Duistere (occulte) symbolen

Zwartemis

Bij mijn zoektocht naar de herkomst en betekenis van symbolen kwam ik ook met regelmaat symbolen tegen die een meer duistere betekenis hadden. Ik had de neiging om symbolen in symbolen met een positieve betekenis en symbolen met een negatieve betekenis in te delen, maar toen ik een lijst van een Christelijke organisatie zag met hun definitie van negatieve symbolen zag ik dat deze indeling behoorlijk subjectief is. Toch zijn er symbolen die de meer duistere kanten hebben en symbolen die een verborgen betekenis hebben die herkenbaar is voor een selecte groep die meestal buiten de gangbare maatschappij staat of die duidelijk geen goede bedoelingen hebben. Na wat nadenken heb ik deze symbolen duistere symbolen genoemd. Soms hebben groeperingen een gangbaar symbool met een positieve betekenis omgevormd naar een symbool met een zeer negatieve lading, zoals bijvoorbeeld het hakenkruis en enkele runentekens. De scheiding tussen goed en slecht is een lijn die voor een ieder soms anders kan liggen, zo hebben voor veel gelovige mensen veel symbolen een occulte (dus vanuit hun geloof of overtuiging) negatieve betekenis, ik probeer hier zo neutraal mogelijk in te blijven. Op deze pagina probeer ik toch een overzicht te geven van veel voorkomende symbolen die een duistere of occulte betekenis kennen. Er is een andere pagina op deze site met specifiek nazi en extreemrechts symbolen en tekens.. Als auteur van deze pagina ben ik alleen geïnteresseerd in de betekenis en herkomst van deze symbolen en neem ik volledig afstand van elke vorm van ideologie achter deze symbolen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De draak als occult symbool

draak als symbool Draken worden vaak als gevleugelde krokodillen of als reuzenslangen afgebeeld en spelen een grote rol in de symboliek van veel volkeren. In schepping mythen zijn draken meestal gewelddadige oerwezens die door goden overwonnen moeten worden. De Christelijke symboliek ziet de draak als belichaming van de duivel en draken worden daarom met het element vuur in verband gebracht en vaak als vuurspuwend voorgesteld.

Chimaera symbool

<chimaera symbool De Chimaera is een monsterlijk wezen uit de Griekse mythologie, het is Het is een samengesteld wezen uit delen van meerdere beesten, de kop van een leeuw, het lijf van een geit en de staart van een slang. Soms kan het vuur en vlammen uitwerpen en soms heeft het ook nog vleugels. Het is in de beeldhouwkunst een veel voorkomend motief als ornament. Het zien van een Chimaera was een voorteken van onweer, schipbreuken en natuurrampen en in de middeleeuwse christelijke kunst is de Chimaera een symbool van satanische krachten.

Doodshoofd en beenderen symbool

Skull and Bones symbool Dit symbool dat in het Engels Skull and Bones heet staat voor een geheim genootschap. Ex president George Bush zou volgens velen lid zijn van deze geheime organisatie. De broederschap, die veel invloedrijke figuren uit de politieke en zakenwereld heeft voortgebracht, werd in 1832 opgericht door de latere Amerikaanse generaal William H. Russell en de latere Minister van Oorlog Alphonso Taft. In 1992 werd het lidmaatschap voor vrouwen opengesteld. Het genootschap heeft een tempel (The Tomb) op het terrein van de Yale-universiteit.

Drietand symbool

Drietand symbool Een drietand is een vork of speer met drie tanden en een traditioneel wapen om vis te spiesen en in die vorm was de drietand het attribuut van de Griekse zeegod Poseidon. Bij de gladiatoren in het oude Rome was de retiarius met een drietand en visnet gewapend. In het Hindoeïsme is de drietand (trishula) een van de attributen van de god Shiva, dat wil zeggen naar zijn drie aspecten, shepping, zijn en vernitiging, ofwel verledenm heden en toekomst. Ook word de duivel vaak afgebeeld met een drietand die dan ook wel de hooivork van de duivel genoemd wordt, tegenwoordig is de drietand populair (net als duivelshoorntjes) als een teken dat men ondeugend en uitdagend is. De drietand is ook in het verleden gebruikt om christenen te intimideren.

Gehorende hand symbool

gehorende hand symbool De gehorende hand of Corna (in het Nederlands de bokkegroet) is een vulgair gebaar dat met de vingers wordt gemaakt en in landen rond de Middellandse Zee wordt gebruikt als een bescherming symbool. Het gebaar stamt uit de tijd van de Oude Grieken en werd gebruikt om het kwaad af te weren. Wanneer men in het moderne Italië het corna gebaar in de richting van iemand maakt, wil men hiermee zeggen dat de persoon wordt bedrogen door zijn of haar partner. Door invloed van de metal rock is het symbool ook een symbool voor de duivel geworden en heeft het de betekenis van als een saluut aan satan.

Getal van het beest symbool

666

In hoofdstuk 13 van Openbaring (bijbel), ziet Johannes in een visioen twee monsters, een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Het beest uit de aarde is te herkennen aan een getal n.l. 666. Over de betekenis van dit getal wordt al twintig eeuwen gespeculeerd. Het Beest uit de Aarde wordt van oudsher geïdentificeerd met de antichrist, wiens verschijning het einde der tijden inluidt. Lees meer over de symbolische betekenis van getallen als symbool op: Betekenis getal symbolen.

Kruis ondersteboven symbool

ondersteboven kruis symbool Dit ondersteboven kruis symbool staat voor het afwijzen van Jezus en zijn offer aan het kruis. Satanisten gebruiken dit symbool net als heavy metal rock bands die het symbool vaak op de hoezen van hun albums gebruiken.

Odal-rune symbool

odal rune symbool Odal betekent erfgoed en staat symbool voor land en afstamming. Er worden verschillende betekenissen gekoppeld aan dit symbool, van oorsprong een runeteken. Voorbeelden daarvan zijn “bloed en bodem”, “adel”, “eigen bloed en eigen erf zijn de hoogste adel”. De Odalrune werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de SS en de Hitlerjugend. Nu wordt de rune gebruikt in logo”s van verschillende extreemrechtse organisaties, bijvoorbeeld door het voormalige CP86 en door de Nederlandse Volksunie. Ook hier is een noot bij te plaatsen, de betekenis van deze rune staat weliswaar voor de voorouders en voor eigendom maar staat juist voor het afscheid van oude gewoontes en tradities en voor een overgang. De nationaal socialisten hebben het runenteken dan ook op een verkeerde wijze geïnterpreteerd.

Oog van de duivel symbool

udjat symbool Het symbool voor het allesziend oog. Één van de symbolen die verwijzen naar Lucifer de duivel. Onder het oog staat een traan die aangeeft dat hij rouwt om diegenen die zich niet door hem laten beinvloeden. Het symbool lijkt veel op het oog van horus maar het is donker en heeft scherpe hoeken.

Trifos symbool

trifos symbool De Trifos, ook wel drievoet genoemd wordt ook wel gekarakteriseerd als een hakenkruis met drie poten in plaats van vier. Het teken heeft meerdere historische betekenissen en werd al gebruikt in de Griekse oudheid. De drie poten zouden staan voor de drie dagdelen, voor de drie-eenheid “worden, zijn, vergaan”, of voor het nummer 777, de hemelse tegenhanger van het getal van Satan, 666. Door de racistische organisatie Blood & Honour wordt de triskel onder andere in het logo afgebeeld. Ook de “Afrikaner Weerstand Beweging” (AWB), een organisatie van blanke extremisten in Zuid-Afrika, gebruikt de triskel als logo. De AWB spreekt zelf overigens over “The Three Sevens” en verbindt vooral een Christelijke betekenis aan dit symbool.

Wegwijzer Zwarte mis symbool

Zwarte Mis symbool Dit symbool wijst de weg aan naar de plek waar er een Zwarte Mis opgedragen wordt en het bespot de Katholieke Mis. Gewijde voorwerpen worden er bevuild en de Mis wordt er achterste voor gelezen. Wikipedia zwarte mis.

Zegel van het linkerhand pad

het linkerhand pad symbool Dit symbool stelt de Zwarte Kunst voor en de weg te volgen naar Satan.

Occultisme

Occult slaat op een verborgen wereld, of het bovennatuurlijke. Het is meer een verzamelbegrip voor alles wat te maken heeft met spirituele en buitenzintuiglijke zaken. Het komt van het Latijnse Occultus, wat verbergen of geheimhouden betekent. Vaak is het zo dat alleen mensen met daartoe ontwikkelde gaven zijn in staat deze occulte kennis over geestelijke aangelegenheden openbaar te maken. In zekere zin zijn de termen ‘esoterisch’ en ‘occult’ synoniem aan elkaar. Gelovige mensen zien occultisme vaak als alles wat verbonden is met duistere geestelijke machten die strijd voeren tegen God en zijn koninkrijk zoals Satan en afgoderij.

Bronnen

Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *