Betekenis symbolen

Symbolenindebijbel

Betekenis symbolen Al mijn hele leven bestudeer ik de herkomst en betekenis van symbolen, tekens, amulet en talisman, ik bezit dan ook een groot aantal boeken over de betekenis van symbolen en hun herkomst. Voor zover ik weet is er momenteel geen grotere collectie symbolen en betekenissen te vinden op het Internet, deze collectie wordt ook regelmatig aangevuld en bestaat momenteel uit meer dan 850 symbolen. De betekenis van symbolen is vanuit vele gezichtspunten te bekijken zowel vanuit de volkerenkunde als cultuurwetenschap maar ook vanuit een spiritueel oogpunt. Aangezien het aantal symbolen dat ik beschrijf te groot werd voor één enkele internetpagina zijn de symbolen en de beschrijvingen over meerdere pagina’s verdeeld als een soort online symbolen encyclopedie. Op de symbolen informatie pagina’s staan op alfabetische volgorde kleine afbeeldingen van het symbool met daarbij een beschrijving van de betekenis van het symbool en de herkomst. Veel mensen vragen zich op hun vakantie af wat de symbolen en tekens in dat vakantieland betekenen. Ook zijn er mensen die deze site bezoeken om een tattoo (tatoeage) te laten zetten en een mooi symbool en de betekenis op te zoeken. Veel symbolen komen we elke dag tegen, niet alleen wanneer we een kerk of een museum bezoeken, maar ook in de beeldende kunst, op vakantie en in de politiek, op het werk en in de reclame. We worden vaker dan we denken geconfronteerd met symboliek. Wanneer een beeld of een teken ons meer vertelt dan slechts zijn uiterlijke vorm, dan spreken we van een symbool. Er bestaan er ook nog symboolfiguren wat historische of uit de sagenwereld stammende personen zijn. Daarnaast gebruiken we elk dag symbolen die niet direct tot de verbeelding spreken zoals verkeersborden en allerlei pictogrammen op ons werk. Interessanter zijn de meer traditionele en soms eeuwenoude symbolen. Deze symbolen hebben zelden een eenduidige betekenis, bijvoorbeeld een hart is niet in elke cultuur een symbool van de liefde. De uitleg van een symbool kan soms per cultuur verschillen, en binnen een cultuur zien we soms de betekenis met de tijd veranderen. Het is leuk om van een symbool de betekenis en herkomst te onderzoeken en zo is de symboolkunde een zeer leuke wetenschap waar men niet snel op uitgekeken zal zijn. Op deze pagina kunt u een visuele index vinden van symbolen met elk een hele kleine afbeelding, voor de uitgebreide uitleg van de betekenis en de herkomst van het symbool kunt u doorklikken naar de pagina waar dit symbool beschreven staat. Sommige symbolen komen meerdere keren voor in dit overzicht, dit komt omdat dit symbool dan ook in een andere context gebruikt kan worden. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De betekenis van dieren als symbool

Op deze pagina geef ik een eigen impressie weer van de betekenis en herkomst van dierensymbolen. Dierensymbolen zijn erg universeel en komen voor in de mythologie, legendes en religieuze geschriften in vrijwel elke cultuur op aarde. Sommige dierensymbolen bevatten een geheime code en andere dierensymbolen zijn gerelateerd aan de eigenschappen van de dieren. Dieren worden als symbool ook veel gebruikt in sieraden, amuletten en in tatoeages, vaak omdat de drager wil aangeven dat hij deze dieren mooi vindt maar ook om de bijzondere betekenis van het dier als symbool.
Klik hier voor de: pagina over dieren symbolen.

De betekenis van getallen als symbolen

In bijna elke cultuur kent men een bijzondere betekenis toe aan bepaalde getallen. Zo zien veel mensen 11 als het gekkengetal (waar ook het carnaval veel gebruik van maakt) en in 13 het ongeluksgetal. De symbolische betekenis van veel getallen gaat soms heel ver terug in de tijd kan sterk verschillen in diverse culturen. Veel getallen worden beschreven in de Bijbel, de koran en de Griekse oudheid. Sommige getallen komen voor uit de omloop van onze aarde en de planeten (het zestallig stelsel), sommige getallen (ook ons tientallig stelsel) is ontstaan uit onze handen met elk 5 vingers met een totaal van 10.
Klik hier voor de: pagina over getal symbolen en de betekenis van getallen als symbool.

De betekenis en symboliek van gebaren van vingers en handen.

In veel delen van de wereld worden vinger en handgebaren gemaakt ter bescherming of om geluk op te roepen en deze gebaren werden soms omgezet in een beeldje of hanger om als amulet dezelfde bescherming te bieden of geluk op te roepen. Wanneer ze een amulet of beeldje zijn stoppen ze namelijk nooit met hun werking. De meeste van deze amuletten komen voor in Italië, maar ook in Spanje, Portugal en al hun voormalige koloniën in Zuid-Amerika zijn ze heel populair.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van vinger en hand symbolen.

De betekenis van Christelijke symbolen.

Er bestaat ook een grote collectie Christelijke symbolen en tekens. Vanaf het begin kende het Christelijk geloof al symbolen zoals het vis symbool dat men als geheim teken gebruikte om te zien of een ander ook Christen was. Maar ook heeft de kerk zelf veel symbolen gecreëerd en ook veel oude heidense symbolen omgevormd tot Christelijke symbolen en ze zo opgenomen in de Christelijke leer. Veel van de symbolen kunt u terugvinden in de rijk versierde kerken en op graven.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Christelijke symbolen.

De betekenis van Keltische symbolen.

Het begin van de Kelten ligt hoogstwaarschijnlijk aan de Bovenrijn in de omgeving van de bovenloop van de Donau en de eerste afbeeldingen van de Kelten dateren vanaf 800 voor Christus. Vanaf de vijfde eeuw voor Christus verspreiden de Kelten zich en vestigend ze zich tot aan de Zwarte Zee en de Egeïsche Zee, in delen van Voor-Azië, Portugal en de Britse Eilanden. Mede door toedoen van de opkomst van de Romeinen en de zich verspreidende Germanen trokken Keltische stammen naar de Britse Eilanden en Ierland. Omdat de oudste vondsten naar het gebied van de zoutmijn Hallstatt te herleiden zijn wordt de vroege periode van de Kelten de Hallstatt-cultuur genoemd.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Keltische symbolen.

De betekenis van Egyptische symbolen.

Veel symbolen vinden hun oorsprong in het oude Egypte wat niet verwonderlijke is omdat de beschaving van het oude Egypte teruggaat tot zeker 3300 voor Christus. Deze beschaving ging pas ten onder in 332 voor Christus, na de verovering van Egypte door Alexander de Grote. De nadruk lag bij de Egyptenaren vooral op het cyclische karakter van het leven en niet op het lineaire wat we ook weer terug kunnen vinden in de vele symbolen, tempels en piramides die deze grootse beschaving naliet. Veel van deze symbolen zijn ook in een andere context op deze site te vinden, aangezien het om veel symbolen gaat vond ik het welk interessant om ze alsnog op één thema pagina te bundelen.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Egyptische symbolen.

De symbolische betekenis van planeten.

Er draaien acht planeten rond onze zon (negen wanneer we Pluto ook meetellen) en onze aarde is de derde vanaf de zon. Vanaf de zon gezien zijn dat Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Mercurius doet 88 dagen over een rondje rond de zon, de aarde een jaar en Pluto doet er bijna 250 jaar over. In de Griekse oudheid werden alle hemellichamen die niet met de sterrenhemel meebewogen, als planeet geclassificeerd. De namen van de planeten zijn vaak afgeleid van Romeinse en Griekse goden uit oude mythes. Op deze pagina beschrijf ik de namen van de planeten vanuit de historie met de betekenis van god of mythologische figuur waarop de naam gebaseerd is.
Klik hier voor de: symbolische betekenis van planeten.

De betekenis van kruis symbolen.

Er zijn veel varianten van het kruis als symbool, het kruis is een van de meest voorkomende symbolische tekens. Het is vooral bekend als symbool voor het christendom en gaat terug op de kruisdood van Jezus Christus. Het teken van het kruis is echter Babylonisch van oorsprong en via Babylon is het in Egypte terecht gekomen. Ook voor de Chinezen wordt het kruis erkend als één van de oudste tekens en in India was het kruis eeuwenlang één van de heilige symbolen onder de niet christelijke bevolking. Hindoes hadden het kruis als heilig teken, boeddhisten gaven hun volgelingen op hun voorhoofd het teken van een kruis maar ook in Afrika gebruikten verschillende volken het kruis als symbool.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van kruis symbolen.

De betekenis van Huismerk symbolen.

Een groot verschil tussen huismerken en de familiewapens in de heraldiek is dat de huismerken van boeren- en burgeroorsprong zijn terwijl de wapens in de heraldiek een militair doel hadden, namelijk de herkenbaarheid van een ridder die in een harnas gehulde was. De huismerken werden door grond bezittende boeren gevoerd als eigendomsmerken, alle bezittingen werden voorzien van het huismerk, maar ook het vee werd door insnijden van oren of het insnijden van zwemvliezen en snavels voorzien van een huismerk als teken van eigendom. Bij paarden werd er wat voorzichtiger een huismerk aangebracht door dit in de vacht te scheren.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Huismerk symbolen.

Heraldiek symbolen en hun betekenis.

Het gebruik om insignes en wapens te ontwerpen en vast te leggen is in de middeleeuwen (in de loop van de twaalfde eeuw) in Europa is ontstaan. Omdat de gezichten van ridders bij steekspelen bedekt waren gingen ze vaandels met hun eigen kleuren en symbolen dragen. Ook werden wapenuitrustingen versiert met symbolische voorstellingen en emblemen. Deze heraldische wapens en symbolen waren permanent en tevens erfelijk. Veel families voerden hun wapens in vaandels, op schoorsteenmantels, op kleding, op huizen en glas in lood ramen om hun familiestamboom bekend te maken.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Heraldiek symbolen.

De betekenis van Runen symbolen.

De runen werden gebruikt door de Germaanse volkeren zoals de Engelsen, Duitsers en Scandinaviërs, die een gemeenschappelijke taal deelden die langzaam in verschillende dialecten uit elkaar viel. Het stelsel van runentekens dat vandaag de dag gebruikt wordt, dateert uit de 2e of 3e eeuw v.Chr. In vele delen van de wereld waar vroege Vikingen geweest zijn, kunnen runenstaven gevonden worden. De Vikingen reisden naar Rusland, Turkije en Griekenland en zelfs Noord-Afrika waar we overal stenen monumenten, graven en kunstvoorwerpen vinden die van runen zijn voorzien. De runentekens werden niet gebruikt als de officiële geschriften, dit gebeurde pas in de 11e eeuw.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Runen symbolen.

De betekenis van symbolen van de Islam.

Binnen de Islam kent men maar weinig symbolen, in tegenstelling tot veel andere culturen mogen de moslims geen beeltenis maken van Allah of de profeet Mohammed. De symboliek binnen de Islam bestaat dan ook uit teksten, religieuze manifestaties zoals het gebed, de pelgrimstocht en het vasten. Toch kennen de (veelal Arabische) culturen waar de islam het heersende geloof is wel amuletten en gebruiksvoorwerpen die een betekenis hebben in het geloof. Op deze pagina probeer ik hier met alle respect een overzicht van te geven.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Islam symbolen.

De betekenis van Astrologische symbolen.

Ook in de astrologie gebruikt met veel symbolen. op deze pagina kunt u ook de symbolen uit de Chinese astrologie vinden. Astrologie probeert een verband te leggen tussen het lot van mensen, het karakter van mensen en gebeurtenissen op aarde die afhankelijk is van de stand van de hemellichamen. De Chinese astrologie is nauw verbonden met die van de astronomie en gaat wel 2000 jaar terug. De Chinese dierenriem bestaat uit 12 tekens die elk een jaar gelden. Een groot verschil met de westerse astrologie is dat de traditionele Chinese astrologie meer werd gebruikt om te voorspellen dan om iemands karakter te beschrijven.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Astrologische symbolen.

De betekenis van Zibu Angelic symbolen.

Ik kom tegenwoordig regelmatig Zibu angelic symbolen tegen en dit zijn een set van 88 symbolen die bedacht zijn door een kunstenares met de naam Debbie Zylstra Almstedt die aangeeft dat ze aan haar verschenen zijn door engelen. Ze heeft al deze symbolen beschreven in een boek: “Zibu: The Power of Angelic Symbology” en ze verkoopt sieraden in de vorm van deze symbolen online. Echter vind ik met regelmaat verschillende betekenissen op het internet, vandaar dat ik een poging gedan heb om van al deze symbolen de oorspronkelijke betekenis te achterhalen.
Klik hier voor de: pagina over Zibu angelic symbolen.

De betekenis van Alchemie symbolen.

Er bestaan veel alchemistische symbolen die je wel eens als sieraad kunt tegenkomen. De alchemisten waren mensen die in de middeleeuwen probeerden goud en andere edele metalen te maken. Ze ontwikkelden een soort geheimschrift om ingewijden hun geheime formules door te geven. De symbolen zijn vaak heel mooi van vorm. De experimenten van alchemisten waren gebaseerd op de theorie van Aristoteles over aarde, lucht, vuur en water. Alles zou uit een combinatie van deze elementen bestaan en deze elementen zouden in de juiste dosering en met de juiste methodes getransmuteerd kunnen worden in elk ander element.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Alchemie symbolen.

De betekenis van Adinkra symbolen.

Een speciale groep symbolen zijn de Adinkra symbolen van de Ashanti in Ghana, die tijdloos zijn en worden nog steeds worden gebruikt. Hoewel de meningen over de herkomst en ouderdom uiteenlopen is een van de verklaringen van de naam ‘adinkra dat het waarschijnlijk afkomstig van het woord ‘dinkra’ in de Akan-taal, die ook door de Ashanti wordt gesproken. In deze vorm betekent het iets als gescheiden zijn, afscheid nemen, vaarwel zeggen. De met Adinkra motieven bedrukte stoffen worden vaak in rouwperioden gedragen. Er zijn in Ghana zeker vierhonderd van deze symbolen bekend maar van een redelijk aantal is de betekenis helaas verloren gegaan.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Adinkra symbolen.

De betekenis van Amulet of talisman.

Bijna overal ter wereld hebben mensen een of andere talisman of amulet bij zich, de vorm ervan is anders van land tot land en van cultuur tot cultuur. Over het algemeen werd het amulet of de talisman zeer serieus genomen en was het begiftigd met behulpzame, magische krachten. Soms moest hij de eigenaar beschermen tegen ongeluk en soms moest hij geluk brengen. Er zijn ook grappige cultuurverschillen zo dragen in Afrika veel vrouwen vruchtbaarheid figuurtjes in hun kleding om de kans op zwangerschap te verhogen, in het Westen is het tegenovergestelde aan de hand en gebruikt men juist anticonceptie om zwangerschap tegen te gaan. Vooral in het Midden Oosten maakt men veel gebruik van amuletten en inscripties van spreuken uit de koran.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Amulet of talisman.

De betekenis van symbolen van het Boeddhisme.

Ondanks dat het Boeddhisme in zeer veel verschillende culturen voorkomt en er ook diverse stromingen zijn kent het boeddhisme niet zoveel symbolen als bijvoorbeeld het Christelijk geloof. Toch zijn er enkele speciale symbolen die speciaal zijn voor het Boeddhisme en voorwerpen die binnen het boeddhisme gebruikt worden. In het Tibetaanse Boeddhisme staat symboliek centraal bij de meditatie en het gebed. Ook zijn de verschijningen van verschillende aspecten zijn van de Boeddha, of verlichte geest verbonden met een rijke symboliek.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van symbolen van het Boeddhisme.

De betekenis van Oog symbolen.

Het oog of ogen komen in veel culturen voor als symbool of amulet en de betekenis en herkomst gaat soms vele eeuwen terug. Vooral in landen rond de middellandse zee komt het bijgeloof van het boze oog voor en om het kwaad te weren heeft men allerlei tekens, symbolen en amuletten bedacht. Op deze pagina staan een aantal varianten van symbolen waar een oog in voorkomt of die op een andere wijze met ogen te maken hebben. Wanneer u op vakantie gaat naar een land rond de middellandse zee moet u vooral eens opletten of u deze symbolen kunt vinden. In veel culturen geloven mensen in het boze oog, maar dit is het sterkst in het Midden-Oosten, Azië en Europa, vooral in het Middellandse Zeegebied. Het boze oog is een blik waarvan men geloofd dat het anderen of uzelf letsel of ziekte en zelfs de dood kan geven.
Klik hier voor de: pagina over de betekenis en herkomst van Oog symbolen.

Alle symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *