Hein Pragt Heinpragt.com    © Hein Pragt ( Facebook ,  )
Taalfoutje melden 
Volg site op Facebook 
 

Engelen

Ik ben katholiek opgevoed en al vanaf dat ik klein was hoorde ik verhalen over engelen. Als kind dacht en voelde ik dat ik een beschermengel had, dit was een engel die iedereen kreeg bij de geboorte die de taak had om je te beschermen en voor zonden te behoeden. Volgens de katholieke leer zijn engelen door God geschapen geestelijke wezens die geen lichaam en dus ook geen geslacht hebben en onsterfelijk zijn. De engelen zijn ook de helpers en de boodschappers van God die ook naar de aarde kunnen afreizen. Ook de geboorte van Jezus werd door engelen aangekondigd. De Kerk vereert de engelen en op de liturgische kalender van de Rooms-Katholieke Kerk staan twee engelendagen, namelijk het feest ter ere van de Aartsengelen MichaŽl, GabriŽl en RafaŽl op 29 september en de gedachtenis van de Engelbewaarders op 2 oktober. Maar engelen komen in bijna alle religies ter wereld voor en ook in de spiritualiteit nemen engelen een belangrijke plaats in.
Ik wens u veel leesplezier, vriendelijk groet, Hein Pragt.
engel

Wat zijn engelen

(C) 2013

Het woord engel zou afkomstig zijn van het Griekse "Šngelos" dat "boodschapper" betekent en het Hebreeuwse woord voor engel is "mal'ach" wat ook staat voor "boodschapper" en het Arabische woord "malak" is hier ook aan verwant. Engelen hebben vaak vleugels als teken van hun goddelijke macht en dit komt voort uit de oudheid waar vogels vaak als verbinding tussen het aardse en het hemelse werden gezien. Zowel het jodendom, christendom en de islam gaan ervan uit dat het aantal engelen bijna oneindig groot is, er wordt in de Bijbel gesproken over tienduizenden maal tienduizenden. Er bestaat ook een zekere rangorde onder de engelen, maar dit verschilt per godsdienst. In de christelijke traditie staan serafijnen aan het hoofd van de engelenhiŽrarchie en in de islam zijn dat de aartsengelen.

In de Bijbel staat geschreven dat engelen over bovennatuurlijke macht, kennis en capaciteiten beschikken en de theologie ondersteunt deze eigenschappen van engelen. Engelen staan boven de natuurwetten en zijn tot dingen in staat die voor de mens onmogelijk zijn. Maar niet alleen in vroeger tijden was er sprake van engelen, ook tegenwoordig zijn er mensen die zeggen in contact te zijn gekomen met engelen. Dit kwam dan vaak voor in levensbedreigende situaties waaruit ze op wonderlijke wijze gered werden. Een engel wordt dan bijvoorbeeld ervaren als "mens" die hulp of ondersteuning biedt en even later plotseling in het niets verdwenen is. In veel spirituele bewegingen komen engelen tegenwoordig nog voor en het begrip engel spreekt ook heden ten dage nog steeds tot de verbeelding.

Engelbewaarders

Volgens de katholieke leer wordt het menselijk leven vanaf het begin tot de dood omringd door de bescherming en voorspraak van de engelen. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een beschermengel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden. Dit religieuze besef heeft ertoe geleid dat er een aparte groep engelen werd onderscheiden namelijk de Engelbewaarders of Beschermengelen. Ieder mens kent wel het kleine stemmetje van binnen dat hem waarschuwd voor vervelende ervaringen en gevaar maar ook om geen slechte dingen te doen. Voor veel mensen is dit de stem van de beschermengel.

Jezus Christus en de engelen

Het leven van Jezus is vanaf zijn geboorte tot zijn hemelvaart omgeven door engelen, vooral in het Lucas evangelie komt dit vaak voor. Bij de geboorte van Jezus in Bethlehem klinkt het engelengezang Gloria in excelcis Deo (Lc.2:14) en de engelen beschermen Jezus tijdens zijn jeugd en dienen Hem in de woestijn en sterken Hem in zijn doodsangst. Het zijn ook de engelen die de Verrijzenis bekendmaken toen enkele vrouwen het graf van Jezus bezochten. Enkele mannen in een stralend wit kleed (engelen dus) zeiden tegen hen: 'Wat zoekt ge de levende bij de doden. Hij is niet hier, Hij is verrezen' (Lc.24:4.5).

Kerstengelen

(C) 2013

In het kerstverhaal in de Bijbel nemen engelen een belangrijke plaats als boodschappers van God. Een engel vertelt Zacharias dat hij een zoon krijgt en dat die een belangrijke profeet zal zijn om het volk klaar te maken voor de komst van de Heer zelf (lk 1,11-17). Een engel vertelt Maria dat zij een zoon zal krijgen die de eeuwige koning van God op de troon van David zal zijn (lk 1,26-38). Het zijn de engelen die de herders vertellen dat de redder, de messias is geboren (lk 2,8-12). En tenslotte zijn het de engelen die het lied voor God zingen: eer aan God en vrede op aarde.

Het is dus niet zo raar dat de in de kersttijd zoveel engelen te zien zijn. Maar er zijn ook leuke kerst kinderenverhalen die over engelen gaan en engelen spreken mensen bijzonder aan in de kersttijd als boodschapper en helpers die hun werk schijnbaar onzichtbaar doen. Zelf heb ik ook een paar engelen in huis staan rond kerst, het is voor mij het symbool van de boodschapper en helper die altijd op de achtergrond aanwezig is en dus een symbool van veiligheid en geborgenheid zijn voor mij. Engelen horen voor mij bij de kerst maar wel in een mooie en serene vorm, want ook hier ligt helaas de commercie op de loer. Maar gelukkig kan en mag ik zelf bepalen welke mooie kerstengelen er bij mij in huis mogen staan.

HiŽrarchie van de engelen

(C) 2013

Serafijnen

Deze engelen staan bovenaan in de hiŽrarchie en dit zijn de engelen die het dichtste bij God staan. Van deze engelen zegt men dat ze licht geven dat zo intens is dat niemand naar ze kan kijken. Deze engelen zijn, in hun licht, de scheppers van wonderen en ze staan bekend als de Engelen van het Wonder der Liefde. Deze engelen geven ieder individueel mens eeuwig onvoorwaardelijke liefde.

Cherubijnen

Cherubijnen zijn engelen van het tweede koor, na de serafijnen. Het was een cherubijn die de Hof van Eden met een vlammend zwaard bewaakte nadat Adam en Eva daaruit waren verjaagd. Cherubijnen vertegenwoordigen de kennis en wijsheid van God en ze vullen het Universum met Gods wijsheid. Cherubijnen zijn de boodschappers van God, die de volheid van liefde en kennis delen.

Tronen

Tronen zijn engelen die in de christelijke en joodse religieuze literatuur worden beschreven als de grote wielen of met veel ogen. Deze engelen worden soms in de derde, soms in de vierde hemel geplaatst. Zij bewonen de binnenste sferen rond de centrale kern en RafaŽl wordt over het algemeen aangeduid als heerser van deze orde. Zij vertegenwoordigen het geloof in de kracht en de glorie van God en zij zijn de overdragers van Gods liefde in materiŽle vorm.

Engelenkaarten

(C) 2013

Bij spirituele winkels kunt u vaak hele mooie engelenkaarten kopen. Deze engelenkaarten kunnen u een spirituele boodschap vertellen en vaak worden engelenkaarten gebruikt voor advies, licht en liefde. Engelenkaarten zijn een vorm van een orakel, net als het Tarot kaartspel maar dan met alleen positieve boodschappen. De kaarten zijn vaak echt prachtig en vormen een duidelijke en positieve gids op uw vragen. Maar ook als u even niets te vragen heeft en gewoon vraagt wat de engelen u willen laten weten, krijg u waardevolle adviezen. U schud de set engelenkaarten terwijl u denkt aan uw vraag, waarna u een willekeurige kaart uit de set neemt. Deze kaart geeft u een boodschap, de exacte betekenis kunt u terugvinden in het boekje dat vaak bij de set engelenkaarten geleverd zal worden. Wanneer u toch te nuchter bent kunt u engelenkaarten ook zien als het inspireren van uw geest, een methode om u aan het denken te zetten over uw vraag en een richting aan te geven waar u misschien niet direct aan gedacht had. Hoe u er ook tegenaan kijkt, de engelenkaarten zijn erg mooi en kunnen u inspireren wanneer u dat nodig heeft.

Hier kunt u online een engelenkaart trekken!

Voorbeelden van engelenkaarten.

De engel van de aanvaarding

Hoe aanvaard je jezelf en anderen en kun je jouw leven aanvaarden, zoals je op dit moment leeft? Kun je gemakkelijk constructieve kritiek aanvaarden? Kun je onvoorwaardelijk je kinderen aanvaarden en je man of vrouw? Probeer te leren om gebeurtenissen en mensen aanvaarden, zoals ze zijn. Zijn er zaken en gebeurtenissen in het leven, waarvan je graag zou willen, dat ze er niet zouden zijn? Denk hier eens diep over na en probeer eerst jezelf te aanvaarden zoals je bent! Je moet bij jezelf beginnen. Vraag mij om hulp en ik zal je helpen.


De aartsengel Michael

Laat niet meer toe, dat anderen macht over je hebben en verberg jezelf niet achter het masker van het slachtoffer. Begin je vrijelijk uit te spreken en luister naar jezelf. Deze engelenkaart roept je op om jezelf te vragen wat je werkelijke behoeften zijn en niet meer bang te zijn voor wat anderen zullen zeggen en denken. Verbind jezelf met je innerlijke kracht. Bind alle negatieve navelstrengen met anderen af en laat niet meer toe, dat je energie wegvloeit. Roep me en ik zal je helpen, ik zal zorgen voor innerlijke kracht.


De engel van de tederheid

Ben je teder voor jezelf en anderen? Zoals je anderen behandelt, zo zullen anderen jou behandelen. Wees teder, voel de tederheid en wordt de tederheid. Leef eenvoudig en teder en maak voor jezelf een hemel op aarde. Deze engelenkaart roept je op om jezelf met tederheid en liefde te behandelen. Wees liever voor jezelf. Geef jezelf eens een complimentje en verwijt jezelf niet de dingen die niet gaan zoals jij graag zou willen. Wanneer je zorg voor anderen hebt, zul je die op den duur zelf ook in overvloed ontvangen. De engelen en het universum helpen je om weer verliefd te worden op het leven, en van de rijkdom van het leven te genieten.


De beschermengel

Je hoeft niet ver te zoeken, want ik ben altijd bij jou. Roep me en ik zal je beschermen op ieder moment van je leven. Ik zal nieuwe wegen voor je openen met nieuwe kansen en nieuwe mensen. Deze engelenkaart roept je op om geen oplossingen buiten jezelf te zoeken, terwijl ze toch allemaal in jezelf zitten. Open je hart en luister. Roep me, vraag om hulp, stel mij een vraag en ik zal je antwoord geven. Ik ben altijd op het juiste moment op de juiste plaats.


De engel van het vertrouwen

Het is tijd, dat je begint te vertrouwen in jezelf en anderen. Roep me en ik zal je helpen meer vertrouwen te hebben in het leven. Deze engelenkaart roept je op om jezelf over te geven. Vergeet je zorgen, de eenzaamheid en de pijn. Weet, dat je nooit alleen bent. En bedenk dat na regen altijd zonneschijn komt. Aan het einde is altijd alles ergens goed voor.


De engel van het gebed

Ook het spirituele pad dat je aflegt in je leven vraagt om gebed. Jouw gebeden hebben kracht en macht, en de wereld heeft ze nodig. Deze engelenkaart roept je op om te bidden met betrekking tot de betreffende situatie waarmee je zit. Door te bidden zul je het antwoord en hulp krijgen die je zoekt. Neem de tijd om stil te staan, en voor jezelf een gebed uit te spreken dat recht uit je hart komt. Het gaat om jouw oprechte verlangen om je doel te bereiken. Sta open voor een antwoord ook al is dat misschien heel iets anders dan je verwacht.


De engel van de waarheid

Ben je bereid de waarheid te zien en denk er over na, wat jou hierbij belet? Ben je bang voor veranderingen als je de waarheid onder ogen ziet? Deze engelenkaart roept je op om niet bang te zijn, de engel van de waarheid is altijd bij je en help je de waarheid te zien. Als je me roept, zal ik je helpen bij het verhelderen van je situatie, zodat je met gemak en zonder angst verder kunt in je leven. Samen met mij kun je gemakkelijker de nodige veranderingen uitvoeren. Laat alle blokkades los, die je beletten de waarheid te zien.


De engel van de liefde

Besluit je hart te openen en ik zal je hierbij helpen. Ik zal je helpen jezelf en anderen te vergeven. Ik zal je helpen het verleden te vergeven. Deze engelenkaart roept je op om weer liefde te voelen voor jezelf en anderen. Als je jezelf niet lief hebt, kun je ook anderen niet liefhebben. Met mijn hulp zul je onvoorwaardelijke liefde voelen. Begin ermee jezelf iedere dag met mij te verbinden en je zult zien, welke wonderen er zullen gaan plaatsvinden in je leven.


Engel van het oordeel

Je hebt misschien de neiging om een uitgesproken oordeel te hebben over het doen en laten van anderen, maar hoe is het gesteld met je eigen gedrag? Deze engelenkaart staat voor helder en objectief inzicht, een doordacht oordeel en evenwichtigheid. Deze engelenkaart nodigt je uit om eens stil te staan bij je eigen gedrag. De engelen vragen je om, met liefde, te kijken naar de manier waarop je de afgelopen tijd een bepaalde kwestie benaderd hebt. Deze kaart wijst je op de kosmische wet van de wederkerigheid, ben je eerlijk, dan wordt je goed behandeld. Je oogst datgene wat je zelf zaait.


De engel van het evenwicht

Zoek het evenwicht tussen je werk en de rust, tussen het materiŽle en het geestelijke. Deze engelenkaart roept je op om weer evenwicht in je verbondenheid met de aardse en hemelse energie te brengen. Voel weer de verbondenheid tussen lichaam en geest. Roep de engelen van het evenwicht en ze zullen je komen helpen.


Het engelen alfabet

(C) 2014

Heinrich Cornelius Agrippa (1486-1535) ontwikkelde in de 16e eeuw het engelenalfabet om te communiceren met de engelen. Het werd ook wel het hemels alfabet genoemd. Op 14 september 1486 werd Heinrich Cornelius Agrippa in Keulen geboren. Op twaalfjarige leeftijd studeerde hij al aan de universiteit in Keulen en behaalde daar de graad van "magister in de vrije kunsten". Na verloop van tijd noemde hij zich doctor in de rechten, de medicijnen en de theologie. Volgens Agrippa ondergaat de wereld de invloed van de wereld erboven, God beÔnvloedt de engelen en de engelen beÔnvloeden de intellectuele wereld. Zo dringt God via de sterren ook door in de hemelse wereld en via de elementen dringt Hij ook door in de wereld van dieren, planten, metalen, stenen enzovoorts.

engelen alfabet


Naar vraag en antwoord: Engelen.


Boeken

boek boek bestellen Tussen Hemel En Aarde - Boodschappen van engelen... dromen die uitkomen... zieken die door een aanraking worden genezen... doden die weer levend worden... De bijbel laat op allerlei manieren zien dat er meer is dan wat wij op het eerste gezicht kunnen waarnemen. Het volk IsraŽl ziet in de wereld om hen heen God aan het werk. In dit boek lees je over het geloof van dit volk en over hun omgang met God. Waarom was IsraŽl anders dan andere volken? Wat vertelt de bijbel over het begin van de wereld? Hoe zit het met wonderen? Wat zijn engelen? Wie is Jezus? Wat gebeurt er na de dood? Dit boek vertelt erover. Kijk op de bijbel is een 10-delige serie over de bijzondere en vaak spannende geschiedenis van de bijbel. Lees erin hoe mensen leefden in de tijd van de bijbel en - later - ook met de bijbel; hun geloof, hun geschiedenis, hun land, hun helden, hun moed. Werken en samenleven en Tussen hemel en aarde zijn deel 9 en 10 in de serie. De vele kleurrijke foto's, tekeningen en kaarten geven je een kijkje in het dagelijks leven van de mensen, duizenden jaren geleden. Door de tekst krijg je zicht op de betekenis van de bijbelse gebeurtenissen, die ook nu nog actueel is.


boek boek bestellen Berichten van je engelen - In Berichten van je engelen legt Doreen Virtue uit dat het bijzonder eenvoudig is om zelf te communiceren met je engelen en vertelt zij hoe je werkelijke engelenadviezen glashelder onderscheidt van je twijfels en angsten. Ook biedt zij een bijzonder overzichtelijke stoomcursus om zelf, zonder tussenkomst van wie dan ook, contact te leggen met engelen, dat contact te intensiveren en in liefdevolle verbintenis met de eigen goddelijkheid te staan. De aartsengelen MichaŽl, RafaŽl, UriŽl en GabriŽl leggen duidelijk en helder uit wat hun specifieke taken zijn waarvoor je een beroep op hen kunt doen. En de andere gevleugelde wezens, bekend als het 'kleine volkje', of de 'natuurengelen' steken ons een hart onder de riem. Dit boek bestaat uit vijf delen. Deel 1 bestaat uit vrij korte hoofdstukken waarin engelen, die via de auteur communiceren, alledaagse thema's en problemen bespreken en manieren aangeven om die structureel anders te beschouwen. Deel 2 bestaat uit berichten van aartsengelen, deel 3 uit een bericht van de natuurengelen. Deel 4 bestaat uit antwoorden op vragen van lezers van de twee eerdere boeken van de auteur en deel 5 gaat over zťlf communiceren met engelen en gidsen en over het voortleven na de dood. Voor en na deze delen zijn inleidingen, een nawoord en informatie over de auteur opgenomen. Praktische informatie om na te gaan of je zelf ook met engelen communiceert (of niet), is handig in schema's gevat in het vijfde deel. Communiceren met engelen zal bij veel mensen weerstand en ongeloof oproepen. Maar tegen de inhoud van het boek en de suggesties om daar open voor te gaan staan, is geen enkel bezwaar te vinden. Er staat geen letter verkeerd in dit boek en de waarde en boodschap ervan zijn alleen maar positief. Voor alle mensen.


boek boek bestellen Spiritualiteit voor Dummies - Wil je weten wat spiritualiteit nu echt betekent en hoe je het kunt gebruiken voor een beter leven? De pocketeditie van Spiritualiteit voor Dummies brengt spiritualiteit terug op aarde, met toelichtingen en spirituele oefeningen zoals meditatie, yoga en gebed. Je ontdekt hoe je relaties met mensen kunt verbeteren, de band tussen lichaam en geest kunt versterken, je dromen kunt verwezenlijken en kunt groeien door tegenslag. Over de auteur Sharon Janis leefde tien jaar in een ashram, waar zij videos over Indiase spirituele filosofie produceerde, voordat ze naar Hollywood verhuisde en met haar werk voor film en tv veel prijzen won.


boek boek bestellen De essentie van het boeddhisme - Wat is karma? Wat is het doel van het boeddhistische pad? Hoe ga ik om met angst? Deze praktische gids beantwoordt in duidelijke taal de meestgestelde vragen over de basis van het boeddhisme. Een complete en laagdrempelige eerste kennismaking, en tegelijk een handleiding voor het leven van een vreedzamer, bevredigender leven. Dit is het ideale boek voor beginners, maar het bevat ook inspirerende lessen voor gevorderen. De Amerikaans boeddhistische non gaat aan de hand van 170 vragen (verdeeld over 21 hoofdstukken) in op de kern van het boeddhisme en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. Niet alleen begrippen als Boeddha, Dharma en karma worden toegelicht maar ook bijvoorbeeld hoe om te gaan met lijden, met emoties en er wordt duidelijk een relatie gelegd naar de maatschappij waarin we leven: gezin, de rol van vrouwen, maatschappelijk activisme, wel of geen vlees eten etc. Het belang van meditatie en studie wordt besproken, evenals boeddhistische tradities (in de verschillende culturen) en leraren. De vragen zijn aansprekend geformuleerd en de antwoorden komen in klare en eenvoudige taal, en worden medegekleurd door de Tibetaans-boeddhistische achtergrond van de auteur. Bevat een voorwoord van de Dalai Lama en een verklarende woordenlijst. Fraaie en compacte inleiding in het boeddhisme, niet alleen voor mensen die daar nog niets van weten maar bevat zeker ook voldoende aansporingen en informatie voor lezers die meer bekend zijn met het onderwerp.


boek boek bestellen Verlichting voor luie mensen - Wat is verlichting? Kun je dat bereiken? Moet je daarvoor iets doen? En word je daar dan ook heel moe van? Gelukkig niet! Er is niets wat je hoeft te doen. Je hoeft geen techniek te leren, je hoeft niet te mediteren, je hoeft er niet voor naar India, je hoeft niet vegetarisch te eten en je hoeft niet eens op je ademhaling te letten! Verlichting heeft te maken met ťťn eenvoudig, maar radicaal inzicht. Wat dat inzicht is, sla daarvoor het boekje even open. Ik had het ook hier op de achterflap kunnen schrijven, maar ik ben daar gewoon net iets te lui voor. Veel leesplezier, Paul Smit. Het bereiken van verlichting is voor velen een ultiem doel in het leven, maar dit boekje rekent daar definitief mee af. Het impliceert een streven, een doel van het ego en daar is het non-dualisme juist het tegendeel van. In het dagelijks leven wordt de mens voortdurend geconfronteerd met het ego dat ons allerhande doelen oplegt. Het bevordert de rat-race en leidt tot angsten, onzekerheid en teleurstellingen. Verlichting betekent het loslaten van dit ego. Het besef dat men acteur is in een reeds geschreven script. Alles is bewustzijn en het leven in het 'nu' is daarvoor voldoende. Met deze boodschap leer je niet langer te luisteren naar het ego of de 'muppets in je hoofd' en geniet je van het leven, als een toeschouwer in je eigen film. Zie het niet als een methode, maar als een handleiding naar inzicht. Voor een breed publiek geschikt met herkenbare voorbeelden die op humoristische wijze zijn beschreven. Voor een ieder die op zoek is naar zichzelf of gewoonweg de rat-race in de moderne maatschappij zat is. Bevat een inhoudsopgave en een korte biografie.Last update: 24-11-2012
 

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com)