Mijn visie op nondualisme

nondualismeMijn hele leven denk ik al na over spiritualiteit en ik kwam er telkens weer achter, na het verkennen van meerdere spirituele richtingen, dat een religie en de meeste spirituele stromingen voor mij niet passen te krijgen zijn. Ik ben de laatste jaren steeds meer overtuigd geraakt van non-dualiteit, ook wel Advaita genoemd wat "geen twee" betekend. Om eerlijk te zijn vallen al mijn andere ideeën en overtuigingen hier in samen. Alles vind zijn oorsprong in één geheel en alles is nog steeds onderdeel van één geheel. De mens wil graag alles in tegenstellingen (dualiteit) definiëren zoals goed en kwaad, donker en licht, mooi of lelijk, warm of koud, maar alles is relatief en het ene kan zonder het ander niet bestaan. Alles is dus onderdeel van het geheel en de vaak schijnbaar fictieve grenzen die wij leggen tussen twee tegenpolen zijn in werkelijkheid echt fictief. Wanneer men de tegenstellingen los kan laten, kan men een groter geheel leren zien. Op het internet is veel informatie te vinden over nondualisme, advaita en spirituele verlichting, ik probeer op deze pagina een zeer eenvoudige uitleg te geven. Ik ben zelf iemand die erg gebaseerd is op logica en ik probeer dan ook altijd de logica in het geheel te zien en te beschrijven. Ik wens u veel leesplezier, .

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Nondualisme in het kort

lotus bloemBij nondualisme gaat men er vanuit dat alles om ons heen dat zich schijnbaar als tweevoudig (of zelf meervoudig) lijkt voor te doen, maar dat alles in essentie één is en onderdeel is van een geheel. Zowel in het latijn als in de term Advaita in het Sanskriet, betekent het dus niet-twee en staat voor de essentiële eenheid van iedereen en alles dat er is. De grondgedachte van het nondualisme is dat iedere vorm van tweedeling (onderscheid) niet een reëel verschijnsel is maar kunstmatig. Dit begrip lijkt voor de mensen die opgevoed zijn met dualistisch denken op het eerste gezicht vaak erg onrealistisch en roept verzet op, pas wanneer men het geheel kan doorgronden valt alles weer op zijn plek. Het nondualistisch denken heeft zijn wortels vooral in Azië en is te vinden in het hindoeïsme (advaita vedanta) en het boeddhisme. Alles vind zijn oorsprong in één geheel en alles is onderdeel van één geheel. De mens wil graag alles in tegenstellingen definiëren zoals goed en kwaad, donker en licht, mooi of lelijk, warm of koud, maar alles is relatief en het ene kan zonder het ander niet bestaan. Wanneer men de tegenstellingen los kan laten, kan men een groter geheel leren zien.

Een goed voorbeeld van iets dat we indelen zijn emoties, een gevoel is goed of fout, prettig of naar. De non-dualistische kijk hierop is dat elk gevoel er mag zijn en niet goed of slecht is. Neem als voorbeeld de grens tussen goed en slecht, in onze westerse cultuur hebben we democratisch bepaald dat bepaalde daden strafbaar zijn, maar in bijvoorbeeld oosterse culturen kunnen dezelfde daden cultureel gezien zelfs nobel en goed zijn. De grens tussen goed en slecht is een fictieve grens die door een groep mensen bepaald is en regelmatig veranderd. Hier in het westen denken we dan vaak dat wij het goed hebben en dat de andere cultuur barbaars en slecht is waardoor we nog meer in tegenstellingen gaan denken. Wanneer men de hele spectrum van fel licht naar zwart donker bekijkt, waar is de grens tussen licht en donker? Waar ligt de grens tussen warm en koud?

Het hele universum is gemaakt van één en hetzelfde, namelijk energie, dit is wetenschappelijk bewezen. Deze energie neemt, bijvoorbeeld in de vorm van atomen, heel veel verschillende vormen aan zoals planeten, steen, water, lucht, maar ook planten, bomen, dieren en mensen. Zelfs licht en warmte zijn vormen van energie (ook wetenschap) en ook wij mensen bestaan in basis uit dezelfde atomen (pakketjes energie) net als alles om ons heen. Nog verder doordenkend zijn wij dus maar een klein (redelijk complex) onderdeel van een enorm nog complexer groter geheel. Alles op deze aarde is dus in basis hetzelfde en ook onderdeel van hetzelfde grote geheel. Door dit geheel niet in tegenstellingen maar als één geheel te zien kan men zich losmaken van deze tegenstellingen en het geheel leren zien.

Wordt vervolgd!

Gerelateerde onderwerpen

Boeken over nondualisme

boekboek bestellenNon-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen. Als er ontspanning optreedt, verdwijnen de scheidingen tussen jezelf en het andere en de anderen. Dan ontstaat er heelheid en verdwijnen de conflicten. Als grenzen verdwijnen, ontstaat vanzelf geluk. Iedereen kent dit geluk, al is het maar in het besef dat het afwezig is. Dan is er het streven om dit weer te vinden. Dit boek is ontstaan uit inleidingen en gesprekken met mensen die inzicht in non-dualiteit zochten en om een beschrijving en verduidelijking vroegen. De gespreksopnames werden uitgetypt tot de teksten die het belangrijkste materiaal van dit boek vormen. Samen met korte poëtische teksten vormen zij een goed toegankelijk boek over wat iedereen uiteindelijk zoekt. Dr. Douwe Tiemersma was docent wijsgerige antropologie en interculturele wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

boekboek bestellenEen introductie tot advaita het antwoord op de vraag 'wie ben ik' Wie ben je? Wat gebeurt er wanneer je sterft? Is er een God? Is de kosmos geschapen? Advaita is een leer met een traditie van duizenden jaren die komt met heel redelijke antwoorden op al dergelijke vragen. Deze onontbeerlijke inleiding van Dennis Waite, schrijver van talloze boeken over het onderwerp, zal aantonen waarom deze zo succesvol is. Dennis Waite volgt de advaita-richting al meer dan vijfentwintig jaar en heeft een van de meest bezochte en gerespecteerde websites over het onderwerp. Hij beschrijft in Een introductie tot advaita de klassieke advaita zoals die eeuwen lang volgens de orthodoxe traditie wordt doorgegeven, met als lichtende voorbeelden Sri Ramana Maharshi en Nisargadatta Maharaj. Aan de vele westerse advaitaleraren heeft hij geen boodschap. Hij woont in het Engelse Bournemouth.

boekboek bestellenVerlichting voor luie mensen Een van mijn favoriete boeken! Wat is verlichting? Kun je dat bereiken? Moet je daarvoor iets doen? En word je daar dan ook heel moe van? Gelukkig niet! Er is niets wat je hoeft te doen. Je hoeft geen techniek te leren, je hoeft niet te mediteren, je hoeft er niet voor naar India, je hoeft niet vegetarisch te eten en je hoeft niet eens op je ademhaling te letten! Verlichting heeft te maken met één eenvoudig, maar radicaal inzicht. Wat dat inzicht is, sla daarvoor het boekje even open. Het bereiken van verlichting is voor velen een ultiem doel in het leven, maar dit boekje rekent daar definitief mee af. Het impliceert een streven, een doel van het ego en daar is het non-dualisme juist het tegendeel van. In het dagelijks leven wordt de mens voortdurend geconfronteerd met het ego dat ons allerhande doelen oplegt. Dit boekje is voor een breed publiek geschikt met herkenbare \ voorbeelden die op humoristische wijze zijn beschreven. Voor een ieder die op zoek is naar zichzelf of gewoonweg de rat-race in de moderne maatschappij zat is. Bevat een inhoudsopgave en een korte biografie.

Forum vragen over: 22 - Spiritualiteit  : Nondualisme

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Vragen en reacties over het onderwerp nondualisme.(0 )2019-10-01 12:59:00

Laatste 10 reacties!

Last update: 01-10-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).