Spiritualiteit pagina

lotus bloemOp deze pagina schrijf ik over mijn eigen persoonlijke visie op spiritualiteit. Meestal geef ik aan dat mijn overtuiging het meest overeen komt met het Boeddhisme en Hindoeïsme, maar ook weer niet helemaal. Ik geloof in de heilzame werking van meditatie, massage en bijvoorbeeld homeopathie en de samenhang tussen lichaam en geest. Daarnaast verdiep ik me in non-dualisme en spirituele verlichting, de vraag of vrije wil bestaat of niet (ook vanuit mijn belangstelling voor de menselijke hersenen), of het bestaan maakbaar is of niet, spiritualiteit is zeer breed en algemeen. Veel spirituele mensen geloven in een menselijke ziel of het menselijke innerlijk dat in relatie staat tot een hogere (goddelijke) macht. Voor mij bestaat er niet zoiets als bovennatuurlijks, voor mij is werkelijk alles juist natuurlijk en onderdeel van één groot geheel. In mijn visie is spiritualiteit de geestelijke kant van het leven tegenover de stoffelijke en zintuiglijke kant van de materie. Aangezien ik mij vaak kon vinden in verschillende onderdelen van een religie of spirituele stroming maar meestal dan ook weer vaak bepaalde onderdelen niet, vond ik mijzelf nooit compleet in één plaatje vallen. In bijna elke geloofsgemeenschap of spirituele gemeenschap ontstaan rituelen en aanvaarding van alle regels en overtuigingen van de groep, hiërarchie, rangen en standen, ego's en macht. Zelfs in de spirituele groepen die zeggen ego en rangen uit te sluiten zie je toch dit soort dingen stiekem toch binnendringen. Mijn haren gaan overeind staan wanneer ik hoor dat er in een spiritueel verlichte groep toch mensen zijn die zich meer spiritueel verlicht voelen dan andere leden. Het ego lijkt ook hier soms sterker dan men zelf wil zien. Uiteindelijk heb ik zelf uit alle puzzelstukjes die ik leerde een eigen puzzel samengesteld en de stukjes blijven schuiven want ook deze puzzel is niet vast. Telkens zorgt nieuw inzicht voor het verschuiven van sommige stukjes en dat is goed. Inzicht en ervaring is iets wat men het hele leven kan opdoen en waar men zijn eigen visie op kan bouwen. Met vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is spiritualiteit

Spiritualiteit heeft te maken met zaken die de geest (Latijn: spiritus) aangaan maar het begrip spiritualiteit is heel breed. Het kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten of een persoonlijke innerlijke ervaring. Al in de oertijd bestond er al een vorm van het begrip spiritualiteit dat uitgegroeid is naar de vele religies en spirituele stomingen die we nu op deze wereld kennen. De mens heeft altijd een besef gehad dat er iets was dat hij niet kon bevatten en dit probeerde de mens toch te verklaren en in te vullen. Ik ben zelf iemand die redelijk met beiden benen op de grond staat en ik geloof niet in al te "zweverig" gedoe, maar geloof zeker dat er genoeg dingen zijn die we niet kunnen bevatten en verklaren en die we dus maar moeten geloven. Wanneer ik echter op een spirituele beurs rondloop zie ik soms weer dezelfde oude trucs waarmee men probeert te overtuigen dat men uitzonderlijke krachten bezit. Maar daarnaast zie ik ook bevlogen mensen die iets raken wat ik niet kan bevatten en waar ik dan toch met veel belangstelling naar kan kijken en luisteren.

Een leraar op mijn middelbare school had een mooie vergelijking, stel u eens voor dat u iemand die vanaf zijn geboorte blind is moet uitleggen wat een kleur is. U kunt kleuren zien, ze ervaren, er een gevoel bij krijgen, maar de blinde persoon kan dit niet. U kunt de blinde persoon alles vertellen over kleuren maar deze persoon zal ze zelf niet kunnen zien, hij zal u moeten geloven. Vergelijkbaar is het met vele spirituele zaken, we kunnen ze meestal niet fysiek zien, vastpakken en doorgronden, we zullen het moeten geloven en soms kunnen we even een stukje ervaren. Het begrip spiritualiteit is een innerlijke ervaring die mijzelf overstijgt en die richting geeft aan mijn leven en mijn bestaan zinvol maakt. Spiritualiteit heeft voor veel mensen ook met religie te maken, maar het begrip spiritualiteit is breder en kan voor iedereen wat anders betekenen. Veel mensen zien spiritualiteit als iets 'zweverigs' en vinden vaak dat ze daar te nuchter en te rationeel voor zijn, maar niet aan spiritualiteit doen is helaas niet mogelijkheid, elk mens is spiritueel. Spiritualiteit gaat namelijk over dat wat u beweegt, wat het leven zin en betekenis geeft. Spiritualiteit kan volledig los staan van religie, van godsdienst of van een geloof in opperwezen.

Spiritualiteit kan ook het geloven in het bovennatuurlijk en het ogenschijnlijk onzichtbare zijn. Veel mensen geloven in bovennatuurlijke zaken zoals contact maken met gene zijde, helderzienden en paragnosten, aardstralen, de invloed van planeten, de invloed van mineralen en kristallen, alternatieve geneeswijze, buitenzintuiglijke zaken, aura, handen lezen, magie, kaartleggen, toekomst voorspellen e.d. Als deze dingen kunt u op bijna elke spirituele beurs terugvinden. Dit is de associatie van veel mensen met spiritualiteit en hoewel ik sommige zaken moeilijk kan geloven sluit ik ook niet uit dat ik het gewoon niet begrijpen of bevatten kan. Maar spiritualiteit hoeft niets met alles wat hierboven staat te maken te hebben, het kan ook een zoektocht naar wijsheid en innerlijke rust en vrede zijn. Veel spirituele stromingen gaan terug naar oude oosterse religies en culturen. India is traditioneel het land waar de meeste spirituele meesters vandaan komen en sommigen zijn zeer succesvol zoals Osho. Er bestaat ook zoiets als Advaita Vedanta, een traditie van spiritueel onderwijs die ontstaan is uit de Indiase Vedische cultuur. Het Sanskriet woord advaita betekent 'de afwezigheid van tweeheid', 'non-dualiteit' (a-dvaita). Ook hier lees ik zelf graag over maar wanneer ik dan weer lees over spirituele verlichting dan bots ik vaak weer omdat ik zeker geloof in de eigen wil en eigen invloed op het leven.

Maar desondanks kan ik veel leren en veel inzichten opdoen van alle spirituele leermeesters maar ook van diverse religies. Ik kies mijn eigen mengeling uit een enorme bron van spirituele inspiratie die bij mij past en voor mij een sluitende eenheid vormt. En ook deze sluitende eenheid veranderd telkens weer onder invloed van nieuw inzichten en nieuwe levenswijsheden en ook dat is goed. Wanneer u uzelf niet gevangen laat nemen door dogma (het resultaat van iemand anders denken) dan kunt u uw eigen 'waarheid' en uw eigen antwoorden op alle belangrijke levensvragen vinden. Bijna alle religies pleiten voor universele liefde en kennen elementen van bidden of mediteren om rust en bezinning te vinden en inzicht te bevorderen. En als God liefde is, dan is God alles wat goed voelt en is alles goed zoals het is.

Spiritualiteit is geen kunstje

staren in het vuurIk zie regelmatig mensen die spiritualiteit proberen in te zetten tegen al hun pijn en problemen die ze in hun leven ervaren. Soms noemt men dit ook wel 'spiritual bypass' maar het komt er op neer dat spiritualiteit geen beproefd middel is tegen vervelende gevoelens, emoties en ervaringen. Spiritualiteit is geen universeel lappendekentje waarmee u al uw problemen kunt oplossen. U kunt de hele dag met de woorden: "het is wat het is" alle gevoel en emoties weg relativeren maar zolang u dit allen maar zegt als excuus tegen uzelf en het niet oprecht voelt dan is het een manier om negatieve gevoelens de kop in te drukken en plat te slaan met de hamer die we relativering noemen. Natuurlijk is het wat het is, maar wanneer u dit niet echt en oprecht voelt zijn het alleen maar loze woorden. Sommige mensen proberen hun negatieve gevoelens en emoties te helen door te mediteren in de hoop dat de negatieve gevoelens en emoties overgaan. En meestal zullen na de meditatie de scherpe kantjes er wel weer af zijn. Maar ik kan het vergelijken met mensen die een slechte kies hebben waardoor ze kiespijn ervaren. Men kan een pijnstiller nemen in de hoop dat het overgaat, en tijdelijk zal dit ook wel lukken.

Maar wanneer men de slechte kies niet aanpakt zal men telkens de pijn wel kunnen onderdrukken met een pijnstiller, maar lost men het onderliggende probleem niet op. Veel mensen gebruiken meditatie net als een pijnstiller. Spiritualiteit is geen toverformule, het uit de weg gaan lost het onderliggende probleem niet op en ontkennen is iets anders dan er vrede mee hebben of oprecht te accepteren. Spiritualiteit is niet een kunstje dat men kan aanleren, het is het opdoen van kennis die tot wijsheid kan leiden en middelen om die kennis en wijsheid goed en oprecht in te zetten. Echte spiritualiteit heeft geen regeltjes waaraan men zich moet houden, het is geen universele oplossing voor alle problemen en tegenslagen. Spiritualiteit is de geest werkelijk openen en open te staan voor oude maar soms ook nieuwe inzichten, het is een leven lang leren.

Pas wanneer u oprecht voelt dat het is wat het is en gaat zoals het gaat, zonder verborgen verzet of weggedrukte emotie, dan ervaart u spirituele verlichting. De weg naar een beetje spirituele verlichting is en weg van leren, openstaan, zelfonderzoek. Wanneer u vecht tegen gevoelens en emoties, creëert u een machtige vijand, wanner u een bondgenootschap aangaat met uw gevoelens en emoties, kunt u ze veilig leren loslaten. Een van de eerste dingen die ik mensen vaak vertel is dat alle gevoelens en emoties er mogen zijn, ook de emoties en gevoelens die we minder prettig of zelfs slecht vinden. We zijn snel geneigd om gevoelens en emoties in te delen in goed en fout en prettig en onprettig. We willen het liefst alleen maar fijne gevoelens en ons altijd gelukkig voelen. Maar zo werkt het leven niet, we krijgen in ons leven een groot palet van ervaringen, gevoelen en emoties en door de minder leuke of vervelende weg te drukken en op te potten, creëren we een steeds groter wordende poel van onverwerkte gevoelens en emoties. En de kruik gaat vaak net zo lang te water tot hij barst.

Spirituele verlichting leert ons dat alles er mag zijn, dat alles ervaren mag worden en dat alles erbij hoort. Door gevoelens en emoties gecontroleerd te laten komen, te onderzoeken, te begrijpen, te ervaren, leert men ze te omarmen en er oprecht vrede mee te sluiten. Toen ik ging scheiden was ik elke woensdagavond alleen thuis omdat mijn dochtertje dan voor een paar dagen naar haar moeder ging, De eerste vier maanden heb ik elke woensdagavond alleen thuis doorgebracht, op de bank met veel tranen. Woede, verdriet, alles kwam voorbij en kon ik ook laten komen omdat ik alleen was en er niemand last van had of zich er mee bemoeide. Al deze heftige emoties en gevoelens waar ik niet trots op was, kwamen voorbij en gingen ook voorbij als een (soms duistere) wolk aan de hemel. Maar iedere week werden de emoties zwakker en leerde ik ze te accepteren en uiteindelijk stierven ze een zachte dood. Uiteindelijk kon ik er vrede mee sluiten en weer verder gaan met mijn leven, zonder hinder van al deze gevoelens en emoties.

Mediteren is iets anders dan een middagdutje, tijdens een meditatie bent u in staat om zich af te sluiten van de buitenwereld en op onderzoek te gaan en alles wat er binnen uzelf leeft. En dat kunnen ook allerlei gevoelens en emoties zijn waar u niet zo blij mee bent. Alleen door ze voorzichtig te laten komen, ze te onderzoeken en te ervaren kunt u leren om als bondgenoot te leren en te kijken waarom u deze gevoelens en emoties heeft. En dan mogen tranen vallen, dan mag u boosheid ervaren en vloeken en tieren, niet vechtend tegen de gevoelens en emoties maar als bondgenoot. U zult merken dat de impact van deze gevoelens en emoties steeds meer zal afnemen en u ze oprecht kunt accepteren als "het is was het is". Pas dan bent u op weg om verlost te worden van deze problemen en kunt u ook oprecht meer genieten van de prettige gevoelens en emoties omdat daar dan ook meer ruimte voor is.

Spiritualiteit heeft dus alles met open staan, leren, (zelf)kennis en wijsheid opdoen en is niet uit een zelfhulpboekje of een yoga klasje te leren. Boeken en yoga zijn wel twee goede middelen om tot spiritueel inzicht te komen, maar ze zijn een deel van de weg, niet de oplossing. Mediteren is ook zonder belemmering nadenken en mijmeren, bij het kijken in een vuurtje of het zitten aan de waterkant. In elke situatie waarbij u even de buitenwereld kunt loslaten en even naar binnen kijkt is een vorm van mediteren. En wanneer u dan open staat voor alle gevoelens en emoties, er eerlijk en open naar durft te kijken, ze probeert te accepteren, te leren kennen en te doorgronden, dan bent u op weg naar spirituele verlichting. Niet als kunstje maar als levensweg.

Over geloof en geloven

Ik heb een katholieke jeugd gehad en was vol overtuiging misdienaar. Als kind geloofde ik zonder twijfel in alles wat de pastoor en de kerkgemeenschap vertelde. Ik had een enorme bewondering voor pastoor van der Vegte, een man die vol overtuiging altijd klaar stond om anderen te helpen. Ook de verhalen van Jezus spraken mij heel erg aan, maar ook de verhalen over heksen en de verhalen die ik las over oosterse mysteries in oude tijdschriften van mijn vader. Toen ik 13 jaar oud was begon ik met wat meer realisme te kijken naar de kerk en vooral naar de kerk gemeenschap. Ik moest elke dag twee keer een half uur naar school fietsen dus ik had tijd genoeg om over alles na te denken. Een van de dingen waar ik goed over nadacht was het geloof en ik kwam, mede door het wangedrag van sommige kerkgangers, tot de conclusie dat ik de kerk de rug toe wilde keren. Dit tot grote verontwaardiging van mijn ouders.

Pas toen ik weer iets ouder was begon ik weer na te denken over geloof en het bovennatuurlijke. Dit omdat ik bevriend raakte met Piebe een zeer gelovig maar ook heel realistisch persoon. Van hem was de befaamde uitspraak "het kan zijn dat de evolutie theorie klopt, maar dan is dat ook de hand van god geweest". Hij was ook bezig met het spirituele en door hem leerde ik ook dat ik van binnen een oude man met mij meedroeg en dat ik een heel sterk veld had tegen het bovennatuurlijke. Zeker kwade invloeden zouden wel uit mijn buurt blijven, maar ook het goede spirituele hield zich in mijn aanwezigheid liever verborgen. Dit is voor mij altijd een redelijk geruststellende gedachte geweest.

Op de dag dat pastoor van der Vegte overleed zag ik een wit gat in de lucht. Later hoorde ik dat dit precies het tijdstip was waarop hij was overleden. Ik heb later nog vaker dit witte gat in de lucht gezien. Dit sterkte mij in de overtuiging, dat er meer is tussen hemel en aarde. De spreuk "sommige mensen geloven en sommige mensen geloven dat ze niet geloven" zet aan tot nadenken, ook het niet geloven is geloven en niemand weet het zeker. Ik kan mij niet vinden in een kerkgemeenschap omdat deze door mensen gemaakt is en meestal de menselijke leiders meer dient dan de gemeenschap. Ik geloof dat God alles om ons heen is, de aarde en alle levende wezens. Wij mensen ontstaan hieruit (uit onze god) zodat wij inderdaad het evenbeeld en een onderdeel van God zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor de wereld en de mensen om ons heen, we hebben de aarde in goed beheer. God bestaat omdat hij leeft in de geest van de mensen die in hem geloven. Iedereen mag in God geloven op zijn eigen wijze, je kunt veel leren uit de bijbel, de koran en ook uit de Oosterse religies. Door dit te accepteren kun je een eigen invulling geven aan je eigen spirituele visie.

Bovennatuurlijk?

De mens heeft altijd een idee gehad dat er iets was dat hij niet kon bevatten en zo ontstond het idee van het bovennatuurlijke, een macht die hoger was dan de mens en die een verklaring gaf voor alles waar men geen logische verklaring voor kon vinden of bedenken. Vanuit dit ontstond het idee van een God als goede kracht en een Duivel als slecht kracht en mensen die op deze basis gemeenschappen met macht en invloed gingen bouwen. Daarnaast bleef ook het geloof in bovenatuurlijke krachten die mensen die hiermee in contact stonden konden gebruiken voor zowel goede als kwade doelen. Tegenwoordig spreken we soms over witte (goed) magie en zwarte (kwaadaardige) magie. Ondanks dat ik niet in bovennatuurlijk geloof omdat voor mij alles natuurlijk is, zijn er nog genoeg zaken die de mens niet kan verklaren. En dit trekt natuurlijk mijn belangstelling, vadaar dat ik ook over een aantal van deze onderwerpen schrijf. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Heksen vroeger en nu.

heksen wiccaVrouwen van wie men denkt, of die zelf aangeven dat ze magische krachten bezitten, worden heksen genoemd. Volgens de volksoverlevering gaan heksen in het zwart gekleed, vliegen ze op een bezemsteel, brouwen magische drankjes en hebben een helper, vaak in de gedaante van een kat. Mocht hier iets van kloppen, dan zouden we heksen gemakkelijk kunnen herkennen, maar zeker de moderne heks voldoet absoluut niet aan dit profiel. Eens werden veel vrouwen als heks vervolgd alleen omdat ze ongetrouwd bleven of met kruiden zieken genazen. Tegenwoordig kiezen sommige vrouwen bewust voor de hekserij en noemen zich dan zelf heks of wicca. De bron van de eeuwenoude geschiedenis over heksen begint bij magie. Zeker in vroegere tijden werd alles wat men niet kon verklaren aan magie toegewezen. Magie staat in zeker zin tegenover de wetenschap en is gebaseerd op gevoel en dualiteit. Volgens de overlevering hebben beoefenaars van magie drie doelen namelijk het manipuleren van liefde, de eeuwige jeugd en genezing en bezwering.

