Graf symbolen

Graf Xpao

De dood en de begrafenis of crematie is door de eeuwen heen al omgeven geweest met rituelen en symbolen. Ook op begraafplaatsen worden veel symbolen gebruikt, als grafornamenten en grafmonumenten maar ook op de begraafplaats zelf. Wanneer u op een begraafplaats of kerkhof loopt ziet u uiteenlopende grafsymbolen die zeker aan de tijd gebonden zijn. Vroeger gebruikte men veel traditionele symbolen maar tegenwoordig worden meer eigentijdse symbolen gebruikt en soms zelfs complete kunstwerken van marmer of glas. Tegenwoordig worden ook symbolen gebruikt die het beroep of de liefhebberij van de overledene symboliseert. Veel van deze symbolen staan voor zowel rouw, hoop, gedenken, herdenken, geloof, troost en liefde. Sommige symbolen worden al vele eeuwen gebruikt en komen voort uit traditie en het geloof, bij sommige graven is de betekenis soms zeer persoonlijk. Wanneer ik rondloopt op een begraafplaats of kerkhof kan ik soms zeer onder de indruk raken van de enorme liefde die graven soms uitstralen en de soms enorme tragedie in combinatie met hoop en liefde die op een grafsteen of grafmonument af te lezen is. Op deze pagina probeer ik de betekenis van enkele veelgebruikte symbolen op begraafplaatsen te beschrijven en de betekenis te verklaren. De afbeeldingen op deze pagina zijn afkomstig van foto’s die gemaakt zijn door mijzelf op enkele Nederlandse begraafplaatsen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Adelaar grafsymbool

adelaar grafsymbool De adelaar is als de koning van de vogels en zodoende het symbool van de heerser, macht en weerbaarheid. In de oudheid liet men bij de crematie van een keizers een adelaar opvliegen wat de opgaande ziel van de aarde symboliseerde. Ook is de adelaar het symbool van de evangelist Johannes en het symbool van de op de kerk neerdalende genade van de geest.

Afgebroken zuil grafsymbool

pilaar grafsymbool Soms ziet men een kleine afgebroken zuil op een graf staan en dit symboliseert vaak het plotseling afgebroken leven. Op de zuil komen soms teksten voor of datums en de zuil kan versiert zijn met een uitgehakte slinger van bloemen, bladeren en vruchten.

Anker als grafsymbool

anker grafsymbool Het anker is het algemene symbool van hoop. In de Christelijk cultuur staat het voor de hoop in Jezus Christus. Dit symbool was ook het embleem van Sint Clement, de Bishop van Rome die volgens de overlevering vastgebonden aan een anker in zee geworpen werd.

Anker, hart en kruis symbool

graf anker hart kruis symbool Dit is het symbool van de belangrijkste Christelijke deugden, geloof, hoop en liefde en staat het voor standvastigheid, vastberadenheid en trouw. Als Christelijke symbool wordt er de band met Christus mee aangegeven. Het is ook het symbool voor zeelieden.

Alpha Omega grafsymbool

AO grafsymbool Dit symbool staat voor de Griekse letters Alfa en Omega wat uit het Christendom komt en wat Jezus almacht symboliseert. Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet en staan zo ook symbool voor het begin en het einde.

Biddende handen grafsysmbool

graf biddende handen symbool Biddende handen symboliseren meestal aan dat de overledene een Christen was.

Boek als grafsysmbool

graf boek symbool Het opengeslagen boek duidt vaak op de band van de overledenen met de Bijbel als het boek der boeken. Ook kan het een verwijzing zijn naar het boek waarin alle daden opgetekend zijn en een vouw in de bladzijde of een boekenlegger geeft meestal aan dat deze persoon plotseling overleden is.

Duif als grafsysmbool

graf duif symbool De duif is het symbool voor vrede maar ook een verwijzing naar eenvoud, zuiverheid en onschuld. De duif met de olijftak in de bek is het symbool van de goede tijding en van de vrede. De duif is ook het symbool van de Heilige Geest en zittend op de grafsteen symboliseert de duif de ziel van de overledene die krachten verzameld voor zijn reis naar de hemel. Ook staat de duif symbool voor de verloste ziel van de overledene.

Engel als grafsysmbool

graf engel symbool De engel is het het symbool van de bemiddelaar tussen het aardse en het hemelse en als zodanig een boodschapper van God. Een engeltje met vleugels komt vaak voor op Christelijke kindergraven en het symboliseert het onschuldige kind dat als engel naar God vliegt.

IHS grafsysmbool

graf ihs symbool De symbolische betekenis van het monogram IHS wordt vaak verklaard met de beginletters van “Iesus hominum salvator” wat staat voor “Jezus de redder der mensen” of “in hoc salis” wat staat voor “hierin ligt de zaligheid”. IHS zijn ook de eerste drie letters van het Griekse woord (IHSOYS) dat Jezus betekent. Een andere verklaring is “In hoc signo” wat staat voor “In dit teken zult gij overwinnen”. IHS kan men ook vinden op kerkgevels, biechtstoelen en bidprentjes en het monogram werd in het verleden veel gebruikt door de welgestelde katholieke orde der Jezuïeten.

Handen als grafsysmbool

graf handen symbool Dit is het symbool van liefde, trouw en de verbondenheid tussen man en vrouw.

PAX grafsysmbool

graf pax symbool Pax betekent vrede in hetLatijn en het is het symbool van Christus die de vrede op aarde bracht.

Ringen als grafsysmbool

graf ringen symbool De ring is het symbool voor de oneindigheid en zo ook het symbool van de oneindigheid van de liefde. Twee ringen in elkaar symboliseren de eeuwige verbondenheid van twee mensen.

RIP grafsysmbool

graf rip symbool De afkorting staat voor het Latijnse requiescat in pace (rust in vrede) en het is een veelgebruikt symbool op grafzerken. Vaak wordt gezegd dat de letters rest in peace betekenen maar dit is historisch gezien niet juist, hoewel de betekenis dezelfde is en de beginletters ook.

Visje als grafsysmbool

graf vis symbool Dit symbool is afgeleid van het Griekse woord voor vis (Ichtus) wat verwijst naar Jezus Christus. De eerste Christenen gebruikten het in de tijd dat het Christendom nog verboden was als teken om zich als Christen kenbaar te maken. Zij tekenden een visje met hun voet in het zand of met krijt op de muur.

Vlinder als grafsysmbool

graf vlinder symbool De vlinder is het symbool van de onsterfelijke ziel, de cyclus rups, pop, vlinder staat symbool voor de drie stadia die de menselijke ziel doorloopt zijnde het leven, de dood en de wederopstanding. Ook staat de vlinder symbool voor de kortstondigheid van het leven vanwege zijn teerheid en korte levensduur.

XP grafsysmbool

graf xp symbool Dit symbool heet ook wel het labarum en staat voor de Griekse letters X (chi) en P (rho) die de eerste letters van Christus vormen. Volgens een andere traditie zijn het de Griekse equivalenten van de beginletters van het Latijnse Christus Rex wat staat voor “Christus is Koning”. In combinatie met het kruis is het een symbool voor de kruisiging en opstanding van Christus.

XPAO grafsysmbool

graf xpao symbool Dit symbool is de samenvoeging van de Griekse letters X (chi) en P (rho) die de eerste letters van Christus vormen in combinatie met de Griekse letters Alfa en Omega wat uit het Christendom komt en wat Jezus almacht symboliseert en Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet en staan zo ook symbool voor het begin en het einde.

Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *