Symboliek planeten.

Planeten

Er draaien acht planeten rond onze zon (negen wanneer we Pluto ook meetellen) en onze aarde is de derde vanaf de zon. Vanaf de zon gezien zijn dat Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Mercurius doet 88 dagen over een rondje rond de zon, de aarde een jaar en Pluto doet er bijna 250 jaar over. In de Griekse oudheid werden alle hemellichamen die niet met de sterrenhemel meebewogen, als planeet geclassificeerd. Daarna is de definitie met regelmaat veranderd en nu is ook de discussie ontstaan of Pluto wel een planeet is. De namen van de planeten zijn vaak afgeleid van Romeinse en Griekse goden uit oude mythes. Vanuit de astrologie hebben de planeten allerlei eigenschappen toebedeeld gekregen en heeft hun stand ten opzichte van de aarde invloed op ons leven. Hier gaat deze pagina niet over, hier beschrijf ik de namen van de planeten vanuit de historie met de betekenis van god of mythologische figuur waarop de naam gebaseerd is. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Symboliek van planeten om ons heen

Mercurius

mercurius Mercurius is de planeet die het dichtst bij de zon staat en is ook de kleinste van de planeten in ons zonnestelsel (behalve Pluto). Mercurius is de Romeinse naam voor de Griekse god Hermes, de god van handel, reizen en diefstal. Hermes is de boodschapper van de goden, bekend om zijn snelheid en dat is ook de reden waarom de planeet deze naam kreeg, omdat hij zo snel langs de hemel beweegt. Mercurius heeft slechts 88 dagen nodig om in een baan om de zon te draaien. Mercurius is al sinds 3000 jaar voor Christus bekend. Spiritueel gezien staat staat Jupiter voor: communicatie, leren en intelligentie. In de Romeinse mythologie was Mercurius de god van de handel en de beschermer van reizigers en beschermer tegen dieven en bedriegers.

Venus

Venus Venus is de tweede planeet vanaf de zon en het is verreweg de heetste planeet in het zonnestelsel, met een gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 735 K (462 graden Celcius). Venus is de Romeinse naam voor de Griekse godin Aphrodite, de godin van liefde en schoonheid maar ook van evenwicht. De planeet is zo genoemd omdat het de helderste van de planeten is (naast de zon en de maan). Venus is al bekend sinds de prehistorie en in oudheid werd aangenomen dat het twee afzonderlijke lichamen waren omdat de planeer zowel in de ochtend als avond prominent te zien is. Phosphorus is hierbij de morgenster en Hesperus de avondster. In de symboliek staat Venus voor: liefde en schoonheid, harmonie, aanpassen, charme, artistiek. Venus was ook godin van de vruchtbaarheid en de lente, april is traditioneel de Venus maand. In de bekende boeken van John Gray over mannen en vrouwen, komen mannen ook van de planeet Mars en komen vrouwen van de planeer Venus.

Aarde

Aarde De Aarde (soms ook wel de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van ons zonnestelsel. Wetenschappelijk weten we nu dat de Aarde 4,57 miljard jaar geleden is ontstaan. Onze planeet heet ook wel de blauwe planneet vanwege het feit dat het aardoppervlak is voor 71% bedekt met water in de vorm van zeeën en oceanen. De oorsprong van het woord aarde komt waarschijnlijk van het Indo-Europese ‘er’, dat uiteindelijk in het Germaans ‘ertho’ werd en leidde tot het Duitse ‘erde’ en het Nederlandse ‘aarde’. De aarde is verbonden met Gaia, een godin uit de Griekse mythologie. Zij is de oermoeder, de Aarde, die ontstond uit de Chaos aan het begin van de tijden. Spititueel gezien staat het aarde symbool voor het met beide benen op de grond staan en “geaard” zijn, dus in goede verbinding met het aardse staan.

Mars

Mars Mars is de vierde planeet vanaf de zon en de op één na kleinste planeet in ons zonnestelsel. Mars is de Romeinse naam van de Griekse god Ares, de god van de oorlog en de planeet kreeg deze naam waarschijnlijk vanwege zijn bloedrode kleur. Het wordt vaak de “Rode Planeet” genoemd omdat het ijzeroxide op het oppervlak het een roodachtige kleur geeft. Mars heeft ook twee manen, Phobos en Deimos die klein en wat onregelmatig van vorm zijn. Mars is ook al bekend sinds de prehistorie. In de symboliek staat Mars voor: Assertiviteit, natuurlijke agressie, wil, moed, daadkracht en actie. Ondanks dat de Griekse god Ares de god van de oorlog is, was hij vroeger ook de god van de boeren. Mars staat ook voor de mannelijke kant van een persoonlijkheid. In de bekende boeken van John Gray komen mannen ook van de planeet Mars en vrouwen van de planeer Venus.

Jupiter

Jupiter Jupiter is de vijfde planeet vanaf de zon en de grootste planeet in ons zonnestelsel. Jupiter is meer dan twee keer zo zwaar als alle andere planeten bij elkaar. Jupiter is de Romeinse naam voor de Griekse oppergod Zeus, de koning der goden en de heerser van Olympus. Jupiter was in de oudheid bekend bij astronomen omdat het de vierde helderste object aan de hemel is (na de zon, de maan en Venus). Jupiter heeft minstens 67 manen, de grotere werden ontdekt door Galileo in 1610. Spiritueel gezien staat staat Jupiter voor: groeikracht, expansie, geloof, vertrouwen en bewustwording.

Saturnus

Saturnus Uranus is de zevende planeet vanaf de zon. Het is de enige planeet waarvan de naam rechtstreeks is afgeleid van een figuur uit de Griekse mythologie, Uranus, de oude Griekse godheid van de hemel, de vroegste oppergod. Uranus was de zoon en tevens de partner van Gaia, de godin van de aarde en is hij de vader van Kronos (Saturnus) en van de Cyclopen en Titanen (de voorlopers van de Olympische goden). Net als de andere reuzenplaneten heeft Uranus een ringsysteem, een magnetosfeer en talloze manen. Spiritueel gezien staat staat Saturnus voor: vormgeven, afgrenzen, beperken, structureren en zelfdiscipline. Saturnus wordt zowel de planeet van het lot als de Heer van het Karma genoemd.

Uranus

Uranus Saturnus is de zesde planeet vanaf de zon en de op één na grootste in ons zonnestelsel, na Jupiter. Het is een gasreus met een gemiddelde straal van ongeveer negen keer die van de aarde. Saturnus is de Romeinse god van de landbouw. De bijbehorende Griekse god is Kronos, de zoon van Uranus en Gaia en de vader van Zeus (Jupiter). Saturnus heeft een prominent ringsysteem dat bestaat uit negen doorlopende hoofdringen en drie onderbroken bogen. Het is bekend dat 62 manen in een baan rond Saturnus draaien. Spiritueel gezien staat staat Uranus voor: vrijheid, individualiteit, onafhankelijkheid en gelijkheid.

Neptunus

Neptunus Neptunus is de achtste bekende planeet vanaf de zon. Neptunus is de Romeinse naam van de griekse god Poseidon, de god van de zee. Neptunus is niet zichtbaar voor het blote oog en is de enige planeet in het zonnestelsel die eerder door wiskundige voorspelling dan door optische waarneming is gevonden. De blauwe kleur van Neptunus is grotendeels het resultaat van absorptie van rood licht door methaan in de atmosfeer. Neptunus heeft 14 bekende manen en Triton is de grootste. Spiritueel gezien staat staat Neptunus voor: universele liefde, meeleven, meevoelen, ongrijpbaar en fantasie.

Pluto

Pluto Pluto is de planeet die het verst verwijderd is van de zon en draait meestal buiten de baan van Neptunus. Pluto is de Romeinse naam voor de Griekse Hades, de god van de onderwereld. De planeet kreeg zijn naam vanwege de afstand tot de zon en omdat het in eeuwige duisternis is. Het is veel kleiner dan alle officiële planeten, er bestaat discussie of het wel een echte planeet is, Pluto wordt nu ook wel geclassificeerd als een “dwergplaneet”.

Maan

Maan Hoewel de maan geen planeet is staat hij hier toch bij omdat ook aan de maan enkele Mythologische figuren verbonden zijn. De maan is de enige natuurlijke satelliet van de aarde en het is na de zon het helderste object aan de hemel. De maan werd door de Grieken Selene en Artemis genoemd en door de Romeinen Luna. Spiritueel gezien staat staat de maan voor: gevoelens en emoties, ontvankelijkheid, voedend en conditionering. De halve maan is ook het teken van de maangodin Isis, en werd in het oude Rome gedragen door moeders en kinderen, om bescherming te bieden. Ook werd het door jonge vrouwen gedragen voor het baren van gezonde kinderen, tegen hekserij en ongeluk in de liefde.

Zon

Maan Hoewel de zon ook geen planeet is maar een ster in het centrum van ons zonnestelsel heeft ook de zon symbolische betekenis. Het is één van de meer dan 100 miljard sterren in het melkwegstelsel. Zijn massa is goed voor ongeveer 99,86% van de totale massa van ons zonnestelsel. Het enorme effect van de zon op het leven op aarde is bekend sinds de prehistorie, en de zon wordt door veel culturen als een godheid beschouwd, de Grieken noemden het Helios en de Romeinen noemden het Sol. Spiritueel gezien staat het zonneteken voor: diepste wezen, ware aard, zelfbewustzijn en geestkracht. De Zon is veel culturen ook een van de oudste symbolen voor het leven.

Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *