Spiritualiteit en wetenschap

spiritueel wetenschapAl sinds jonge leeftijd had ik enorm veel belangstelling voor wetenschap en techniek, maar daarnaast ook een enorme belangstelling voor psychologie, filosofie en spiritualiteit. Vaak waren deze verschillende takken in een enorme strijd verwikkeld zoals nu nog de strijd tussen evolutionisten en creationisten. Er zijn veel mensen op de brandstapel gezet of op een andere wijze om het leven gebracht omdat ze durfden te beweren dat de aarde rond was. Maar er zijn ook diverse stromingen die aangeven dat vrije wil niet bestaat en deze krijgen momenteel ook weer steun vanuit wetenschappelijk hersenonderzoek. Albert Einstein was een vooraanstaand wetenschapper die ook in non dualiteit geloofde en dit ook met wetenschap wist te verenigen. Ik heb een aversie tegen spiritueel bedrog, op spirituele beurzen zie ik soms eenvoudige manipulaties waarvan ik soms denk: "waarom trappen mensen daar in?". Ik probeer overal met een open blik naar te kijken, maar ook een rationele grondslag te vinden. Op deze pagina probeer ik hier dieper op in te gaan, het blijft soms moeilijk om werelden met elkaar te verbinden. Vriendelijke groet, .

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Een rationele god

Ik ben katholiek opgevoed met veel Bijbelverhalen op de lagere school en alle sacramenten. In onze kerk was boven het altaar een enorme wandschildering van de vader, de zoon en de heilige geest waarbij god als een oude wijze man op een troon zat en kritisch op ons neerkeek. Als kind probeerde ik deze wereld met de hemel erboven en de brandende hel onder de grond te bevatten. Ik zag als kind veel zaken die in de doofpot gingen en veel mensen die anders deden dan ze verkondigden en ik leerde enigszins zwarte kanten van de geloofsgemeenschap kennen. Op mijn fietstochten naar de middelbare school had ik ruim de tijd om over alles na te denken en langzaam begon deze wereld van geloof en kerk in elkaar te storten. Vanuit mijn rationele denken begon ik mijn eigen invulling en verklaringen te bedenken en dit heeft later mijn beeld van het spirituele wel sterk beÔnvloed. Ik begon overal te zoeken naar antwoorden en kwam in contact met veel spirituele stromingen. Maar elke stroming onderging dezelfde rationele steekproef en uiteindelijk kwam uit dit alles een eigen verzameling van ideeŽn over spiritualiteit die toch ook nog enigszins rationeel was.

Het begon allemaal met god, ik kon rationeel verklaren waarom god ontstaan was. Alles wat de mens niet kon begrijpen of bevatten moest ergens "geparkeerd" worden en dat werden goden en het bovennatuurlijke. Al vanaf het begin van de mensheid dacht men dat deze goden boven de mens en de natuur stonden en dat men deze goden kon beÔnvloeden om dingen te veranderen. Er stonden mensen op die in spirituele zin de leiding namen en die het beeld van god gingen invullen en er ontstond zodoende ook een religieuze macht. Veel geloven brachten het aantal goden terug tot ťťn en omdat drie een heilig getal was soms ook in drievoud. Volgens het Christelijke geloof heeft god de mens naar zijn evenbeeld gemaakt, ik ben bang dat de mens god naar zijn evenbeeld gemaakt heeft omdat dit een logische verbondenheid gaf en het de mens het hoogst in de schepping stelde.

Hoe kon ik een rationeel beeld van god creŽren? Mijn huidige beeld van god is niet een persoon of zelfs niet een wezen, god is voor mij alles om ons heen, de wereld, de natuur, het heelal maar ook alle mensen en dieren om ons heen zijn allemaal een deel van god, zelfs elk atoom en molecuul. God is dus het allesomvattende van alles wat bestaat en dan klopt alles weer. Wanneer wij als mens iets goed doen voor een ander dan zijn wij een klein onderdeel van god die iets doet voor een ander klein onderdeel van god. Als wij de natuur vernietigen en misbruiken dan doen we eigenlijk onze god iets aan. Wanneer je god loslaat als een persoon of wezen dan valt alles ineens weer op zijn plaats, zelfs de Bijbelse verhalen. Alle wetenschap die onderzoek doet naar elementaire deeltjes doen eigenlijk onderzoek naar god. Voor mij is god dus niet bovennatuurlijk maar juist natuurlijk.

Mediteren is gezond

Meditatie heeft lang een associatie gehad met zweverige spiritualiteit maar de laatste jaren is het toch doorgedrongen naar het grote publiek, net als yoga. Vele eeuwen geleden kon de mens de technologische ontwikkeling op zijn gemak bijhouden, de ontwikkelingen gingen relatief traag en de vele generaties mensen hadden voldoende tijd om zich geestelijk en lichamelijk aan te passen aan telkens een nieuwe wereld. Maar de laatste halve eeuw is de ontwikkeling zo snel gegaan dat de gemiddelde mens het niet meer goed kan bijhouden. De welvaart maar ook de enorme hoeveelheid prikkels die we binnenkrijgen elke dag van vroeg tot alsmaar later, is teveel voor de hersenen van de meeste mensen. Onze hersenen zijn gewoonweg niet gemaakt om zoveel informatie en prikkels te verwerken binnen zo'n korte tijd. Het gevolg zien we overal om ons heen, depressie, oververmoeidheid, stress, burn-out en toch gaan we alsmaar door met deze sneltrein.

Het menselijke brein is een geweldig geheel, maar het heeft ook af en toe rust nodig en de paar uur slaap die we nemen is vaak niet meer voldoende. Soms zouden we onze hersenen gewoon even in de ruststand moeten zetten om even bij te komen van alle drukte die we er op afvuren. Dit is nog steeds gewoon wetenschap, hersenonderzoekers zijn hier druk mee bezig. Een van de methodes die we kunnen gebruiken om onze hersenen even rust te gunnen is een korte of langere meditatie. Tijdens een meditatie sluit u zichzelf even helemaal af van de buitenwereld om de binnen wereld even te onderzoeken en lichaam en geest even tot rust te laten komen. Hersenonderzoekers bevestigen dat regelmatig mediteren gezond is voor onze hersenen en dat het zelfs invloed heeft op de structuur van onze hersenen. Mediteren kunt u doen door een geleide meditatie, waarbij iemand u met spreken helpt om te mediteren, maar u kunt ook zelf oefenen om alleen te mediteren. Ik heb op deze site ook een pagina over mediteren geschreven, samen met muziek om de meditatie te begeleiden.

Lees meer: Pagina over mediteren.Meer spiritueel pagina's

Boeken over dit onderwerp

boekboek bestellenWetenschap En Eeuwige Wijsheid In Een Veranderende Wereld.Hoewel wetenschap en spiritualiteit vaak als onverenigbare grootheden worden beschouwd, hebben wij mensen vragen aan beide. We willen allemaal graag weten hoe de dingen in de wereld in elkaar steken en hoe ze zijn ontstaan. Maar we vragen ons ook af wat de zin en het doel van ons leven is. De vraag die centraal staat in dit boek luidt: wat vertelt de wetenschap mij over mezelf, over mijn plaats in de kosmos, over de zin van mijn bestaan? Geboren en opgegroeid in India, gevoed door de traditie van het oude weten ťn daarnaast geschoold in westers-wetenschappelijke disciplines als godsdienstwetenschap en natuurkinde, is dr. Ravi Ravindra bij uitstek gekwalificeerd om een brug te slaan tussen beide werelden.

boekboek bestellenWetenschap en spiritualiteit transcenderen tot hoger niveau. Tijd = Illusie is een meer uitgebreide versie van het boek: 'Leef - Tijd'. Het was logisch dat deze nieuwe visie tot verdere verdieping opriep. Een apart hoofdstuk om vragen te beantwoorden bleek eveneens geen overbodige luxe. Omdat het geheel mťťr werd dan een 2de druk was een nieuwe titel gerechtvaardigd. Niet alleen de religieuze cultuur is in de achter ons liggende periode van 25 jaar in een humanistische neigende visie veranderd. Door de snelle digitale ontwikkeling van ICT en verdere automatisering werd de gevestigde cultuur door de vrije - modern denkende mens - veranderd in een 'seculiere samenleving'. Een samenleving waarbinnen de mens zich autonoom individualiseert en zich meer als een 'ik' ging manifesteren. Bovendien kunnen we spreken van 'Bewustzijnsverandering'. Het is toch beschamend dat 'Het Westen' een ontoelaatbare discrepantie heeft laten ontstaan t.o.v. andere culturen zoals in Afrika - door ons 'ik'- met alle gevolgen van dien waarmede we dagelijks geconfronteerd worden. Welvaart en hebzucht zijn stevige vrienden, maar verblind de empathie, waardoor het verschil tussen arm en rijk versneld toegenomen is en nog steeds toeneemt.

boekboek bestellenOntheemde Zielen Ontwaken - een samengaan van wetenschap en spiritualiteit. Dit boek brengt wetenschap en spiritualiteit weer samen nadat 300 jaar geleden de wegen zich scheiden. Steeds meer wetenschappers komen tot de ontdekking dat beide disciplines slechts verschillende kanten van dezelfde medaille zijn. We staan aan de vooravond van een grote paradigma verschuiving in de wetenschap, waarbij de immateriŽle subjectieve wereld van de geest niet langer afgescheiden gezien kan worden van de objectieve materiŽle werkelijkheid. Deze "omslag" in het menselijke bewustzijn werd al voorzien door de Ouden maar ook de Amerikaanse inheemsen, de Maya, Hopi en Azteken voorzagen dat deze transformatie zou plaatsvinden in onze tijd. Dit boek neemt u mee van de wijsheid van de Ouden naar de meest moderne wetenschappelijke inzichten en laat zien hoe beiden verenigbaar zijn.

Last update: 10-02-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).