Keltische symbolen

Motherhood Knot

Al mijn hele leven bestudeer ik de herkomst en betekenis van symbolen en ik bezit ook een groot aantal boeken over dit onderwerp. Keltische symbolen zijn vrij populair, zeker in tatoeages, ik krijg regelmatig vragen over Keltische symbolen en daarom heb ik hier een pagina speciaal gemaakt voor de betekenis en herkomst van Keltische symbolen. Het begin van de Kelten ligt hoogstwaarschijnlijk aan de Bovenrijn in de omgeving van de bovenloop van de Donau en de eerste afbeeldingen van de Kelten dateren vanaf 800 voor Christus. Vanaf de vijfde eeuw voor Christus verspreiden de Kelten zich en vestigend ze zich tot aan de Zwarte Zee en de Egeïsche Zee, in delen van Voor-Azië, Portugal en de Britse Eilanden. Mede door toedoen van de opkomst van de Romeinen en de zich verspreidende Germanen trokken Keltische stammen naar de Britse Eilanden en Ierland. Omdat de oudste vondsten naar het gebied van de zoutmijn Hallstatt te herleiden zijn wordt de vroege periode van de Kelten de Hallstatt-cultuur genoemd. Deze vondsten kenmerken zich door patronen van rondlopende of netwerkachtige sierbanden, zigzaglijnen patronen van geometrische figuren in een geordende opbouw. Later zien we ook veel vertakte en verstrengelde spiralen en kwamen er ook invloeden van veel andere culturen bij (ook de Vikingen hebben invloed gehad) waardoor een heel rijk scala aan symbolen is ontstaan. Tegenwoordig kom ik soms ook symbolen waar men een bepaalde betekenis aan toegekend heeft tegen die ik nergens terug kan vinden en die waarschijnlijk door kunstenaars nieuw bedacht zijn in de Keltische stijl. Wanneer u het symbool mooi vindt en de er aan toegekende betekenis u aanstaat, kunt u het gewoon als tattoo laten zetten. Mijn eigen interesse ligt meer in de historische herkomst en betekenis. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De betekenis van Keltische symbolen

Awen symbool

Awen symbool Het Awen symbool is een oud Keltisch symbool en het bestaat uit drie stralen die bovenin uitkomen bij drie stippen. Er zijn meerdere betekenissen voor het Awen symbool, de eerste is dat de twee buitenlijnen symbolisch zijn voor zowel man en vrouw en dat de binnenlijn staat voor evenwicht. Daarnaast is een populaire interpretatie dat het Awen symbool uit drie lichtstralen bestaat, het nummer drie is een heilig nummer in vele culturen. De betekenis van de lichtstraal heeft verschillende betekenissen in verschillende culturen. Ze kunnen staan voor land, zee en lucht of onderwereld, midden wereld en bovenwereld of liefde, wijsheid en waarheid of natuur, kennis en waarheid, er zijn dus veel betekenissen voor de Awen. De cirkel of soms drie cirkels rond het symbool geven de cyclische en tijdloze aard van deze drie-eenheid aan. Een versie van de awen werd begin 2017 goedgekeurd door de Amerikaanse veteranenadministratie voor gebruik op veteranen grafstenen.

Dara knoop symbool

keltische dara knoop symbool Een speciale vorm van een Keltische knoop is de dara knoop, de betekenis van het woord dara is te herleiden tot een Iers woord doire, wat eikenboom betekent. De Kelten en vooral Druïden beschouwden de eik als heilig en de eik is voor Kelten het symbool van bestemming, kracht, kracht, wijsheid, leiderschap en uithoudingsvermogen. Al deze eigenschappen werden daarom geassocieerd met de dara Keltische knoop. Het symbool zou de wortels van de eikenboom weergegeven.

Eenhoorn symbool

keltisch eenhoorn symbool In de Keltische mythologie was de eenhoorn een symbool van zuiverheid en onschuld, evenals mannelijkheid en kracht, dominantie en ridderlijkheid en het is dan ook het nationale dier van Schotland. Eenhoorns symboliseren hier dat de Schotten zouden vechten om onoverwonnen te blijven, net als de eenhoorn. Eenhoorn werden in de 12e eeuw voor het eerst gebruikt op het Schotse koninklijke wapen door Willem I. De Schotse eenhoorn zien we vaak met kettingen om het lichaam, men geloofde dat de eenhoorn de sterkste van alle dieren was en dat hij alleen kon worden vernederd door een maagdelijk meisje. De eenhoorn met kettingen staat symbool voor de kracht van de Schotse koningen die sterk genoeg waren om zelfs een eenhoorn te temmen.

Egel als symbool

keltische egel symbool De egel staat bekend als symbool voor zelfverdediging en onschuld, maar ook voor toorn in de vorm van de stekels opzetten. Daarnaast heeft de egel bekendheid als kindervriend. In de Keltische overlevering is de egel een symbool van verjonging en lente. Het vermogen zichzelf te veranderen in een stekelige bal staat symbool voor zelfbehoud.

Green man symbool

green man symbool De groene man, beter bekend als the Green Man, wordt sinds vele eeuwen aangetroffen op allerlei religieuze of godsdienstige plaatsen. De green man wordt vaak gezien als een oud Keltisch symbool, in de Keltische mythologie is hij een god van lente en zomer. Hij verdwijnt en keert jaar na jaar, eeuw na eeuw terug. De green man komt voor in hele oude houtsnedes en ook op de muren van paganistische tempels zijn schilderingen van deze green man gevonden. Sommigen denken dat de (bekeerde) makers van de oude kerken toch nog een paganistisch hart hadden en een deel van hun eigen overtuiging wilden vasthouden. Het meest voorkomende beeld is een gezicht waarbij uit de openingen (mond, neus, oren en soms ook de ogen) bladeren en takken groeien. Ook denkt men dat het symbool staat voor god van het woud. Onzichtbaar in het dichte gebladerte, maar altijd waakzaam en aanwezig, en een beschermer van wat van hem is, het bos met alles wat er leeft.

Keltische knoop symbool

keltische knoop symbool Keltische knopen zijn een of meerdere eindeloze knopen die gebruikt werden als symbool bij de oude Kelten. Als versiering komen ze ook in christelijke monumenten en manuscripten voor. De betekenis was waarschijnlijk net als bij andere culturen waar we knopen zonder einde tegenkomen, de oneindigheid van de knoop moet het onsterfelijke of de eeuwige cyclus van het leven voorstellen.

Keltische levensboom symbool

Keltische levensboom symbool De Keltische levensboom staat symbool voor harmonie en balans en het wordt tegenwoordig regelmatig gebruikt voor sieraden, tatoeages en wandtapijten. De oude Kelten (Druïden) geloofden dat de levensboom of crann bethadh speciale krachten bezat. Kelten aanbaden de eik vanwege de verschillende eigenschappen die hij bezat zoals een lange levensduur, kracht, wijsheid, macht, eer, erfgoed, levensduur, loyaliteit en stabiliteit, uithoudingsvermogen en adel. Het is bekend dat de eik bliksem aantrekt en zo werd de associatie met de goden nog sterker. Ook verbond de boom via hoge takken en diepe wortels de hemel met de aarde.

Keltisch kruis symbool

Keltisch kruis symbool Het Keltisch kruis of Ring kruis is een symbool dat staat voor de brug naar de andere wereld en een hoger energie en kennis niveau. Het word tegenwoordig veel als graf ornament in Ierland gebruikt.

Motherhood Knot symbool

Keltisch Motherhood Knot symbool De Celtic Motherhood Knot (moederschapsknoop) is een gestileerde heilige drie-eenheid-knoop die een omhelzing van een ouder en een kind voorstelt. Het Keltische moederschapssymbool lijkt ookl wel op twee harten die met elkaar verbonden in een continue knoop wat weer voor eeuwige verbinding staat. Het symbool staat ook voor een bewijs van de blijvende band tussen een moeder, haar kind, geloof en hun Keltische afkomst.

Shamrock symbool

Shamrock symbool De shamrock is een algemeen geluk symbool, het is tevens het embleem van Ierland en word tijdens St. Patrick’s Day (17 Maart) door Ierse mensen over de hele wereld gedragen. Als het klavertje al geluk brengt dan brengt het veel zeldzamere klavertje vier wel extra veel geluk. In vele Keltische culturen en vooral in Ierland, gelooft men al lang in het geluk dat een klavertje brengt. Er zijn verhalen over druïden die voor hun toverdranken klavertjes vier gebruikten maar ook dat de vier blaadjes van de klaver staan voor de vier elementen van de alchemie: water, aarde, vuur en wind. Als amulet beschermt de shamrock ook tegen het kwade betoveringen.

Sheela-na-gig symbool

sheela-na-gig symbool Sheela na Gigs zijn vrouwenfiguren die in steen gehouwen zijn. Het is een hurkende vrouw die haar geslachtsdelen uiteen trekt. Ze komen met name in Ierland, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Noorwegen voor. Men denkt dat de Sheela’s een overblijfsel van de oude religie zijn die door het Keltisch christendom over zijn overgenomen, het kan ook zijn dat de figuren zijn overgenomen van gelijksoortige Griekse beeldjes uit de oudheid. Het waren waarschijnlijk vruchtbaarheidsgodinnen en ook nog tegenwoordig raken vrouwen die zwanger willen worden de Sheela’s aan om hun wens in vervulling te laten gaan. Mogelijk bood een Sheela na gig ook bescherming tegen het kwaad en om te verhinderen dat de duivel binnenkwam, de legende gaat namelijk dat de duivel niet tegen het zien van de vagina van een vrouw kan.

Triskele symbool

Triskele symbool De triskele of triskelion is een oud Keltisch symbool dat staat voor de drie cirkels van het leven, eigenlijk staat het symbool voor veel drievouden. Het getal drie is in vele culturen een heilig getal, ook in het Christendom (die de triskele ook overgenomen heeft) kennen we bijvoorbeeld de vader, de zoon en de heilige geest. In dat opzicht staat de triskele ook voor: land, zee (water) en lucht; leven, dood en hergeboorte; verleden, heden en toekomst. Elk deel van de drie cirkels gaat van buiten naar binnen waar ze bij de oorsprong samenkomen.

Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *