De echo en Narcissus

Lang geleden, toen iedere rivier zijn eigen beschermengel had en iedere boom zijn eigen boomnimf, ontvoerde Kepheus de blauwe nimf Lester. De beeldschone Lester werd moeder en bracht een zoon ter wereld. De jongen stal, zo klein als hij was, de harten van alle mensen. Zijn moeder gaf hem de naam Narcissus en de jongen werd elke dag knapper. Toen zijn moeder aan de profeten vroeg, wat haar zoon in de toekomst te wachten stond, sprak de blinde Theresia: “Als hij geen misbruik maakt van zijn knappe uiterlijk, zal hij een hoge leeftijd bereiken.” Maar Narcissus bereikte geen hoge leeftijd. Zijn knappe uiterlijk deed hem meer kwaad dan goed. Wie hem eenmaal gezien had, wilde voor altijd bij hem blijven. De jonge mannen bedelden om zijn vriendschap en de meisjes om zijn liefde. Maar Narcissus ontweek ze allemaal, vluchtte voor de vriendschap en ging de liefde uit de weg. Het liefst zwierf hij alleen door de bossen. Het liefst joeg hij op wild en, net als het wild, schuwde hij de mensen. De mensen dachten, dat hij trots en hoogmoedig was. En de bergnimf Echo moest het zelfs met de dood bekopen. Zij volgde hem in de bossen als een schaduw, ze wilde met hem praten, maar dat kon ze niet. De godin Hera had haar een keer gestraft, omdat ze zich met kletspraat ophield. Vanaf die tijd kon Echo alleen maar herhalen wat een ander zei; ze kon zelf geen gesprek beginnen. Ook tegen de knappe Narcissus kon ze niets zeggen, ze moest wachten, tot hij zelf het woord tot haar richtte.

Toen Narcissus op een keer in de gaten kreeg dat er iemand achter hem aan liep riep hij: “Wie is daar?” En Echo zei hem na: “Wie is daar?” Narcissus keek om zich heen, maar zag niemand. Hij riep nog eens: “Waar ben je en waarom verstop je je voor mij?” En Echo herhaalde opnieuw: “Waarom verstop je je voor mij?” Narcissus keek weer om zich heen, om te zien wie er met hem sprak en riep toen: “Kom tevoorschijn.” En Echo zei hem vrolijk na: “Kom tevoorschijn.” Toen kwam ze uit haar schuilplaats en liep naar Narcissus toe om hem te omhelzen. Maar Narcissus moest daar niets van hebben en hij ging op de vlucht terwijl hij riep: “Van jou houden? Dan sterf ik liever.” En ongelukkige Echo kon alleen maar herhalen: “Dan sterf ik liever!” En na korte tijd ging ze aan haar ongelukkige liefde ten onder. Elke dag werd ze dunner, tot er van haar alleen nog maar de stem overbleef. Ze verstopt zich voor de mensen in holen en bossen, loopt zoals vroeger door bergen en dalen, maar niemand kan haar meer zien. Men kan haar alleen als echo horen. Maar nog erger behandelde Narcissus een vriend van hem. In plaats van vriendschap te laten blijken stuurde hij hem een zwaard en de vriend doorstak zichzelf met het zwaard op de drempel van zijn huis.

Dat konden de goden niet ongestraft laten en enige tijd later namen ze wraak. Toen Narcissus op jacht was, kreeg hij vreselijke dorst en in de schaduw van de bomen zag hij een bron. Nadat hij zich had voorovergebogen en zijn dorst had gelest, zag hij voor het eerst zijn eigen gezicht in het water weerspiegeld. Hij werd er dadelijk verliefd op en wilde het knappe gezicht kussen, maar nauwelijks had hij zijn gezicht aangeraakt of het water kwam in beweging en het beeld verdween. Toen bemerkte hij, dat het zijn eigen gezicht was en zijn verdriet werd er des te groter door. Lange tijd klaagde Narcissus om zijn ongelukkige liefde en de ongelukkige echo klaagde met hem mee. En toen Narcissus zich tenslotte uit vertwijfeling met een dolk neerstak en zijn beeld voor het laatst vaarwel zei, herhaalde de arme echo: “Vaarwel, voor altijd vaarwel, mijn ongelukkige liefde!” Toen een paar van zijn vrienden hem wilden begraven, zagen ze het lichaam van Narcissus niet meer. In plaats daarvan groeiden er in het gras prachtige gele bloemen. Ze dragen tot op de dag van vandaag de naam Narcis.

Meer pagina’s met mooie verhalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *