Oog symbolen

Ooghorus01

Het oog of ogen komen in veel culturen voor als symbool of amulet en de betekenis en herkomst gaat soms vele eeuwen terug. Vooral in landen rond de middellandse zee komt het bijgeloof van het boze oog voor en om het kwaad te weren heeft men allerlei tekens, symbolen en amuletten bedacht. Op deze pagina staan een aantal varianten van symbolen waar een oog in voorkomt of die op een andere wijze met ogen te maken hebben. Wanneer u op vakantie gaat naar een land rond de middellandse zee moet u vooral eens opletten of u deze symbolen kunt vinden. In veel culturen geloven mensen in het boze oog, maar dit is het sterkst in het Midden-Oosten, Azië en Europa, vooral in het Middellandse Zeegebied. Het boze oog is een blik waarvan men geloofd dat het anderen of uzelf letsel of ziekte en zelfs de dood kan geven. Vooral kinderen, zwangere vrouwen en dieren zouden er gevoelig voor zijn. Het geloof in het boze oog verspreidde zich ook naar Noord-Europa, vooral in Keltische gebied en de oude Romeinen kenden het boze oog ook. Het boze oog komt ook voor in de islamitische wereld (in Turkije ook wel bekend als nazar). Ook in de joodse mythologie is het boze oog terug te vinden. Men had in het verleden verschillende trucjes om het boze oog te ontwijken en zo ontstonden verschillende amuletten die in vele culturen gedragen worden, soms worden er ook spreuken en heilige teksten tegen het boze oog gebruikt. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De betekenis van oog als symbool.

oog van Horus symbool Oog van Horus symbool. Dit is persoonlijk een van mijn favoriete symbolen, het is mooi van vorm en heeft een fijne uitstraling. De strijd van Horus en Seth is een mythe uit de Egyptische mythologie die voorkomt in verschillende vormen, maar het centrale thema is de strijd om de troon van Egypte nadat Seth zijn broer Osiris gedood had. De mythe heeft een duidelijke politieke betekenis omdat het de rechtmatigheid van de troonopvolging als belangrijkste thema heeft. De strijd gaat tussen de rechtmatige troonopvolger, Osiris’ zoon Horus (de valkgod) en zijn oom Seth die de troon met geweld veroverd heeft. In een gevecht rukt Seth het oog van Horus uit en rijt het in stukken. Thot de maangod geneest hem echter, vandaar dat het oog het symbool van herstel is. Het oog van de valkgod Horus wordt afgebeeld als een mensenoog, met daaronder een vereenvoudigde weergave van de zwarte veren die deze vogel onder zijn oog heeft. In Egypte gebruikte men beide ogen als amulet, het linkeroog werd geassocieerd met de maan en men kon het gebruiken als amulet voor het genezen en het helen, het rechteroog was een amulet ter bescherming tegen kwade krachten. Het oog van Horus heeft altijd dezelfde en zeer kenmerkend vorm, het bestaat een een zeer krachtige wenkbrauw, duidelijk afgetekend oogleden em eem grote pupil. met twee figuren onder het oog. Het enen valt vanaf het midden van het onderste ooglid recht omlaag, het andere is een diagonaal lopende streep die in een krul eindigt. Deze twee lijnen vinden we ook terug als twee vlekken op de kop van de Afrikaanse lannervalk, wat de oorspong als de oog van de valkgod zou bevestigen.


blauw oog symbool Oog symbool (Nazar). Een blauw oog, de Nazar is een amulet dat volgens het volksgeloof in hele Midden-Oosten zou beschermen tegen het boze oog. In deze streken hebben mensen met helderblauwe ogen een ongeluk brengende blik. Een blauw oog wordt dan als tegen middelgebruikt om de boze blik af te wenden. Deze blauwe ogen worden aan de kleren van kleine kinderen bevestigd en hangen overal als amulet en het wordt meestal gemaakt uit gekleurd glas. Vaak heeft het de vorm van een druppel of een grote platte schijf. Van buiten naar binnen zijn er cirkels van donkerblauw, lichtblauw, wit en zwart. Kleine varianten worden als sieraad gedragen en de grote exemplaren worden goed zichtbaar aan de muur gehangen, meestal tegenover een ingang of een deur om als duidelijk tegen middel tegen het boze oog te dienen. In Nederland zie ik ze met regelmaat in Turkse winkels of Turkse restaurants, maar als u op vakantie naar Turkije gaat moet u ze wel tegenkomen.


oog op boot symbool Ogen op boot symbool. Dit symbool komt uit de oude Egyptische beschaving en u kunt het ook tegenwoordig nog tegenkomen. Vaak werden op de boeg van een schip beschermende ogen geschilderd om het boze oog weg te kijken. Het boze oog is iets dat in de landen rond de Middellandse zee nog steeds serieus genomen wordt. Naast bescherming tegen het boze oog zouden de op de boot geschilderde vaak kleurige ogen beschermen tegen verdrinking en een karige vangst. Deze ogen kwamen tradiotioneel voor op oud-Egyptische, oud-Griekse, oud-Romeinse en Fenicische boten. Tegenwoordig komen ze nog veel voor op kleinere vissersboten in Zuid-Portugal, Malta en Gozo. Deze ogen zijn meestal fel gekleurd waardoor ze geen twijfel laten bestaan over hun beschermende kracht. Soms zijn de ogen van glas en ingezet in houten oogleden.