Tussen 1500 en 1700 heerste er in West Europa een grote angst voor heidenen en ongelovigen. De kerk zette al zijn macht en middelen in om zijn gelovigen te zuiveren van volksgeloof en heidense gebruiken. Als snel ontstond er een heksenwaan, die eeuwen zou duren. Er ontstonden boeken met beschrijvingen van alle vormen van magische praktijken, foltertechnieken en heksenproeven. Deze boeken werden gehanteerd bij beschuldiging van hekserij er zorgde dat meer dan 10 miljoen vrouwen en mannen gefolterd, verbrand of opgehangen werden. Zeker in deze tijden was het vrij eenvoudig de beschuldiging van heks te krijgen als een vrouw iets afweek van de heersende regels en moraal. Heksen werden gezien als oorzaak van de grote kindersterfte omdat heksen een verbond met de duivel hadden gesloten waardoor ze ongedoopte kinderen moesten offeren. Ook als er een oogst mislukte werd er al snel een beschuldigende vinger uitgestoken naar een zogenaamde heks. In 1486 begon de razzia op heksen pas goed. Onschuldige kruidenvrouwtjes werden uren lang gefolterd met duimschroeven en allerhande werktuigen gemarteld, tot ze bekenden waarna ze in het openbaar opgehangen, onthoofd of verbrand werden.

Tegenwoordig zien we weer een opkomst van de hekserij en staan de heksen weer een beetje in de belangstelling. In tegenstelling tot vroegere tijden staan mensen er nu niet meer zo afwijzend tegenover. Er worden boeken over geschreven en de moderne heks komt voor in alle lagen van de bevolking. Veel mensen, ongeacht hun beroep of status, vinden kracht in deze levensvisie omdat ze het vertrouwen verloren hebben in de kerkelijke instanties en moderne goeroes. Hoewel er een mystieke sfeer omheen hangt, zijn de moderne heksen geen rare mensen die denken dat te kunnen toveren. Het is een soort kunstvorm waarin spirituele en paranormale gaven worden gebruikt met als doel zichzelf te ontplooien en anderen te helpen. Het doel dat de moderne heksen nastreven is de helende kracht van de natuur te gebruiken voor positieve doeleinden door middel van bijvoorbeeld kruiden, oliën en edelstenen. Ze houden zich bezig met het genezen door onder andere magnetiseren, zalven en kruidendranken, kaarsenmagie, koordmagie, en meditatie. Ook gebruiken ze tarotkaarten voor inzicht in de persoonlijkheid en de toekomst, en bedrijven ze magische rituelen om negatieve zaken een positieve wending te geven.

pentagramHet pentagram is een symbool dat veel heksen dagelijks bij zich dragen, vaak aan een zilveren kettinkje. Het is voor velen een talisman die bescherming biedt tegen het kwaad. Moderne heksen of Wicca's hebben een wet die The Wiccan Rede wordt genoemd. Hierin staat beschreven dat als het niet schaadt, je mag doen wat je wilt. Moderne heksen houden zich dan ook bezig met de witte magie. Zwarte magie is dus verboden, en niet zonder gevaren voor de degene die dat beoefent, want er is de "Heksenregel van drie: Al wat jij doet zal in drievoud tot je terugkeren". Wanneer u wat meer over heksen wilt weten is er tegenwoordig een schat aan informatie op het Internet te vinden op de trefwoorden heks heksen en wicca.

Vormen van bijgeloof.

Wie heeft er niet eens het spelletje gedaan, als het verkeerslicht op rood gaat voor ik er ben dan zal het vandaag goed gaan. Iedereen heeft wel een beetje gevoel voor bijgeloof. Ook de mensen die zeggen dat ze niet in bijgeloof geloven, lopen liever niet onder een ladder door, want je wilt het noodlot ook niet tarten. Bijgeloof of volksgeloof is een niet op godsdienst gebaseerd geloof en het gaat er meestal van uit dat er iets veroorzaakt zou kunnen worden door bovennatuurlijke krachten of machten. Ook zit er in het bijgeloof vaak een handelingen die men kan uitvoeren om deze krachten te neutraliseren of bij te sturen. Vroeger speelde het bijgeloof een belangrijke rol in het dagelijks leven, het was een verklaring voor toevallig ongeluk maar gaf ook de mogelijkheid om het ongeluk af te wenden. De mens heeft al vanaf zijn vroege oorsprong het lot in handen willen leggen van iets dat boven hem stond. Het is vaak emotioneel ook beter te verkroppen dat een ongeluk veroorzaakt is door het lot en niet door je eigen falen. Op zich is het woord bijgeloof een beetje onzinnig, het is geloven in iets dat niet te verklaren is en een lotsbestemming aangeeft. In dat opzicht is er weinig verschil met echte geloven. Een wijze spreuk in dit opzicht is: Sommige mensen geloven en andere mensen geloven dat ze niet geloven.

