeft gedurende alle levens.
AntroposofieAntroposofie (van het Griekse anthropos "mens" en sophia "wijsheid") is een spirituele filosofie en occulte wetenschap die gebaseerd is op de leer van Rudolf Steiner (1861–1925). Hij leerde dat er een geestelijke wereld is die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. Deze innerlijke ontwikkeling is gericht op versterking van het zintuigvrije denken en het bewustzijn in het algemeen. De antroposofische gezichtspunten worden ingezet op verschillende terreinen, zoals vrije schoolpedagogie, heilpedagogie, euritmie, spraakvorming, kunstzinnige therapieën, antroposofische geneeskunde, sociale driegeleding, biologisch-dynamische landbouw.
AradiaDe was dochter van de Romeinse godin Diana, en ze is de grondlegster van de hekserij. Zij wordt ook wel Hekata genoemd waar het woord heks weer van is afgeleid.
AstrologieAstrologie gaat er van uit dat de positie van planeten, zon, maan en dierenriemtekens op het moment van geboorte zijn karakter bepalen. Ook zou de huidige positie van deze hemellichamen iets kunnen voorspellen over de toekomst van een persoon geboren onder een bepaald teken van de dierenriem.
AuraEen energie veld dat om het lichaam van ieder levend wezen voorkomt. Het is een afspiegeling van de gezondheid en de gemoedstoestand. De aura is wetenschappelijk bewezen en kan via speciale fotografie zichtbaar gemaakt worden.
BandstemmenDit mysterieuze, wetenschappelijk nog onverklaarde verschijnsel (in het Engels bekend als EVP oftewel Electronic Voice Phenomena) is nu al zo'n halve eeuw bekend. Het was in het jaar 1959 dat de Zweed Friedrich Jürgenson bij toeval dit bandstemmenfenomeen ontdekte. Meer lezen over dit onderwerp kunt u op: mivak.com, evp-voices.com of bandstemmen.startbewijs.nl/.
BeschermengelEen beschermengel is eigenlijk hetzelfde als een gids of astrale helper. U kunt voor alles hulp en bescherming krijgen: in het verkeer, het gezin, je gezondheid of het werk. Overgegane (overleden) mensen hebben geen vleugels, maar verplaatsen zich door gedachtekracht.
BezweringSpreuken die worden uitgesproken door tovenaars en heksen om een vervloeking (zwarte magie) of bescherming (witte magie) over iemand uit te roepen.
Bijna dood ervaringenVeel mensen die klinisch dood zijn geweest spreken over een tunnelervaring. Hierbij zagen ze aan het einde van de tunnel een lichtend wezen dat hun wenkte. Deze ervaring is meestal zeer ingrijpend in het leven na deze bijna dood ervaring.
BloedmagieEen geloof dat vele soorten magie beoefenaren delen, betreft de magische krachten van het bloed. Zwarte magie, voodoo en vele Afrikaanse magie soorten kennen rituelen waarbij men het bloed van dieren offert.
Boek der SchaduwenEen meestal handgeschreven boek met recepten, magische formules en rituelen, en andere belangrijke zaken van een heks. Elke heks heeft een eigen Boek.
BoleenEen traditioneel mes met een wit handvat. Dit mes is het werkmes van de heks, waarmee onder meer kruiden gesneden worden.
BovenzintuiglijkEen mens heeft vijf gewone zintuigen, daarnaast heeft de mens ook vijf (para)zintuigen in het geestelijk lichaam. Beide lichamen hebben dus dezelfde zintuigen, alleen op een andere golflengte. Met de andere zintuigen doet u paranormale indrukken op. Bovenzintuiglijk waarnemen is dus anders waarnemen dan met de zintuigen van je gewone lichaam.
CartomantieCartomantie is het waarzeggen door middel van speelkaarten.
Chakra'sEen chakra is een woord uit het Sanskriet en het is een centrum van spirituele kracht in het menselijk lichaam. Ze liggen langs de ruggegraat en op de punten stroomt volgens de Hindoes en de boeddhisten energie. Oosterse geneeskunst kent gedetaileerde kaarten van de chakra's en hun verbindende meridianen en banen.
Chi enrgieChi is de belangrijkste factor van een heleboel therapieën, zoals Reiki, feng shui, chakra leer, shiatsu, meditatie, acupressuur. Chi is een subtiele elektromagnetische kracht die alles in het heelal doordringt om het leven gaande te houden. Het verbindt ons hoofdzakelijk met al het andere en wordt in China chi of qi genoemd, in Japan chi en in India prana. Het stroomt door alle levende wezens en draagt informatie op dezelfde manier als bloed dat door je aderen stroomt en voedingsstoffen naar je verschillende lichaamsdelen brengt. Het menselijk lichaam is een complex veld van voortdurend bewegende chi, dat circuleert door cellen, weefsels, spieren en interne organen.
ChiromantieHet lezen van lijnen op iemands hand om de toekomst te voorspellen of iemands karakter te kunnen bepalen.
Déjà vuDit is Frans voor "al eerder gezien". Soms heeft u de sterke indruk dat u ergens al eens eerder geweest bent of dat u een bepaalde situatie al eens eerder heeft meegemaakt, terwijl het de eerste keer is dat dit u echt meemaakt. Veel mensen zien een déjà vu als bewijs van een zogenaamde vierde of buitentijdse dimensie. Deze mensen zien het leven zien als een tot in details voorgeprogrammeerd draaiboek.
Derde oogEen ander woord voor een persoon die het vermogen van helderzien heeft. Helderziende mensen zien in hun gedachten beelden, kleine filmpjes van het verleden of toekomst en dit noemt men het derde oog.
DivinatieDivinatie is het voorspellen van de toekomst of het langs magische of bovenatuurlijke weg onthullen wat verborgen is. Hieronder vallen astrologie, cartomanie,chiromantie, geomantie en metascopie.
DruïdeDit is een Keltische priester, genezer, waarzegger of schrijver. Hij had een grote invloed op het hele leven, in de politiek en de rechtspraak.
EngelenHiermee worden personen bedoeld die verder zijn geëvolueerd en die verder leven aan gene zijde. Ze hebben geen vleugelen, zij verplaatsen zich door middel van gedachtekracht. Door verschillende levens (reïncarnatie) groeien we langzaam in bewustzijn, later zullen wij allemaal zelf ook een engel zijn.
EntiteitDit is een ander woord voor een persoon die na zijn aardse leven in het volgende gebied of hiernamaals voortleeft. Vroeger noemde men dat een geest.
EsoterieDit zijn allerlei paranormale / spirituele / occulte wetenschappen zoals: handopleggen, magnetiseren, helderziendheid, kaartleggen, het beoefenen van astrologie en orakelen. Heel lang moesten mensen dit voor zich houden want de kerk heeft dit eeuwen lang tegengehouden.
Gene zijdeEr bestaat de aardse die we deze zijde noemen en gene zijde. Met gene zijde wordt het voortbestaan of hiernamaals bedoeld. Gene zijde is het gebied waar mens en dier na de aardse dood naar toe gaan.
GeomantieDe toekomst voorspellen op basis van patronen in de aardbodem of van stof op een vlak oppervlak.
GidsenGidsen zijn leraren / hulpverleners die aan gene zijde leven. Uw gidsen hebben dikwijls in hun vorige levens geworsteld met dezelfde problemen als u. Synoniemen voor gids zijn: astraal begeleider of astraal beschermer.
HandopleggingEen term voor het behandelen met energie, handoplegging kan d.m.v. verschillende technieken uit worden uitgevoerd, zoals reiki, magnetiseren en Universele energie. Handoplegging word ook in sommige kerken uitgevoerd, de meeste "gewone" behandelaars hangen echter niet een bepaald geloof aan. Met handoplegging kan men lichamelijke en geestelijke klachten doen verminderen of zelfs weghalen.
Heksenregel van drie.Al wat jij doet zal in drievoud tot u terugkeren, zowel het goed als het kwade.
HeldervoelenHeldervoelen is iets aanvoelen zonder voorkennis of nog zonder dat een persoon iets gezegd heeft. Men kan iemands stemming, ziekte, bezigheden, wensen, zomaar opvangen en aanvoelen. Soms kan men zelfs iets al in de verre toekomst (voor)voelen.
IncarnerenHet weer geboren worden en terugkomen op de aarde. Volgens deze visie hebben mensen al duizenden levens achter de rug (reïncarneren).
KarmaDe wet van oorzaak en gevolg,Ofwel wat u zaait zult u later zelf weer in een ander leven oogsten. Dit geldt zowel voor goede handelingen (toekomstig positief karma) als negatief destructief handelen (toekomstig negatief karma). Door deze wet is er rechtvaardigheid in het heelal.
MetascopieHet waarzeggen op basis van lijnen op het voorhoofd.
MediterenDoor bepaalde technieken/oefeningen kan men de gedachte en gevoelswereld (meer) tot rust brengen. Men brengt eigenlijk het aura tot rust maar men kan nooit helemaal de gedachten uitschakelen. Meditatieoefeningen werken pas goed als men het regelmatig probeert.
MediumEen medium is een persoon die over één of meerdere paranormale gaven beschikt, waardoor de geesten of zielen van overledenen via hem of haar met mensen op aarde kunnen communiceren.
MindfulnessMindfulness of achtzaamheid is een uitdrukking waarvan de oorsprong in het boeddhisme ligt waar het een onderdeel is van het zogenaamde achtvoudige pad. Het wordt al duizenden jaren toegepast door aanhangers van allerlei vormen van boeddhisme. Mindfulness verwijst naar een vorm van meditatie waarin men zich op een niet reactieve wijze bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment (bewuste aandacht), een levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen (aanvaarding) en juist bewustzijn in de Boeddhistische leer.
OccultismeDit is een oud woord voor het bestuderen en uitoefenen van paranormale en spirituele zaken.
OmensDeze worden ook wel voortekenen genoemd. In de Romeinse cultuur gaf men een groot gewicht aan deze omens, tekenen die een bepaalde gebeurtenis aankondigen, zoals de vlucht of het gekrijs van de vogels of de dichtheid van een schaduw.
ParagnostEen paragnost is iemand die paranormaal begaafd is. Het woord komt voort uit de parapsychologie en het betekent: anders dan met de gewone zintuigen waarnemen.
PoltergeistDit is Duits voor plaaggeest of klopgeest.
PsychometriePsychometrie is het aanvoelen van foto's of voorwerpen waardoor een medium informatie doorkrijgen.
ReikiDit is een techniek om energie door te geven. Reiki gebruikt een bepaalde plaatsing van de handen en gebruikt symbolen bij het geven van een energie behandeling.
ReïncarnatieDit is het geloof dat men na de dood opnieuw geboren wordt in een ander lichaam. Boeddhisten geloven dat goede of kwade daden in het ene leven beloond of bestraft worden in het volgende.
SjamaanEen sjamaan is een soort priester die kan communiceren met de geestenwereld en magie kan gebruiken om zieken te genezen, voorspellingen te doen en gebeurtenissen onder zijn controle te brengen. De techniek die hij daarvoor gebruikt is het opwekken van een toestand van trance of andere bewustzijnsverandering. Hij treedt meestal op als bemiddelaar tussen de geesten van overleden voorvaderen en leden van zijn dorp of gemeenschap.
TarotDe Tarot is een kaartspel van achtenzeventig kaarten, dat vanaf het midden van de vijftiende eeuw in verschillende delen van Europa werd gespeeld. Tarotkaarten zouden vanaf de 18e en 19e eeuw in verband worden gebracht met mystiek en magie. Er zijn verschillende manieren om tarotkaarten te gebruiken voor waarzeggerij. De bekendste kaartleggingen zijn 'heden-verleden-toekomst' en het Keltisch Kruis, waarbij 10 kaarten worden gelegd die meer verklaren over de oorzaak en achtergronden van het vraagstuk / de situatie, de invloed van derden en ontwikkelingen in de toekomst.
TelekineseHet in beweging brengen van aardse materie door middel van denkkracht.
TelepathieTelepathie is communicatie zonder gebruik te maken van fysieke mogelijkheden als praten, schrijven enz. Ook gevoelens kunnen op deze manier worden overgedragen. Dit kan zelfs over grote afstand gebeuren.
OuijabordVia ouijabord kan men communiceren met bijvoorbeeld de geest van overledenen en het idee achter dit bord is een variant op hulpmiddelen die al heel lang door mediums en andere waarzeggers werden gebruikt. Door deze hulpmiddelen kan er contact gelegd worden met onzichtbare entiteiten zoals geesten of demonen.
WolfskersDit is een plant die gegeten of gerookt kan worden en angstaanjagende visioenen kan veroorzaken. Ook noemt men het wel doodkruid.

Last update: 07-01-2013

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).