Oogagaat Oogagaat. Oogagaat ook wel bekend als oogsteen of Aleppo-Steen wordt al sinds de oudheid gebruilkt ter bescherming tegen het boze oog. Toen men ontdekte dat men gelaagde agaat zo kon worden snijden dat er een soort van rond oogpatroon ontstond, werd het een zeer populaire steen voor het maken van amuletten in de vorm van kralen en ringen. Dat een oog in een natuurlijke steen bestond maakte het buitengewoon magisch en krachtig. In Soedan kan men zeer speciale oogagaat kralen vinden die zwart zijn met een ronde witte tekening. Omdat echt oogagaat vroeger erg duur was vonden slimme handelslieden snel een goedkope glazen variant uit. Deze kralen worden nog steeds veel gedragen.


Kattenoog kwarts Kattenoog kwarts. Kattenoog is een kwarts soort die door de insluitsels die bestaan uit amfiboliet of serpentienasbest een beetje op een oog van een kat lijkt. De kleurschakering kan wit, grijs en groen zijn en kattenogen werden beschouwd als de beschermers van landbouwers en boeren en werd zo vaak als talisman gebruikt. Er zijn twee soorten, een grijze kwarts soort en een geelgroene soort, beiden hebben hetzelfde glans effect. In de spiritualiteit heeft het momenteel meerdere beschermende betekenissen waaronder het bevorderen van persoonlijke kracht, wilskracht, zelfvertrouwen, eigenwaarde en creativiteit en daarnaast zou het beschermen tegen negatieve energie.


Tijgeroog kwarts Tijgeroog kwarts. Tijgeroog is een kwarts soort, de kleur is geelbruin tot bruin en wat streperig en ondoorschijnend. Deze stenen worden gevonden in Afrika, India, Mexico, Californië en Australië. Het ontstaat door de verkiezeling van zwart blauwe asbestvezels en daarbij ontstaan vaste dunne langwerpige insluitsels van kristallen in het kwarts. Men noemt het kwarts tijgeroog omdat de reflectie van het licht aan de ogen van een tijger doet denken waarbij de spleetvorm het kattenoog effect nog meer benadrukt. Andere kleurvarianten hebben ook andere namen, zo heet de rode soort ook wel kattenoog en de blauwe soort ook wel valkenoog. De tijgeroog is persoonlijk een van mijn favoriete soorten kwarts. In spirituele zin is het een beschermende steen die de aandacht naar binnen richt en beschermt tegen negatieve invloeden van buitenaf. Daarnaast worden er nog wel meerdere eigenschappen aan toegekend.


Oog in hand stmbool Oog in hand symbool. Dit symbool komt voor in het gehele midden oosten en is een algemeen ook een symbool tegen het boze oog en gebruikt men het om het om het kwaad te weren. Het oog in de hand is een Nazar, een amulet in de vorm van een oog, dit amulet komt in het hele Midden-Oosten voor. Het woord nazar komt oorspronkelijk uit het Arabisch en betekent “blik”. In het volksgeloof hebben mensen met helderblauwe ogen een ongelukbrengende blik. Een nazar-amulet heeft meestal de vorm van een druppel en kenmerkend zijn de kleuren, cirkels van buiten naar binnen van donkerblauw, lichtblauw, wit en zwart. De hand is vaak een zogenaamde hand van Fatima, de jongste dochter van de profeet Mohammed en in Noord-Afrika wordt dit beschermende teken vaak gecombineerd met een nazar. Kleine varianten worden vaak als sieraad gedragen en de grote exemplaren worden vaak aan de muur gehangen (vaak tegenover de ingang) als afweer tegen het boze en het kwaad. Sommige christenen noemen het amulet de Hand van Maria en in de Joodse traditie wordt het de Hand van Mirjam genoemd.


alziend oog Het alziend oog symbool. Het alziend oog is een symbool waarbij een oog omgeven wordt door stralen en soms door een driehoek. In het christendom komt het alziend oog voor als een verwijzing naar het oog van God dat waakt over de mensheid. Binnen de vrijmetselarij wordt het alziend oog in de regel afgebeeld op een driehoek van goudkleur en het hangt in alle tempels van vrijmetselaarsloges aan de wand tegenover de ingang. Het wordt heden ten dage soms ook gezien als symbool voor geheime genootschappen die zich bezig zouden houden met infiltratie van regeringen en de financiële wereldtop, met als doel het stichten van een wereldregering zoals de New World Order. Opvallend is wel dat het symbool ook voorkomt op het 1 dollar biljet, boven de piramide staat ANNUIT COEPTIS: Aankondiging van de geboorte en onder de piramide staat Novus Ordo Seclorum: Nieuwe Wereldorde.


Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *