Symbolische betekenis van bomen

Dennenboom

Deze pagina gaat over de symbolische betekenis van bomen vanuit spiritueel, cultureel en (soms vermeende) geneeskrachtige werking. Al vanaf de oertijd gebruikten mensen de natuur om zich heen en kende men er soms bijzondere en spirituele eigenschappen aan toe. Aangezien er veel goden gebaseerd waren op natuurverschijnselen, groeide ook de symboliek van deze goden in combinatie met de natuur. Er ontstonden heilige bomen waarvan de takken en vruchten vaak een bijzondere symbolische betekenis kregen. In de Keltische cultuur werden bomen gezien als de schakel tussen hemel en aarde. Goden werden ook geassocieerd met specifieke bomen, zo werd de Egyptische god Osiris met de ceder geassocieerd en de Griekse godin Athena met olijfbomen. In Scandinavische landen kende men de es met de naam Yggdrasil een symbool van eeuwig leven en een schakel tussen Midgard wat de verblijfplaats van de mensen was en Asgard wat de verblijfplaats van de goden was en de onderwereld. Ook in de Bijbel komen veel bomen voor met een speciale symbolische betekenis. De symboliek van bomen gaat vaak terug naar veel oudere culturen en leeft soms nog door tot de dag van vandaag. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Appelboom als symbool

Appleboom symbool De appelboom heeft meerdere, soms bijna tegenstrijdige betekenissen. In de folklore, mythologie en religie komen appels vaak voor als mystieke of verboden vruchten. In het oude bijbelverhaal waarschuwde God dat Adam en Eva niet van de verboden vruchten mochten eten, waarvan wordt aangenomen dat het een appel was. Omdat ze dit wel deden werden ze uit de hof van eden verbannen, hierdoor werd de appel een symbool voor seksuele verleiding. De appel staat ook voor onenigheid in het Griekse verhaal over de gouden appel. De oorlog ontstond omdat de godin van de twist, Eris, op het huwelijksfeest waarvoor zij niet werd uitgenodigd, een gouden appel naar binnen had geworpen waar “voor de mooiste” in gesneden was. De oppergod Zeus zond de vrouwen naar de Trojaanse koningszoon Paris om de keuze te maken, die oordeelde dat Aphrodite de mooiste was. In ruil daarvoor liet Aphrodite de mooie Helena, de vrouw van de Spartaanse koning Menelaos, verliefd worden op Paris. Nadat Paris Helena mee had genomen naar Troje, trokken alle Grieken gezamenlijk ten strijde tegen Troje. Wat een apple al niet kan veroorzaken. Maar de appelboom was in de oude mythologie ook een van de meest heilige bomen en symboliseerde hij een goede gezondheid en toekomstig geluk. De boom stond ook bekend als de ‘Boom van de liefde’ en werd geassocieerd met Aphrodite, de godin van de liefde. De aardegodin Gaia gaf Hera, de oppergodin, een appelboom toen ze met Zeus trouwde en de heilige boom werd bewaakt door de draak Ladon. Ook in de Noorse legendes stonden de appels voor een goede gezondheid, geluk, wijsheid en eeuwige liefde. Ook in de Keltische mythologie zag men de appel vaak als de vruchten van de goden die een gevoel van heelheid, genezing en verbinding met de natuur gaven.

De bodhiboom als symbool

bodhiboom Nadat de Boeddha zes jaar op zoek naar verlichting door India had gezworven, rustte hij uit in een bos niet ver van de stad Bodhgaya. Terwijl hij onder de bodhiboom zat te mediteren, zag hij ten slotte zijn ware aard in Een nakomeling van de oorspronkelijke boom zou nog altijd bij Bodhgava slaan. Bodhibomen worden door hindoes en boeddhisten als heilig gezien en zijn een bekend symbool voor voorspoed, lang leven en geluk, maar ook een herinnering aan het ultieme potentieel voor verlichting dat ieder mens heeft.

Cederboom als symbool

cederboom symbool De cederboom wordt al duizenden jaren vereerd vanwege zijn spirituele betekenis. Het hout werd gebruikt voor de deuren van heilige tempels en verbrand tijdens reinigingsceremonies. Men dacht dat de boom belangrijke goden huisvestte en een ingang naar hogere rijken was. De cederboom symboliseert kracht en loyaliteit en is het nationale symbool van Libanon. De cederboom wordt geassocieerd met genezing, zuivering en bescherming. Volgens het oude testament werd de tempel van Salomo gebouwd van harshoudend, geurend cederhout en de gom van de ceder werd ook gebruikt voor balsemen. In het Sanskriet betekent het woord voor ceder ‘hout van de goden’.

Dennenboom als symbool

Dennenboom symbool Omdat de dennenboom een groenblijvende boom is, is het een symbool van onsterfelijkheid en eeuwigheid. De hars werd gebruikt om dingen te zuiveren, te steriliseren en te balsemen en werd ook gebruikt in wierookvaten om de heilige ruimte van de tempel te zuiveren. De oude Egyptenaren holden een dennenboom uit en maakten van het hout een afbeelding van de boomgod Osiris. Daarna begroeven ze de afbeelding in de uitgeholde boom, die na een jaar werd verbrand. De den werd ook geassocieerd met de wijngod Dionysus, wiens volgelingen vaak een toverstaf met een dennenappel droegen, omdat de dennenappel een oude vruchtbaarheidsamulet was. In het oude Rome werd met een lentefeest de verering van de godin Magna Mater en haar metgezel Attis het begin van de lente gevierd. Bij deze ceremonies werden de naalden van dennenbomen gebruikt. Mongoolse sjamanen, of traditionele genezers hadden veel ontzag voor het dennenbos waar de goden en geesten zouden leven. In oude Keltische landen staken druïden tijdens de winterzonnewende grote dennenvuren aan om de zon terug te roepen. De dennenbomen werden versierd met kaarsen en kleurige metalen voorwerpen, waaruit de traditie van de kerstboom die we nu kennen is voortgekomen.

De eik als symbool

Eik als symbool In het oude Europa was de eik een gerespecteerd symbool en werd hij geassocieerd met talloze goden maar ook in de rest van de wereld was het een symbool van kracht en duurzaamheid. Eiken kunnen zeer oud worden en het hout van de eik gaat heel lang mee en zo kan de boom als een symbool van een lang leven gezien worden maar ook van kracht en macht. Door de Kelten werden eikenbossen beschouwd als heilige plaatsen waar de eredienst werd verricht. De bomen werden ook gebruikt door druïden, die de rol van priester, wetgever, leraar en genezer combineerden in de Keltische cultuur. Omdat eiken vanwege hun grootte de neiging hebben om bliksem aan te trekken werden ze vaak in verband gebracht met dondergoden zoals de Griekse Zeus, de Noorse Thor, de Keltische Donar en de Slavische Perun. In Japan werden eiken ook vereerd voor bescherming en als geluksbrengers, aan het beging van het nieuwe jaar werden eikenhouten takken boven de ingangen van huizen geplaatst ter bescherming. De eik is ook de nationale boom van veel Europese landen, waaronder Engeland, Frankrijk, Duitsland, Moldavië, Polen en Litouwen. Het orakel van Dodona in het oude Griekenland was ook een heilige eik, priesters luisterden naar het geritsel van de bladeren om hun voorspellingen te doen.

Het eikeltje als beschermend symbool

Eikeltje als bescherming Het eikeltje amulet is bekend bij de Noren die geloven dat door het plaatsen van een eikeltje in het raamkozijn, een huis bescherming krijgt tegen blikseminslag. Omdat de meeste huizen daar volledig uit droog hout bestaat is dit goed te verklaren. Bij de keuze voor een eikeltje kijkt men hoe oud de eik is waar de eikels vanaf komen, want hoe ouder een eik is, hoe beter deze bestand is en bescherming geeft tegen blikseminslag. Door een eikel van deze boom in huis te halen hoopt men een beetje bescherming van de eik te krijgen.

Esdoorn als symbool

Esdoorn symbool Het esdoornblad is het belangrijkste element van de vlag van canada en het nationale symbool. Vroege kolonisten in Noord-Amerika die van de esdoorn suiker maakten, beschouwden de boom als een symbool voor succes en overvloed. Ze legden esdoornbladeren aan het voeteneinde van het bed om de duivel af e weren en om huwelijksgeluk af te roepen. De spirituele betekenis van de esdoorn is wijsheid, liefde en een lang leven en vanwege zijn suiker en siroop, vertegenwoordigt het ook dus ook succes en overvloed. De grote gehoornde uil is de heilige vogel van deze boom.

Hazelaar als symbool

Hazelaar symbool De Hazelaar symboliek speelt al duizenden jaren een rol in de culturen van Europa en de Middellandse Zee en staat vaak voor verborgen wijsheid en inzicht. In de mythologie zou het eten van de noten leiden tot een verhoogd spiritueel bewustzijn. Maar ook in de Keltische legende komen hazelnoten als bron van wijsheid voor. Het is wel verbazend dat onderzoek in onze tijd heeft aangetoond dat het eten van hazelnoten inderdaad bijzonder goed is voor de hersenfuncties. In Ierland wordt nog altijd een gevorkte hazelaartak als wichelroede gebruikt om water te zoeken. Hazelnoten worden ook nu nog graag gegeten en ook gebruikt om de bekende pasta als broodbeleg te maken.

Jeneverbes als symbool

Jeneverbes symbool De jeneverbesstruik kan beogen op een lange heidense en christelijke traditie en wordt vaak geassocieerd met het afwenden van ziektes, negatieve krachten en het kwaad. In het oude Soemerië en Babylonië werd hij verbrand als offer aan de goden en was hij heilig voor de hemelgodin Inanna en Isjtar, een vruchtbaarheidsgodin, maar ook godin van liefde, oorlog en seks. In de Bijbel staat dat Maria en Jozef zich met jezus verstopten achter een jeneverbesstruik, voor de soldaten van koning Herodes tijdens hun vlucht naar Egypte. In Europa werden soms smeulende jeneverbestakken om de velden gedragen om het vee te beschermen. De fysieke kenmerken van de jeneverbesstruik met de doornige takken gaven hem de rol van bescherming. In veel landen werden jeneverbesbomen geplant om het huis te beschermen tegen boze geesten en kwaadaardige personen. Ook is er sprake van een vrouwelijke geest van de jeneverbesstruik met de naam “Frau Wachholder” die werd aangeroepen om gestolen spullen terug te vinden.

Laurier als symbool

Laurier symbool Het lauriersymbool dateert uit het oude Griekenland. De Griekse god Apollo werd smoorverliefd op de nimf Daphne, maar ze hield niet van hem. Daphne hield Apollo af en werd door haar vader, de riviergod Peneus, in een laurierboom veranderd om bij Apollo weg te blijven. Apollo vond de laurier zo mooi dat hij zijn takken gebruikte om de hoogste presteerders te bekronen. De laurierkrans werd gebruikt als kronen voor helden en dichters in het oude Griekenland. Apollo nam de laurierboom aan als zijn symbool en Daphne werd de Griekse naam voor de laurierboom. In de Bijbel wordt laurier geassocieerd met roem en voorspoed. Laurier symboliseert de opstanding van Christus en daarmee het redden van de mensheid. Voor de Romeinen was de laurier ook erg belangrijk, ze geloofden dat bliksem elk gebied zou vermijden waar een laurierboom werd geplant. De oude Grieken geloofden ook dat het vergif en tovenarij afweerde als ze twee laurierbomen aan weerszijden van hun voordeur zouden planten. Zelfs tegenwoordig wordt de laurierkrans nog steeds gebruikt als kroon voor geslaagden en winnaars.

Lindeboom als symbool

lindeboom symbool De lindeboom komt in veel symbolen en familiewapens voor en word volgens oude sagen bewoond door het zoete lindewezen die ervoor zorgt dat de bloemen verleidelijk geuren en zo de minnelust van geliefden stimuleren. Het lindeblad is het symbool van de vrije grondbezitter in de Middeleeuwen en de pelgrims. In Midden-Europa was de linde de boom van de onsterfelijkheid en in Estland en Litouwen offerden vrouwen altijd onder linden, terwijl mannen dit onder eiken deden. In Zweden worden linden nog steeds beschermd omdat daarin goede huisgeesten wonen. Bij de Germanen was de linde gewijd aan Freya, godin van liefde, gerechtigheid, huiselijk geluk en vruchtbaarheid. Zij werd vaak in het centrum van dorpen en voor huizen aangeplant. De linde is ook het symbool voor moederlijkheid want de boom voedt met de nectar van haar bloesem vele insecten. De bloemen, blad en bast zijn geneeskrachtig en het hout zeer geschikt voor houtsnijwerk.

Meidoorn als symbool

Meidoorn symbool Meidoornbomen en meidoornbloemen worden vaak gezien als symbolen van liefde en niet alleen maar romantische liefde. De meidoorn is ook een heiige boom voor wicca en heksen en wordt geassocieerd met meidag dat het lenteleest ter ere van de zonnegod Belenus is. In de Ierland dacht men dat het knippen van de meidoorn ongeluk bracht, omdat de elfen die erin woonden verstoord werden. In de Germaanse overlevering is de meidoorn een symbool van de dood en werd het hout gebruikt op brandstapels voor lijkverbranding. In Griekenland daarentegen droegen bruidsparen traditioneel kronen van meidoornbloesem en Cardea, de Romeinse godin van huwelijk en geboorte, werd geassocieerd met de meidoorn. De bomen worden dus ook gezien als symbolen van schoonheid omdat ze er in volle bloei wonderschoon uitzien. Meidoornbomen kunnen blijkbaar zelfs tot 400 jaar leven als ze op de juiste manier worden verzorgd worden en zo hebben ze ook een symbolische betekenis voor een lang leven.

Olijfboom als symbool

olijfboom symbool Olijven worden al zeker vijfduizend jaar door mediterrane volkeren verbouwd en spelen ook een belangrijke rol in de keukens in de regio. De vrucht word gegeten en de olie gebruikt om te koken, ook wordt het gebruikt als medicijnen en verlichting en zalving bij religieuze rituelen. De takken en bladeren van de olijfboom werden geweven tot kronen en kransen als symbolen van overwinning door Olympische atleten en moedige soldaten. De olijfboom speelt ook een belangrijke rol bij het ontstaan van de stad Athene. In de Griekse regio Attica werd een wedstrijd gehouden om te zien welke god de beschermheer van de stad zou zijn. De god van de zeeën, Poseidon, gaf een bron als een geschenk aan de mensen, maar het water van deze bron bleek niet geschikt om te drinken. De godin van de wijsheid, Athena, plantte een olijfboom die de mensen van voedsel, hout en olie kon voorzien. De stad werd ter ere van haar Athene genoemd en sindsdien is de olijf een van de belangrijkste kenmerken van Athene. Ook komt de boom voor in het boek Genesis van het Oude Testament. Noach stuurden vanaf de ark een duif uit om droog land te zoeken en de duif keerde terug met een olijftak in zijn snavel. Het beeld van de duif met de olijftak in de snavel is het symbool voor vrede en harmonie geworden. De olijf kan ook worden beschouwd als een symbool van een lang leven, aangezien de bomen tot een hoge leeftijd kunnen leven en toch vruchten kunnen produceren.

Palmboom als symbool

Palmboom symbool Tegenwoordig symboliseren we palmbomen met verre zonnige vakanties, maar in het oude Griekenland en Rome was de palmtak symbool voor triomf en overwinning. De palmboom was ook heilig voor de god Apollo omdat hij onder een palmboom geboren zou zijn. De Romeinen gaven de palmtakken als beloning voor grote sportieve prestaties of militaire successen. Volgens de Bijbel rijdt Jezus op een ezel Jeruzalem in en wordt hij ontvangen door mensen die met palmtakken zwaaien. Volgens deze traditie krijgen gelovigen vaak nog steeds een palmtak uitgereikt op palmzondag, de viering van de intocht van jezus in Jeruzalem. In Judea, waar palmbomen in overvloed groeien, staat de palm voor vrede en overvloed. De profeet Mohammed zou zijn huis van palmen heb ben gebouwd en de muezzin (binnen de islam diegene oproept tot het rituele gebed) zou in een palmboom zijn geklommen om de gelovigen op te roepen voor het gebed. De dadelpalm was van groot belang voor het voortbestaan van de oude volkeren in het oude oosten, omdat hij zowel voedsel als schaduw gaf.

Vijgenboom als symbool

vijgenboom symbool In het Oude Testament was de vijgenboom als een symbool van voorspoed en veiligheid en Adam en Eva gebruikten de vijgenbladeren om zich te bedekken nadat ze hebben gegeten van de verboden vrucht in de Hof van Eden. Dit bedekken van de geslachtdelen met vijgenbladeren werd daarna nog eeuwenlang gedaan in de kunst. De Bodhiboom die eerder op deze pagina beschreven staat was ook een vijgenboom. De vijg is een krachtig symbool in veel culturen, door hun vorm, weelderige textuur en overvloed aan zaden worden vijgen vaak geassocieerd met vruchtbaarheid van zowel man als vrouw. Ze waren een attribuut van de Grieks-Romeinse godin van de liefde, Venus, maar ook van Bacchus als de god van wijn, vrolijkheid en fysieke overdaad. Bij de Egyptenaren was de vijg een symbool van spirituele wijsheid en gebruikten men de vijg ook bij inwijdingsrituelen.

Bronnen: symbols.com, De teken- en symbolengids (Madonna Gauding), De magische kracht van amulet, mascotte en talisman (Desmond Morris).

Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *