Tag archieven: familie

Familieperikelen

Familie2

Sommige mensen vormen een hechte familie, sommigen delen alleen dezelfde achternaam. Dit is een citaat van mijzelf waar ik toch meerdere jaren inzicht voor nodig had. Hoe sterk familiebanden zijn verschilt behoorlijk per familie, soms zie ik families die elke week bij elkaar over de vloer komen, die elkaar helpen en steunen en die altijd voor elkaar klaar staan. Maar soms zie ik ook het tegenoverstelde, mensen die amper in elkaar geïnterneerd zijn tot mensen door meningsverschillen of ruzie uit elkaar gedreven zijn. Het lijkt er in ieder geval op dat familie zijn niet per definitie betekend dat je hecht bent en naar elkaar omkijkt.

Als kind begreep ik niet goed waarom de familie Pragt zo met elkaar in onmin leefde, pas later hoorde ik van de vele kleinzielige meningsverschillen, oud zeer en blijkbaar onoverkomelijk levensinstellingen die daaraan ten grondslag lagen. Ik weet nog dat ik toen ik een jaar of tien was aan mijn vader vroeg wat er toch met oom Chris was waardoor iedereen zo vreemd tegen en over hem deed. Ik vond het namelijk een hele leuke oom. Mijn vader keek wat verlegen en ik heb iemand nog nooit zo kort en snel “hij is homofiel” horen zeggen. Ik zei alleen maar “oh, is dat alles?” en daarmee was het onderwerp ook weer gesloten.

Over veel van de kleine ruzies tussen alle ooms en tantes werd ook amper gesproken, net zoals er over alle moeilijk en diepere dingen en dingen die met gevoelens te maken hadden, niet gesproken werd. Vaak spraken familieleden wel “over” elkaar maar niet “met” elkaar. Nu snap ik dat ik dit vanuit mijn autisme vreselijk vond omdat ik dingen graag duidelijk in beeld heb en bij onze familie duizenden dingen stiekem broeiden. Ik kom daar absoluut niet tegen en probeerde ook met iedereen om te gaan zonder oordelen of vooroordelen. Desondanks was ik natuurlijk als vreemde eend ook een veelbesproken onderwerp.

Mijn band met mijn familie is nooit erg sterk geworden, ook niet met mijn broer en zussen. Bij het ouder worden heb ik nog wel pogingen gedaan, maar wat er niet is dat is er niet. Ik heb een hekel aan ruzie en onmin, ik zou het liefst willen dat alle mensen vriendelijk en behulpzaam met elkaar omgingen, maar ik weet dat dit een soort kinderlijke naïviteit is.  Ik heb in “minne” tijden zoals echtscheiding  en depressies, maar ook de leuke momenten van mijn kinderen, wel eens de steun of aandacht van familie gemist, maar uiteindelijk heb ik ook geleerd om dat los te laten. Wat er niet is dat is er niet en je kunt mensen niet veranderen, ze zijn wie ze zijn, wat je wel kunt veranderen is hoe je daarmee omgaat.

Wanneer je stopt met proberen te veranderen wat je niet veranderen kunt en kunt accepteren dat het niet aan jou ligt dat sommige mensen wel “over” jou maar niet “met” jou praten, dan wordt hele leven een stuk gemakkelijker. Ik ben wie ik ben en andere mensen mogen dat ook zijn, en of het nou om vriendschap, relaties, werk of familie gaat, blijf niet hangen in dingen die je niet kunt veranderen maar laat los en ga door met je eigen leven. Je hoeft geen ruzie te maken of nog even je gelijk te halen, laat het gaan met stille trom. Het is jouw leven en door afscheid te nemen blijven er wat minder mensen in je naaste omgeving over, maar wel de goede waar je echt iets aan hebt en die je leven wat leuker maken.

Tot schrijfs, Hein.