Hier volgt een kleine opsomming van vormen van bijgeloof:

Guna Guna.

wajang popGuna Guna word ook wel geschreven als Goena Goena. Het staat bij Indische families bekend als Zwarte Magie, Black Magic of de Stille Kracht. Het is de toverkunst uit Indonesië en de Molukken en is iets waar je niet mee moet spotten. Indische mensen geloven dan ook dat het iets is waar je beter niet mee te maken kunt hebben of over kunt praten. Als Indische mensen zeggen dat iemand "gemaakt is" bedoelden ze dat die persoon onder invloed van Guna Guna is en zo'n bezwering is heel moeilijk op te heffen. Eenmaal bezeten wordt het slachtoffer getroffen door rampen en tegenspoed of geteisterd door demonen. De Indische en Molukse mensen weten dat alleen heel veel bidden de enige oplossing is tegen Guna Guna.

De kunst van de Guna Guna rituelen worden in Indische families van generatie op generatie doorgegeven en de geheimen blijven dus in de familie. De kunst van Guna Guna is dus in bezit bij bepaalde families en dat maakt deze families berucht in de Indische en Molukse samenleving. De bezweringen van de Guna Guna zijn vaak heel sterk. Eenmaal getroffen door de bezwering is het slachtoffer overgeleverd aan de sterke negatieve krachten. De verschijnselen zijn heel divers maar men wordt meestal zonder enige reden ernstig ziek en/of sterft zonder dat artsen een oorzaak kunnen vinden. Ook kan iemand zich vreemd gaan gedragen of men pleegt zelfmoord. De reden om Guna Guna te gebruiken is meestal haat, jaloezie, ruzies, wraak, afwijzingen in de liefde.

Niet alleen mensen kunnen drager worden van de negatieve krachten van Guna Guna, ook voorwerpen kunnen bewerkt worden zodat ze de bezitter veel ellende brengen. Bekende voorbeelden hiervan zijn wajang poppen, de kris (een soort dolk), kleden en kleine afgodsbeeldjes afkomstig uit Indonesië. Niet al deze voorwerpen bevatten kwade negatieve krachten, maar als buitenstaander is dat niet te zien. Naast de zwarte kant van Guna Guna kent men ook witte Guna Guna waarbij men positieve dingen doet met deze magie. Het beoefenen van de zwarte kunst is niet zonder gevaar, de beoefenaars kunnen ook zelf getroffen worden door hun daden. Experimenteren met Guna Guna is dan ook niet zonder gevaren.

De zeven hoofdzonden

Sinds de bekende ijsjes zijn de zeven hoofdzonden weer in de belangstelling gekomen, zij het op een nogal twijfelachtige wijze. De term zonde is door de Christelijke kerk in het leven geroepen om het slechte en kwade in de mens een naam te geven en via duidelijke geloofsregels deze uit de wereld te helpen. Of dit gewerkt heeft laat ik in het midden, maar door de tijd is de kat aardig in het donker geknepen. De oorsprong van de zeven hoofdzonden ligt in de 6e eeuw na Christus. Volgens Paus Gregorius de Grote waren er ergere zonden en minder ergere zonden die veroorzaakt werden door zeven hoofdzonden.

Deze hoofdzonden zijn:

Men stelde dat door deze onderling verbonden zonden als het ware een keten gesmeed werd die de zondaar bindt en naar de hel trekt. Tegenwoordig lijkt het er op dat deze hoofdzonden als genoegens van het leven gezien worden en dat deze hoofdzonden het basis materiaal zijn van diverse TV soaps en populaire series.

Meer uitleg over de zonden:

Superbia de Latijnse benaming voor trots, hoogmoed of ijdelheid. Het wordt beschouwd als de ergste van de zeven zonden en eveneens de eerste: alle andere zonden komen uit superbia voort. Met superbia wordt het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn bedoeld, of een liefde voor jezelf. Het meest bekende verhaal over trots, is het verhaal van Lucifer. De trots veroorzaakte zijn vertrek uit de hemel en zijn transformatie in Satan. Ook narcisme vloeit uit deze zonde voort.

Avaritia de latijnse benaming voor hebzucht, is het verlangen naar macht, geld, rijkdom of bezittingen, met name als door het bezit van een van deze je een ander hetzelfde bezit ontzegt. De misdaden die hieruit voortkomen zijn ontrouw, verraad, omkoping, diefstal. Zij ontstaan door geweld, manipulatie of de autoriteit van de zondaar. Ook wordt simonie tot deze hoofdzonde gerekend.

Luxuria de latijnse benaming voor onkuisheid, lust of wellust. Beschouwd als een ongewenst derivaat voortkomend uit de voortplantingsdrift. De bijbehorende symbolen zijn de demon Asmodesu en de dieren stier en geit.

Invidia Invidia, de Latijnse benaming voor afgunst, jaloezie, nijd gramschap. Bijbehorende symbolen zijn de demon Leviathan en de dieren hond en slang.

Gula de Latijnse benaming voor onmatigheid, gulzigheid of vraatzucht. Bijbehorende symbolen zijn de demon Beelzebub en de dieren varken en beer.

Ira de Latijnse benaming voor woede, toorn of wraak. Bijbehorende symbolen zijn de demon Satan en de dieren beer en leeuw.

Acedia de Latijnse benaming voor gemakzucht, traagheid, luiheid of vadsigheid. Bijbehorende symbolen zijn de demon Belphogor en de dieren geit en ezel.

Meer pagina's over het thema spiritualiteit

Boeddhisme pagina

Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die werd gestart door Gautama Boeddha ongeveer 450 jaar voor Christus in wat tegenwoordig Nepal is. Het boeddhisme heeft zich geleidelijk over andere delen van Azië verspreid.
Lees meer over boeddhisme.

Nondualisme

Bij nondualisme gaat men er vanuit dat alles om ons heen dat zich schijnbaar als tweevoudig (of zelf meervoudig) lijkt voor te doen, maar dat alles in essentie één is en onderdeel is van een geheel. Zowel in het latijn als in de term Advaita in het Sanskriet, betekent het dus niet-twee en staat voor de essentiële eenheid van iedereen en alles dat er is.
Lees meer over nondualisme.

De Heilige Maria

Wanneer ik in een Maria kapelletje ben dan kom ik tot rust en overdenk ik altijd van alles. U hoeft niet gelovig te zijn om dit gevoel te hebben bij de Heilige Maria, ze staat symbool voor de universele moeder, waar we altijd op terug kunnen vallen en die we om raad kunnen vragen en waar we onze zorgen neer kunnen leggen.
Lees meer over de Heilige Maria.

Engelen pagina

Volgens de katholieke leer wordt het menselijk leven vanaf het begin tot de dood omringd door de bescherming en voorspraak van de engelen. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een beschermengel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden.
Lees meer over engelen.

Osho Zen Tarot kaarten

Het Osho Zen Tarot richt zich erop een inzicht te geven in het hier-en-nu. Het is gebaseerd op de oude wijsheid van Zen - een wijsheid die stelt dat de gebeurtenissen om ons heen een weerspiegeling zijn van onze eigen gedachten en gevoelens, zelfs als we ons er niet van bewust zijn dat die gedachten en gevoelens er zijn.
Lees meer over Osho Zen Tarorkaarten.

Spiritualiteit & kristallen en mineralen

Op spirituele beurzen en spirituele winkeltjes komt u ze in alle kleuren en vormen tegen, mineralen, kristallen en (half) edelstenen. Behalve dat ze vaak schitterend zijn om te zien, hebben ze elk hun eigen spirituele verhaal en toepassing in de alternatieve geneeskunde. Ik heb zelf een redelijk aantal kristellen en mineralen die ik mooi vind en die een voor mij mooie en goede betekenis hebben, die in een koperen plateau liggen rondom een mooi lingam-yoni beeldje. Alles op dit koperen plateau vormt voor mij één geheel. Wanneer u zich gaat verdiepen in mineralen, kristallen en (half) edelstenen is het nuttig om ook wat te leren over de vorming van kristallen, hun decoratieve eigenschappen, geneeskrachtige werking hoe kristallen te kiezen en te verzorgen, de samenhang tussen kristallen en de dierenriemtekens, het lichaam, de aura enz. Op deze site kunt u een pagina vinden over kristallen en edelstenen vanuit hun symbolische betekenis met wat aanvullende (meer spirituele) informatie over deze mineralen, kristallen en edelstenen.
Ga naar kristallen en edelstenen pagina.

Spirituele symbolen betekenis en herkomst

Veel symbolen hebben een spirituele herkomst of betekenis, de betekenis en herkomst van symbolen is een van de dingen waar ik al mijn hele leven belangstelling voor heb en ik bezit ook de nodige boeken over symbolen en hun betekenis. Dit sluit aan bij mijn belangstelling voor cultuur en spirtualiteit. Op deze pagina's kunt u informatie vinden over de betekenis en herkomst van veel symbolen in verschillende context.

Gerelateerde onderwerpen

 

Spirituele boeken

boekboek bestellenVerlichting voor luie mensen Dit boek heb ik met heel veel plezier gelezen. Wat is verlichting en kun je dat bereiken? Moet je daarvoor iets doen? En word je daar dan ook heel moe van? Gelukkig niet! Er is niets wat je hoeft te doen. Je hoeft geen techniek te leren, je hoeft niet te mediteren, je hoeft er niet voor naar India, je hoeft niet vegetarisch te eten en je hoeft niet eens op je ademhaling te letten! Verlichting heeft te maken met één eenvoudig, maar radicaal inzicht. Wat dat inzicht is, sla daarvoor het boekje even open. Ik had het ook hier op de achterflap kunnen schrijven, maar ik ben daar gewoon net iets te lui voor... Veel leesplezier! Paul Smit. Het bereiken van verlichting is voor velen een ultiem doel in het leven, maar dit boekje rekent daar definitief mee af. Het impliceert een streven, een doel van het ego en daar is het non-dualisme juist het tegendeel van. In het dagelijks leven wordt de mens voortdurend geconfronteerd met het ego dat ons allerhande doelen oplegt. Het bevordert de rat-race en leidt tot angsten, onzekerheid en teleurstellingen. Verlichting betekent het loslaten van dit ego. Het besef dat men acteur is in een reeds geschreven script. Alles is bewustzijn en het leven in het 'nu' is daarvoor voldoende. Met deze boodschap leer je niet langer te luisteren naar het ego of de 'muppets in je hoofd' en geniet je van het leven, als een toeschouwer in je eigen film. Zie het niet als een methode, maar als een handleiding naar inzicht. Voor een breed publiek geschikt met herkenbare voorbeelden die op humoristische wijze zijn beschreven. Voor een ieder die op zoek is naar zichzelf of gewoonweg de rat-race in de moderne maatschappij zat is. Bevat een inhoudsopgave en een korte biografie.

boekboek bestellenDe kracht van het NU gids voor een bewust en gelukkig leven. Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de indentificatie me je analytische geest en het daardoor gecreërde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu.

boekboek bestellenSteeds leuker Beste Spirituele Boek 2018 - Schrap de ellende en ontdek de korte route naar een leuker leven. De voordelen zonder de nadelen. Je leven steeds leuker maken, met steeds minder moeite. Dat is waar 'Steeds leuker' om draait. Want eindeloos ploeteren is prima, maar op de bank zitten met een goed boek, een kop thee en een glimlach op je snoet is ook fijn. In dit praktische boek presenteert Jelle Hermus de korte route naar een leuker leven. Hij laat zien hoe je - door het zetten van de juiste kleine stappen - je leven snel in een opwaartse spiraal kunt brengen. Want we weten vaak niet precies wat we willen doen met ons leven, maar we weten wél hoe we ons willen voelen: vrijer, blijer en meer voldaan. Als je steeds kleine stappen blijft zetten in de juiste richting, kom je vanzelf waar je wilt zijn. Jelle laat zien hoe je je leven leuker en leuker maakt, en tegelijkertijd je omgeving kunt verrijken. Met een liefdevolle aanpak en de nodige humor. Want alles wordt makkelijker als we het leven niet zo serieus nemen. Een leuker leven bouwen is makkelijker dan je denkt. 'Steeds leuker' is je handboek naar een leven vol vrijheid, blijheid en betekenis. Zonder de ballast en de gekkigheid.

boekboek bestellenDingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt Bekijk ook Houden van dingen die niet perfect zijn, het nieuwe boek van Haemin Sunim. Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de invloedrijkste boeddhistische leermeesters van dit moment. De Koreaanse boeddhistische monnik Sunim geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin Sunim laat het belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn tegenover jezelf. De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig aan te doen. Want als jij rustig bent, zal de wereld ook rustig worden.

Forum vragen over: 22 - Spiritualiteit  : Spiritualiteit algemeen

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Geïnteresseerd in Boeddhisme, maar sceptisch tegenover paranormale zaken(1 )2016-11-03 15:59:00
• Reactie op de pagina: Bovenantuurlijk(0 )2014-06-20 12:07:00
• magie ?? of wat je wil horen .(0 )2013-08-04 13:09:00
• Ik zie altijd een licht in de lucht als iemand die ik goed ken overlijdt.(1 )2013-05-17 11:54:00

Laatste 10 reacties!

Ik zie altijd een licht in de lucht als iemand die ik goed ken overlijdt.
Paranormale verschijnselen zijn eigenlijk ook hele normale verschijnselen als je daar voor open staat. Als je je niet door angst laat leiden, worden deze fenomenen ook vanzelf duidelijker. In het paranormale instituut in Utrecht zijn medewerkers hier heel bekend mee en onderzoeken ook alle paranormale verschijnselen. Daar kan je zo naar toe bellen.
Geïnteresseerd in Boeddhisme, maar sceptisch tegenover paranormale zaken
Boeddhisme heeft niet met paranormale gaven te maken, tis geen geloof of religie maar een levenswijze. Door meditatie leidt boeddhisme tot inzicht. Dat is wat jij wil dus verdiep je eerst in de ware betekenis hiervan.
Last update: 21-01-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).