Tag archieven: eerlijk

Autisme en eerlijkheid

waarheid Veel mensen met autisme zijn te eerlijk en hebben vaak ook een redelijk groot rechtvaardigheidsgevoel. Deze eerlijkheid kan soms bot maar ook vrij naïef overkomen en vaak zien mensen met autisme niet in dat hun eerlijkheid mensen kwetst of dat ze zichzelf kwetsbaar maken of zichzelf beschadigen. Die kwetsbaarheid komt vaak voort uit het niet goed kunnen inschatten dat de ander de eerlijkheid kan gebruiken om minder goede dingen te doen. Op een vraag of een kledingstuk goed staat zal iemand vaak een tactvol antwoord geven, om zichzelf niet in de problemen te werken en om de ander niet onnodig te kwetsen. Iemand met autisme zal vaak een totaal eerlijk antwoord geven in de veronderstelling dat de ander daar om vroeg, en dat kan soms in verkeerde aarde vallen zonder dat de persoon met autisme dit begrijpt. “Ik heb toch een eerlijk antwoord gegeven” zal deze vaak denken. Ook kunnen mensen met autisme soms te eerlijk zijn in situaties waarbij de absoluut niet gewenst is, zoals vergaderingen waar politiek in bedreven wordt. Ook ik heb in het verleden vaak problemen voor mijzelf veroorzaakt door te eerlijk te zijn, waardoor ik in gevoelige situaties wel eens de dupe ben geworden van mensen met minder goede bedoelingen.

Ik kan natuurlijk niet voor alle mensen met autisme spreken, maar ik kan wel mijn eigen verklaring beschrijven. Hiervoor ga ik terug naar mijn kindertijd, omdat ik de wereld niet goed begreep begon ik in mijn hoofd een soort model te maken om alles te kunnen begrijpen en te doorzien. Alles moest netjes op een rijtje staan, oorzaak en gevolg, daden en gevolg. Deze rechtlijnigheid zorgde er ook voor dat ik altijd eerlijk was en ook uitging van eerlijkheid omdat anders mijn “model” niet klopte en niet alles en passend geheel was. Leugens en onwaarheden pasten niet in mijn model, dat ook nog eens gevormd werd door het Katholieke geloof. Eerlijkheid was duidelijkheid, liegen en oneerlijk zijn was verwarring en aangezien de wereld vol was van niet zo eerlijke praktijken werd mijn wijze van denken en mijn ietwat rechtlijnige wereldbeeld aardig op de proef gesteld. Maar gaandeweg leerde ik meer oneerlijkheid en leugens te herkennen en kon ik ook daar een soort van route aan geven in mijn brein.

Maar zelf liegen en oneerlijk zijn was een groot probleem, ik begreep de wereld al niet al te goed en wanneer ik ging liegen maakte ik het nog meer ingewikkeld. In mijn puberteit leerde ik mijzelf dat er een uitweg was bij vragen om een eerlijk antwoord, en dat was niets zeggen. Niets zeggen is geen waarheid vertellen maar ook niet liegen en dat was voor mijn brein acceptabel genoeg. Door heel vaak bedrogen te worden leerde ik langzaam leugens en oneerlijk gedrag te doorzien en mijzelf hiertegen te beschermen, echter tegen emotionele manipulatie was ik totaal niet opgewassen wat mij in relaties nogal eens dwarszat. Mijn eerste vrouw probeerde mij ook regelmatig over te halen dingen te doen die niet helemaal eerlijk waren, onder het mom van “iedereen doet het”. Maar ik viel veel te snel door de mand omdat ik heel slecht liegen kon. Liegen en de waarheid verdraaien klopte niet in mijn brein, het veroorzaakte enorme spanningen en tegenstrijdigheden en die stress kon mijn brein niet aan. Ook in de later echtscheiding was ik in deze emotioneel zeer zware tijd veel te eerlijk en wilde ik alles zo graag goed doen dat ik mijzelf erg kwetsbaar gemaakt heb en mijn ex partner de volle gelegenheid heb gegeven om volledige karaktermoord op mij te plegen. Mijn autistische brein dacht dat mensen mijn eerlijkheid wel zouden zien, maar helaas was ik niet bestand tegen manipulatie en vooroordelen. Toch was ook deze periode een moeilijke en zware les voor mijn autistische brein en heeft een tijd cognitieve therapie alles weer een beetje op een rij gezet.

Met het stijgen van de leeftijd en de nodige levenservaringen ben ik steeds beter geworden in het doorzien van oneerlijkheid, manipulatie en politieke spelletjes, en ondanks dat ik er niet in mee wil doen, kan ik wel beter accepteren dat de wereld nou eenmaal zo werkt. Ik heb ook geleerd om eerlijk te zijn over mijn autisme en aan te geven dat men mij echt niet moet uitnodigen voor een vergadering waar politieke spelletjes in bedreven gaan worden. De projectmanager waar ik vele jaren heel goed mee samenwerkt hebt, gebruikte mij om zijn projecten technisch perfect van de grond en ingericht te krijgen en hij begreep mijn tegenzin tegen politieke spelletjes, hoewel dat zijn werk was. Hij nam mij altijd even apart en vertelde mij eerlijk wat voor politieke spelletjes hij speelde, met de vraag of ik er over wilde zwijgen. Het feit dat ik wist wat er speelde maakte dat alles in mijn hoofd bleef kloppen en dat ik gewoon mijn werk kon doen. Ik werkte echte niet mee met de politieke spelletjes want ik wilde er eigenlijk totaal los van staan.

Nog steeds probeer ik eerlijk en oprecht te leven en vooral niet te liegen en dit lukt de laatste jaren steeds beter zonder de nodige stress te veroorzaken. Ik ben ouder en wijzer geworden en heb ook geleerd dat ik geen allemansvriend hoef te zijn. Ik heb een leuke groep mensen om mij heen die een beetje begrijpen hoe ik in elkaar zit en die ook eerlijk met mij omgaan. De mensen die niet zo eerlijk zijn of die geen positieve invloed op mijn leven hebben, daar neem ik meer en meer afscheid van. Eerlijk zijn en eerlijk behandeld worden geeft een soort van rust in het brein die voor mensen met autisme vaak heel prettig is. Het is fijn wanneer alles klopt en netjes op een rij staat in je hoofd, dat geeft rust en voorspelbaarheid.

Ik heb ook ervaring met mensen met autisme waarbij het lijkt dat ze juist heel goed kunnen liegen. Een van mijn kinderen heeft op jonge leeftijd een situatie verzonnen van een gluurder bij het schoolplein waarbij hij het schoolbestuur en de politie zo geloofwaardig heeft belogen dat ze in de volle overtuiging waren dat alles echt gebeurt was. Toch is hier de verklaring waarschijnlijk dat voor de persoon met autisme het verhaal wel helemaal klopte ondanks dat het compleet verzonnen was. Het was een soort van eigen fictieve wereld waar dit echt voorgevallen was. Er zijn vele vormen van autisme en ik kan ook alleen maar dingen verklaren vanuit mijn eigen hoogfunctionerende autisme.

Boeken over autisme


Maar je ziet er helemaal niet autistisch uitMaar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Een boek dat ik echt kan aanbevelen, ik heb het al luisterboek gekocht. Bianca Toeps legt je in dit boek haarfijn uit wat het betekent als je autisme hebt. Dat doet ze bijvoorbeeld door te kijken wat de wetenschap zegt over autisme (en waarom sommige theorieën de prullenbak in kunnen), maar ook door haar eigen verhaal te vertellen, en andere mensen met autisme te interviewen. Bianca beschrijft op een frisse en luchtige manier de verschillende situaties waar je als autist tegenaan loopt in het dagelijks leven.
kopen knop


dit is autisme Dit is autisme! Meer dan 550.000 Nederlanders hebben autisme. Zij worstelen iedere dag met het uitvoeren van kleine dagelijkse bezigheden zoals tandenpoetsen, rommel opruimen of een gezellig gesprek voeren. Het lijkt wel alsof steeds meer mensen autisme hebben. Toch weten veel mensen niet precies wat autisme is en hoe je er mee omgaat. Dat leidt vaak tot ongemakkelijke momenten, woede-uitbarstingen of zelfs tot stukgelopen relaties. Juist dat is waar autisme-expert Colette de Bruin met haar nieuwe boek ‘Dit is autisme!’, verandering in brengt.
kopen knop


eigen weg met jouw autisme Vind je eigen weg met jouw autisme Als je autisme hebt, werken jouw hersenen anders dan bij de meeste mensen. Je verwerkt informatie op een andere manier. In je kinderjaren bepalen volwassenen wat jij nodig hebt. Maar als je in de bovenbouw van de basisschool komt, of naar het voortgezet onderwijs gaat.
kopen knop


Meer pagina’s over autisme

Rechtvaardigheidsgevoel

rechtvaardigheid Een van de dingen die in mijn leven wel eens problemen veroorzaakt hebben is mijn hoge gevoel voor rechtvaardigheid. Nu ik dit in relatie zie met mijn autisme is dit beter verklaarbaar, het blijkt dat veel mensen met autisme een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en normbesef hebben. Mensen met autisme zijn open, eerlijk en betrouwbaar en hebben geen verborgen agenda. Ze spelen geen spelletjes met andere mensen en willen andere mensen zeker geen kwaad berokkenen. Mensen met autisme vinden het vaak heel belangrijk dat alles eerlijk en rechtvaardig verloopt omdat regels hen duidelijkheid en structuur geven. Wanneer anderen de regels wel verkondigen maar zich niet aan de regels houden schept dit onduidelijkheid en vaak een gevoel van onrechtvaardigheid.

Autisme en liegen, bedriegen of manipuleren

Mensen met autisme kunnen ook heel slecht omgaan met liegen, bedriegen en manipuleren omdat ook dit in hun ogen vaak heel onrechtvaardig is en mensen met autisme hier ook erg veel moeite mee hebben omdat het onduidelijkheid en onzekerheid veroorzaken kan maar ook omdat ze vaak onterecht de schuld in de schoenen geschoven krijgen waar ze geen passend antwoord op hebben omdat ze zelf niet “terug” kunnen manipuleren. Ook speelt hun eigen eerlijkheid hier parten omdat ze zelf vaal extreem eerlijk zijn spelen ze mensen die hun manipuleren heel erg in de kaart.

Ook hebben mensen met autisme de eigenschap dat ze dit onrecht duidelijk willen maken en willen rechtzetten, waarbij ze geen tactiek gebruiken wat vaak niet goed begrepen of opgevat wordt waardoor de persoon met autisme zichzelf nog meer in de nesten werkt en vaak het gevoel heeft dat iedereen hem of haar in de steek laat. Zeker wanneer mensen aan de eerlijkheid van de persoon met autisme twijfelen kan dit een enorm gevoel van onrechtvaardigheid en het zich totaal terugtrekken van de persoon met autisme leiden met veel verdriet tot gevolg.

Mensen denken vaak dat iemand met autisme een gebrek aan empathie heeft, maar niets is vaak minder waar. Ze kunnen niet goed of sociaal gepast omgaan met hun gevoelen van empathie en dat wekt de verwarring. Mensen met autisme zijn vaak heel rechtvaardig en eerlijk en kunnen ook niet goed tegen oneerlijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld om hen heen. Mensen met autisme houden van regels en structuur en oneerlijkheid en onrechtvaardigheid breken deze regels en structuur en mensen met autisme begrijpen dit meestal niet. Hoe kunnen mensen het ene verkondigen en dan het tegenovergestelde doen.

Veel mensen denken dat ze met een beetje manipuleren hogerop kunnen komen, dat ze met wat leugentjes hun fouten kunnen ontlopen, kortom veel mensen accepteren en gebruiken onwaarheden en manipulatie als een normaal sociaal aanvaardbaar gereedschap, “omdat iedereen het wel eens doet” is de meest gehoorde verontschuldiging. Mensen met autisme kunnen hier moeilijk mee omgaan omdat dit hun (vaak wat rigide) kijk op de wereld om hen heen onzeker maakt. Ook als het onrecht hen niet zelf betreft kan de persoon met autisme hier heel veel moeite mee hebben. Ik had zelf altijd last van een plaatsvervangend gevoel omdat ik me het gevoel van de persoon die onrecht was aangedaan bijna levendig zelf kon voorstellen.

Hoe ouder mensen met autisme worden, hoe meer ze ook vaak leren omgaan met deze gevoelens, ze zijn beter in staat om op een sociaal gepaste wijze te reageren, ze begrijpen beter dat het nou eenmaal zo is en dat ze er toch niet zoveel aan kunnen veranderen. Ondanks dat ze er verstandelijk beter mee kunnen omgaan, blijft de onrechtvaardigheid van binnen dezelfde pijnlijke gevoelens veroorzaken. Het feit dat iemand met leugens en bedrog “gewonnen” heeft kan men verstandelijk wel van zich afzetten maar het blijft van binnen wel broeien.

spontaan Ondanks dat het grote gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid het leven niet altijd makkelijk maakt ben ik een trotse autist die ook trots is op zijn openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Ik heb geleerd dat het feit dat andere mensen vaak niet zo zijn, niets zegt over mijzelf. Ik moet mijzelf elke ochtend in de spiegel aan kunnen kijken en mijzelf eerlijk in de ogen kunnen kijken. Ik heb geleerd om mijn mond te houden als dat beter is en dat niets zeggen ook geen liegen is. Ik heb geleerd om niet mee te werken aan onrechtvaardigheid en heb ook geleerd om er meer passend op te reageren. Ik heb geleerd om mensen die aan mijn eerlijkheid en oprechtheid twijfelen en hier niet over willen praten los te laten en achter me te laten. Ik ben eerlijk en ik zoek ook mensen om mij heen op die dit ook zijn, en gelukkig zijn er nog genoeg.

Boeken over autisme


Maar je ziet er helemaal niet autistisch uitMaar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Een boek dat ik echt kan aanbevelen, ik heb het al luisterboek gekocht. Bianca Toeps legt je in dit boek haarfijn uit wat het betekent als je autisme hebt. Dat doet ze bijvoorbeeld door te kijken wat de wetenschap zegt over autisme (en waarom sommige theorieën de prullenbak in kunnen), maar ook door haar eigen verhaal te vertellen, en andere mensen met autisme te interviewen. Bianca beschrijft op een frisse en luchtige manier de verschillende situaties waar je als autist tegenaan loopt in het dagelijks leven.
kopen knop


dit is autisme Dit is autisme! Meer dan 550.000 Nederlanders hebben autisme. Zij worstelen iedere dag met het uitvoeren van kleine dagelijkse bezigheden zoals tandenpoetsen, rommel opruimen of een gezellig gesprek voeren. Het lijkt wel alsof steeds meer mensen autisme hebben. Toch weten veel mensen niet precies wat autisme is en hoe je er mee omgaat. Dat leidt vaak tot ongemakkelijke momenten, woede-uitbarstingen of zelfs tot stukgelopen relaties. Juist dat is waar autisme-expert Colette de Bruin met haar nieuwe boek ‘Dit is autisme!’, verandering in brengt.
kopen knop


eigen weg met jouw autisme Vind je eigen weg met jouw autisme Als je autisme hebt, werken jouw hersenen anders dan bij de meeste mensen. Je verwerkt informatie op een andere manier. In je kinderjaren bepalen volwassenen wat jij nodig hebt. Maar als je in de bovenbouw van de basisschool komt, of naar het voortgezet onderwijs gaat.
kopen knop


Meer pagina’s over autisme

Eerlijk profiel

eerlijkheid

Een tijdje geleden had ik een kleine discussie met iemand over mijn toenmalige dating profiel. Hij zei “je moet je profiel wat opleuken en niet zoveel vertellen over de dingen die vrouwen wegjagen!”. Ik keek hem met verbazing aan en zei: “wat heb ik daar aan als ik dan dates heb met vrouwen die totaal andere verwachtingen hebben?”. Hij zei: “als je ze eerste maar binnen hebt, dan draaien ze wel bij!”. Dit soort geneuzel is dus niet voor mij, ik ben licht autistisch (merk je normaal niet zoveel van) en hou niet van politiek geneuzel, manipuleren of spelletjes spelen, ik ben (soms iets te) eerlijk en oprecht.

Zo heb ik wel eens weggelaten in mijn profiel dat ik een parttime inwonende dochter heb, wat veel vrouwen doet besluiten om weg te klikken, maar uiteindelijk zul je het toch eens moeten vertellen. En als je dan al verwachtingen hebt opgebouwd van beide kanten is het een extra teleurstelling als de ander dan afhaakt. Ook kan ik wel verzwijgen dat ik hoogfuntionerend autistisch ben, en dat zal iemand de eerste tijd ook niet merken, maar in kleine dingen zal het wel duidelijk worden en dan is het maar de vraag of de ander met deze kwetsbaarheid om kan gaan. Ik wil ook nooit meer iemand die misbruikt maakt van mijn kwetsbaarheid of mij respectloos behandeld, dan kan ik beter vooraf duidelijk zijn.

Dit is waarschijnlijk ook de reden dat ik afknap op vrouwen die dominant gedrag vertonen, die manipuleren, het niet zo nauw nemen met de waarheid of die passief agressief zijn.  Maar ja, er zijn ook veel vrouwen van die al de nodige negatieve ervaringen hebben gehad en heel duidelijk uitstralen wat ze willen en niet meer willen, ook als een soort van zelfbescherming. Ze proberen sterk en onafhankelijk over te komen, maar dit heeft in mijn geval een totaal verkeerd effect. Wat is dan het nut van jezelf anders voordoen of presenteren dan je echt bent. Ik heb veel mensen in mijn leven telkens weer in dezelfde valkuil zien vallen, vaak omdat men zich toch anders presenteerde dan men eigenlijk was.

Natuurlijk probeer ik ook wel door de “opgeleukte” profielen heen te prikken maar alleen al de moeite die je daar soms voor moet doen is vermoeiend. Waarom niet gewoon eerlijk zijn en dan maar niet zoveel dates en niet zoveel aandacht. Als je dan wel eens aandacht hebt dan is de kans van slagen ook veel groter en bespaar je jezelf ook de nodige teleurstellingen achteraf. Iedereen heeft wat onhebbelijkheden en gekkigheid, ik heb sommige onhebbelijkheden en gekkigheid van mijn ex partners soms heel leuk gevonden. In de ideale wereld zou je iemand juist leuke vinden om zijn of haar onhebbelijkheden en gekkigheid en niet ondanks die onhebbelijkheden en gekkigheid.

Ik ga er altijd nog vanuit dat eerlijkheid je niet een enorme vriendenschaar oplevert maar wel een paar hele goede. Het is maar waar je voor gaat in het leven.  Ik ben ook eerlijk in mijn verwachtingen, soms vinden mensen het niet gepast dat ik aangeeft niet op mollig of dik te vallen maar juist op het tegenovergestelde. Ondanks dat uiterlijk voor mij best wel meespeelt val ik ook niet op mode popjes of uiterlijk vertoon, ik val meestal op wat meer meisjesachtige types. Ook hou ik niet zo van honden en daar ben ik ook maar eerlijk in, hoewel dan wel best veel vrouwen afhaken.

Ik leef een gelukkig alleenstaand leven, ik heb een goed gevuld leven en hoef geen liefdesrelatie om maar niet alleen te zijn. Een vriendin zei laatst: “als je dochter straks het huis uit is ben je echt alleen”, maar ik zie dat helemaal niet als probleem. Voor mij zou het nog een leuke aanvulling zijn, maar als het niet meer gaat gebeuren dan is het geen ramp. Vandaar dat ik ook erg eerlijk ben en als er  nog een speld in de hooiberg rondloopt dan hoop ik dat we elkaar nog eens treffen. Eerlijkheid boven alles, geen verwachtingen scheppen die je achteraf niet waar kunt maken!

Tot schrijfs, Hein.