Weer leren loslaten

loslaten

Wijlen Paul van Vliet zei het al: “afscheid nemen van de wieg tot aan het graf”. Soms wordt het afscheid je opgedrongen, maar soms is het voor jezelf beter om ergens afscheid van te nemen. Ook het nummer: “The Power of Goodbye” van Madonna legt het goed uit, wanneer iemand bijna alleen maar negatieve gevoelens oproept en je dat niet kunt veranderen, dan is het tijd om afscheid te nemen. Een jaar geleden raakte ik als gevolg van een burn-out in een best wel heftige depressie en toen werd me ook pijnlijk duidelijk op welke mensen ik wel kon rekenen en welke mensen eigenlijk bijna mede veroorzakers van mijn negatieve spiraal waren.

Soms wil je zo graag dat mensen je accepteren en waarderen, maar soms moet je jezelf niet laten gijzelen door dingen en mensen die je niet kunt veranderen, soms is het gewoon beter om dit bewust en oprecht gewoon los te laten. Het is mijn leven en ik leef zoals ik dat wil en ik zit niet te wachtten op jullie goedkeuring. Wanneer je niet MET me praat maar wel OVER mij praat, dan ben je voor mij geen knip waard en laat ik je met genoegen los.  

Mijn familie staat er berucht om dat er zoveel onderlinge ruzie en onvrede met elkaar is, als kind leerde ik al hoe het zat met ooms en tantes. Om de meest kleine onbenulligheden hadden ze jarenlange vetes en moesten er gericht keuzes gemaakt worden als er eens een familie feest of zelfs een begrafenis was. Als kind al kon ik hier niet bij, waarom proberen mensen hun eigen leven en dat van anderen zo te verpesten, wat is het nut van al dit negatieve gedrag? Ook hier viel me op dat mensen niet met elkaar spraken, maar vooral (achter de rug om) over elkaar. Een ding heb ik geleerd, de familie Pragt is geen hechte familie en dat is helaas zwak uitgedrukt.

Ik weet dat ik een leven geleid heb dat niet alledaags was en dat ik vrolijk en eigenwijs totaal buiten alle lijntjes gekleurd heb, maar ik ben altijd eerlijk en oprecht geweest. Ik heb wel eens harde beslissingen moeten nemen in mijn leven, waar niet iedereen blij mee was, maar nooit uit gemakzucht of gemeenheid, meestal was het voor mij even zwaar. Mensen kunnen zich afvragen waarom ik bepaalde dingen doe, of bepaalde dingen gedaan heb, ik ben altijd bereidt om er over te praten. Maar wanneer men zelf een invulling maakt en niet met mij wil praten, maar wel over mij praat, dan ben ik er klaar mee.

Ik ben gestopt om mijzelf verantwoordelijk te voelen voor de verkeerde indruk die mensen soms van mij hebben, gestopt om mijzelf te bewijzen, ik wil gewoon een tevreden leven leiden samen met de mensen die wel de moeite nemen om mij echt te leren kennen. Loslaten is geen “wraak” het moet gewoon een oprecht gevoel zijn van “het kan me echt niets meer schelen!”. Wanneer je het echt loslaat besteed je er ook geen aandacht meer aan en vreet het ook geen energie meer. Energie die je beter kunt stoppen in de positieve dingen en mensen in je leven.

Inmiddels is mijn depressie weer voorbij en blaak ik weer van levenslust en energie. Mijn gesprekken met mijn therapeut hebben hier wel aan bijgedragen, ze heeft me een goede spiegel voorgehouden en ook het inzicht van het bovenstaande weer leren inzien. Integer, onafhankelijk en eigenwijs dat is mijn levenshouding en mijn oude Haagse maat Robbie zei altijd tegen mij: “Hein, ze kenn beitâh je zaag afpikke dan je pik afzage“ en dat tovert altijd nog een glimlach op mijn gezicht. Je hoeft me niet vertellen hoe ik leven moet” zong Bennie Nijman ooit en dat nummer moet je nog maar eens luisteren. Carpe Diem.

Tot schrjfs, Hein Pragt

Familie en vriendschap

geen_familie

De laatste weken dacht ik weer eens na over familiebanden, mede omdat ik daar best veel verschillen in zie. Soms zie ik hele hechte families die hun hele sociale leven rond de familieband hebben gebouwd, soms zie ik families die amper iets met elkaar hebben en soms zelfs families die alleen maar ruzie en strijd met elkaar hebben. Soms zie ik op het oog hechte families die totaal uit elkaar vallen nadat er een erfenis te verdelen is. De bloedband lijkt soms een vreemde verbinding te zijn.

Ik heb zelf geen sterke band met familie en ik voel zelf ook niet echt een familie “verplichting”, ik ga om met mensen waarmee ik een wederzijdse verbinding ervaar op wat voor vlak dan ook. Ik belde mijn moeder vroeger wekelijks omdat we dat beiden zeer prettig vonden, niet omdat het een verplichting was. Mijn ouders waren de bindende factor tussen mij en mijn broer en zussen, sinds het overlijden van beide ouders is die band ook zeer klein geworden. Ik spreek mijn broer en zussen heel af en toe wanneer ik ze eens bel en we reageren soms even op Facebook, maar daar blijft het ook bij. Op zich is dat prima want we zijn allemaal heel verschillende mensen geworden met heel andere kijk op de wereld en andere familiebanden van een partner. Van de rest van mijn familie ken ik er een paar en ook hier gaat op dat ik familiebanden niet als iets vanzelfsprekend of iets verplichtend vind maar dat dit op basis van wederzijdse interesse en persoonlijke belangstelling gebaseerd is.

Mijn kinderen zijn iets anders, als ze me nodig hebben zal ik er altijd voor ze zijn en dit gaat ook op voor alle kinderen waar ik een band mee heb zoals de kinderen van ex partners. Ik ervaar het dingen doen met en voor mijn kinderen als een fijn gevoel voor mijzelf maar ook hier gaat wel een zekere wederkerigheid op. Met mijn oudste zonen heb ik al meerdere jaren geen contact meer en soms vragen mensen me wel eens of ik daar geen moeite mee heb. Ik heb daar geen moeite meer mee, ik heb dit al jaren geleden los gelaten en ervaar het ook zo dat ik geen zin heb om aan een dood paard te trekken. Ze hebben hun eigen leven en als dat geen raakvlakken heeft met mijn leven dan ga ik dit ook niet forceren. Ik verdeel mijn energie dan liever over de mensen die het wel nodig hebben en waarderen. Zo eenvoudig kan het leven soms zijn als je oprecht leert loslaten en kiezen.

In de tijd dat ik musicus was kende ik erg veel mensen, pas toen ik helemaal aan de grond zat leerde ik dat ik maar een paar vrienden had. Het bekende nummer van Eric Clapton, “nobody knows you when you’re down and out” ging ook hier op. En ook deze ervaring heeft mijn kijk op familiebanden wel beïnvloed en veranderd. Mijn definitie van vriend is er ook door beïnvloed, ik heb er een paar en helaas zijn er de laatste jaren ook een paar overleden, dit is helaas één van de dingen die bij het stijgen van de leeftijd horen. Ik heb geleerd dat de wederzijdse verbinding die ik ervaar men mensen niet vanuit een sociale of emotionele verplichting komt, maar van binnenuit. En voor al onze relaties die we hebben met andere mensen gaat voor mij de spreuk “wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” erg op, maar ook “behandel de ander zoals uzelf ook graag door de ander behandeld zou willen worden”.

Mijns inziens hoort een vriendschappelijke verbinding of familiegevoel niet gebaseerd te zijn op “hoe het hoort” of “verplichting”, maar op oprechte wederzijdse belangstelling en als dat er niet is dan is het ook wat het is ,en dus prima. Desondanks behandel ik iedereen zoals ik ook graag door heb behandeld zou willen worden en alles was daarvan terugkomt is meegenomen. En ook wanneer er liefde in het spel is, moet er sprake zijn van wederkerigheid om de liefde in stand te houden. Het leven hoeft niet zo moeilijk te zijn, we maken het onszelf vaak zo moeilijk.

Tot schrijfs, Hein Pragt