Symbolen Griekse mythologie

Gorgonen

Veel symbolen vinden hun oorsprong in de Griekse mythologie en veel planeten zijn naar Griekse goden vernoemd. In de Griekse mythologie komen zeer veel goden en halfgoden voor die een vaak complexe relatie met elkaar hadden. De een werd het symbool voor de jacht, de ander het symbool voor de wijsheid en weer een ander het symbool voor de liefde. In de Griekse mythologie werden goden ook geassocieerd natuurverschijnselen en zo werden hun namen vaak vereeuwigd en worden ze heden ten dag nog steeds gebruikt in uitdrukkingen en in de symboliek. Op deze pagina beschrijf ik symbolen die hun oorsprong hebben in de Griekse mythologie of een associatie hebben met de Griekse mythologie. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Adonis symbool

<adonis symbool Dit symbool komt voort uit de Grieksche mythologie, Adonis was volgens een buitengewoon knappe jongeling, die door Aphrodite werd bemind. Daarom noemt men een knappe jongen ook wel eens een Adonis, maar ook staar Adonis voor een pronker die zich op zijn schoonheid laat voorstaan en overdreven werk maakt van kleding en opmaak. Volgens de Griekse mythologie werd Adonis in het huidige Libanon geboren uit een verhouding tussen prinses Myrrha en haar vader Cinyras. Toen de vader Cinyras ontdekte dat hij met zijn dochter had geslapen wilde hij haar doden, maar de goden veranderden haar in een mirreboom die na negen maanden een hele knap jongetje baarde, genaamd Adonis. De godinnen Persephone en Aphrodite die verliefd op hem was, voedden hem op. Adonis was een onverschrokken jager, die vaak roekeloos te werk ging als hij op gevaarlijk wild jaagde.

Baubo symbool

<Baubo symbool Het Baubo symbool is een oudgrieks symbool uit de mythologie. Het staat in verband met vreugde, zang en dans, ongeremde seksualiteit en met vruchtbaarheid. Ze wordt vaak afgebeeld zonder romp, met het hoofd direct op een ontbllot onderlijf. Baubo wordt genoemd als de grappenmaakster die met haar obscene grollen de godin Demeter aan het lachen maakte toen zij zich terugtrok van de aarde en verborg in een grot. Baubo is een oude vrouw die haar jurk optilt om haar vagina te tonen, in het Grieks wordt dit aangeduid als ana-suromai.

De dolfijn als symbool

dolfijn als symbool In het algemeen staat de dolfijn symbool voor communicatie, intelligentie, spelen en vrijheid. In de Griekse mythologie dragen dolfijnen de goden op hun rug wat symbolisch is voor redden en liefde. De intelligentie van dolfijnen is bekend en ook hun vermogen om gebarentaal te leren, te communiceren met hun eigen complexe taal en hun vermogen om sterk te hechten aan mensen. Er zijn verhalen bekend waar dolfijnen mensen van aanvallen van haaien beschermen of mensen redden van de verdrinkingsdood. De dolfijn is ook een symbool voor Christus als de Verlosser, drie dolfijnen vormen een symbool voor de Drie-eenheid.

Drietand symbool

Drietand symbool Een drietand is een vork of speer met drie tanden en een traditioneel wapen om vis te spiesen en in die vorm was de drietand het attribuut van de Griekse zeegod Poseidon. In de Griekse mythologie was Poseidon de god die heerst over de zee, de wateren en hun goden, maar hij was ook een god van de paarden en de god van aardbevingen (Aard-Schudder). Poseidon was een zoon van Kronos en Rheia en hij werd samen met zijn broers en zussen verslonden door zijn vader, die hen weer uitbraakte toen zijn jongste zoon Zeus hem onttroonde. Na de overwinning op de Titanen door Zeus werd de wereld opnieuw verdeeld en werd door het lot de zee aan Poseidon gegeven. Bij de gladiatoren in het oude Rome was de retiarius met een drietand en visnet gewapend. Ook is de drietand het wapen van Oekraïne. Ook word de duivel vaak afgebeeld met een drietand, tegenwoordig is de drietand populair (net als duivels hoorntjes) als een teken dat men ondeugend en uitdagend is.

Feniks symbool

Feniks symbool Dit is een symbool dat staat voor wedergeboorte, opstanding en onsterfelijkheid. De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw (om de 500 jaar) uit zijn eigen as herboren kon worden. Hij zou dan bovenin een boom van kruiden een nest maken en daarin verbranden en door de geur van de kruiden zou hij opnieuw geboren worden. Bij de oude Romeinen vinden we dezelfde verhalen. Het christelijk geloof zag in de feniks het symbool van de herrijzenis.

Gaia symbool

Gaia symbool Het Gaia symbool (of Gaea) wordt ook wel het moeder aarde symbool genoemd. Dit symbool is een vrouw figuur met de armen in een cirkel boven het hoofd en staat voor harmonie, wijsheid en natuurlijk evenwicht. Als talisman helpt het om meer innerlijke harmonie en psychisch evenwicht te vinden. Gaia is een godin uit de Griekse mythologie, zij is de oermoeder, de Aarde, die ontstond uit de Chaos aan het begin van de dingen. Samen met haar (zoon en man) Uranus vormde zok het oudste godenpaar in de Griekse mythologie en zijn ze samen de vereninging van hemel en aarde waar alles uit is ontstaan en ze hebben samen vele mythologische figuren ecreeerd zoals de cyclopen, de Titanen, de Hecatoncheiren en de Oceaniden.

Gorgonen symbool

Gorgonen symbool De Gorgonen stammen uit de Griekse mythologie Medusa, Stheno en Euryale, de dochters van de zeegoden Phorcys en Ceto en ze waren drie monsterlijke wezens. Ze worden meestal voorgesteld als vrouwen met slagtanden, handen van brons, gouden vleugels en slangen in plaats van haren en iedereen die hen aankeek veranderde in steen. Een gorgonenkop werd als ornament op Romeinse wapenrustingen gebruikt en komt ook voor op Griekse en Etruskische tempels. Gorgonen werden ook afgebeeld op afschrikwekkende sjamanistische maskers om nieuwsgierigen op afstand te houden van de geheime mysteriën. Soms laten oude afbeeldingen twee gorgonen zien die Perseus achtervolgen nadat deze het hoofd van hun zuster Medusa heeft afgehakt en meegenomen en die rennende houding is karakteristiek voor de gorgonen.

Granaatappel symbool

granaatappel symbool Granaatappel (Grieks: Rhoa, Latijn: Punica) is een krachtig symbool in veel wereldreligies en mythologieën. Het opvallende rode sap doet denken aan bloed en de vrucht zit vol met zaden waardoor het een oud symbool van vruchtbaarheid, huwelijk en welvaart is in veel culturen. Als vruchtbaarheidssymbool is het een symbool van de godinnen zoals de Fenicische Astarte, de Griekse Demeter en haar dochter Persephone, Aphrodite (bij de romeinen Venus) en Athena. In het oude Rome was de granaatappel in de hand van Juno, een symbool van het huwelijk. Ook vanwege de vuurrode, geurige bloesem was de Granaatappelboom een zinnebeeld voor liefde en huwelijk gevolgd door vruchtbaarheid. Bruiden droegen dan ook kransen van granaatappel- bloesem. In het christendom vergeestelijkte de symboliek en stond de granaatappel voor Gods zegen en hemelse liefde en het rode sap werd symbool voor het bloed van de martelaars. De granaatappel komt voor in de wapens van Granada en Colombia.

Hermes symbool

hermes symbool Dit is een van de symbolen voor de Griekse god Hermes, hij is een zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maia en is met name bekend als god van de handel, de reizigers, de wegen en de dieven. In de Griekse mythologie was Hermes de boodschapper van de goden en hij had tevens het vermogen om boodschappen over te brengen van de onderwereld (Hades) naar de mensen op de normale wereld en andersom.

Hoorn des overvloeds symbool

Hoorn des overvloeds symbool De Hoorn des Overvloeds wordt als symbool vaak gebruikt in de heraldiek en het stamt uit de Griekse mythologie. Volgens de overlevering is de Cornucopia de hoorn van de geit Amalthea, die Zeus zoogde op Kreta. Als dank zette Zeus haar aan de hemel als een sterrenbeeld, en haar hoorn schonk de houder ervan alles wat hij of zij begeerde. De Romeinen associeerden vooral hun godin Fortuna met de Hoorn des Overvloeds, maar ook de godinnen van de Hoop (Spes) en de Eendracht (Concordia) werden er mee afgebeeld.

Icarus symbool

Icarus ymbool Icarus (Grieks: Ikaros) is een figuur uit de Griekse mythologie en Icarus symboliseert het verlangen van de mens om als een vogel door de lucht te vliegen en als symbool dus voor de menselijke overmoed, of eigenlijk overmoed komt ten val. Icarus en zijn vader Daedalus werden door koning Minos gevangen worden gehouden op Kreta, maar Daedalus bedacht een manier om te ontsnappen. Hij bouwt vleugels van een houten raamwerk, bezet met veren die met was vastgezet waren. Icarus kon hiermee vliegen maar omdat de was kon smelten, waarschuwt Daedalus zijn zoon Icarus om niet te hoog en dicht bij de zon te vliegen. In zijn enthousiasme wordt Icarus echter roekeloos en vliegt hij te hoog zodat de was smelt en hij in de Egeïsche Zee stort en verdrinkt.

Jupiter symbool

Jupiter symbool Dit symbool is het teken voor de planeet Jupiter in de astrologie. Jupiter is de Romeinse variant van de Griekse god Zeus de oppergod die woonde op de berg Olympus. Hij was een machtige heerser die bliksems, die hij met de hand gooide, als machtige wapens had. Jupiter staat voor: Groeikracht, expansie, ] geloof, vertrouwen en bewustwording. Als symbool staat het ook voor geluksbrengen en weldoener. Het symbool is waarschijnlijk ontstaan tijdens de Romeinse oudheid, het teken is op verschillende manieren uit te leggen. Vanuit de mythologie kan het een sikkel gezien worden maar ook kan in het teken het hiëroglief van een adelaar gezien worden.

Kentauren symbool

Kentauren symbool Een kentaur (centaur) is een figuur uit de Griekse mythologie en het is een wezen dat half mens, half paard is. De benaming hiervoor is voluit hippocentaur (paardencentaur), er bestaat ook nog een onocentaur (ezelcentaur), bucentaur (koeiencentaur) en ichtyocentaur (vissencentaur). Kentauren worden meestal afgeschilderd als brute, beestachtige wezens. De oorsprong lijkt te zijn dat er wilde mensen in de bossen van Thessalië leefden in holen in de bergen waar zij zich met rauw vlees voedden. In verhalen en mythe kregen ze een wonderlijk dubbel uiterlijk van een tot het middel een man en verder het lichaam van een paard.

De kraai als symbool

kraai als symbool De kraai is een in de symboliek niet van de raaf te onderscheiden vogel hoewel er meer over de raaf geschreven is. Ook de kraai zou van oorsprong wit geweest zijn, in de Griekse sage wordt verteld dat de god Apollo zijn minnares, de koningsdochter Koronis, door een sneeuwwitte kraai liet bewaken. Deze kon echter niet beletten dat zij zich inliet met een Arcadische prins en Apollo vervloekte de in gebreke gebleven bewaakster en maakte haar veren zwart en vervolgens doodde hij de ontrouwe minnares met zijn pijlen. De kraaienmars blazen betekent afscheid nemen of sterven en tevens zijn kraaien de doodgravers en dragers en in de Middeleeuwen was een groepje rondcirkelende kraaien een voorbode van ruzie of oorlog. De kraai wordt ook wel symbolische in verband gebracht met kennis, welsprekendheid, profetie, moed, vaardigheid, kennis, sluwheid, bedrog en diefstal.

Labrys symbool

labrys symbool Het Labrys symbool is een dubbele bijl uit de de oude Minoïsche beschaving waarbij Minoïsche godinnen werden afgebeeld met dit soort bijl in elke hand. Een beschrijving geeft aan dat de vorm staat voor een vlinder in de symbolische betekenis van gedaanteverandering. Een andere beschrijving geeft aan dat het staat voor het Latijnse woord ‘labus’ wat ‘lippen’ betekent waarbij het dus een symbool zou zijn voor de vrouwelijke genitaliën. Deze betekenis zou het verbinden aan de ingang van het labyrint, dat het Paleis van Knossos en zo ook het huis van de dubbele bijl werd genoemd. In de Griekse mythologie verschijnt de Labrys als de bijl van de god Zeus. In de jaren 1930 was het een van de symbolen van het Griekse fascisme en sinds 1970 wordt de Labrys ook wel gebruikt als een symbool van onafhankelijkheid en kracht van feministen. De betekenis heeft geen associatie met een wapen.

Omphalos symbool

Omphalos symboolOmphalos symbool. De omphalos of navelsteen staat symbool voor het middelpunt van de aarde. Volgens de oude Griekse mythologie liet Zeus twee arenden in tegenovergestelde richtingen om de aarde vliegen. Waar ze elkaar troffen, zou de navel of het middelpunt van de aarde liggen Op verschillende plaatsen rond de Middellandse Zee verrezen omphalos stenen om dit mythologische punt te markeren, de meest beroemde staat in Delphi.

Sfinx symbool

Sfinx symbool Het symbool van de sfinx staat voor een mythisch wezen die in verschillende culturen voorkomt en niet in iedere cultuur op dezelfde manier afgebeeld wordt. De Egyptische sfinx is half man (hoofd), half leeuw (lichaam) en is de Griekse sfinx half vrouw (hoofd) half adelaar (lichaam). De sfinx werd in het Oude Egypte onder andere gebruikt als wachter. De Griekse mythologische sfinx komt voor in de Oedipus mythe en deze sfinx had vleugels en was vrouwelijk. In India wordt de sfinx purushamriga genoemd (Sanskriet= mens-dier) en is de traditie van de sfinx nog in zwang.

Slang (easculaap) symbool

Slang symbool De slang is het dier waarvan de symboliek veel tegenstrijdigheden vertoont. In veel culturen wordt hij als symbool van de onderwereld en het dodenrijk opgevat, vermoedelijk omdat hij in het verborgene leeft en in holletjes wegkruipt. Maar ook staat het soms voor het symbool van het eeuwige leven omdat het dier zich door vervelling schijnbaar lijkt te verjongen. Dood en leven zijn in dit dier op zo’n unieke wijze symbolisch verenigd, dat er nauwelijks culturen bestaan waar de slang niet als symbool voorkomt. Ook is de slang het internationale symbool voor de geneeskunst. Het betreft hier dan het aesculaap symbool (slang die zich om een staf kronkelt). Dit symbool staat vaak op de auto van een arts of op de ruit van een apotheek. Het easculaap symbool is afkomstig uit de oude Griekse cultuur waar de god van de geneeskunst Asklepios met een slangestaf afgebeeld werd. De slang die in zijn eigen staart bijt (ouroboros) stamt uit het oude Griekenland en Egypte. Dit symbool is een combinatie van de circel en de slang en het is de evenknie van de feniks.

Uranus symbool

Uranus symbool Dit is het symbool voor de planeet Uranus, de zevende planeet vanaf de zon. Uranus is een figuur uit de Griekse mythologie, hij is de personificatie van de hemel. Uranus (of Ouranos) is de zoon en echtgenoot (in de Griekse mythologie kon dit) van Gaia die de aarde representeerde. Zij vormen het oudste godenpaar in de Griekse mythologie en ze zijn de vereninging van hemel en aarde waar alles uit is ontstaan en ze hebben samen vele mythologische figuren ecreeerd zoals de cyclopen, de Titanen, de Hecatoncheiren en de Oceaniden. Uit angst voor zijn kinderen verbande Uranus zijn kinderen naar Tartarus maar uiteindelijk wordt hijzelf met de hulp van zijn eigen vrouw Gaia, door zijn zoon Kronos, met een sikkel gecastreerd. Zijn genitaliën vallen in de zee en uit het zaad wordt Aphrodite geboren. Uit het bloed dat op aarde spat worden de Erinyen (Furies), reuzen en Meliae (nimfen van de esseboom) geboren. In astrologie is de planeet Uranus de heersende planeet van Waterman en staat het symbool voor: Vrijheid, individualiteit, onafhankelijkheid en gelijkheid.

Vadertje tijd symbool

vadertje tijd symbool Vadertje tijd wordt meestal afgebeeld als een oude bebaarde man met een zeis of zandloper of klok als symbool voor het verstrijken van de tijd. Soms vormt hij samen met moeder natuur een echtpaar. Vadertje tijd is een modernere versie van het Griekse Chronos of de Romeinse god Satumus (zie Zeis). Ook komt dit symbool voor op graven en grafstene, zie hiervoor de speciale pagina voor grafsymbolen op deze site. Soms lees ik dat Chronos afkomstig zou zijn van de Griekse god Kronos, dit is echter een veelvoorkomend misverstand.

Venus (Aphrodite) symbool

vrouw symbool Dit is het teken voor de planeet Venus in de astrologie. Het staat voor: Venus Liefde en schoonheid, harmonie, aanpassen, charme, artistiek. Het symbool voor Venus is het traditionele teken voor de vrouw, de levenscirkel boven een kruis van de geest. Venus was de Romeinse godin van de liefde en schoonheid. Volgens de Griekse mythe werd ze aan de kust van Cyprus uit het schuim van de zee geboren (Aphrodite is van “aphros”, schuim, afgeleid) en haar bijnaam luidde Anadyomene, ‘(uit de zee) oprijzende’. Het metaal koper (metaal uit Cyprus) was aan haar gewijd. In het oude Rome vertegenwoordigde Venus de bekoorlijkheid en de zinnelijke liefde. Ze was godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de lente, april is traditioneel de Venus maand. In de bekende boeken van John Gray over mannen en vrouwen, komen mannen ook van de planeet Mars en komen vrouwen van de planeet Venus.

Zeus symbolen

Zeus symboolZeus symbool Dit zijn twee van de vier symbolen die geassocieerd worden met de Griekse oppergod Zeus. Hij is de Griekse oppergod, die heerste vanaf de berg Olympus en hij was een zoon van Kronos en Rheia, twee van de twaalf Titanen die weer de zoon en dochter waren van van Ouranos en Gaia. De vrouw van Zeus was zijn zus, de godin Hera, maar Zeus hield van veel vrouwen, zowel godinnen als sterfelijke vrouwen en verwekte veel kinderen die hiermee goden of halfgoden werden. Hera was zeer jaloers en probeerde op allerlei manieren Zeus van zijn amoureuze escapades af te houden maar meestal lukte dat niet. Zeus had vier symbolen die meestal met hem werden geassocieerd, waaronder de adelaar, de bliksemschicht, de stier en de eik. Al deze symbolen vertegenwoordigen een ander deel van hem. De adelaar is misschien wel de beroemdste associatie met Zeus naast de bliksemschicht. De adelaar werd met Zeus geassocieerd omdat deze net als Zeus alziende is. Nadat Zeus de Cyclopen had bevrijdt kreeg Zeus uit dankbaarheid een geweldig wapen in de vorm van bliksemschichten die zo sterk waren dat ze zelfs de lichamen van goden en titanen konden vernietigen. Daarom symboliseert de bliksemschicht niet alleen zijn macht over de stervelingen, maar ook over de Goden. De stier symboliseert zijn kracht, het vermogen om te veroveren, zijn viriliteit en zijn mannelijkheid. Als laatste werd de eik ook vaak gebruikt als een symbool van Zeus, men geloofde dat de eik stevigheid en bescherming van Zeus vertegenwoordigde. Ik ben wel een beetje fan van Zeus.

Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *