Spiritualiteit pagina

spiritueel, spiritualiteitOp deze pagina schrijf ik over mijn eigen persoonlijke visie op spiritualiteit. Meestal geef ik aan dat mijn overtuiging het meest overeen komt met het Boeddhisme en Hindoesme, maar ook weer niet helemaal. Ik geloof in de heilzame werking van meditatie, massage en bijvoorbeeld homeopathie en de samenhang tussen lichaam en geest. Daarnaast verdiep ik me in non-dualisme en sprituele verlichting, de vraag of vrije wil bestaat of niet (ook vanuit mijn belangstelling voor de mensenlijke hersenen), of het bestaan maakbaar is of niet, spiritualiteit is zeer breed en algemeen. Veel spirituele mensen geloven in een menselijke ziel of het menselijke innerlijk dat in relatie staat tot een hogere (goddelijke) macht. Voor mij bestaat er niet zoiets als bovenatuurlijks, voor mij is werkelijk alles juist natuurlijk en onderdeel van n groot geheel. In mijn visie is spiritualiteit de geestelijke kant van het leven tegenover de stoffelijke en zintuiglijke kant van de materie. Aangezien ik mij vaak kon vinden in verschillende onderdelen van een religie of spirituele stroming maar meestal dan ook weer vaak bepaalde onderdelen niet, vond ik mijzelf nooit compleet in n plaatje vallen. In bijna elke geloofsgemeenschap of spirituele gemeenschap ontstaan rituelen en aanvaarding van alle regels en overtuigingen van de groep, hirarchie, rangen en standen, ego's en macht. Zelfs in de spirituele groepen die zeggen dit uit te sluiten zie je toch dit soort dingen stiekem toch binnendringen. Mijn haren gaan overeind staan wanneer ik hoor dat er in een spiritueel verlichte groep toch mensen zijn die zich meer spiritueel verlicht voelen dan andere leden. Het ego lijkt ook hier soms sterker dan men zelf wil zien. Uiteindelijk heb ik zelf uit alle puzzelstukjes die ik leerde een eigen puzzel samengesteld en de stukjes blijven schuiven want ook deze puzzel is niet vast. Telkens zorgt nieuw inzicht voor het verschuiven van sommige stukjes en dat is goed. Inzicht en ervaring is iets wat men het hele leven kan opdoen en waar men zijn eigen visie op kan bouwen. Met vriendelijke groet, Hein Pragt.

Wat is spiritualiteit

(C) 2015 Hein Pragt

Spiritualiteit heeft te maken met zaken die de geest (Latijn: spiritus) aangaan maar het begrip spiritualiteit is heel breed. Het kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten of een persoonlijke innerlijke ervaring. Al in de oertijd bestond er al een vorm van het begrip spiritualiteit dat uitgegroeid is naar de vele religies en spirituele stomingen die we nu op deze wereld kennen. De mens heeft altijd een besef gehad dat er iets was dat hij niet kon bevatten en dit probeerde de mens toch te verklaren en in te vullen. Ik ben zelf iemand die redelijk met beiden benen op de grond staat en ik geloof niet in al te "zweverig" gedoe, maar geloof zeker dat er genoeg dingen zijn die we niet kunnen bevatten en verklaren en die we dus maar moeten geloven. Wanneer ik echter op een spirituele beurs rondloop zie ik soms weer dezelfde oude trucs waarmee men probeert te overtuigen dat men uitzonderlijke krachten bezit. Maar daarnaast zie ik ook bevlogen mensen die iets raken wat ik niet kan bevatten en waar ik dan toch met veel belangstelling naar kan kijken en luisteren.

Een leraar op mijn middelbare school had een mooie vergelijking, stel u eens voor dat u iemand die vanaf zijn geboorte blind is moet uitleggen wat een kleur is. U kunt kleuren zien, ze ervaren, er een gevoel bij krijgen, maar de blinde persoon kan dit niet. U kunt de blinde persoon alles vertellen over kleuren maar deze persoon zal ze zelf niet kunnen zien, hij zal u moeten geloven. Vergelijkbaar is het met vele spirituele zaken, we kunnen ze meestal niet fysiek zien, vastpakken en doorgronden, we zullen het moeten geloven en soms kunnen we even een stukje ervaren. Het begrip spiritualiteit is een innerlijke ervaring die mijzelf overstijgt en die richting geeft aan mijn leven en mijn bestaan zinvol maakt. Spiritualiteit heeft voor veel mensen ook met religie te maken, maar het begrip spiritualiteit is breder en kan voor iedereen wat anders betekenen. Veel mensen zien spiritualiteit als iets 'zweverigs' en vinden vaak dat ze daar te nuchter en te rationeel voor zijn, maar niet aan spiritualiteit doen is helaas niet mogelijkheid, elk mens is spiritueel. Spiritualiteit gaat namelijk over dat wat u beweegt, wat het leven zin en betekenis geeft. Spiritualiteit kan volledig los staan van religie, van godsdienst of van een geloof in opperwezen.

Spiritualiteit kan ook het geloven in het bovennatuurlijk en het ogenschijnlijk onzichtbare zijn. Veel mensen geloven in bovennatuurlijke zaken zoals contact maken met gene zijde, helderzienden en paragnosten, aardstralen, de invloed van planeten, de invloed van mineralen en kristallen, alternatieve geneeswijze, buitenzintuiglijke zaken, aura, handen lezen, magie, kaartleggen, toekomst voorspellen e.d. Als deze dingen kunt u op bijna elke spirituele beurs terugvinden. Dit is de associatie van veel mensen met spiritualiteit en hoewel ik sommige zaken moeilijk kan geloven sluit ik ook niet uit dat ik het gewoon niet begrijpen of bevatten kan. Maar spiritualiteit hoeft niets met alles wat hierboven staat te maken te hebben, het kan ook een zoektocht naar wijsheid en innerlijke rust en vrede zijn. Veel spirituele stromingen gaan terug naar oude oosterse religies en culturen. India is traditioneel het land waar de meeste spirituele meesters vandaan komen en sommigen zijn zeer succesvol zoals Osho. Er bestaat ook zoiets als Advaita Vedanta, een traditie van spiritueel onderwijs die ontstaan is uit de Indiase Vedische cultuur. Het Sanskriet woord advaita betekent 'de afwezigheid van tweeheid', 'non-dualiteit' (a-dvaita). Ook hier lees ik zelf graag over maar wanneer ik dan weer lees over spirituele verlichting dan bots ik vaak weer omdat ik zeker geloof in de eigen wil en eigen invloed op het leven.

Maar desondanks kan ik veel leren en veel inzichten opdoen van alle spirituele leermeesters maar ook van diverse religies. Ik kies mijn eigen mengeling uit een enorme bron van spirituele inspiratie die bij mij past en voor mij een sluitende eenheid vormt. En ook deze sluitende eenheid veranderd telkens weer onder invloed van nieuw inzichten en nieuwe levenswijsheden en ook dat is goed. Wanneer u uzelf niet gevangen laat nemen door dogma (het resultaat van iemand anders denken) dan kunt u uw eigen 'waarheid' en uw eigen antwoorden op alle belangrijke levensvragen vinden. Bijna alle religies pleiten voor universele liefde en kennen elementen van bidden of mediteren om rust en bezinning te vinden en inzicht te bevorderen. En als God liefde is, dan is God alles wat goed voelt en is alles goed zoals het is.

Mooi boekje over spirituele verlichting

Over geloof en geloven

(C) 2004 Hein Pragt

Ik heb een katholieke jeugd gehad en was vol overtuiging misdienaar. Als kind geloofde ik zonder twijfel in alles wat de pastoor en de kerkgemeenschap vertelde. Ik had een enorme bewondering voor pastoor van der Vegte, een man die vol overtuiging altijd klaar stond om anderen te helpen. Ook de verhalen van Jezus spraken mij heel erg aan, maar ook de verhalen over heksen en de verhalen die ik las over oosterse mysteries in oude tijdschriften van mijn vader. Toen ik 13 jaar oud was begon ik met wat meer realisme te kijken naar de kerk en vooral naar de kerk gemeenschap. Ik moest elke dag twee keer een half uur naar school fietsen dus ik had tijd genoeg om over alles na te denken. Een van de dingen waar ik goed over nadacht was het geloof en ik kwam, mede door het wangedrag van sommige kerkgangers, tot de conclusie dat ik de kerk de rug toe wilde keren. Dit tot grote verontwaardiging van mijn ouders.

Pas toen ik weer iets ouder was begon ik weer na te denken over geloof en het bovennatuurlijke. Dit omdat ik bevriend raakte met Piebe een zeer gelovig maar ook heel realistisch persoon. Van hem was de befaamde uitspraak "het kan zijn dat de evolutie theorie klopt, maar dan is dat ook de hand van god geweest". Hij was ook bezig met het spirituele en door hem leerde ik ook dat ik van binnen een oude man met mij meedroeg en dat ik een heel sterk veld had tegen het bovennatuurlijke. Zeker kwade invloeden zouden wel uit mijn buurt blijven, maar ook het goede spirituele hield zich in mijn aanwezigheid liever verborgen. Dit is voor mij altijd een redelijk geruststellende gedachte geweest.

Op de dag dat pastoor van der Vegte overleed zag ik een wit gat in de lucht. Later hoorde ik dat dit precies het tijdstip was waarop hij was overleden. Ik heb later nog vaker dit witte gat in de lucht gezien. Dit sterkte mij in de overtuiging, dat er meer is tussen hemel en aarde. De spreuk "sommige mensen geloven en sommige mensen geloven dat ze niet geloven" zet aan tot nadenken, ook het niet geloven is geloven en niemand weet het zeker. Ik kan mij niet vinden in een kerkgemeenschap omdat deze door mensen gemaakt is en meestal de menselijke leiders meer dient dan de gemeenschap. Ik geloof dat God alles om ons heen is, de aarde en alle levende wezens. Wij mensen ontstaan hieruit (uit onze god) zodat wij inderdaad het evenbeeld en een onderdeel van God zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor de wereld en de mensen om ons heen, we hebben de aarde in goed beheer. God bestaat omdat hij leeft in de geest van de mensen die in hem geloven. Iedereen mag in God geloven op zijn eigen wijze, je kunt veel leren uit de bijbel, de koran en ook uit de Oosterse religies. Door dit te accepteren kun je een eigen invulling geven aan je eigen spirituele visie.

Bovennatuurlijk?

De mens heeft altijd een idee gehad dat er iets was dat hij niet kon bevatten en zo ontstond het idee van het bovennatuurlijke, een macht die hoger was dan de mens en die een verklaring gaf voor alles waar men geen logische verklaring voor kon vinden of bedenken. Vanuit dit ontstond het idee van een God als goede kracht en een Duivel als slecht kracht en mensen die op deze basis gemeenschappen met macht en invloed gingen bouwen. Daarnaast bleef ook het geloof in bovenatuurlijke krachten die mensen die hiermee in contact stonden konden gebruiken voor zowel goede als kwade doelen. Tegenwoordig spreken we soms over witte (goed) magie en zwarte (kwaadaardige) magie. Ondanks dat ik niet in bovennatuurlijk geloof omdat voor mij alles natuurlijk is, zijn er nog genoeg zaken die de mens niet kan verklaren. En dit trekt natuurlijk mijn belangstelling, vadaar dat ik ook over een aantal van deze onderwerpen schrijf. Met vriendelijke groet, Hein Pragt


Heksen vroeger en nu.

(C) 2004 Hein Pragt

heksen wiccaVrouwen van wie men denkt, of die zelf aangeven dat ze magische krachten bezitten, worden heksen genoemd. Volgens de volksoverlevering gaan heksen in het zwart gekleed, vliegen ze op een bezemsteel, brouwen magische drankjes en hebben een helper, vaak in de gedaante van een kat. Mocht hier iets van kloppen, dan zouden we heksen gemakkelijk kunnen herkennen, maar zeker de moderne heks voldoet absoluut niet aan dit profiel. Eens werden veel vrouwen als heks vervolgd alleen omdat ze ongetrouwd bleven of met kruiden zieken genazen. Tegenwoordig kiezen sommige vrouwen bewust voor de hekserij en noemen zich dan zelf heks of wicca. De bron van de eeuwenoude geschiedenis over heksen begint bij magie. Zeker in vroegere tijden werd alles wat men niet kon verklaren aan magie toegewezen. Magie staat in zeker zin tegenover de wetenschap en is gebaseerd op gevoel en dualiteit. Volgens de overlevering hebben beoefenaars van magie drie doelen namelijk het manipuleren van liefde, de eeuwige jeugd en genezing en bezwering.

Tussen 1500 en 1700 heerste er in West Europa een grote angst voor heidenen en ongelovigen. De kerk zette al zijn macht en middelen in om zijn gelovigen te zuiveren van volksgeloof en heidense gebruiken. Als snel ontstond er een heksenwaan, die eeuwen zou duren. Er ontstonden boeken met beschrijvingen van alle vormen van magische praktijken, foltertechnieken en heksenproeven. Deze boeken werden gehanteerd bij beschuldiging van hekserij er zorgde dat meer dan 10 miljoen vrouwen en mannen gefolterd, verbrand of opgehangen werden. Zeker in deze tijden was het vrij eenvoudig de beschuldiging van heks te krijgen als een vrouw iets afweek van de heersende regels en moraal. Heksen werden gezien als oorzaak van de grote kindersterfte omdat heksen een verbond met de duivel hadden gesloten waardoor ze ongedoopte kinderen moesten offeren. Ook als er een oogst mislukte werd er al snel een beschuldigende vinger uitgestoken naar een zogenaamde heks. In 1486 begon de razzia op heksen pas goed. Onschuldige kruidenvrouwtjes werden uren lang gefolterd met duimschroeven en allerhande werktuigen gemarteld, tot ze bekenden waarna ze in het openbaar opgehangen, onthoofd of verbrand werden.

Tegenwoordig zien we weer een opkomst van de hekserij en staan de heksen weer een beetje in de belangstelling. In tegenstelling tot vroegere tijden staan mensen er nu niet meer zo afwijzend tegenover. Er worden boeken over geschreven en de moderne heks komt voor in alle lagen van de bevolking. Veel mensen, ongeacht hun beroep of status, vinden kracht in deze levensvisie omdat ze het vertrouwen verloren hebben in de kerkelijke instanties en moderne goeroes. Hoewel er een mystieke sfeer omheen hangt, zijn de moderne heksen geen rare mensen die denken dat te kunnen toveren. Het is een soort kunstvorm waarin spirituele en paranormale gaven worden gebruikt met als doel zichzelf te ontplooien en anderen te helpen. Het doel dat de moderne heksen nastreven is de helende kracht van de natuur te gebruiken voor positieve doeleinden door middel van bijvoorbeeld kruiden, olin en edelstenen. Ze houden zich bezig met het genezen door onder andere magnetiseren, zalven en kruidendranken, kaarsenmagie, koordmagie, en meditatie. Ook gebruiken ze tarotkaarten voor inzicht in de persoonlijkheid en de toekomst, en bedrijven ze magische rituelen om negatieve zaken een positieve wending te geven.

pentagramHet pentagram is een symbool dat veel heksen dagelijks bij zich dragen, vaak aan een zilveren kettinkje. Het is voor velen een talisman die bescherming biedt tegen het kwaad. Moderne heksen of Wicca's hebben een wet die The Wiccan Rede wordt genoemd. Hierin staat beschreven dat als het niet schaadt, je mag doen wat je wilt. Moderne heksen houden zich dan ook bezig met de witte magie. Zwarte magie is dus verboden, en niet zonder gevaren voor de degene die dat beoefent, want er is de "Heksenregel van drie: Al wat jij doet zal in drievoud tot je terugkeren". Wanneer u wat meer over heksen wilt weten is er tegenwoordig een schat aan informatie op het Internet te vinden op de trefwoorden heks heksen en wicca.


Vormen van bijgeloof.

(C) 2004 Hein Pragt

Wie heeft er niet eens het spelletje gedaan, als het verkeerslicht op rood gaat voor ik er ben dan zal het vandaag goed gaan. Iedereen heeft wel een beetje gevoel voor bijgeloof. Ook de mensen die zeggen dat ze niet in bijgeloof geloven, lopen liever niet onder een ladder door, want je wilt het noodlot ook niet tarten. Bijgeloof of volksgeloof is een niet op godsdienst gebaseerd geloof en het gaat er meestal van uit dat er iets veroorzaakt zou kunnen worden door bovennatuurlijke krachten of machten. Ook zit er in het bijgeloof vaak een handelingen die men kan uitvoeren om deze krachten te neutraliseren of bij te sturen. Vroeger speelde het bijgeloof een belangrijke rol in het dagelijks leven, het was een verklaring voor toevallig ongeluk maar gaf ook de mogelijkheid om het ongeluk af te wenden. De mens heeft al vanaf zijn vroege oorsprong het lot in handen willen leggen van iets dat boven hem stond. Het is vaak emotioneel ook beter te verkroppen dat een ongeluk veroorzaakt is door het lot en niet door je eigen falen. Op zich is het woord bijgeloof een beetje onzinnig, het is geloven in iets dat niet te verklaren is en een lotsbestemming aangeeft. In dat opzicht is er weinig verschil met echte geloven. Een wijze spreuk in dit opzicht is: Sommige mensen geloven en andere mensen geloven dat ze niet geloven.

Hier volgt een kleine opsomming van vormen van bijgeloof:


Guna Guna.

(C) 2004 Hein Pragt

wajang popGuna Guna word ook wel geschreven als Goena Goena. Het staat bij Indische families bekend als Zwarte Magie, Black Magic of de Stille Kracht. Het is de toverkunst uit Indonesië en de Molukken en is iets waar je niet mee moet spotten. Indische mensen geloven dan ook dat het iets is waar je beter niet mee te maken kunt hebben of over kunt praten. Als Indische mensen zeggen dat iemand "gemaakt is" bedoelden ze dat die persoon onder invloed van Guna Guna is en zo'n bezwering is heel moeilijk op te heffen. Eenmaal bezeten wordt het slachtoffer getroffen door rampen en tegenspoed of geteisterd door demonen. De Indische en Molukse mensen weten dat alleen heel veel bidden de enige oplossing is tegen Guna Guna.

De kunst van de Guna Guna rituelen worden in Indische families van generatie op generatie doorgegeven en de geheimen blijven dus in de familie. De kunst van Guna Guna is dus in bezit bij bepaalde families en dat maakt deze families berucht in de Indische en Molukse samenleving. De bezweringen van de Guna Guna zijn vaak heel sterk. Eenmaal getroffen door de bezwering is het slachtoffer overgeleverd aan de sterke negatieve krachten. De verschijnselen zijn heel divers maar men wordt meestal zonder enige reden ernstig ziek en/of sterft zonder dat artsen een oorzaak kunnen vinden. Ook kan iemand zich vreemd gaan gedragen of men pleegt zelfmoord. De reden om Guna Guna te gebruiken is meestal haat, jaloezie, ruzies, wraak, afwijzingen in de liefde.

Niet alleen mensen kunnen drager worden van de negatieve krachten van Guna Guna, ook voorwerpen kunnen bewerkt worden zodat ze de bezitter veel ellende brengen. Bekende voorbeelden hiervan zijn wajang poppen, de kris (een soort dolk), kleden en kleine afgodsbeeldjes afkomstig uit Indonesië. Niet al deze voorwerpen bevatten kwade negatieve krachten, maar als buitenstaander is dat niet te zien. Naast de zwarte kant van Guna Guna kent men ook witte Guna Guna waarbij men positieve dingen doet met deze magie. Het beoefenen van de zwarte kunst is niet zonder gevaar, de beoefenaars kunnen ook zelf getroffen worden door hun daden. Experimenteren met Guna Guna is dan ook niet zonder gevaren.De zeven hoofdzonden.

(C) 2005 Hein Pragt

Sinds de bekende ijsjes zijn de zeven hoofdzonden weer in de belangstelling gekomen, zij het op een nogal twijfelachtige wijze. De term zonde is door de Christelijke kerk in het leven geroepen om het slechte en kwade in de mens een naam te geven en via duidelijke geloofsregels deze uit de wereld te helpen. Of dit gewerkt heeft laat ik in het midden, maar door de tijd is de kat aardig in het donker geknepen. De oorsprong van de zeven hoofdzonden ligt in de 6e eeuw na Christus. Volgens Paus Gregorius de Grote waren er ergere zonden en minder ergere zonden die veroorzaakt werden door zeven hoofdzonden.

Deze hoofdzonden zijn:

Men stelde dat door deze onderling verbonden zonden als het ware een keten gesmeed werd die de zondaar bindt en naar de hel trekt. Tegenwoordig lijkt het er op dat deze hoofdzonden als genoegens van het leven gezien worden en dat deze hoofdzonden het basis materiaal zijn van diverse TV soaps en populaire series.

Meer uitleg over de zonden:

Superbia de Latijnse benaming voor trots, hoogmoed of ijdelheid. Het wordt beschouwd als de ergste van de zeven zonden en eveneens de eerste: alle andere zonden komen uit superbia voort. Met superbia wordt het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn bedoeld, of een liefde voor jezelf. Het meest bekende verhaal over trots, is het verhaal van Lucifer. De trots veroorzaakte zijn vertrek uit de hemel en zijn transformatie in Satan. Ook narcisme vloeit uit deze zonde voort.

Avaritia de latijnse benaming voor hebzucht, is het verlangen naar macht, geld, rijkdom of bezittingen, met name als door het bezit van een van deze je een ander hetzelfde bezit ontzegt. De misdaden die hieruit voortkomen zijn ontrouw, verraad, omkoping, diefstal. Zij ontstaan door geweld, manipulatie of de autoriteit van de zondaar. Ook wordt simonie tot deze hoofdzonde gerekend.

Luxuria de latijnse benaming voor onkuisheid, lust of wellust. Beschouwd als een ongewenst derivaat voortkomend uit de voortplantingsdrift. De bijbehorende symbolen zijn de demon Asmodesu en de dieren stier en geit.

Invidia Invidia, de Latijnse benaming voor afgunst, jaloezie, nijd gramschap. Bijbehorende symbolen zijn de demon Leviathan en de dieren hond en slang.

Gula de Latijnse benaming voor onmatigheid, gulzigheid of vraatzucht. Bijbehorende symbolen zijn de demon Beelzebub en de dieren varken en beer.

Ira de Latijnse benaming voor woede, toorn of wraak. Bijbehorende symbolen zijn de demon Satan en de dieren beer en leeuw.

Acedia de Latijnse benaming voor gemakzucht, traagheid, luiheid of vadsigheid. Bijbehorende symbolen zijn de demon Belphogor en de dieren geit en ezel.


Meer pagina's over het thema spiritualiteit

Boeddhisme pagina

Het christelijke geloof

De Heilige Maria

Engelen pagina

Osho Zen Tarot kaarten

Gerelateerde onderwerpen

 

Spirituele boeken

boekboek bestellenVerlichting voor luie mensen Dit boek heb ik met heel veel plezier gelezen. Wat is verlichting en kun je dat bereiken? Moet je daarvoor iets doen? En word je daar dan ook heel moe van? Gelukkig niet! Er is niets wat je hoeft te doen. Je hoeft geen techniek te leren, je hoeft niet te mediteren, je hoeft er niet voor naar India, je hoeft niet vegetarisch te eten en je hoeft niet eens op je ademhaling te letten! Verlichting heeft te maken met n eenvoudig, maar radicaal inzicht. Wat dat inzicht is, sla daarvoor het boekje even open. Ik had het ook hier op de achterflap kunnen schrijven, maar ik ben daar gewoon net iets te lui voor... Veel leesplezier! Paul Smit. Het bereiken van verlichting is voor velen een ultiem doel in het leven, maar dit boekje rekent daar definitief mee af. Het impliceert een streven, een doel van het ego en daar is het non-dualisme juist het tegendeel van. In het dagelijks leven wordt de mens voortdurend geconfronteerd met het ego dat ons allerhande doelen oplegt. Het bevordert de rat-race en leidt tot angsten, onzekerheid en teleurstellingen. Verlichting betekent het loslaten van dit ego. Het besef dat men acteur is in een reeds geschreven script. Alles is bewustzijn en het leven in het 'nu' is daarvoor voldoende. Met deze boodschap leer je niet langer te luisteren naar het ego of de 'muppets in je hoofd' en geniet je van het leven, als een toeschouwer in je eigen film. Zie het niet als een methode, maar als een handleiding naar inzicht. Voor een breed publiek geschikt met herkenbare voorbeelden die op humoristische wijze zijn beschreven. Voor een ieder die op zoek is naar zichzelf of gewoonweg de rat-race in de moderne maatschappij zat is. Bevat een inhoudsopgave en een korte biografie.


boekboek bestellenDe kracht van het NU gids voor een bewust en gelukkig leven. Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de indentificatie me je analytische geest en het daardoor gecrerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu.


boekboek bestellenOSHO Zen tarot Een schitterend mooie set kaarten met een mooi boekje met uitleg van elke kaart. Ik gebruik deze set zelf om een weekkaart te trekken met een wijze boodschap voor die week. Tarot wordt van oudsher gebruikt om ons verlangen te bevredigen naar begrip van het verleden, of om de toekomst te voorspellen. Het Osho Zen Tarot richt zich erop een inzicht te geven in het hier-en-nu. Het is gebaseerd op de oude wijsheid van Zen een wijsheid die stelt dat de gebeurtenissen om ons heen een weerspiegeling zijn van onze eigen gedachten en gevoelens, zelfs als we ons er niet van bewust zijn dat die gedachten en gevoelens er zijn. Deze Tarot helpt ons onze opmerkzaamheid weg te halen bij gebeurtenissen buiten ons, en zo een nieuw en helder begrip te vinden over wat er zich in ons eigen hart afspeelt. De kaarten zijn afbeeldingen van prachtige schilderijen van Padma, makkelijk te begrijpen en mee in contact te komen. De bijgesloten uitvoerige handleiding geeft vingerwijzingen naar waar het allemaal om draait. Teksten uit Osho's lezingen over Zen voegen zijn meesterlijk inzicht toe aan het Hier en Nu. Trek gewoon een kaart, zie jezelf in die situatie en een plotseling inzicht duikt op, ver voorbij ieder begrijpen. 'Ik zie de Zen Tarot set een beetje als de zon: stralend, levend en boeiend in zijn kleurrijke helderheid. Zuiver gevoelsmatig is de Zen Tarot set makkelijk te gebruiken. Het werkt als een zenstok: recht op het hoofd... waar het een flits van begrip teweegbrengt die diep doordringt in de laag onder onze dagelijkse beslommeringen. En daar kan het leiden tot een verhoogd bewustzijn en begrip, waardoor het zelftransformatie kan bewerkstelligen.' Ma Deva Padma, schilderes van de kaarten.


Reacties op het onderwerp:


»  -   »

Reactie van een bezoeker van de site!
Er zijn: 2 reacties!
2014-03-06 14:00:00
Hallo 'Juffie',

Het is een fijne bijkomstigheid om te horen dat meer mensen zichzelf herkennen in mijn verhaal. Ik schrijf het van mij af, waardoor mijn denkproces voor mezelf inzichtelijk wordt. Dat ik daarbij anderen tot steun ben, al is het maar herkenning is iets heel moois.
Het kost mij best moeite om te schrijven want dan komt alles weer heel dichtbij. En het is een voortgaand inzicht, dus vandaar de 'wordt vervolgt' onder elk stukje.

Mijn 'geval' staat net als alle relaties van partners en ex partners op zichzelf. Het grootste verschil is dat mijn ex vriendin regelmatig heeft geprobeerd om mij uit te leggen hoe de chaos in haar hoofd er uit zag. Achteraf heb ik daar veel aan, toen ik nog midden in onze relatie zat niet, ik wist er geen 'label' aan te hangen anders dan extreme bindingsangst. Maar dat dekte de lading niet. Er waren teveel extreme situaties die niets met binding hadden te maken.

Plus ik redeneerde volledig vanuit mezelf, mijn gevoelswereld als niet BL'er. De 'echte' wereld zal ik maar zeggen, waarmee ik bedoel, de wereld met normen en waarden waarin de meesten van ons mensen in functioneren omdat we geleerd hebben op elkaar in te kunnen spelen door het hanteren van dezelfde regels en gevoelens. Waardoor we elkaar kunnen begrijpen. Wist ik veel dat er in het universum van de BL'er er heel andere regels gelden of er zelfs soms geheel geen regels en gevoelens bestaan.

In de maanden na de breuk heb ik veel geleerd. Niet alleen op het vlak van de Borderline Stoornis en de problematiek die het voor partners en familieleden met zich mee brengt. Maar ook inzicht in mezelf op persoonlijk vlak ben ik gegroeid. En achteraf kan ik zeggen dat wij het helemaal niet zo slecht aan hebben gepakt samen. Met daar bovenop de kennis die ik nu bezit durf ik te zeggen dat als ik deze persoonlijke groei had doorgemaakt en de kennis eerder tot mijn beschikking had gehad wij samen gelukkig oud hadden kunnen worden. En dat is een enorme frustratie die er nu bijgekomen is.

Bij ons was er eigenlijk nooit sprake van fysieke dreiging. Een keer heeft ze mij tijdens een splitsing bij de keel gegrepen, zo gefrustreerd en kwaad was ze. Maar als militair ben ik wel wat gewend dus bleef ik kalm en terwijl ze me vast hield heb ik haar gezegd niet onder de indruk te zijn van dit gedrag. Ik heb haar dringend verzocht mij los te laten of ik zou mezelf los maken, wat dan pijnlijk voor haar zou worden. Ook gaf ik aan dat dit de eerste en de laatste keer was dat zij mij fysiek kon bedreigen. Ze heeft het zeer ter harte genomen. De volgende dag boodt ze haar welgemeende excuses aan en begreep zelf niet dat dit had kunnen gebeuren. Dat was het enige incident.

Op argumenten ingaan tijdens een splitsing heeft totaal geen zin. Je BL partner is niet voor rede vatbaar. Geen enkel argument haalt hem of haar uit de splitsing. Mijn ex vriendin verwoordde het als volgt: Ik ben soms ineens boos. Dat kan zijn dat er zich dingen hebben opgestapeld, soms hele kleine dingen, maar het kan ook zomaar ineens de kop op steken. Ik wil niet boos zijn, maar ik ben het wel en ik kan het niet stoppen. Het lukt me niet om je te ontzien, jij bent het niet waar ik boos op ben, maar jij bent wel het dichtste bij. Dus richt ik mijn boosheid op jou en dan maak ik van alles stuk. Ik ga maar door en door, dat wil ik niet, maar het gebeurd. Ik kan er geen rem op zetten...

Misschien heel absurd, maar de enige manier waarop zij enigzins tot rede kon worden gebracht was door haar in mijn armen te nemen en te knuffelen. Vast te houden, warmte te geven. Echte aandacht. Ik zei haar dan dat het niet erg was, dat het wel goed kwam. Dat het weer over zou gaan. Dat zorgde voor een omslag, van extreme boosheid werd ze dan ineens weer het kleine meisje waarin alleen maar verdriet en schaamte zat, wat de spanning doorbrak met een intense huilbui. En zich z schaamde. Bang dat anderen dit zouden weten over haar, maar ook geborgen en veilig was in mijn armen. En er niet meer uit wilde. Dat was de achterliggende behoefte: Veiligheid en geborgenheid had ze nodig.

Heel heftig soms om jezelf weg te cijferen terwijl je net daarvoor enorm gekwetst was door de dingen die ze zei. Je op de meest hufterige manier probeerde onderuit te halen. Maar het resultaat was een immens vertrouwen in mij, wat soms ook weer triggerde dat ze nog banger was mij kwijt te raken.
Ik ben niet verslaafd geweest aan haar of aan onze relatie. Ik zag duidelijk het gedrag dat niet strookte met de normale normen en waarden, ook al deed zij voorkomen dat het heel normaal was. Maar tegelijkertijd zag ik ook het gekwetste meisje in haar dat zo graag weer klein en vrij wilde zijn, opgesloten diep in haar, z bang om naar buiten te komen. En zo afhankelijk van de liefde en bevestiging van degene die ze durfde te vertrouwen, dus z kwetsbaar. In de loop van onze relatie, ook al ging het regelmatig 'uit' groeide toch het vertrouwen en heb ik haar haar dik ommuurde bloementuin zien durven verlaten om veilig in de grote boze buitenwereld te komen 'spelen'. Maar wel als we alleen samen waren, alleen met de paarden in de wei of veilig in bed.
Nooit waar anderen bij waren, dan was de dikke deur gesloten en hoewel ik de sleutel van haar in bruikleen had, ging de deur dan nooit open. Bleef ze veilig achter haar muren zodat niemand zag hoe onzeker ze was.

Ik ken haar door en door, zie haar helderder dan ooit, maar kan haar niet meer bereiken. De deur naar de bloementuin in haar zelf is dicht. De sleutel is mij afgepakt en weggegooid. En dat doet zo'n pijn. Omdat ik als enige weet wie ze zou willen zijn, maar ik daar geen deel meer van mag zijn. Het kleine meisje is opgesloten, veilig in haar bloementuin waar ze verborgen is voor de wereld. En nu ook voor mij...

IJsbeer
Reactie van een bezoeker van de site!
2016-08-21 07:25:00
Hoi hallo allemaal mijn ex vriendin heeft Borderline en verteld allemaal leugens over mij op Facebook en tegen anderen mensen overal rond en probeert ook nog eens mijn vrienden tegen me op te zetten en voor zich zelf te winnen zo dat mijn vrienden me laten vallen maar ik heb goede vrienden die ik vanaf baby's al kan dus dat is niet gelukt. Wat ze wil bereiken zo dat mijn vrienden me lieten vallen, maar vlucht gedracht. Heeft ze ook zo uit het niets in een keer spoor loos verdwenen was ze dat heb ik 2 keer mee gemaakt in onze relatie van. 3 jaar ik heb haar met all mijn energie wat ik had liggen zoeken en gevonden maar steeds was ik net telaat op die plekken waar ze zat...een week later kwam ik een bekende meid tegen die ik all best lang kon en ik vertelde dat mijn vriendin kwijt was en haar aan het zoeken ben en dat ik me hele erge zorgen aan het maken was om haar toen zij die bekende meid zie heeft. Heeft met mijn broer wat. Jullie zijn toch uit elkaar ik zei nee.. Dus had ze me all een tijdje bedrogen wat ik niet zeker wist maar wel een vermoeden van had.. Maar ik bleef haar zoeken en zoeken maar ze was gewoon spoor loos. En. Kon haar niet meer berijken n n met bellen want haar telefoon stond continu uit en op een op de andere dag stond haar telefoon eventjes aan hoe ik het weer probeerde om haar te bellen. Maar ze pakte. Niet op helaas maar ik ging snel kijken of ik haar niet kon peilen met haar telefoon nummer op een of andere manier toen ging ik op mijn laptop en ging naar Google Maps en vulde haar telefoon nummer in en klik op enter en kreeg geen resultat de eerste keer ik denken en toen halde ik de nul weg en opnieuw enter en. Bam had ik een resultaat gevonden dat ze niet meer in haar eigen stad zat maar een andere stad waar ik meteen heen ben gegaan toen ben naar de locatie gegaan van het adres wat Google Maps aan gaaf ik blij. En ik aan gebeld daar bij dat pand waar meerdere mensen wonende en maakte een meid open en ik zie dat ik voor..... .. Kom die meid zei ze is een uur geleden met een andere jongen mee gegaan en komt volgens mij niet meer terug want ze lach te praten met die jongen op badoo al een paar dagen hoe ik bij haar was hoe haar vriend aan werk was dus.. Ik ballen als een stekker natuurlijk dat ik te laat was daar ik vroeg die meid kan je die jongen niet dan meschien nee zei ze en waarom moet je dat weeten dan toen zei ik om dat ik haar vriend ben en dat ze op een op de dag spoor loos verdwenen was daarom moet ik dat weten toen ze die meid ow ok zo zit dat uu ja ze laag de hele tijd dat ze hier was bij haar vriend lach ze elke dag te stoeien met hem de eerste paar weken en ze heeft ook nog paar dagen bij mij verbleven en nu is ze er tussen uit met die andere jongen die van een andere stad komt als ik me niet vergis maar ik heb haar telefoon gekregen om dat ze paar dagen bij mij mogen is g blijven slapen en vroeg gelijk aan die meid dus ik kan haar niet meer bellen ze zei maar jawel hoor ze had zich vanmorgen een nieuwe telefoon gekocht... Ik gelijk haar op liggen bellen en toe ging die meid zijn telefoon af wat ze had gekregen van haar die meid zei ow ja met haar simkaartje had ik erbij gekregen gelijk bij de telefoon ik dacht shit en plotseling ging die meid. Zijn telefoon af. en dat was ze ze vertelde dat ze niet meer terug kwam en toen Hong ze op Ja toen had ik haar telefoon nummer weer gelukkig maar ik belde haar niet op gelijke en ging naar huis toe en gelijk weer achter mijn laptop en dee het zelfde weer met Google Maps en bam weer locatie met een adress gevonden in een andere stad waar ze kon zijn maar daar zat ze ook en heeft me enorm veel moeite gekost om met haar een gesprek te kunnen krijgen en een keertje af te kunnen spreken om te praten samen een keertje ergens maanden later had afgesproken toen met haar en ze ging gelijk mee naar huis toe met mij ik zei tegen haar moet je niet je kleren en je spullen pakken om mee te nemen nee zei ze ik wil daar niet meer terug.... Een jaar later beina werd ze zwanger van mij en hoe ze. 5 maanden was ongeveer ze gingen even naar de winkel toe zei ze om wat drinken te halen en uurtje later was ze nog niet terug. En ging even kijken waar ze bleef ging naar de winkel maar daar was ze niet meer en ik bleef maar bellen maar pakte niet op dag er na nog weg ja toen was ze weer spoor loos verdwenen ik werd helemaal gek toen.. En 4 maanden later kreeg ik in een keer snachts een anonieme telefoontje van een vriendin van haar of iemand van het ziekenhuis. Proficiat je bent vader geworden van een zoontje en bam telefoon werd opgehangen.. Werd helemaal gek er van. En kreeg een Black out ik viel in een keer om. Even later naar dat telefoontje maar goed dat een vriend bij mij was en heeft gelijk de ziekenwagen gebeld.... Ik ben heel snel heftig aan de druks en alcohol gekomen hoe ze de 2e keer spoor loos verdwenen was hoe ze ook nog eens zwanger er bij was.. 6maanden later heb ik me op laten nemen in afkickkliniek en me laten help om af te kicken ik kwam de kliniek uit en in een keer maakte ze weer contact met mij en naam mij mee naar haar huis toe in een andere stad en toen heb ik mijn zoontje voor het eerst gezien en hem ongeveer een maand. Totaal gezien. In een jaar en 8 maanden nu.. Hoe ze mij mee had genomen hoe ik mijn zoontje voor het eerst zag kreeg ik weer een kans om op nieuw te beginnen zei ze maar maar ongeveer maand later ging ik terug naar huis toe een dag. En dag erna ging ik terug ik belde aan en via boven raam riep ze op rotten hier wil niks meer van jou weten en te maken hebben met je toen Storte mijn hele leven in een klap in. En. Kort erna heb ik een terug val gekregen naar de druks en. Alcohol en heb een hele lange tijd zwaar heftig. aan de rotzooi gezeten... En ik dacht nee dit kan niet meer zo ik moet aan mijn zoontje denken hij heeft ook een vader nog daar heeft hij recht op en heb me toen weer op laten nemen in de afkickkliniek.. En tot nu toe ben ik beina. 11 en halfe maand hele maal clean... Ik heb nu mijn advocaat een procedure op laten starten voor omgangs regeling en ik heb mijn zoontje ook gelukkig erkend en op mijn naam laten zetten toen voor hij geboren werd vruchtje laten erkenning. Gedaan gelukkig

Kan mij iemand hier. Op. Antwoorden. Of zeggen waarom zei zo iets doet allemaal
Ik ben alleen maar altijd goed voor haar geweest en voor haar geweest.

Ik had al een tijdje geleden een keertje wat geschreven hier op deze site
Maar nu heb ik eindelijk van mij afgeschreven gelukkig!
Groetjes jan
Reactie van een bezoeker van de site!
Reageren!

Last update: 18-06-2018

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site.