Islam symbolen

Maanster

Strikt genomen kent de Islam geen symbolen, in tegenstelling tot veel andere culturen mogen de moslims geen beeltenis maken van Allah of de profeet Mohammed. De symboliek binnen de Islam bestaat dan ook uit teksten, religieuze manifestaties zoals het gebed, de pelgrimstocht en het vasten. Toch kennen de (veelal Arabische) culturen waar de Islam het heersende geloof is wel amuletten en gebruiksvoorwerpen die een betekenis hebben in het geloof. Op deze pagina probeer ik hier met alle respect een overzicht van te geven. Hoewel ik veel van de betekenissen uit boeken heb geleerd, heb ik enkele teksten ook aangepast en verbeterd in overleg met enkele moslims die op mijn pagina gereageerd hebben. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Allah Mohammed kraal symbool

Allah symbool De Allah Mohammed kraal is een heel bescheiden amulet en er staan slechts twee woorden op. Aan de ene kant staat Allah en aan de andere kant Mohammed, geschreven in Arabisch schrift. Vergelen met de amuletten uit andere godsdiensten lijkt dit amulet zeer klein, de grote kracht schuilt dan ook niet in de vorm maar in de kracht van de woorden.

Allah Symbool

Allah symbool Dit is het Arabische symbool voor Allah. Volgens een van de beschrijvingen is Allah een samenvoeging van twee Arabische woorden en zou het voor ‘de enige’ staan, als in de enige god die men aanbid. In het Armeens betekent het gewoon ‘god’ en ook in het Assyrische slaat de naam enkel op ‘god’. Al voor de Islam kwam te naam voor bij de Mekkanen om te verwijzen naar de schepper en de almachtige grootheid. Volgens het islamistische geloof is Allah de enige echte naam van God. Allah is een woord dat in verschillende vormen gebruikt wordt in de woordenschat van de Moslims zoals ‘God zij geprezen’ (Subhan-Allah), ‘eer aan God’ (Alhamdulillah) en ‘God is groot’ (Allãhu Akbar).

Ayat amulet symbool

Ayat amulet De Ayat amulet is het populairste Islamitische symbool is een klein rechthoekig plaatje dat meestal gemaakt is van goud of zilver. Op dit plaatje staat als inscriptie een spreuk uit de koran in Arabisch schrift. Het vers dat op het amulet staat wordt Ayat al Kursi genoemd en dit is de vertaling:
In de naam van Allah, de Weldadige, de Barmhartige Allah! Er is geen god anders dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, de Eeuwige. Geen sluimer kan hem grijpen, noch slaap. Alle dingen in hemel en op aarde zijn van Hem. Wie kan voorspraak doen bij Hem tenzij met Zijn verlof. Hij kent wat voor en achter Zijn schepsels is. Van Zijn kennis omvatten zij geen enkel ding behalve wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en Hij wordt niet moe die te bewaken en te behoeden, want Hij is de Hoogste en de Verhevenste. Allah, de Hoogste, spreekt de waarheid.

Gebedskleed

gebedskleed Het gebedskleed wordt gebruikt voor het rituele gebed thuis, of in de moskee. Men kan niet zomaar overal gaan zitten bidden, dit heeft te maken met de onreinheid van de vloer waarop men staat. Om toch op reine grond te staan gebruiken moslims het gebedskleed.

Hand van Fatima symbool

hand van fatima Dit symbool staat voor de hand van Fatima de jongste dochter van de profeet. Arabieren noemen het ook wel Hamsa dat voor het getal 5 staat en dragen het als sieraad. Het symbool staat voor geluk maar ook voor steun en de deugden geduld en trouw. Ook is het een afweer tegen het boze oog, om deze reden zit er in het symbool soms een oog. Het is een variant op de Xomsa. (Boven)

Kaäba symbool

Kaaba symbool De Kaäba is een kubusvormig gebouw dat staat in de Grote Moskee in Mekka. Het is het centrale heiligdom van de islam, en staat ook wel bekend als Bayt Allah (“Huis van God”). Tijdens de hadj (de bedevaart naar Mekka) loopt men zeven keer rond de Kaäba. De Kaäba wordt bekleed door de kiswah, een zwartfluwelen doek met zware gouddraden bestikt die verzen (ayat) vormen uit de Koran. De Kaäba heeft een ingang op circa 2 meter boven de grond, vanwege overstromingsgevaar, zoals in 1941 het geval was. In een hoek van de Kaäba bevindt zich de Hadjar al-Aswad, een steen die volgens de Islam uit het paradijs afkomstig is en door Gabriël aan Abraham gegeven was. Waarschijnlijk is deze steen een stuk meteoriet. De oorsprong van de Kaäba is van voor de Islam en hierbij werd hij oorspronkelijk gebruikt voor de verering van Arabische stamgoden. In de 7e eeuw predikte Mohammed de Islam en hij claimde het heiligdom voor het vereren van Allah. De stam verzette zich en verdreef Mohammed en zijn volgelingen maar in 630 keerde Mohamed terug naar Mekka en versloeg hij de stam. Daarna stelde hij de Kaäba weer in als islamitisch gebedshuis en werd de jaarlijkse bedevaart naar Mekka een moslimritueel.

Ma Shaa Allah amulet

Ma Shaa Allah amulet De Ma Shaa Allah amulet is vooral populair bij Islamitische ouders die bescherming zoeken voor hun baby’s. Deze amulet wordt aan de kleding van baby’s bevestigd en er staan slechts drie woorden op. De boodschap is te vertalen als ‘Het is Gods wil’.

Maan en ster symbool

maan en ster symbool In 330 na Chr wijdde keizer Constantijn de stad Constantinopel aan de maagd Maria en voegde hij een ster toe aan de halve maan die al het symbool van deze stad was. Toen de isamitische Turken de stad veroverden, hernoemden ze deze naar Istanbul. Ze namen het bestaande symbool van de halve maan en ster over en veranderden het zo in een islamistsch symbool. Dit symbool komt voor op veel vlaggen in de Islamitische wereld. Het stelt de beginnende wassende maansikkel met daarin een ster (Jupiter) voor. Het Rode Kruis gebruikt in islamistische landen de rode halve maan op een witte achtergrond als alternatief voor het rode kruis symbool.

Minaret

minaret symbool Ondanks dat het geen echt symbool is is de minaret toch is een typisch islamitisch architectonisch kenmerk als de toren van een moskee. Minaretten zijn meestal hoge torens die soms vrijstaand van de moskee maar in ieder geval hoger dan de rest van het gebouw. De minaret wordt voornamelijk gebruikt door de muezzin om vijf maal per dag met de azan op te roepen tot het rituele gebed, vergelijkbaar met de kerkklokken van een christelijke kerktoren. Minaretten worden vaak bekroond door een versiersel in de vorm van een of meer bollen met daarboven een maansikkel.

Rub El Hizb symbool

Rub El Hizb symbool Het symbool Rub El Hizb is een symbool dat een verband heeft met de Islam en het bestaat uit twee overlappende vierkanten die samen een achthoek vormen, met in het midden een cirkel. Het symbool wordt in de Arabische kalligrafie gebruikt om het eind van een hoofdstuk aan te geven en verschijnt in de Koran aan het einde van passages. De Koran is onderverdeeld in zestig ‘Hizb’, dat zijn 60 delen van gelijke lengte en deze zijn verder onderverdeeld in ‘rub’ of kwartalen. Het Rub el Hizb-symbool is te zien op verschillende vlaggen, emblemen en wapenschilden, zoals die van Marokko, Turkmenistan en Oezbekistan.

Xomsa of Khamsa symbool

Xomsa of Khamsa symbool Dit symbool staat voor het getal 5 voor de Arabieren. Het is de hand van Fatima de jongste dochter van de profeet. Het is een symbool dat staat voor geluk maar ook voor steun en de deugden geduld en trouw. Het symbool komt ook bij de Hindoes (humsa hand) en bij de Joden (hamesh hand) voor.

Zulfikar symbool

Zulfikar sabel symbool De Zulfikar, ook wel Zulfiqar genoemd is een tweepuntige zwaard van Mohammed die het doorgaf aan zijn schoonzoon Ali ibn Abi Talib, die het zwaard gebruikte in de slag bij Uhud in 625 na Chr. Deze sabel is een bekend symbool binnen de Islam en het is voor de moslims net zo belangrijk als het zwaard Excalibur voor de Britten. De Zulfikar komt al eeuwenlang voor in de iconen van islamitische landen. Mohamed zou hebben gezegd “er is geen man als Ali, er is geen zwaard als Zulfikar” en dit werd vervolgens vaak in wapens gegraveerd. Tegenwoordig komt het veel voor als sieraad.

Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *