Amulet of talisman

Sint Kristoffel

Bijna overal ter wereld hebben mensen een of andere talisman of amulet bij zich, de vorm ervan is anders van land tot land en van cultuur tot cultuur. Over het algemeen werd het amulet of de talisman zeer serieus genomen en was het begiftigd met behulpzame, magische krachten. Soms moest hij de eigenaar beschermen tegen ongeluk en soms moest hij geluk brengen. Er zijn ook grappige cultuurverschillen zo dragen in Afrika veel vrouwen vruchtbaarheid figuurtjes in hun kleding om de kans op zwangerschap te verhogen, in het Westen is het tegenovergestelde aan de hand en gebruikt men juist anticonceptie om zwangerschap tegen te gaan. Vooral in het Midden Oosten maakt men veel gebruik van amuletten en inscripties van spreuken uit de koran. In veel culturen kent met het zogenaamde boze oog en zijn er ook vele tegen middelen in de vorm van een amulet of talisman of speciale gebaren en magische voorwerpen om het boze ook te weren. Vanuit de new age beweging is er belangstelling voor de beschermende en genezende kracht van kristallen en ook dit heeft zich razendsnel verspreid in Amerika en grote delen van Europa. Ook mensen die niets zien in bijgeloof en beschermende amuletten hebben vaak wel een voorwerp waar ze aan verknocht zijn en wat ze altijd bij zich dragen.

Een talisman is een object die energie aantrekt en positieve krachten stimuleert. Een amulet weert negatieve energie en beschermt tegen ongeluk. Een talisman brengt dus geluk en een amulet geeft bescherming tegen onheil. Het woord amulet komt van het Latijnse “amuletum”, dat “wijze van bescherming” betekent. Een talisman en amulet wordt meestal aan een ketting, koordje of touwtje om de nek gedragen ter bescherming van de drager. Het gebruik van amuletten en talismans is heel oud en gaat tot ver in de geschiedenis terug. Veel mensen denken bij een amulet aan bijvoorbeeld het bekende konijnenpootje maar ook het Christelijke kruisje aan een ketting om de hals is in feite een veel gebruikt amulet. De meeste amuletten en talismans zijn gemaakt van natuurlijke producten zoals hout, steen, bot, kruidenbuidels of schelpen. Ook zijn er bijvoorbeeld amuletten en talismans in de vorm van holle kokertjes of kruisjes waar aarde uit heilige plaatsen.

Meestal zal dus een amulet op het lichaam gedragen worden en de drager op bovennatuurlijke wijze beschermen tegen onheil. Een amulet kan ook als een sieraad gedragen worden en bijvoorbeeld aan kleding vastgemaakt worden. Maar er zijn ook amuletten die worden neergezet of opgehangen op plaatsen die extra bescherming nodig hebben zoals deurposten of boven de wieg van een baby. Over het verschil tussen amulet en talisman bestaan meerdere opvattingen maar tegenwoordig worden de woorden amulet en talisman door elkaar gebruikt. Veel amuletten en talismans zijn oude symbolen zoals het oog van Horus maar ook aan alledaagse voorwerpen zoals het bekende hoefijzer worden bijzondere krachten toegekend. In veel Islamitische landen worden sieraden gedragen met handgeschreven Koranteksten er op of er in. Dit kan gaan om eenvoudige leren zakjes tot heel mooi versierde hangers van edelmetaal. In Oost-Azië gelden enveloppen met daarin boeddhistische teksten ook als krachtige amuletten. Toch wordt het dragen van amuletten vaak afgedaan als bijgeloof en verwerpt bijvoorbeeld de islam het geloof in de bovennatuurlijke kracht van voorwerpen. Vaak worden de amuletten in verband gebracht met hekserij en afgoderij. Maar de amuletten met Koranteksten en hangers met een kruisje of beeltenis van een christelijke heilige zijn in feite amuletten. Een bekend katholiek voorbeeld is een Christoffelpenning die meegegeven werd ter bescherming van reizigers. Ook in onze ontkerkelijkte samenleving is er nog steeds een geloof in dit soort geluksbrenger of beveiligers in de vorm van gelukspoppetjes en dobbelstenen die aan autospiegels hangen. Ondanks alles voorzien amuletten dus toch in een universele menselijke behoefte om zich veilig te en beschermd te voelen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Abracadabra talisman

Abracadabra talisman Dit is een hele beroemde talisman, het is al eeuwen in zwang als een algemeen geluksamulet tegen kwalen en pijn. Als het volledige woord op het amulet staat en er telkens een letter afvalt tot alleen de A is overgebleven, zal dit staan voor de steeds afnemende kracht van een demon. Over de herkomst bestaat enkele twijfel, sommigen denken dat het van Romeinse afkomst is, een uitvinding van een hofarts tegen koortsen, anderen denken dat het zijn oorsprong heeft uit de oude Babylonische zin “abbada ke dabra” dat verdwijn als het woord betekent, een duidelijke opdracht aan de demonen. Ook vanuit de Joodse cultruur is er een betekenis, men dacht dat het woord abacadabra afkomstig is van de Hebreewse woorden voor de heilige drie-eenheid: de vader (ab), de zoon(ben) en de heilige geest(ruach acadah). De driehoek kan zowel omhoog als omlaag wijzen.

Akuaba gelukssymbool

akuaba amulet De akuaba ook wel akaba of akapa genoemd is een gelukssymbool van het Ashanti-volk uit Ghana. Het amulet wordt vooral gebruikt bij kinderloze en zwangere vrouwen om de vruchtbaarheid te vergroten en prachtig gezond kinderen te baren. De akuaba moet volgens het geloof net zo behandeld worden als een eigen kind en alleen dan is de akuaba tevreden en zal hij zorgen voor zwangerschap en een gezond kind. Het akuaba beeldje wordt meestal aan de vrouw geschonken door een priester, het beeldje heeft een groot rond hoofd, dat de baarmoeder van de vrouw en de functie daarvan symboliseert.

Allah Mohammed kraal amulet

Allah amulet De Allah Mohammed kraal is een heel bescheiden amulet en er staan slechts twee woorden op. Aan de ene kant staat Allah en aan de andere kant Mohammed, geschreven in Arabisch schrift. Vergelen met de amuletten uit andere godsdiensten lijkt dit amulet zeer klein, de grote kracht schuilt dan ook niet in de vorm maar in de kracht van de woorden.

Anker amulet

anker symbool als amulet Het anker is het algemene symbool en amulet van hoop. In de Christelijk cultuur staat het voor de hoop in Jezus Christus. Dit symbool was ook het embleem van Sint Clement, de Bishop van Rome die volgens de overlevering vastgebonden aan een anker in zee geworpen werd. Het anker komt als tatoeage voor maar ook als bedel aan een bedelarmband of aan een hanger aan een ketting.

Ankh kruis symbool

ankh of hengselkruis De ankh of hengselkruis (Lat. crux ansata), is een oud Egyptisch symbool en amulet dat ‘leven’ betekent. Het kan als T-vormig taukruis opgevat worden, met bovenaan een lus die als handvat dient. Het wordt daaraan door goden als de levensschenkende stralen van de zon aan de mensen voorgehouden, maar ook wel afzonderlijk afgebeeld op beeldwerk dat het overleven van de lichamelijke dood voorstelt. In vroeg Christelijk tijd werd in Egypte het ankhkruis als symbool van het eeuwige leven gezien. Omdat de vorm ook wel iets weg heeft van een sleutel wordt hij ook wel levens- of Nijlsleutel genoemd, als embleem wordt hij wel gebruikt door esoterische groeperingen.

Ayat amulet

Ayat amulet De Ayat is een populairste Islamitische symbool en amulet. Het is een klein rechthoekig plaatje dat meestal gemaakt is van goud of zilver. Op dit plaatje staat als inscriptie een spreuk uit de koran in Arabisch schrift. Het vers dat op het amulet staat wordt Ayat al Kursi genoemd en dit is de vertaling:
In de naam van Allah, de Weldadige, de Barmhartige Allah! Er is geen god anders dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, de Eeuwige. Geen sluimer kan hem grijpen, noch slaap. Alle dingen in hemel en op aarde zijn van Hem. Wie kan voorspraak doen bij Hem tenzij met Zijn verlof. Hij kent wat voor en achter Zijn schepsels is. Van Zijn kennis omvatten zij geen enkel ding behalve wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en Hij wordt niet moe die te bewaken en te behoeden, want Hij is de Hoogste en de Verhevenste. Allah, de Hoogste, spreekt de waarheid.

Beschermengel symbool

beschermengel amulet De beschermengel of het geluksengeltje zijn en al vele eeuwen bekende bescherming en geluk symbolen. Hele oude religies voor het ontstaan van het christendom kenden al engelen en elfen die bescherming boden. Volgens de Christelijke leer hebben we een beschermengel die ons het hele leven zal beschermen en waarschuwen voor gevaar. Veel mensen dragen dan ook een beschermengel als amulet of talisman want het is altijd prettig om te weten dat er iemand is die op ons let en ons een beetje geluk en voorspoed brengt.

Christoffel talisman

Heilige Christoffel talisman Dit is een bekend talisman of amulet van de Heilige Christoffel die de beschermheilige voor de reiziger is. Het voorkomt ongelukken en zorgt dat men veilig thuis komt. De herkomst is het verhaal van de grote sterke reus Offerus, hij was op zoek naar machtigste en via de koning en daarna de duivel kwam hij bij een kluizenaar die hem vertelde over Jezus Christus, de echte Koning die was gekomen om mensen te helpen. Offerus wilde die koning vinden en elke dag bracht hij mensen over de rivier door ze op zijn schouders te dragen, tot een kind over de rivier bracht die in werkelijkheid Jezus Christus was, die hem doopte en zei dat hij vanaf dat moment Christoffel de Christusdrager zou heten. Sindsdien is Christoffel de Christusdrager, de patroon van de reizigers, omdat hij mensen veilig naar de ‘overkant’ brengt en weer terug. Het amulet is meestal een soort metalen hangertje aan een ketting, dat om de hals gedragen kan worden.   Lees hier nog meer over Sint Kristoffel

De lachende boeddha amulet

lachende boeddha De lachende boeddha is ook bekend als de maitreya boeddha, ofwel de boeddha van de toekomst en het is een symbool van geluk, vriendelijkheid en onschuldige vreugde. Hij zou grote welstand kunnen brengen en hij was de schutspatroon van de goudsmeden in het oude China. Zijn ronde buik wordt beschouwd als een lichamelijke voorstelling van geluk en rijkdom. Wie een keer per dag over zijn buik wrijft, zou zijn kansen op fortuin vergroten. Het amulet is het beeld van de met gekruiste benen zittende en glimlachende dikke figuur van de lachende boeddha. Men beschouwde hem als bijzonder gelukkig en hij zou iedereen die zijn beeltenis draagt ook beschermen tegen een plotselinge dood. Dit amulet komt tegenwoordig veel voor in grote delen Van Azié, in Midden en Noord Amerika en in Europa.

Duivelsval amulet

Duivelsval amulet Dit symbool en amulet is een bezwering waarmee het kwaad moet worden afgeweerd. In het symbool komt een spiraalvormige spreuk voor (vaak in onleesbaar schrift) om het kwaad en het ongeluk te vangen. Als talisman dient het om het kwaad uit te bannen en het geluk aan te trekken.

Het eikeltje als amulet

Eikeltje amulet Het eikeltje amulet is bekend bij de Noren die geloven dat door het plaatsen van een eikeltje in het raamkozijn, een huis bescherming krijgt tegen blikseminslag. Omdat de meeste huizen daar volledig uit droog hout bestaat is dit goed te verklaren. Bij de keuze voor een eikeltje kijkt men hoe oud de eik is waar de eikels vanaf komen, want hoe ouder een eik is, hoe beter deze bestand is en bescherming geeft tegen blikseminslag. Door een eikel van deze boom in huis te halen hoopt men een beetje bescherming van de eik te krijgen.

Fallus symbool als amulet

fallus symbool als amulet Ook een penis in erectie werd en amulet gebruikt als middel tegen het boze oog, aangezien er ook een element van dreiging uitgaat van een penis in erectie wordt ook gedacht dat op deze wijze het kwaad afgewend kon worden. In het oude Rome werd dit amulet een ‘cenfascinum’ genoemd. In Rome werden deze opvallende amuletten openlijk gedragen vooral door soldaten als ze ten strijde trokken. In Thailand kent men een dergelijk amulet dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, de ‘palad khik’ wat ‘achtenswaardige plaatsvervangende penis’ betekent. Mannen dragen dit amulet om hun geslachtsdelen te beschermen en hun geluk bij het andere geslacht te verhogen.

Fica amulet

Fica symbool Dit symbool dat het boze oog zou afweren zou in het algemeen tegen vijandige wezens en krachten beschermen. In een gebalde vuist wordt daarbij de duim tussen wijs en middelvinger gestoken, wat als obsceen gebaar het symbool van de geslachtsdaad voor moet stellen. De beschermende werking hangt wellicht samen met het feit dat demonen geestelijke en dus geslachtsloze wezens zijn.

Gau symbool

Gau amulet Dit symbool en amulet is eigenlijk een doosje, gedragen door hooggeplaatste Tibetanen. Dit om ze te beschermen tegen narigheid, ongeluk en ziektes, vooral wanneer ze op reis zijn. In de doosjes bevinden zich vaak kleine relikwieën of andere gezegende voorwerpen.

De gehorende hand symbool

gehorende hand amulet De gehorende hand of Corna (in het Nederlands de bokkegroet) is een vulgair gebaar dat met de vingers wordt gemaakt en in landen rond de Middellandse Zee wordt gebruikt. Dit is een bescherming symbool, het kan in de etalage hangen als een opgestopte handschoen om onheil af te weren (in Italie) of op de boeg van een schip zijn geschilderd. (Malta). Het gebaar stamt uit de tijd van de Oude Grieken en werd gebruikt om het kwaad af te weren. Wanneer men in het moderne Italië het corna gebaar in de richting van iemand maakt, wil men hiermee zeggen dat de persoon wordt bedrogen door zijn of haar partner.
Door invloed van de metal rock is het symbool ook een symbool voor de duivel geworden. Rond de Middellandse zee gebruikt met het ook vaak als sleutelhanger of sieraad.

Gekruiste vingers

gekruiste vingers Dit is waarschijnlijk een godsdienstig symbool, dat uiteindelijk een bijgeloof is geworden. Het was een methode om zonder dat iemand het zag met de vingers een kruis te maken. Er wordt gesuggereerd dat door het kruisen van de vingers terwijl je liegt de duivel geen kans heeft om de ziel te grijpen op het moment waarop de zonde wordt begaan.

Hand van Fatima

hand van fatima amulet Dit symbool en amulet staat voor de hand van Fatima de jongste dochter van de profeet. Arabieren noemen het ook wel Hamsa dat voor het getal 5 staat en dragen het als sieraad. Het symbool staat voor geluk maar ook voor steun en de deugden geduld en trouw. Ook is het een afweer tegen het boze oog, om deze reden zit er in het symbool soms een oog. Het is een variant op de Xomsa.

Hoefijzer amulet

hoefijzer symbool als amulet Het hoefijzer amulet staat bescherming en geluk. Je ziet heel vaak hoefijzers gespijkerd boven deuren en aan masten van schepen. Veel hoefsmeden bevestigen een hoefijzer vandaag de dag nog steeds met 7 (het geluksgetal) hoefnagels. Meestal ziet u een hoefijzer aan de muur hangen met de opening naar boven als een letter U zodat het geluk er opgevangen kan worden.

Kara armband

Kara armband amulet Dit is een metalen armband die als amulet gedragen wordt door de aanhangers van de Sikh-religie en dient ter bescherming. Dit religieuze voorwerp, dat permanent om de rechterpols wordt gedragen, moet van ijzer of staal gemaakt zijn Het is verboden om het van goud of zilver te vervaardigen.

Kikker amulet

kikker amulet De levenfasen van de kikker werd door de Christenen in verband gebracht met de wederopstanding van Juzus Christus. Bij de oude Romeinen moest een kikker amulet huis en de bewoners beschermen tegen onheil en geloofden ze dat het dragen van een kikker amulet het verlies van liefde kon voorkomen. In de Middeleeuwen werd het gedroogde lijf van een kikker vaak in een zijden zakje om de hals gedragen als bescherming tegen epilepsie. Tegenwoordig dragen mensen vaak een kleine kikker als een bedeltje aan een kettinkje om de hals, of als broche in de buurt van het hart om te voorkomen dat er slechte gevoelens ontstaan tussen vrienden. Er bestaat ook een Chinese variant van deze kikker talisman die om de hals gedragen moet verzekeren van een lang leven en rijkdom.

Klavertje vier

shamrock symbool Als het klavertje al geluk brengt dan brengt het veel zeldzamere klavertje vier wel extra veel geluk. In vele Keltische culturen en vooral in Ierland, gelooft men al lang in het geluk dat een klavertje brengt. Er zijn verschillende uitleggen voor het ontstaan van dit gelukssymbool. Een verhaal vertelt over druïden die voor hun toverdranken klavertjes vier gebruikten maar ook dat de vier blaadjes van de klaver staan voor de vier elementen van de alchemie: water, aarde, vuur en wind. Dit amulet beschermt ook tegen het kwade betoveringen.

Konijnenpootje talisman

konijnenpootje talisman Het konijnenpootje is ook een bekend talisman voor geluk. Het is niet helemaal met zekerheid te zeggen hoe het konijnenpootje synoniem werd voor geluk. Sommigen zeggen dat konijnen symbool stonden voor vruchtbaarheid en ze zouden veel baby’s, grote oogsten en geluk brengen. Ook zou om het achterpootje van het konijn gaan vanwege de kracht van de achterpoten van een konijn. Het gaat ook om het linkerachterpootje, de rechterachterpoot zou geen geluk brengen. Volgens het bijgeloof moet men drie of vier keer over het pootje wrijven voordat men aan een belangrijke taak begint of wanneer men een gok neemt. De talisman zou op dit soort momenten dan geluk brengen. Het verlies van een beschermende amulet brengt ongeluk, maar voor een konijnenpootje geldt dit dubbel. Verlies ervan was een ernstige, soms wanhopige zaak, een voorbode van een ramp die de eigenaar zou treffen en zelfs de dood. Om deze reden werden konijnenpootjes nooit weggedaan.

Ma Shaa Allah amulet

Ma Shaa Allah amulet Dit amulet is vooral populair bij Islamitische ouders die bescherming zoeken voor hun baby’s. De amulet wordt aan de kleding van baby’s bevestigd en er staan slechts drie Arabische woorden op “ma sha`a allah” De boodschap is te vertalen als “Het is Gods wil” en het geeft de aanvaarding van Gods wil inzake het goede of slechte lot dat iemand toevalt aan.

Maan symbool

maan symbool Dit is het teken voor de Maan in de astrologie, het staat voor: Gevoelens en emoties, ontvankelijkheid, voedend en conditionering. Het symbool voor de Maan is een halve maan. De Maan werd door de Romeinen Luna genoemd, Selene en Artemis door de Grieken en had in andere mythologieën nog vele andere namen.
De halve maan is ook het teken van de maangodin Isis, en werd in het oude Rome gedragen door moeders en kinderen, om bescherming te bieden. Ook werd het door jonge vrouwen gedragen voor het baren van gezonde kinderen, tegen hekserij en ongeluk in de liefde.

Maneki neko

wenkende kat talisman De wenkende kat is een heel populair symbool en talisman in Japan. Er zijn kleine, om op het lichaam te dragen, en veel grotere tot soms heel groot, voor in voertuigen of gebouwen. Als de kat wenkt met zijn linkerpoot dan nodigt hij mensen uit om te komen, als hij met zijn rechterpoot wenkt dan nodigt hij de welstand in huis uit. De witte kat nodigt blijdschap uit en de gouden kat welstand. Als de kat op het lichaam gedragen wordt dan brengt hij geluk aan zijn eigenaar. De beschermende wenkende kat wordt altijd rechtop zittend afgebeeld waarbij hij een van zijn voorpoten ophoudt, alsof hij wuift. Meestal is de wenkende kat van porselein en beschilderd met traditionele kleuren, oudere exemplaren zijn soms van hout. Lees hier meer op een spciale pagina over deze wenkende kat.

Mariawater of Lourdeswater

Mariawater of Lourdeswater Mariawater of Lourdeswater is eigenlijk geen Amulet of Talisman in de juiste zin van het woord omdat het niet echt gedragen kan worden maar meer gebruikt wordt om te drinken. Mariawater of Lourdeswater is bij sommige kerken in Nederland te koop maar ook nemen veel mensen die naar Lourdes geweest zijn een paar flessen Lourdeswater mee naar huis. Wanneer men het water onderzoekt dan is het op chemische basis “gewoon” water en toch zijn er veel gevallen bekend dat het een geneeskrachtige werking heeft. Omdat dit een vorm van spirituele kracht is valt het Mariawater of Lourdeswater toch onder de noemer amulet of talisman. Veel flessen met Mariawater of Lourdeswater hebben de vorm van een Mariabeeld die mensen als bescherming tegen ziekte en tegenslag in huis neerzetten. De laatste honderden jaren hebben tientallen miljoenen pelgrims Lourdes bezocht. In 1858 is hier de heilige maagd Maria, de Moeder Gods aan Bernadette verschenen en heeft haar een boodschap voor de wereld meegegeven die later door de kerk erkend is. Het water uit Lourdes zou volgens gelovigen een bijzonder heilige kracht bezitten. Veel oudere mensen drinken het ook om de klachten van hun ouderdom mee te verzachten.

Middelvinger gebaar

middelvinger gebaar Dit is een algemeen beledigend en vijandig gebaar, de omhoog gestoken middelvinger is het symbool van de penis in erectie en het is dus een sterk fallistisch gebaar. Dit gebaar was al bekend bij de oude Romeinen en het gaf een intense woede en minachting aan. In Amerika is dit het symbool om Fuck You aan te geven.

Het munachi of paamsteen symbool

munachi symbool als amulet Dit is een populair symbool en amulet uit de Andes, het heeft de functie om seksuele passie aan te trekken en deze liefde te behouden. De letterlijke betekenis van het woord ‘munachi’ is dan ook “de liefde laten gebeuren”. Het symbool heeft een seksuele betekenis hoewel de geslachtsdaad niet echt zichtbaar is. Het symbool is meestal gemaakt van speksteen of terracotta en onder de elkaar kussende lippen is meestal een oog voor een koord gemaakt waaraan het amulet kan worden opgehangen. Tegenwoordig word het meestal als een geluksamulet om de hals gedragen. Het traditionele gebruik is dat er haren van beide partners door het oog worden gehaald en vastgemaakt met een speciale knoop. Hierna word de amulet verstopt en is het een geheim symbool voor een langdurige liefde.

Ogen amulet

oog symbool Dit symbool en amulet komt uit de oude Egyptische beschaving, vaak werden op de boeg van een ship beschermende ogen geschilderd om het boze oog weg te kijken. Dit is iets dat landen rond de Middellandse zee nog steeds serieus wordt genomen.
Lees hier meer over oog symbolen.

OM symbool

OM symbool Het ohm (of aum) teken staat voor een heilige lettergreep uit hindoeïstische en boeddhistische gebeden. Het wordt geplaatst aan het begin van de meeste hindoeteksten als heilige uitroep die aan het begin en einde van een lezing uit de Veda’s of bij enigerlei gebed of mantra moet worden geuit. De lettergreep wordt ook aangetroffen in geschriften zoals de Bhagavad gita en de Yogasoetra’s. De mantra Om wordt vaak voorgesteld door een symbool dat niet Om maar Omkar heet. Het OM symbool staat voor eeuwigheid, oneindigheid en het universum. De oorsprong van het OM symbool is niet zeker maar het gaat waarschijnlijk terug tot meer dan 3000 jaar voor Christus. Als talisman helpt dit symbool om rust en vrede te vinden.

Oog in hand amulet

Oog in hand amulet Dit symbool en amulet komt voor in het gehele midden oosten en is een algemeen symbool tegen het boze oog en om het om het kwaad te weren. De blauwe oog in hand komt uit Turkije, de kleur blauw is hier algemeen gangbaar voor het boze oog. Door het blauwe oog word de kwade blik, het boze oog van degene die een jaloerse blik heeft geworpen, teruggekaatst naar hem of haarzelf.

Blauw oog amulet

blauw oog amulet Dit symbool en amulet is van Arabische oorsprong en het is de tegenhanger van het oog van Horus. Het symbool is ook bekend onder de naam Nazar boncugu en betekent blik of zien ofwel boze oog steen en wordt gedragen als sieraad of sleutelhanger. Ook hangen mensen dit symbool als talisman in hun auto of hangen ze het op in hun huis. Jonge meisjes en pasgetrouwde vrouwen dragen oogkraaltjes om de enkels en ook in de vlechten van de haren van meisjes worden blauwe kralen verwerkt. Om na de geboorte van een kind de moeder te beschermen wordt haar een blauw oog opgespeld en in de wieg van de baby word ook een blauw oog opgehangen. Door de nazar (blauwe oog) word de kwade blik, het boze oog van degene die een jaloerse blik heeft geworpen, teruggekaatst naar hem of haarzelf. Ook is het belangrijk voor de werking van het blauwe oof dat u het van iemand krijgt en niet zelf koopt.
Lees hier meer over oog symbolen.

De orang malu of Yogi man

orang malu beeldje De sage over de orang maloe vindt zijn oorsprong op Java (Indonesië), later is de saga verder verspreid geraakt onder andere door de volksverhuizing van wat nu de Balinezen zijn. Het verhaalt over een man die zich zo erg schaamde om de mensheid dat hij een leven van meditatie koos in de houding waarin hij nog steeds bekend om staat. Van de Orang Maloe wordt wel gezegd dat hij huilt om het leed van de aarde. Toch kan hij diep in zijn hart gelukkig zijn, want hij heeft vrede en geluk in zichzelf ontdekt. Omdat meditatie en de cultus van de Orang Maloe veel met elkaar verward worden, heet de Orang Malu ook wel Yogi man. Als je de woorden orang (-mens) maloe (-verlegen) rechtstreeks zou vertalen krijg je verlegen mens. Doch hier is de betekenis van het woord maloe bescheidenheid, het introverte en het naar zich zelf gekeerde. De Orang Maloe heeft een ingetogen kracht in zich.Plaats de Orang Maloe in huis aan de linkerzijde van de ingang. De Orang Maloe zal alles wat hem passeert met zijn positieve kracht beinvloeden. Negatieve energie zal teniet gedaan worden en het kwade gereinigd. Als je de Yogiman goed verzorgt en hem streelt neemt hij je zorgen weg en het geeft rust.

Padma sambhava

Padma sambhava symbool als amulet Dit is een van de grondleggers van het Tibetaanse Boeddhisme en zijn beeltenis wordt door veel Tibetanen gedragen als beschermende amulet. Voor sommige vrome Tibetanen is hij de tweede boeddha. Zijn naam betekent die geboren is uit een lotus en hij zou als jongen uit een lotus in de rivier de Indus opgedoken zijn. Hij was befaamd vanwege het verslaan van demonische machten, waardoor hij bij uitstek geschikt was als beschermende amulet. In de 8e eeuw werd hij door een Tibetaanse koning uitgenodigd om te helpen met de vestiging Van het boeddhisme in dat land. De bekering vond inmiddels al plaats, maar demonen (de goden plaatselijke religie) zouden weerstand bieden. Padma Sambhava werd erbij geroepen om ze met zijn opmerkelijke krachten te verslaan. Dit deed hij niet door ze te doden, maar door ze in te lijven en ze aan te stellen als de beschermers van de nieuwe leer.

Pei schijf amulet

Pei schijf amulet Dit symbool en amulet stamt uit China en is een gelukbrengende amulet, het is een bijzonder eenvoudig rond plat schijfje dat gemaakt is van jade met een gat in het midden. Dit is het Chinese symbool van de hemel, (soms ook bei-schijf genoemd) dat in moeilijke tijden beschermt. Wie bang is dat er problemen op komst zijn, moet met zijn vingers over het amulet wrijven tot het gevaar geweken is. Soms is de schijf in een gouden ketting verwerkt en kan als sieraad om de hals gedragen worden. De traditie van de pei schijf is eeuwenoud en gaat in China terug tot vijfduizend jaar geleden. In een oud graf werden wel 24 pei schijven gevonden, die op het lichaam waren geplaatst als “beschermer van de dode”. De verklaring van het gat in het midden is dat het gat in dit ronde beeld van ruimte het pad van transcendentie is, met andere woorden, men kan via het gat in het midden van de platte schijf in de hemel terechtkomen. Hoewel onze moderne pei schijfjes voor weinig geld te koop zijn in de stalletjes op oosterse markten, zijn de oudere heel erg kostbaar.

Scarabee amulet

Scarabee amulet De scarabee is de heilige kever uit het oude Egypte, het is in deze tijd nog populair als geluksbrenger als hanger, oorbellen of broche .In het oude Egypte was de scarabee dan ook verbonden met de sterke zonnegod Ra, Ra duwt de zon ook iedere dag weer omhoog. Ook werd de scarabee door de oude Egyptenaren in verband gebracht met voortplanting, potentie, wijsheid, vernieuwing, wederopstanding en onsterfelijkheid en in deze vorm ook gebruikt als amulet. De scarabee is daarnaast ook de beschermer van het hart, bij mummies zijn scarabeeën gevonden tussen de windsels op de plaats van het hart. Lees hier nog meer over de scarabee.

Spin amulet

Spin amulet In Engeland noemt men een kleine spin die in huis komt vaak een moneyspinner of een geld maker en het brengt ongeluk om zo’n spin te doden. Een spin amulet draagt dezelfde boodschap en zulke amuletten, vaak gemaakt van goud of zilver, kwamen veel voor in het oude Rome, waar ze werden gedragen om succes in de handel af te dwingen. In veel landen gelooft men dat als men de kamer deelt met een grote huisspin, dit welstand en geluk zal brengen. Bij verschillende stammen van Amerikaanse indianen werden namaak spinnenweb boven de wieg van een baby gehangen om zijn nare dromen te vangen en deze te verdrijven. Als amulet ziet men vaak een hangertje in de vorm van een klein web met een spin erin.

Tand in een hanger amulet

Tand amulet Een scherpe tand of klauw van een dier is een waardevol amulet, omdat het de kracht van de vorige eigenaar zou bezitten. Ook geeft het amulet de drager extra lichamelijke kracht en is het een symbool voor kracht en moed. Tand amuletten en klauw amuletten komen voor in verschillende culturen als versiering en bijna altijd wordt gedacht dat ze op magische wijze dc lichamelijke kracht van degene die ze draagt bevorderen. In sommige landen wordt geloofd dat een berenklauw amulet een vrouw helpt tijdens dc bevalling. Onder gokkers is een tijgerklauw of tijgertand gevat in goud populair omdat het geluk zou brengen bij het gokken en China wordt de tijger “de god van de gokkers” genoemd. Een slagtand word soms als beschermende amulet gebruikt en ook als versterker van andere amuletten. Daarom word vaak een kleine slagtand naast een ander amulet gehangen. Voor deze amuletten worden vooral de slagtanden van wilde zwijnen gebruikt.

Tau amulet

Tau amulet Het Tau symbool heeft de vorm van de hoofdletter T en is een oud symbool uit Egypte en het Midden-Oosten. Het staat als amulet voor wijsheid, macht, leven,herstel en vruchtbaarheid en het werd vaak ter bescherming gedragen. Het Tau amulet zou vooral helpen tegen huidaandoeningen en verwondingen. Tegenwoordig is het ook een symbool van mensen die zichzelf zien als volgelingen van de heilige Franciscus van Assisi. De Tau wordt ook gezien als het kruis van Christus maar de Tau is veel ouder dan het kruis van Christus. Wanneer de Romeinse soldaten na de strijd appèl hielden werd er een Tau teken achter hun naam gezet als symbool dat ze waren behoed voor de dood.

Het zegel van Salomon

Zegel van Salomon Dit symbool en amulet word gedragen als een amulet ter bescherming tegen alle vormen van gevaar, tegenspoed en kwaad. Het zegel van Salomon symbool komt in veel religies voor en het werd beschouwd als zeer een krachtig amulet. De driehoek met de top naar boven symboliseerde al het goede en de omgekeerde driehoek al het slechte en de twee gecombineerd weerspiegelt de triomf van het goede op het kwade. De zeven schijven vertegenwoordigen de zeven (toen gekende) planeten. Het symbool is ook bekend als het schild van David.

De yin yang talisman

yin yang hanger talisman Het Yin en Yang symbool komt oorspronkelijk uit China van TAO, wat weg betekent, maar ook het ‘al’ of de ‘oerwet’. Het zijn twee tegenpolen die je in alles terugvindt. Yin is o.a. het vrouwelijke deel, het koude en het donkere; Yang is het mannelijke, het warme, het lichte deel. Er is geen Yin zonder een beetje Yang en omgekeerd, vandaar de stip van de tegenovergestelde kleur in beide komma’s. Als talisman draagt men dit symbool om het innerlijk evenwicht te bewaren, persoonlijke groei te stimuleren en communicatie te bevorderen.

Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *