Liefdeswijsheden

Op deze pagina staan diverse korte inspirerende verhalen over liefde die mij persoonlijk aanspreken. Er is al zoveel geschreven over de liefde en toch weet iemand die heftig verliefd is weer een nieuw gedicht te schrijven of een een nieuw verhaal over liefde en liefhebben. Een goede definitie geven van het fenomeen liefde is niet eenvoudig, muzikanten, schrijvers en dichters doen verwoede pogingen maar ook zij blijven steken in vage omschrijvingen. Wetenschappers doen ook heel lang onderzoek naar het fenomeen liefde, maar ook zij hebben veel moeite met dit oh zo mooie maar ongrijpbare fenomeen. Op deze pagina staat een verzameling van mooie liefdeswijsheden en mooie korte inspirerende liefdesverhalen. Ik hoop dat deze korte verhalen een leerzame inspiratie zullen zijn en dat u met evenveel plezier leest en bekijkt als ik ze verzameld en gemaakt heb. De ironie is dat verliefdheid en wijsheid zelden samengaan omdat verliefdheid een tijdelijke verstandsverbijstering is maar verliefdheid kan leiden tot liefde en om liefde in stand te houden is vaak veel wijsheid nodig. Met vriendelijke groet, {-Hein Pragt}

De roos binnenin

Een man plantte eens een roos en gaf deze trouw water en net voordat de roos tot bloei kwam, onderzocht hij de plant en zag dat de knop die spoedig tot bloei zou komen, maar ook de doornen op de stam op en hij dacht, “Hoe kan er een mooie bloem groeien uit een plant met zo vele scherpe doornen?” Bedroefd door deze gedachte, vergat hij om de roos water te geven en vlak voordat de roos klaar was om te bloeien stierf de plant. Zo is het ook met veel mensen, in elke ziel groeit er een roos. Deze symboliseert de kwaliteiten in ons die we bij onze geboorte meegekregen hebben en die kan groeien ondanks de doornen van onze fouten. Veel mensen zien in de ander alleen de doornen zijnde de tekortkomingen en denken dat hieruit nooit iets moois kan groeien. En omdat we geen water geven aan de goede dingen in het hart gaan deze uiteindelijk dood. Sommige mensen zien ook niet de roos in zichzelf, iemand anders moet hen deze tonen. Een van de beste dingen die een mens kan doen is voorbij de doornen kijken en de roos te ontdekken in zichzelf maar ook in de ander. Dit is een van de grootste kenmerken van de liefde om door de fouten en tekortkomingen heen de mooie dingen in de ander te kunnen zien. En door deze roos van binnen te verzorgen en aandacht te geven kan deze vaak tot bloei komen.

De fee en de drie wensen

Een vrouw mag van een goede fee drie wensen doen, elke dag één. ‘Bedenk alleen wel,’ zegt de fee, ‘dat je man ook alles krijgt wat jij krijgt, en wel tienvoudig.’ Geen probleem, dus mijn man krijgt alles wat ik krijg in tienvoud, dan wens ik dat ik stapelverliefd word op mijn man.’ De volgende dag komt de fee weer langs, de gordijnen zijn dicht en de fee moet lang bellen voordat de deur open gaat. Ten slotte verschijnt de vrouw in de deuropening, een laken haastig omgeslagen, de haren verfomfaaid, de ogen glanzend en de wangen blozend. ‘Wat is je tweede wens?’ begint de fee. Maar de vrouw valt haar in de rede. ‘O ben jij het, fee, nog heel erg bedankt, het is fantastisch! Ik hoef verder niets, ik ga gauw weer naar binnen.’ ‘Hola,’ protesteert de fee nog. ‘Wat moet ik dan doen met die andere wensen?’ ‘Geef ze maar aan andere vrouwen,’ roept de vrouw over haar schouder terwijl ze weer in het huis verdwijnt.

Liefde en tijd

liefde en tijd Er was eens een eiland waar alle gevoelens leefden zoals geluk en droefheid samen met kennis en andere menselijke eigenschappen waaronder ook de liefde. Op een dag merkte men dat het eiland langzaam in zee zakte en iedereen maakte een boot en verliet het eiland. De liefde was de enige die bleef tot het einde maar toen het eiland bijna zonk, besliste ze dat het tijd was om hulp te vragen. Rijkdom kwam langs in een grote boot en de liefde vroeg “kun je me meenemen?”. “Nee, dat kan niet” zei de rijkdom, “mijn schip ligt vol met goud en zilver er is geen plaats meer over”. Toen besloot de liefde de ijdelheid te vragen maar die zei: “Sorry maar je bent helemaal nat, je zou mijn spullen alleen maar beschadigen”. Toen vroeg de liefde het verdriet om te helpen maar deze was zo verdrietig dat ze alleen wilde zijn. En geluk was zo met zichzelf bezig dat hij de liefde niet eens opmerkte. Opeens klonk er een stem die zei: “kom liefde, ik zal je meenemen”. Het was een geest en de liefde was zo overweldigd door dit aanbod, dat ze zelfs vergat te vragen waar ze naar toe gingen. Toen ze op droog land aankwamen was de geest net zo snel verdwenen als hij gekomen was en toen realiseerde de liefde zich dat ze niet wist wie haar redder was. Ze vroeg de wijsheid wie haar gered had en wijsheid zei: “het was de tijd”. De liefde vroeg: “waarom hielp de tijd mij?” en wijsheid antwoordde: “omdat slechts de tijd kan begrijpen hoe waardevol liefde is.”

Amor of Cupido

Er is soms discussie of de het bekende engeltje met de pijl en boog Amor of Cupido heet. Beiden namen zijn goed en staan voor dezelfde figuur. Amor (of Cupido) is in de Romeinse mythologie de goddelijke, eeuwig jonge zoon van Venus, de godin van de liefde. Amor (of Cupido) wordt meestal afgebeeld als een jongetje met vleugeltjes en een pijl en boog en hij schiet, volgens de mythe, magische pijlen in harten van mensen en goden om deze verliefd te laten worden. Amor (of Cupido) was het hulpje, maar volgens sommigen zelfs de zoon van de godin van de liefde en de vruchtbaarheid Venus. In sommige mythen is hij de zoon van Venus en Vulcanus, maar er zijn ook verhalen waarin hij de zoon is van Venus en haar minnaar Mars. In het oude verhaal van Amor en Psyche is deze mooie liefdesgod een knappe jongeman, die zijn geliefde Psyche eerst vele plagen, maar daarna het ideale geluk bezorgt.

Gods les in de liefde

Een man had op een dag een gesprek met de Heer en zei: “Heer, ik zou willen weten wat hemel en hel inhouden.” De Heer leidde de man naar twee deuren, hij opende één van de deuren en liet de man binnenkijken. In de kamer was een hele grote ronde tafel en in het midden van die tafel stond een grote pan met stamppot die heerlijk geurde en maakte dat de man watertandde. De mensen die rondom de tafel zaten waren echter mager en ziekelijk en ze leken erg hongerig. Ze hielden lepels in hun handen met erg lange handgrepen die aan hun armen vastgemaakt waren. Het was voor een ieder mogelijk om in de pan met heerlijk eten te reiken en daaruit te eten, maar omdat de lepels langer waren dan hun armen konden ze de lepels niet naar hun monden brengen. De man rilde bij het aangezicht van deze ellende en dit lijden. God zei: “Nu heb je de hel gezien.” Ze gingen naar de volgende kamer en God opende de deur. Deze was exact dezelfde als de eerste, er stond ook een grote ronde tafel in het midden van de kamer met daarop ook een grote pan met stamppot waarvan de man weer moest watertanden. De mensen hier hadden precies dezelfde lange lepels die waren vastgemaakt aan hun armen, maar deze mensen waren wel doorvoed en gezond. Zij hadden het gezellig, lachend en pratend met elkaar. De man zei: “Ik snap het niet, ik snap er niks van!”. “Het is vrij eenvoudig” sprak God, “je hoeft maar één ding te weten. Zie je, zij hebben geleerd om elkaar te voeden terwijl de inhalige mensen alleen maar aan zichzelf denken.”

De liefde, Korintiërs 13: 1-13

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails.

Eeuwige liefde tattoo

eeuwige liefde tattoo Het grappige is dat ik vele jaren geleden deze tattoo ontworpen heb voor een vriendin en tegenwoordig zie ik hem steeds vaker opduiken. De tattoo bestaat uit twee tekens, de Lemniscaat (de plat liggend 8) is het symbool van oneindigheid en het liefdes hartje of valentijnshart stamt uit de middeleeuwen en is het symbool voor liefde. De combinatie van deze symbolen staat dus voor oneindige liefde of eeuwige liefde. Het is een mooie tattoo die bestaat uit twee eeuwenoude symbolen die nu samen een nieuwe betekenis gekregen hebben.

Nu de liefde een deel van uw leven maken

Er was eens een tijd lang geleden dat alle gevoelens en emoties op vakantie gingen naar een eiland midden in de oceaan. Ze hadden het allemaal naar hun zin toen er plotseling een waarschuwing kwam voor een dreigende storm en iedereen het advies kreeg om het eiland te evacueren. De aankondiging veroorzaakte plotselinge paniek en iedereen ging snel naar de boten. Zelfs de beschadigde boten werden snel gerepareerd en in gebruik genomen. Toch wilde Liefde niet snel vluchten, er was nog zoveel te doen. Maar toen de wolken donker werden, realiseerde Liefde zich dat het tijd was om te vertrekken. Helaas waren er geen boten te over, Liefde keek hoopvol om zich heen.

Op dat moment kwam Welvaart voorbij in een luxe boot en Liefde riep: ‘Welvaart, kun je me alsjeblieft in je boot meenemen?’ ‘Nee’, antwoordde Welvaart, ‘mijn boot zit vol kostbare bezittingen, er is helaas geen plaats meer voor jou. ‘ Even later kwam IJdelheid langs in een prachtige boot en weer riep Liefde: ‘Kun je me helpen, IJdelheid? Ik ben gestrand en heb een lift nodig, neem me alsjeblieft mee.” IJdelheid reageerde hooghartig: ‘Nee, ik kan je niet meenemen, mijn boot zal vuil worden door jouw modderige voeten.’ Na enige tijd kwam Verdriet voorbij. Opnieuw vroeg Liefde om hulp, maar het mocht niet baten. ‘Nee, ik kan je niet meenemen, ik ben zo verdrietig, ik wil alleen zijn.’

Toen Geluk een paar minuten later voorbijging, riep Liefde opnieuw om hulp. Maar Geluk was zo blij dat het niet om zich heen keek, niet geïnteresseerd in iemand anders. Liefde werd rusteloos en terneergeslagen, op dat moment riep iemand: ‘Kom, liefde, ik zal je meenemen.’ Liefde wist niet wie zo grootmoedig was, maar sprong op de boot, opgelucht dat ze een veilige plek zou bereiken. Bij het uitstappen van de boot ontmoette Liefde Wijsheid en vroeg Wijsheid: ‘weet je wie me zo gul een lift heeft gegeven, terwijl niemand anders wilde helpen?’ Wijsheid glimlachte en zei: “Oh, dat was tijd.”

‘Waarom zou Tijd stoppen om me in veiligheid te brengen?’ vroeg Liefde zich af. Wijsheid glimlachte en antwoordde: ‘Omdat alleen de Tijd je ware grootheid kent en weet waartoe je in staat bent. Alleen liefde kan vrede en groot geluk brengen in deze wereld. ‘ De belangrijke boodschap is dat als we welvarend zijn, we liefde over het hoofd zien. Als we ons belangrijk voelen, vergeten we liefde. Zelfs in geluk en verdriet vergeten we liefde. Pas met de tijd beseffen we het belang van liefde. Waarom zo lang wachten? Waarom zou u de liefde vandaag niet een deel van uw leven maken?

Een doosje met kusjes

Enkele jaren geleden bestrafte een vader zijn vijfjarige dochtertje omdat zij overvloedig gebruik had gemaakt van mooi verguld papier om een cadeautje in pakken. Geld was er niet in overvloed en hij was boos omdat zij dit dure papier zomaar had gebruikt. De volgende morgen bracht het meisje het verguld ingepakte cadeautje naar haar vader en zei: “Hier, papa, dit is speciaal voor jou!” Met stomheid geslagen en aangegrepen door het voorval, betreurde de vader zijn woede-uitbarsting van de vorige dag. Zijn dochtertje aanvaardde zijn excuses maar al te graag en nieuwsgierig opende hij de doos en ontdekte dat er helemaal niets inzat. Hij schreeuwde tegen haar: “Weet je dan niet dat het heel wreed is om iemand een lege doos te geven, er moet altijd een cadeautje in zitten!”. Het meisje kreeg tranen in haar ogen en zei: “Maar papa, de doos is niet leeg, ik heb haar gevuld met heel veel kusjes, alleen voor jou!” De vader was volledig van de kaart en omarmde zijn dochter liefdevol, hopende zij hem ooit zijn boze reactie zou kunnen vergeven. Enige tijd later, werd het meisje getroffen door een ernstige ziekte en stierf. De vader heeft de doosje nog steeds bij zich, dicht bij zijn bed, en elke keer als zijn verdriet hem overmand, pakt hij de doosje, neemt er een verbeelde kus uit en herinnert zich de liefde die zijn dochter in haar cadeau had gestoken.

Tien tips om uw relatie gelukkiger te maken:

1. Ga samen naar bed

Verliefde koppels gaan steevast op hetzelfde moment naar bed om te kunnen vrijen, waneeer de passie wat is geluwd, vergeten we dit eenvoudig ritueel maar al te vaak.

2. Ga op zoek naar gemeenschappelijke interesses

Sommige koppels komen er na een tijdje achter dat er weinig gemeenschappelijke interesses zijn, laat het zover niet komen en ga er tijdig naar op zoek. Dingen die u beiden leuk vindt moeten onderhouden blijven, al is het ook belangrijk om hier en daar uw eigen ding te kunnen behouden.

3. Hou elkaars hand vast

In plaats van achter of voor uw partner te lopen kunt u beter naast hem of haar lopen en bij voorkeur hand in hand. Zo blijft de ander fysiek nabij en schept dit de uitstraling van verbondenheid.

4. Vertrouw en vergeef

Beide principes zijn heel belangrijk, in plaats van koppig en wantrouwig te zijn moet u vertrouwen en vergeven waarmee u ersntige conflicten kunt verzachten.

5. Denk positief

Wie zich enkel richt op wat de partner negatief doet zal de relatie langzaam laten verstikken. Uw partner doet ongetwijfeld ook heel weel goed, richt uw aandacht daarop en accentueer nog meer het goede. Gelukkige koppels stimuleren dit ook bij elkaar.

6. Knuffel elkaar

Onze huid kan is ons grootste (liefdes) orgaan, knuffel elkaar als u elkaar ziet want stellen die dit doen, houden die gedachte als het ware levend.

7. Zeg voldoende “Ik hou van je”

Ik hou van je zijn een paar kleine woorden die elke dag wonderen kunnen verrichten en ze geven de partner vertrouwen, sterkte en rust.

8. Zeg altijd welterusten

Hoe boos of teleurgesteld u ook bent, een welgemeend welterusten toont de partner dat u nog steeds wil investeren. Een relatie blijft op die manier belangrijker dan welk conflict ook.

9. Dagelijkse telefoon

Laat wat van u horen tijdens de dag en laat merken dat u aan de ander denkt met een telefoontje, email of sms.

10. Wees fier

Bent u gelukkig, straalt u ook een zekere fierheid af, gelukkige koppels willen samen gezien worden en tonen dat ook met subtiele affectie. Een hand op een schouder, hand in hand, een streling op de rug, het zijn allemaal kleine intenties die tonen dat u bij elkaar hoort.

Meer pagina’s met mooie verhalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *